Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üzleti kommunikáció etikája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üzleti kommunikáció etikája"— Előadás másolata:

1 Üzleti kommunikáció etikája

2 Kommunikációs készség
Vezetőnek magas szinten kellene művelnie Fejleszthető Fogalom Tartalom Terjedelem Visszacsatolás

3 Helyes gondolkodás formális logikai törvénye:
Azonosság elve A=A A-Á formula Állítás Tagadás Igaz/Hamis Hazugság Tévedés

4 Kommunikáció formái: Közvetlen /személyközi Közvetett Verbális
Nonverbális Szándék nélküli, véletlenszerű Kifejező Célirányos Személyes Csoport Tömeg

5 A kommunikáció nyelvi – etikai követelményei
A beszéd legyen világos, érthető, szabatos. A beszéd legyen célirányos. A beszédben megfelelő arányt kell kapjon a lényeges és a lényegtelen. A beszéd legyen a válaszhoz és a megértéshez elegendő, ne legyen a szükségesnél sem több, sem kevesebb, pozitívumokat illetően bőbeszédű, negatívumokat illetően szűkszavú → bizalomvesztés. Kerülni kell a tolvajnyelv, szleng használatát. Szavakat helyesen kell megválasztani. Óvakodni kell a durva beszédtől a trágárságtól. A szavak kiejtése legyen érthető (hadarás, szóvégek elharapása). A stílus alkalmazkodjon a helyhez, a körülményekhez, a tárgyalás jellegéhez, az üzleti partnerekhez. A szellemeskedés nem kizárt, de csak mértékkel alkalmazható.

6 Szerződés A goodwill része az ajánlat formai és tartalmi kérdései,
A felek egybehangzó akaratnyilatkozata valamilyen célzott joghatás elérése érdekében. Kötelezettség keletkezik valamely szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. A goodwill része az ajánlat formai és tartalmi kérdései, a szerződés formai és tartalmi kérdései, a szerződés teljesítése, illetve a nem teljesítés következményeinek vállalása,ha ezekért mi vagyunk felelősek.

7 Szerződési ajánlat Ajánlati kötelezettség (postafordulta)
Jogi és erkölcsi felelősség szerződés alapján Jogi állás: az önérdek nem lehet tisztességtelen

8 Szerződési ajánlat Biztosítani kell: Egyértelmű eladási/vételi szándék
Jogi kötelezettségvállalás ismerete, ennek jelzése Megkötendő szerződés feltételeinek pontos ismertetése Szóbeli megállapodás  szerződési feltételek

9 Morális követelmények a szerződéssel szemben
Legyen tömör, világos, egyértelmű, szabatos. Ha valami nem egyértelmű, szóban tisztázni kell. A szerződéssel „fényképet” készít a szerződő fél magáról (hírneve, megbízhatósága, színvonala, egész morális arculata kifejeződik benne). A teljesítése is minősíti az érdekelt feleket.

10 Szerződés teljesítése
Adott szó megszegése Szerződés szegés: Csalárd ígéret Objektív gátló tényezők Szubjektív ok Enyhítő megoldás: Őszinteség Felelősségvállalás Erkölcsi és anyagi kártérítés

11 Szélhámos stratégiák Asszociatív elemek Csalétek Simogatás Magakéretés
Csiki-csuki Tükör játék

12 Üzleti becsület összetevői
Adott szó megtartása Pontosság Teljesítés Érkezés Tárgyalás (bőbeszédűség: Képtelen fegyelmezni gondolatait Leplezni akarja álláspontját Maga se tudja mit akar)

13 Üzleti becsület összetevői
Stílus Szavak funkciói: Közli a jelet, amit felfogunk Jelentése eljut a tudatunkba Érzelmi hatás Hangulata Eufemizmus használata - empátia

14 Az üzleti tárgyalás morális tartalmú magatartásjegyei
Udvariasság Következetesség Rugalmasság Nyíltság Őszinteség Bizalomkeltés Diszkréció Én-központúság mérséklése Empátia Fegyelmezettség Határozottság Igazságosság Igényesség Kompromisszumkészség Korrektség Magabiztosság Pontosság Önuralom Megbízhatóság Szótartás Tapintat Tolerancia Türelem, stb

15 Vállalati kommunikáció
Vita Feszült vita: Érzelmi túlfűtöttség Tudat beszűkülése Logikus érvek gyengülése Normális vita Másik fél jóindulatának megnyerése (mosoly, elismerés, felelősség vállalás)

16 Meggyőzni vagy legyőzni?
Meggyőzés Megértse, Jónak tartsa, Elfogadja, Mellé álljon, Képviselje Demokrata vagy liberális vezető Legyőzés Nem fontos, hogy megértse Nem fontos, hogy jónak tartsa Fontos, hogy elfogadja Autoriter vezető

17 A beosztott minősítése
A vezető erkölcsi kötelessége Világossá tenni, hogy milyen értékek mentén dicsérek Az elismerésnek reálisnak és megalapozottnak kell lennie. Az alaptalan dicséret az igényes, önkritikus embert bizonytalansággal tölti el, sérelemként is megélheti

18 Miért dicséretet precízen elvégzett munka, precízen végzett túlmunka,
kreativitás és önállóság, egyéb mindez együtt.

19 Vállalati kommunikáció csoportosítása:
Iránya szerint Horizontális Vertikális Formája szerint Formális Informális

20 Hatékony kommunikációs rendszer segíthet:
Konfliktusok felfedezésében és kezelésében A szervezet közhangulatának befolyásolásában A rejtett kreatív potenciál kibontakoztatásában A szervezeti egységek közötti információáramlásban A vezetői elvárások, döntések nyilvánossá tételében


Letölteni ppt "Üzleti kommunikáció etikája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések