Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZEMÉLYISÉGLÉLEKTAN. A személyiség terminus eredete Minden ember személyiség – objektív entitás. Persona: színházi maszk. Magyar nyelvben: aaaarc,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZEMÉLYISÉGLÉLEKTAN. A személyiség terminus eredete Minden ember személyiség – objektív entitás. Persona: színházi maszk. Magyar nyelvben: aaaarc,"— Előadás másolata:

1 SZEMÉLYISÉGLÉLEKTAN

2 A személyiség terminus eredete Minden ember személyiség – objektív entitás. Persona: színházi maszk. Magyar nyelvben: aaaarc, arculat, kép, képmás (XIV.szd.) eeeegyedi én (XV.szd.) sssszemélyiség (Széchnyi István: Stádium, 1838.)

3 Személyiség fogalma A személyiség azon pszichofizikai rendszereknek a dinamikus szerveződése az egyénen belül, melyek meghatározzák jellemző viselkedését és gondolkodását. Gordon Willard Allport 1897 - 1967

4 Személyiségelméletek csoportosítása Tipológiák Az együttesen előforduló személyisétulaj- donságok alapján képeznek csoportokat: Hippokratész, Pavlov, Kretschmer, Jung, Eysenck Dinamikus elméletek A cselekvés belső indítékait állítják középpontba – motivációs elméletek: Freud, Rogers Fejlődéselméletek A személyiségfejlődés jellegzetességeit írják le: Freud, Erikson, Piaget, Nagy László

5 Hippokratész vérmérsékleti tipológiája Az ember emocionális viszonyulását, cselekvésének dinamikáját testnedvei határozzák meg: az érzelmek kialakulásának gyorsasága és erőssége, az érzelmek tartóssága ( (egyensúlya), az érzelmek külső kinyilvánítása, az érzelmek cselekvésre késztető ereje.

6 Szangvinikus típus VÉRkiegyensúlyozott érzelmei gyorsan keletkeznek, könnyen kiválthatók, nagy intenzitásig fokozódnak, nem tartósak, testileg kifejezettek, nagy a cselekvéskiváltó hatékonyságuk.

7 Kolerikus típus SÁRGA EPE kiegyensúlyozatlan érzelmei gyorsan keletkeznek, nagy intenzitásig fokozódnak, tartósak, a negatív élményekre fogékonyabbak.

8 Melankolikus típus FEKETE EPE érzelmei lassan keletkeznek, nem nagy intenzitásúak, kicsi a cselekvést kiváltó hatékonyságuk, tartósak, fogékony a negatív élményállapotokra.

9 Flegmatikus típus NYÁLKAkiegyensúlyozott érzelmei lassan keletkeznek, nem nagy intenzitásúak, nem tartósak, nem érzelemvezérelt, közönyös, szenvtelen, higgadt, nyugodt.

10 Pavlov tipológiája Az idegrendszer két alapfolyamata a SERKENTÉS és a GÁTLÁS. Ezek jellemezhetők: erősségükkel, erősségükkel, gyorsaságukkal, gyorsaságukkal, a két folyamat egyensúlyával. a két folyamat egyensúlyával. Kísérletileg 4 idegrendszeri típus létezését tudta igazolni. Ivan Petrovics Pavlov 1849 - 1936

11 Élénk: a serkentés és a gátlás erős, gyors, kiegyensúlyozott Féktelen: a serkentés gyors, a gátlás gyenge és lassú, kiegyensúlyozatlan Nyugodt: a serkentés és a gátlás erős, de lassú, kiegyensúlyozott Gyenge: a serkentés és a gátlás gyenge, lassú, az idegrendszeri terheléseket nehezen viseli, túl érzékeny Pavlov idegrendszeri típusai:

12 Kretschmer tipológiája Pszichotikus betegek adatai: az ember pszichés dinamikája és általános affektív tónusa összefügg a fizikumával. A testarányok meghatározzák a TESTALKATOT, amely meghatározott LELKI ALKATTAL jár együtt. 1888 - 1964

13 PIKNIKUS - CIKLOTIM Érzelemgazdag, jó humorú, életörömökre beállított, nagy hangulatinga- dozású, társasági ember.

14 ASZTÉNIÁS - SZIZOTÍM Zárkózott, érzelmeiben túlérzékeny, gyakran irreális fantáziájú, absztrakt, rendszerező gondolkodású ember.

15 ATLETIKUS - VISZKÓZUS Fegyelmezett, beszabályozott, gyakran indulatos, mogorva, gondolkodása inkább konvergens, koordinált mozgású izomember.

16 Jung típustana A pszichikus energiák (a személy érzéseinek, gondolatainak és figyelmének) irányulása történhet: a szubjektum belső világára a szubjektum belső világáraINTROVERTÁLT a külső világra a külső világraEXTROVERTÁLT Karl Gustav Jung 1875 - 1967

17 Introvezió - extrovezió Az introvertált saját belső világára irányul (befelé forduló), a környezetéhez való viszonyát az intenzitás jellemzi: vagyis szűk körű, de mély kapcsolatokat igényel, a kevés közeli barátja kivételével viselkedése távolságtartó, zárkózott. Az introvertált saját belső világára irányul (befelé forduló), a környezetéhez való viszonyát az intenzitás jellemzi: vagyis szűk körű, de mély kapcsolatokat igényel, a kevés közeli barátja kivételével viselkedése távolságtartó, zárkózott. Az extrovertált pszichikus energiáit a környezetére irányítja (kifelé forduló), igényli maga körül az embereket, társaságkedvelő, közlékeny, szereti a változatosságot. Az extrovertált pszichikus energiáit a környezetére irányítja (kifelé forduló), igényli maga körül az embereket, társaságkedvelő, közlékeny, szereti a változatosságot.

18 Funkciótípusok

19 H. J. Eysenck tipológiája Vonáselmélet. Vonáselmélet. Személyiségvonás: az együtt járó tulajdonságok együttese. Személyiségvonás: az együtt járó tulajdonságok együttese. Adatredukciós módszer a faktoranalízis: tulajdonságcsoportok létrehozása. Adatredukciós módszer a faktoranalízis: tulajdonságcsoportok létrehozása. A faktoron belül erős a korreláció a tulajdonságok között, a faktorok viszont egymástól függetlenek. A faktoron belül erős a korreláció a tulajdonságok között, a faktorok viszont egymástól függetlenek. 1916 - 1997

20 Eysenck típusai

21

22 Big Five VONÁSFAKTOR JELLEMZŐ SKÁLÁK NeurocitásNyugodt Szívós – sérülékeny Magabiztos - bizonytalan ExtroverzióVisszahúzódó Szótlan – bőbeszédű Gátlásos – spontán NyitottságKonvencionális Bátortalan – merész Konzervatív – liberális Együttműködés Ingerlékeny – jó természetű Könyörtelen – lágy szívű Önző – önzetlen LelkiismeretességGondtalan Megbízhatatlan – megbízható Hanyag - lelkiismeretes

23 Freud pszichoanalitikus elmélete A lelki élet tartományai:

24 Freud személyiségstruktúrája Ösztön-én Ösztön-én Én Én Felettes-én Felettes-én Mindhárom összetevő jellemezhető tartalmával, működési módjával és egymáshoz való viszonyuk pedig a személyiség dinamikáját határozza meg.

25 Ösztön-én Az ösztön-én biológiai tartalmát a lét- és fajfenntartással összefüggő ösztönök képezik. Ezek: a szexulaitás, az agresszió és a halálösztön. Az ösztön-én biológiai tartalmát a lét- és fajfenntartással összefüggő ösztönök képezik. Ezek: a szexulaitás, az agresszió és a halálösztön. Pszichológiai tartalma a fejlődés során alakul ki és olyan élmények, események emlékképei, melyekhez nagy feszültségtartalmú kínos érzelmek tapadnak. Eredetileg tudatosak voltak, de az én számára elfogadhatatlanok, így a tudattalanba fojtja el őket. Pszichológiai tartalma a fejlődés során alakul ki és olyan élmények, események emlékképei, melyekhez nagy feszültségtartalmú kínos érzelmek tapadnak. Eredetileg tudatosak voltak, de az én számára elfogadhatatlanok, így a tudattalanba fojtja el őket. Közvetlen kielégülésre törekszik: az örömelv vezérli. Közvetlen kielégülésre törekszik: az örömelv vezérli.

26 Én Az én a személyiségnek az az összetevője, amelyik a külvilággal való kapcsolatot biztosítja és lehetővé teszi, hogy az ember cselekedetei a valósághoz alkalmazkodjanak. Az én a személyiségnek az az összetevője, amelyik a külvilággal való kapcsolatot biztosítja és lehetővé teszi, hogy az ember cselekedetei a valósághoz alkalmazkodjanak. Az énhez kapcsolhatók a megismerési folyamatok, de a szorongásélmény keletkezése és elhárítása is. Az énhez kapcsolhatók a megismerési folyamatok, de a szorongásélmény keletkezése és elhárítása is. Így az én egyensúlyt teremt az ösztön-én, a felettés-én és a környezet elvárásai között. Így az én egyensúlyt teremt az ösztön-én, a felettés-én és a környezet elvárásai között. A realitás-elv vezérli. A realitás-elv vezérli.

27 Felettes-én A felettes-én tartalma szocializáció során alakul ki. Elsősorban a szülőktől, az indetifikációs modellkövetés során átvett értékeket, normákat, szabályokat és tilalmakat tartalmazza. A felettes-én tartalma szocializáció során alakul ki. Elsősorban a szülőktől, az indetifikációs modellkövetés során átvett értékeket, normákat, szabályokat és tilalmakat tartalmazza. Mintegy könyörtelen lelkiismeretként viselkedik, bűntudatot kelt. Mintegy könyörtelen lelkiismeretként viselkedik, bűntudatot kelt. Normavezérelt. Normavezérelt.

28 Énvédő mechanizmusok Szorongást csökkentő elhárító mechanizmusok ELFOJTÁS ELFOJTÁS Azonosulás Azonosulás Regresszió Regresszió Indulatáttétel Indulatáttétel Projekció Projekció Reakcióképzés Reakcióképzés Racionalizáció Racionalizáció Szublimáció Szublimáció Elaboráció Elaboráció 1856 - 19381895 - 1982

29 Carl Rogers elmélete Humanisztikus pszichológia. Humanisztikus pszichológia. Organizmus: a egyén, mely önmegvalósításra törekszik. Organizmus: a egyén, mely önmegvalósításra törekszik. Énkép: az önmagára vonatkoztatott elképzelések, észleletek, érzelmek, értékeke és attitűdök. Énkép: az önmagára vonatkoztatott elképzelések, észleletek, érzelmek, értékeke és attitűdök. Énideál: az a személy, akivé válni szeretne. Énideál: az a személy, akivé válni szeretne. 1902 - 1987

30 Inkongruenciák Énkép és organizmus: Az énkép nem a valóságot tükrözi. Az énkép nem a valóságot tükrözi. Beilleszkedési, alkalamazkodási problémák. Beilleszkedési, alkalamazkodási problémák. Énkép és énideál: Nagy eltérés: irreális célkitűzések. Nagy eltérés: irreális célkitűzések. Kis eltérés: Kis eltérés: nincs motiváció a fejlődésre

31 Maslow szükségletelmélete ÖNMEGVALÓSÍTÁS ÖNMEGVALÓSÍTÁS Esztétikai szükségletek Esztétikai szükségletek Kognitív szükségletek Kognitív szükségletek Megbecsülés szükséglete Megbecsülés szükséglete Szeretet szükséglete Szeretet szükséglete Biztonság szükséglete Biztonság szükséglete Fiziológiai szükségletek Fiziológiai szükségletek Abraham Maslow 1907 - 1970

32 Pszichoszexuális fejlődéselmélet Sigmund Freud Sigmund Freud Gyermekkori szexualitás: minden ember születésétől kezdve szexuális beállítódású lény Gyermekkori szexualitás: minden ember születésétől kezdve szexuális beállítódású lény A libidó melyik testrészhez kapcsolódik. A libidó melyik testrészhez kapcsolódik.

33 Freud pszichoszexuális fejlődéselmélete 0-1 éves korig: ORÁLIS szakasz  a száj a táplálkozástól függetlenedve is erogén zónává válik. 0-1 éves korig: ORÁLIS szakasz  a száj a táplálkozástól függetlenedve is erogén zónává válik. 2-3 éves korig: ANÁLIS szakasz  az ürítési funkció kerül a középpontba. 2-3 éves korig: ANÁLIS szakasz  az ürítési funkció kerül a középpontba. 3-6 éves korig: FALLIKUS szakasz  nemi szervek iránti érdeklődés – Ödipusz-komplexus. 3-6 éves korig: FALLIKUS szakasz  nemi szervek iránti érdeklődés – Ödipusz-komplexus. 6-10 éves korig: LATENCIA szakasza  ösztön- nyugvás, szülőkkel való azonosulás, szociális érdeklődés. 6-10 éves korig: LATENCIA szakasza  ösztön- nyugvás, szülőkkel való azonosulás, szociális érdeklődés. 10-18 éves korig: SERDÜLŐKOR szakasza  le- vállás a szülőktől, genitális örömszerzés. 10-18 éves korig: SERDÜLŐKOR szakasza  le- vállás a szülőktől, genitális örömszerzés.

34 Az érdeklődés fejlődése Nagy László (1857-1931) Nagy László (1857-1931) Iró, pedagógus, pszichológus, az első pedagógiai lélektani laboratórium megszervezője, a Magyar Gyermektanulmányi Társaság egyik megalapítója és vezetője, a Székesfővárosi Pedagógiai Szeminárium lélektani laboratóriumának megszervezője és vezetője, a Magyar Tanítóképző című lap szerkesztője, A gyermek című folyóirat megalapítója és szerkesztője, a budapesti Gyermektanulmányi Múzeum egyik megalapítója; kora magyar gyermekpszichológiájának legjelentősebb alakja Iró, pedagógus, pszichológus, az első pedagógiai lélektani laboratórium megszervezője, a Magyar Gyermektanulmányi Társaság egyik megalapítója és vezetője, a Székesfővárosi Pedagógiai Szeminárium lélektani laboratóriumának megszervezője és vezetője, a Magyar Tanítóképző című lap szerkesztője, A gyermek című folyóirat megalapítója és szerkesztője, a budapesti Gyermektanulmányi Múzeum egyik megalapítója; kora magyar gyermekpszichológiájának legjelentősebb alakja Az érdeklődést tekinti életkori sajátosságnak. Az érdeklődést tekinti életkori sajátosságnak.

35 Az érdeklődés fejlődése 0-2 éves korig: ÉRZÉKI érdeklődés  az érzéki benyomások kötik le a gyerek figyelmét. 0-2 éves korig: ÉRZÉKI érdeklődés  az érzéki benyomások kötik le a gyerek figyelmét. 2-7 éves korig: SZUBJEKTÍV érdeklődés  a tárgyak mire jók számára – változékonyság. 2-7 éves korig: SZUBJEKTÍV érdeklődés  a tárgyak mire jók számára – változékonyság. 7-10 éves korig: OBJEKTÍV érdeklődés  a tárgyak valós hasznossága kelti fel a figyelmet – gyermeki realizmus az empíria szintjén. 7-10 éves korig: OBJEKTÍV érdeklődés  a tárgyak valós hasznossága kelti fel a figyelmet – gyermeki realizmus az empíria szintjén. 10-15 éves korig: ÁLLANDÓ érdeklődés  a tevékenység állandóságában nyilvánul meg – empirikus természetű – gyűjtések kora. 10-15 éves korig: ÁLLANDÓ érdeklődés  a tevékenység állandóságában nyilvánul meg – empirikus természetű – gyűjtések kora. 15 éves kortól: LOGIKAI érdeklődés  jelenségek eszmei tartalma, belső összefüggései érdeklik – politikai érdeklődés, rajongó lelkesedés. 15 éves kortól: LOGIKAI érdeklődés  jelenségek eszmei tartalma, belső összefüggései érdeklik – politikai érdeklődés, rajongó lelkesedés.

36 Az értelmi fejlődés A nevelő szerepe a felfedező ismeretszerzés serkentése és irányítása. A nevelő szerepe a felfedező ismeretszerzés serkentése és irányítása. Az értelmi fejlődést tekinti életkori sajátosságnak. Az értelmi fejlődést tekinti életkori sajátosságnak. Jean Piaget 1896 - 1980

37 Piaget kognitív fejlődéselmélete 0-2 éves korig: SZENZOMOTOROS intelligencia szakasza  a külvilágnak nincs tartós belső repre- zentációja. Szemléletes cselekvő gondolkodás. 0-2 éves korig: SZENZOMOTOROS intelligencia szakasza  a külvilágnak nincs tartós belső repre- zentációja. Szemléletes cselekvő gondolkodás. 2-7 éves korig: PROPERATÍV intelligencia szakasza  a külvilágnak képi reprezentációja van. Szemléletes képszerű és intuitív gondolkodás. 2-7 éves korig: PROPERATÍV intelligencia szakasza  a külvilágnak képi reprezentációja van. Szemléletes képszerű és intuitív gondolkodás. 7-14 éves korig: OPERATÍV intelligencia szakasza  a külvilágnak fogalmi reprezentációja van (7-10 évig konkrét fokon, 10-14 évig absztrakt fokon). 7-14 éves korig: OPERATÍV intelligencia szakasza  a külvilágnak fogalmi reprezentációja van (7-10 évig konkrét fokon, 10-14 évig absztrakt fokon).


Letölteni ppt "SZEMÉLYISÉGLÉLEKTAN. A személyiség terminus eredete Minden ember személyiség – objektív entitás. Persona: színházi maszk. Magyar nyelvben: aaaarc,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések