Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ajánlás olvasásra, gondolkodásra…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ajánlás olvasásra, gondolkodásra…"— Előadás másolata:

1 Ajánlás olvasásra, gondolkodásra…
Wass Albert: Hagyaték Ajánlás olvasásra, gondolkodásra…

2 A Titok, a teremtés titka, Isten és ember titka: „Teremté Isten az embert tulajdon képére, s adott néki uralmat mindenek fölött!” – Uralmat s nem szolgaságot! „ha csak annyi hitetek lenne, mint a mustármag, azt mondhatnátok ennek a hegynek: eridj odébb! S bizony mondom, odébb mozdulna nyomban!”

3 „Egy az ösvény végén talált kicsi üvegre a nap ránézett, s a kicsi üveg alávetette a fényt a szakadék aljára, ahova a nap sugara másként el nem jutna soha. …olyanok vagyunk mi is, mint az a kicsike törött üveg. Isten fényét kell beletükrözzük az emberi világ sötétségébe, s ha ezt megtesszük, eleget tettünk a parancsnak, ami világra hozott, s a parancsadó Úristen megvédelmez minden veszedelemtől. De ha nem tesszük, akkor semmirevaló szemét vagyunk mi is, akárcsak a törött üveg az út szélén, amit sárba tapos a jószág… Bizony erre teremtette volt az Isten az embert s nem egyébre. Hogy Isten képében járva eleget tegyen a parancsnak, s végezze a jót ezen a földön.”

4 „Csakhogy az ember elméje elborult, lelke is megvakult, mint az ócska tükör, mely nem tud fényt tükrözni többé. Vergődik vakságában. Ijedelmében kitalálja a gonoszságot, s egymásra szabadította saját kitalálását.”

5 Megijedtél. Elhomályosult a tükröd s nem vetíttette a fényt
Megijedtél. Elhomályosult a tükröd s nem vetíttette a fényt. A félelem nem Istentől való. Aki legyőzi, az legyőzte magát a gonoszat. A félelem az ember legnagyobb ellensége…”

6 „Tükrözd az Istent, s ne félj semmitől…
Mert Isten nem teremtett rosszat, s amit Isten nem teremtett, az nincs.

7 „minden ember önmagában hordozza a maga megváltását, és senki más nem végezheti el helyette. … Mert bizony a megváltást ingyen kegyelemből adja az Úr, de csak annak, aki maga erejéből megdolgozik érte. Az ember sorsán egyedül csak az ember maga segíthet. Az Úristen mindössze megadja hozzá a lehetőséget. Azoknak, kik a nagy Tanítómester szavai szerint élnek és cselekszenek. A megváltást minden ember maga kell véghez vigye a megadott kulcs szerint.”

8 „Hát akkor hidd, s ne csak akard hinni, tudnod kell hát az igaz valóságot. Hogy az Úr az egyetlen hatalom és az egyetlen erő. S akik Őbenne bíznak, erős szívvel és erős lélekkel, azokat nem hagyja cserben az Úr soha. Ha csak annyi hited van mint a mustármag, hegyeket mozdíthatsz vele! …ne csak szavaiddal, de lelkeddel, szíveddel és minden erőddel hidd és tudd az igazat. …imádkozz. Nem könyörögve, mint koldusok teszik, kik alamizsnát kérnek. Hanem mint aki tudja hogy járandósága van az Úrtól… Hálával és bizalommal imádkozz, mint akit már megváltott az Úr és légy szemtanúja az Úr bölcs szeretetének!”

9 Rossz, idegen szokás akkor adni hálát az Úrnak, amikor már előtted az étel, s szemeddel látod azt,
őseink, akár csak Krisztus Úr, előre köszönték meg az Úr szeretetét és gondoskodását… … az istentudó ember sohasem kételkedik az Atya szeretetében, s nem várja meg az adományt, hanem hálát ad a szeretetért előre is, mert tudja, hogy élő valóság az…

10 „A gyűlölet pedig egyebet se terem, csak gyűlöletet
…amikor a szeretet cselekszik bennünk, akkor elindul valami láthatatlan erő, ami előbb-utóbb szeretet formájában tér vissza hozzánk A szeretet ereje mindenre képes, de a szeretet hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékot is.”

11 Elhitették veled, hogy Jézus Urumk meg a tanítványai csodákat míveltek, amikor feltámasztották a holtakat, meggyógyították a betegeket és kenyérrel látták el az éhezőket. Pedig mindez nem volt csoda, dehogy is volt az. Mindössze az Úr valóságának ismeretéből fakadó cselekedet volt. Isten mestersége.

12 Nem tanította-e Jézus, hogy mindnyájan az Atya Úr gyermekei vagyunk
Nem tanította-e Jézus, hogy mindnyájan az Atya Úr gyermekei vagyunk? S hogy amit az Atya Úr mível, azt mívelhetik a gyermekei is, mert hogy az Atya megtanítja gyermekeit a maga mesterségére? Szív kell csupán, meg lélek. Ismerjétek meg az igaz valóságot s a valóság szabadokká tészen!

13 Jövendő mondásról, távolba látásról:
…”az Úr mindent tud, és mindent lát, s hogy Őelőtte nincs se múlt, se jövendő, csak az örökkévaló MOST …ha szerető édesatyád , aki minden dolgodat szívén viseli, lát valamit és tud valamit, amit te még nem látsz és tudsz…, megosztja veled ezt a tudást tiszta szeretetből S ha földi atyád megteszi ezt a kedvedért, mennyei Atyád, ki százszor jobban szeret, még százszor inkább megteszi ezt teérted”

14 Íme itt van a törvény,…! Szeresd a te Uradat, Istenedet és rajta kívül más istened ne legyen! Tiszteld őseidet, hogy hosszú és jó életed legyen azon a földön, amit ők hagytak reád! … rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és hazát. Szeresd magyar testvéreidet, mint önmagadat! Fegyvert reájok ne emelj s nyelveddel se vétkezz ellenök! Tartsatok össze, segítsétek egymást és az Úr szeretete, az Úr védelme és az Úr ereje veletek lészen!

15 Tudjátok az Urat, tartsátok az Ő törvényét és semmi sem lesz lehetetlen számotokra. Az Úr ereje hegyeket mozdít, és tengereket tüntet el azok védelmében, akik atyjoknak nevezik őt, s asszerint is élnek! Ha nem csak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van, és hegyeket tudsz mozdítani vele! - Ez a ti hagyatéktok, magyarok, véssétek lelketekbe!


Letölteni ppt "Ajánlás olvasásra, gondolkodásra…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések