Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PROJEKT A PROJEKTMÓDSZER PROJEKTPEDAGÓGIA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PROJEKT A PROJEKTMÓDSZER PROJEKTPEDAGÓGIA"— Előadás másolata:

1 PROJEKT A PROJEKTMÓDSZER PROJEKTPEDAGÓGIA
Ajánlott irodalom: Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv Iskolafejlesztési Alapítvány BP. 1991 Karikó Sándor: Projektpedagógia Új Katedra Kiadó 2000. Bodóczky István: Vizuális művészeti projektek az oktatásban MIE Budapest 2003 M. Nádasdi Mária:Projektoktatás Gondolat Kiadói Kör Budapest 2003.

2 A projektoktatás története
18.szd: Párizsi Építészeti Akadémia projektjei 2. 19.szd: Német közvetítéssel Amerikában is megjelenik az építészeti, mezőgazdasági, művészeti képzésben, valamint az általánosan képző intézményekben is. AZ ELTERJEDÉS OKA: A népszerű, új filozófiai irányzat, a PRAGMATIZMUS elveivel való közös nézet.

3 John Dewey (filozófus és oktatási reformer)
1896. Chicago: Kísérleti Elemi Iskola Elv: Az iskolának az életre kell felkészítenie,a tanulók lépességeit úgy kell fejleszteni, hogy az élet minden területén helyt tudjanak állni. Elméletének tudományos és gyakorlati kipróbálását kezdi meg. Tanítványa:William H. Kilpatric

4 William H. Kilpatric (1871-1965)
Megkísérli a projektmódszer tudományos leírását és definiálását a „The Project Method” c. művében A projekt feldolgozását 4 pontban jelöli: Szándék Tervezés Megvalósítás Értékelés

5 20. szd. Európa Reformpedagógiai irányzatok ajánlott irodalom: Németh András- Ehrenhard Skiera: Reformpedagógia és az iskola reformja Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest 1999. Elv: A gyermek gondolkodásmódjából, értelmi és érzelmi igényeiből kiindulva kell számukra egyértelmű, átlátható és egységekben megélhető tevékenységeket végeztetni, melynek során tesz szert új ismeretekre. Irányzatok, amelyek a projektmódszeren alapulnak: Jena Plan (Jena terv) Dalton Plan (Dalton terv) Winnetka Plan (Winnetka terv)

6 A hagyományos oktatás és a projektoktatás összehasonlítása
Tantárgyspecifikus, elszigetelt ismereteket közvetít Komplex, átfogó ismereteket nyújt Ismeretek felhalmozására, a lexikális tudás gyűjtésére törekszik Az elméleti ismeretek megszerzését és gyakorlati alkalmazását cselekvésen keresztül, komplex módon közvetíti.

7 A hagyományos oktatás és a projektoktatás összehasonlítása (2)
Egy tudományágon belüli ismeretet közvetít Különböző tudományterületekről származó ismereteket hoz össze Mindenkitől ugyan azt a gondolatmenetet és gondolkodásmódot várja el. Sokoldalú, többféle gondolatmenetet és gondolkodásmódot tesz lehetővé A különböző megoldásokra kevés lehetőséget ad Minden projekt végtelen számú megoldást tesz lehetővé

8 A hagyományos oktatás és a projektoktatás összehasonlítása (3)
Saját elképzelésnek ritkán ad helyet Individualizál, saját elképzelések beemelését feltételez A különböző vélemények megismerésére ritkán ad lehetőséget Lehetséges a különféle vélemények megismerése és kölcsönös elfogadása A megoldásokban korlátoz A megoldásokban nagyfokú szabadságot biztosít A tanulás szereplői passzívan vesznek részt a folyamatban A tanulók aktív részvételét feltételezi

9 A hagyományos oktatás és a projektoktatás összehasonlítása (4)
Jól meghatározható időkeretbe foglalható Hosszú ideig tartó folyamat, amelynek nehéz konkrét időkeretet szabni Kevés anyaggal és eszközzel dolgozik Sok eszközt és anyagot használ fel A tanuló gyakran nem motivált a tanulásban A tanuló a munkavégzés befejezéséig motivált a legtöbb esetben

10 A hagyományos oktatás és a projektoktatás összehasonlítása (5)
A tanár szerepe az ismeretközlés A tanár szerepe az irányítás, tanácsadás, segítségnyújtás Könnyű értékelni Nehéz értékelni A verbalitás kerül előtérbe A verbális képességek fölénye csökken, helyet kapnak más képességek is A személyiség egy részét mozgósítja A teljes személyiséget mozgósítja

11 Projektfeladatok megoldási modelljei
Kreatív probléma-megoldási modell (CPS – Creative Problem Solving) Alex Osborn (1963) többlépéses modellje tényfeltárás probléma megfogalmazása ötletgyűjtés Megoldás kiválasztása Kivitelezés tervezése A folyamat záró lépései projektfeladatok esetében A folyamat dokumentálása, kipróbálás Bemutatás, értékelés

12 A projektfeladatok megoldási modelljei
2.Sidney Parnes alternatív modellje 1. 2 3 4 5 A lépések egymással kölcsönhatásban állnak

13 Projekt típusok 1. Multidiszciplináris projekt
2. Interdiszciplináris projekt 3. Tantárgyi projekt 4. Vizsgaprojekt 5. Egyéni projekt 6. Személyes projekt 7. Csoportprojekt

14 A projekt tervezése (A diákok tervezőmunkája a tanár vezetésével)
A problémakör kiválasztása A probléma felvázolása A lehetséges produktumok számbavétele A munka főbb szakaszainak meghatározása Az értékelés módjának meghatározása Megjegyzés: minden tanuló számára legyen világos, hogy mi értelme van az adott problémakör vizsgálatának.

15 A projektterv tartalma ( a tanár tervező munkája)
A projekt címe és alcíme A projektben résztvevők megnevezése. (korosztály, tanulócsoport stb.) A megvalósításhoz szükséges tárgyi feltételek felsorolása A megoldáshoz szükséges időkeret meghatározása (külön feltüntetve azokat a részeket, amelyek nem tanórai keretek között zajlanak) A javasolt probléma-felvetési mód. A tanár számára szükséges előzetes ismeretek, szakirodalom stb. felsorolása A tanulóknak kiadott feladat teljes szövege, amely tartalmazza a részfeladatokat és a meghatározott határidőket. A munkafolyamat dokumentálásának módja, a portfolió követelményei. Az értékelés szempontjai. Azon ismeretek és képességek felsorolása,amelyeket a tanulók megszerezhetnek a projektmunka végrehajtása során.

16 A portfólió tartalma Név, életkor, iskola, osztály, tanár,dátum..
2.Rövid problémafelvetés a tanuló saját megfogalmazásában. 3.A probléma mélyebb kutatása: gyűjtés, interjú stb. 4.Írott és képes asszociációk rögzítése 5.Lehetséges ötletadó források számbavétele. 6.A megoldásokkal kapcsolatos anyagkísérletek. 7. Az elkészült mű dokumentációja (foto, video) 8. Az alkotói folyamat rövid leírása, értékelés, legfontosabb állomások kiemelése, nehézségek, a döntések indoklása.


Letölteni ppt "PROJEKT A PROJEKTMÓDSZER PROJEKTPEDAGÓGIA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések