Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A speciális gyermekotthonokról Részletek egy készülő módszertani levélből.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A speciális gyermekotthonokról Részletek egy készülő módszertani levélből."— Előadás másolata:

1 A speciális gyermekotthonokról Részletek egy készülő módszertani levélből

2 A speciális szükségletű gyermekek és az őket ellátó intézmények Speciális igényű gyermek (Gyvt. 58. §): Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett, tartósan beteg, ill. fogyatékos, beilleszkedési, magatartási vagy beilleszkedési zavarokkal küzdő, szenvedélybeteg, ill. koruk miatt különleges ellátást igénylő gyermekek. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett, tartósan beteg, ill. fogyatékos, beilleszkedési, magatartási vagy beilleszkedési zavarokkal küzdő, szenvedélybeteg, ill. koruk miatt különleges ellátást igénylő gyermekek.

3 Alapelvek Irányadóak a: Irányadóak a:  Jogalkotásra  Jogalkalmazásra

4 Strukturális alapelvek Diszkrimináció tilalma Diszkrimináció tilalma Emberi méltóságra épülő alapjogok Emberi méltóságra épülő alapjogok Szociális biztonsághoz való jog Szociális biztonsághoz való jog

5 Gyermek-, ill. családközpontúság Komplex rehabilitáció Komplex rehabilitáció A családi kötelék a gondozás minden szakaszában szoros maradjon A családi kötelék a gondozás minden szakaszában szoros maradjon Biztosítani kell az örökbefogadás és a nevelőszülőhöz való kerülés lehetőségét Biztosítani kell az örökbefogadás és a nevelőszülőhöz való kerülés lehetőségét Amennyiben nem valósul meg a családias elhelyezés, a gyermek gondozása az arra megfelelő gyermekotthontípusban történik Amennyiben nem valósul meg a családias elhelyezés, a gyermek gondozása az arra megfelelő gyermekotthontípusban történik A kezeléssel egyidőben meg kell kezdeni az utógondozást a mihamarabbi visszaillesztés érdekében A kezeléssel egyidőben meg kell kezdeni az utógondozást a mihamarabbi visszaillesztés érdekében

6 A probléma komplex megközelítése Prevenció mint alapelv Prevenció mint alapelv  Elsődleges  Másodlagos  Harmadlagos Normalizációs alapelv Normalizációs alapelv Integráció alapelve Integráció alapelve Szektorsemlegesség elve Szektorsemlegesség elve

7 Funkcionális alapelvek Közös munka Közös munka Egyértelműség Egyértelműség Kiszámíthatóság Kiszámíthatóság Következetesség Következetesség Értékelés Értékelés Határok kijelölése Határok kijelölése

8 A speciális gyermekotthonok típusai

9 Gyvt. által nem szabályozott: Gyvt. által nem szabályozott:  Kiskorú fogyatékosok otthonai  Javítóintézetek  Fiatalkorúak büntetésvégrehajtási intézetei Gyvt. által szabályozott: Gyvt. által szabályozott:  Koruk miatt (0-3 év) speciális ellátást igénylő gyermekotthonok  Ált. isk. és diákotthon gyermekotthona  Egyéb speciális ellátást igénylő gondozottak gyermekotthonai: ambulanter kezelést ellátó intézmény, gyógyító jellegű, rehabilitációs, intenzív foglalkoztató gyermekotthon, gyermekotthon speciális csoporttal, gondozottak integrált elhelyezése

10 Alapfogalmak

11 Deinstitucionalizáció Az örökbefogadást, a (speciális hivatásos) nevelőszülői elhelyezést, valamint a nagyintézményekbe történő új felvételek számának csökkentésével és az eredeti lakóhely közösségben integrált ellátási alternatívák kiszélesítésével járó folyamat. Az örökbefogadást, a (speciális hivatásos) nevelőszülői elhelyezést, valamint a nagyintézményekbe történő új felvételek számának csökkentésével és az eredeti lakóhely közösségben integrált ellátási alternatívák kiszélesítésével járó folyamat. Előnye Előnye Hátránya Hátránya

12 Problémamegoldás, konfliktuskezelés a gyermekvédelemben

13 A gyermekvédelmi szolgálatok egyik alapvető feladata A családok és valamennyi érintett szakember bevonása az adott probléma megoldásába A családok és valamennyi érintett szakember bevonása az adott probléma megoldásába Két lehetősége: Két lehetősége:  Mediáció  Facilitálás

14 A felülvizsgálatok és a facilitálás

15 Mi a felülvizsgálat – facilitálás lényege? Felülvizsgálat: olyan alkalom / fórum, ahol egy – egy gyermek sorsában történő döntések és napi beavatkozások sorát hagyjuk jóvá vagy kérdőjelezzük meg, valamint alapvető változtatások szükségességét fogalmazzuk meg Felülvizsgálat: olyan alkalom / fórum, ahol egy – egy gyermek sorsában történő döntések és napi beavatkozások sorát hagyjuk jóvá vagy kérdőjelezzük meg, valamint alapvető változtatások szükségességét fogalmazzuk meg Szakmai garancia Szakmai garancia Évente történik Évente történik Elsőrendű célja: a döntések a gyerek védelmében történjenek Elsőrendű célja: a döntések a gyerek védelmében történjenek

16 Mit értünk facilitálás alatt?

17 A szó eredete: francia (faciler) A szó eredete: francia (faciler) Jelentése: megkönnyíteni, segíteni v.mit Jelentése: megkönnyíteni, segíteni v.mit A facilitáló neve: facilitátor A facilitáló neve: facilitátor Facilitátor feladata: a felülvizsgálat résztvevői közötti párbeszéd, kommunikáció könnyítése Facilitátor feladata: a felülvizsgálat résztvevői közötti párbeszéd, kommunikáció könnyítése Ki lehet? – Csoportvezetői tapasztalattal rendelkező, jó kommunikációs képességű, könnyítse a közös munkát és ne uralja, ne irányítsa a csoportos helyzeteket, vegyen részt a szakmai műhelymunkában, továbbképzéseken Ki lehet? – Csoportvezetői tapasztalattal rendelkező, jó kommunikációs képességű, könnyítse a közös munkát és ne uralja, ne irányítsa a csoportos helyzeteket, vegyen részt a szakmai műhelymunkában, továbbképzéseken Facilitátor típusai: Facilitátor típusai:  Hierarchikus  Kooperatív  autonóm

18 Mi fán terem a facilitálás?

19 Milyen funkciói vannak egy ülésnek? Informálás Informálás Tájékoztatás Tájékoztatás Eszmecsere Eszmecsere Problémamegoldás Problémamegoldás Döntéshozatal Döntéshozatal Konfliktuskezelés Konfliktuskezelés

20 A facilitátor 2 fő feladata Az ülés előkészítése és utánkövetése Az ülés előkészítése és utánkövetése Az ülés levezetése Az ülés levezetése

21 Kommunikációs eszközök Kérdés Kérdés Tükrözés Tükrözés Csend Csend

22 Facilitálási eszközök Nyitókör Nyitókör Zárókör (az egyenlő esélyek elvén) Zárókör (az egyenlő esélyek elvén) Ötletbörze (brainstorming) Ötletbörze (brainstorming)

23 Mediáció

24 A mediáció arra tanít, hogy működjünk együtt azokkal, akikkel konfliktusunk támadt, arra, hogy megoldásokra koncentráljuk erőinket, arra, hogy a múlt sérelmei helyett a jövő lehetőségeit vizsgáljuk. A mediáció arra tanít, hogy működjünk együtt azokkal, akikkel konfliktusunk támadt, arra, hogy megoldásokra koncentráljuk erőinket, arra, hogy a múlt sérelmei helyett a jövő lehetőségeit vizsgáljuk. Évezredek óta jól ismert jelenség Évezredek óta jól ismert jelenség

25 Tanács típusok Az önérvényesítésre, a saját érdekek védelmére biztató viselkedés Az önérvényesítésre, a saját érdekek védelmére biztató viselkedés Az elkerülésre, a konfliktus megelőzésére vagy kivédésére biztató viselkedés Az elkerülésre, a konfliktus megelőzésére vagy kivédésére biztató viselkedés A megegyezésre, a megoldás megtalálására törekvő viselkedés A megegyezésre, a megoldás megtalálására törekvő viselkedés

26 Családtípusok Nyomornegyedek családja Nyomornegyedek családja Szakképzetlen családok Szakképzetlen családok Folytonos krízisben élő családok Folytonos krízisben élő családok Sokproblémás család Sokproblémás család Sokproblémás, sok intézményt foglalkoztató családok (Vogelgang) Sokproblémás, sok intézményt foglalkoztató családok (Vogelgang) Feloldódott családok Feloldódott családok Krízisről – krízisre élő szegény családok Krízisről – krízisre élő szegény családok

27 Szakképzetlen, szegény családok Biztonság hiánya Biztonság hiánya Lakóhely szegregáció Lakóhely szegregáció Életmód Életmód Rokoni kapcsolatok fontossága Rokoni kapcsolatok fontossága Alacsony szintű iskolázottság Alacsony szintű iskolázottság Kevés esély a mobilitásra Kevés esély a mobilitásra A családban a nő jelenti az állandóságot A családban a nő jelenti az állandóságot

28 Az ideiglenes hatályú elhelyezés gyakorlati problémái

29 A gyermekvédelmi rendszer történeti leírása 1969-1986: a gyermek kiemelés csak Korm. Rendelet 1969-1986: a gyermek kiemelés csak Korm. Rendelet 1969: 2 lehetőség: 1969: 2 lehetőség:  Állami gondozás  Azonnali intézmény a kiskorú elhelyezése érdekében (előzménye az állami gondozásnak) Nincs lehetőség a gyermeket az intézményes gyermekvédelmen kívüli helyre beutalni Nincs lehetőség a gyermeket az intézményes gyermekvédelmen kívüli helyre beutalni

30 Beutalások Község: Ha már a védő – óvó intézmények nem vezettek eredményre» iratokat megküldték a járási gyámhatóságba» állami gondozás Ha már a védő – óvó intézmények nem vezettek eredményre» iratokat megküldték a járási gyámhatóságba» állami gondozás Elmaradt a személyes kapcsolat Elmaradt a személyes kapcsolat Csak a valóban súlyos helyzetű gyermekeket emelték ki Csak a valóban súlyos helyzetű gyermekeket emelték kiVáros: Döntés, a gyereket állami gondozásba kell adni» beutaló, beszállítják a gyereket Döntés, a gyereket állami gondozásba kell adni» beutaló, beszállítják a gyereket A szülő már csak akkor tudta meg, amikor a határozatot megkapta A szülő már csak akkor tudta meg, amikor a határozatot megkapta

31 1986: Családjogi tv. módosítása Alternatív megoldás: a gyermeket különálló másik szülőnél vagy személynél helyezzék el Alternatív megoldás: a gyermeket különálló másik szülőnél vagy személynél helyezzék el 60 napos határidő 60 napos határidő Nem tisztázta a súlyos veszélyhelyzet fogalmát Nem tisztázta a súlyos veszélyhelyzet fogalmát Megszűnt a családbafogadás jogintézménye Megszűnt a családbafogadás jogintézménye 1990-1998: gyerek 3. személynél: 28, ideiglenes hatályú intézménybe utalás: 101 1990-1998: gyerek 3. személynél: 28, ideiglenes hatályú intézménybe utalás: 101

32 1997. évi XXXI. tv. Egyre fontosabb a családon belüli nevelés elsődlegessége Egyre fontosabb a családon belüli nevelés elsődlegessége A családból való azonnali kiemelés feltételei konkrétabbak: A családból való azonnali kiemelés feltételei konkrétabbak:  A gyerek felügyelet nélkül maradt  Testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődését a családi környezet súlyosan veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése szükséges Nem muszáj a gyermeket a legközelebbi intézménybe elhelyezni Nem muszáj a gyermeket a legközelebbi intézménybe elhelyezni Rendezi az ideiglenes hatályú elhelyezés ideje alatt a szülői felügyeleti jogokat Rendezi az ideiglenes hatályú elhelyezés ideje alatt a szülői felügyeleti jogokat Cél: rövidebb a bizonytalan idő Cél: rövidebb a bizonytalan idő

33 Gyámhivatal Dönt a védelembe vétel melletti hazaadásról Dönt a védelembe vétel melletti hazaadásról Pert indít a szülői felügyeleti jog megszüntetésére Pert indít a szülői felügyeleti jog megszüntetésére Megváltoztatja az elhelyezést ha van 3. személy Megváltoztatja az elhelyezést ha van 3. személy Átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket Átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket

34 Átmeneti nevelésbe vételi eljárás Jegyző beutaló határozata Jegyző beutaló határozata Iktatott határozat Iktatott határozat Gyámhivatal megkereséseket küld: oktatási int.-nek, védőnőnek, jegyzőnek, gyermekjóléti szolgálatnak, szakaszolgálatnak, társhatóságnak, stb. Gyámhivatal megkereséseket küld: oktatási int.-nek, védőnőnek, jegyzőnek, gyermekjóléti szolgálatnak, szakaszolgálatnak, társhatóságnak, stb. 15 napos határidő, közben KT, meghallgatják az ügyfeleket 15 napos határidő, közben KT, meghallgatják az ügyfeleket Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal Megyei TGYSZ vizsgálatok: eü.-i, pedagógiai, pszichológiai Megyei TGYSZ vizsgálatok: eü.-i, pedagógiai, pszichológiai Elhelyezés értekezlet Elhelyezés értekezlet Tárgyalás Tárgyalás Eljárás Eljárás Gyámhivatali döntés: 99% - átmeneti nevelésbe vétel Gyámhivatali döntés: 99% - átmeneti nevelésbe vétel

35 2 lehetőség a határidő betartására 1. Gyakorlati határidő csökkentése A gyámhivatal nemcsak a saját, hanem más gyámhivatal illetékességi területén is végezhessen feladatokat A gyámhivatal nemcsak a saját, hanem más gyámhivatal illetékességi területén is végezhessen feladatokat Van személyes kapcsolat Van személyes kapcsolat Nevelőszülőhöz kihelyezés: Nevelőszülőhöz kihelyezés:  Minden előtt összeismerkedik a gyerek és a nevelőszülő  Tárgyalás: megfelel- e az elhelyezés  Gyám meghallgatása, KT  Felülvizsgálat – személyesen 2. Ha a szülők, rokonok a gyermek érdekében együttműködésre hajlandók. Hazaadással, családbafogadással, perrel 30 napon belül rendezni lehet.

36 Rövid határidő 2 következménye Törvénysértő, nem megalapozott és nem a gyermek érdekét minden szempontból jól körüljárt döntések fognak születni Törvénysértő, nem megalapozott és nem a gyermek érdekét minden szempontból jól körüljárt döntések fognak születni Vagy egy állandó bűnbakot állítanak a gyámhivatal személyében, akik nem képesek a Gyvt. betartására Vagy egy állandó bűnbakot állítanak a gyámhivatal személyében, akik nem képesek a Gyvt. betartására

37 Esetek 3 11 11


Letölteni ppt "A speciális gyermekotthonokról Részletek egy készülő módszertani levélből."

Hasonló előadás


Google Hirdetések