Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÚJKOR NAGY POLITIKAI ESZMEÁRAMLÁSA Kovács Bea 3/5/D.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÚJKOR NAGY POLITIKAI ESZMEÁRAMLÁSA Kovács Bea 3/5/D."— Előadás másolata:

1 AZ ÚJKOR NAGY POLITIKAI ESZMEÁRAMLÁSA Kovács Bea 3/5/D

2 Fő eszmeáramlatok: Liberalizmus Liberalizmus Konzervativizmus Konzervativizmus Szocializmus Szocializmus Egyéb ideológiák: Nacionalizmu Nacionalizmu Anarchizmus Anarchizmus Elit elméletek Elit elméletek

3 Szocializmus A szocializmus politikai ideológia, illetve társadalmi és gazdasági rendszer, amelynek alapjai a 19. századi gondolkodásban bukkantak fel, válaszul az ipari forradalom miatt megváltozott viszonyokra.A szocializmus politikai ideológia, illetve társadalmi és gazdasági rendszer, amelynek alapjai a 19. századi gondolkodásban bukkantak fel, válaszul az ipari forradalom miatt megváltozott viszonyokra.

4 A szocializmust, mint kifejezést az utópista szocialista Robert Owen használta először a XIX. század elején. Ő a társadalmi igazságtalanságok megszüntetését értett alatta.A szocializmust, mint kifejezést az utópista szocialista Robert Owen használta először a XIX. század elején. Ő a társadalmi igazságtalanságok megszüntetését értett alatta.

5 Szocializmus A szocializmus a társadalmi egyenlőtlenségeket A szocializmus a társadalmi egyenlőtlenségeket a magántulajdon és a kizsákmányolás megszüntetésével, a magántulajdon és a kizsákmányolás megszüntetésével, a termelőeszközök kollektív tulajdonával kívánja orvosolni.a termelőeszközök kollektív tulajdonával kívánja orvosolni. A szocialista rendszerben ideális esetben a kormány ellenőrzi a termelő folyamatokat a piac teljes kiiktatásával, a politikai hatalmat pedig a proletariátus gyakorolja. Eltűnik a vagyoni egyenlőtlenség, a szegénység és a diszkrimináció; előtérbe kerül az együttműködés és a szolidaritás. A szocialista rendszerben ideális esetben a kormány ellenőrzi a termelő folyamatokat a piac teljes kiiktatásával, a politikai hatalmat pedig a proletariátus gyakorolja. Eltűnik a vagyoni egyenlőtlenség, a szegénység és a diszkrimináció; előtérbe kerül az együttműködés és a szolidaritás.

6 Marx, a szocializmus legfőbb ideológusa szerint a szocializmus átmeneti állapot a kommunizmushoz vezető történelmi átalakulási folyamatban.

7 A tőke 1867, Hamburg A Kommunista Párt kiáltványa 1848. február 21

8 Nacionalizmus A nacionalizmus a nemzetek kialakulásának, a nemzetté válás folyamatának ideológiája. Az egyik legtöbbet vitatott politikai eszmerendszer.A nacionalizmus a nemzetek kialakulásának, a nemzetté válás folyamatának ideológiája. Az egyik legtöbbet vitatott politikai eszmerendszer.

9 A nacionalizmus kifejezés jelentéstartalma a patriotizmus, a patriotizmus, nemzeti identitás kitalálása és megteremtése,nemzeti identitás kitalálása és megteremtése, nemzetépítés folyamata,nemzetépítés folyamata, a saját közösség mások felettisége, a kirekesztésa saját közösség mások felettisége, a kirekesztés

10 A nacionalizmus eredete A nacionalizmus történelmileg alapvetően a liberalizmus egyik eleme. A feudális rend lebontásán és a kapitalizmus megvalósításán munkálkodó polgárság a nacionalizmust használta fel egyik fő ideológiájakéntA nacionalizmus történelmileg alapvetően a liberalizmus egyik eleme. A feudális rend lebontásán és a kapitalizmus megvalósításán munkálkodó polgárság a nacionalizmust használta fel egyik fő ideológiájaként A XIX. század második felében azonban a nacionalizmus önálló ideológiává vált, a liberalizmus áttért az antinacionalizmusra, a nacionalizmus pedig a liberális kapitalizmust ellenző erők egy részének ideológiájává vált.A XIX. század második felében azonban a nacionalizmus önálló ideológiává vált, a liberalizmus áttért az antinacionalizmusra, a nacionalizmus pedig a liberális kapitalizmust ellenző erők egy részének ideológiájává vált.

11 A nacionalizmus problémái A nemzeteket megilleti az államalkotás joga, a nacionalizmus a nemzetté válás folyamatának nélkülözhetetlen eleme. A nacionalizmus szélsőséges irányzatai gyakran vallják a kisebbségekkel szembeni tolerancia hiányát. További problémát okoz annak megállapítása, hogy mi a különbség a nacionalizmus, a sovinizmus és a patriotizmus között.A nemzeteket megilleti az államalkotás joga, a nacionalizmus a nemzetté válás folyamatának nélkülözhetetlen eleme. A nacionalizmus szélsőséges irányzatai gyakran vallják a kisebbségekkel szembeni tolerancia hiányát. További problémát okoz annak megállapítása, hogy mi a különbség a nacionalizmus, a sovinizmus és a patriotizmus között.

12 Anarchizmus az egyéni felelősségtudat szerepét állítja előtérbe bármifajta uralommal szemben.az egyéni felelősségtudat szerepét állítja előtérbe bármifajta uralommal szemben. uralomnélküliség, amely alatt "azon társadalmi rendet kell értenünk, mely minden külső hatalom és erőszak nélkül, tisztán az emberek szabad, testvéri együttélésén alapul. Az erőszakon épülő uralmi rendszer helyett, mely a tulajdon, a jog és állam kényszerintézményeiben nyer kifejezést, az anarchikus társadalom formái az emberek természetében rejlő szolidaritás és az ebből folyó szabadság, egyenlőség és önkéntes összeműködés által jönnek létre."uralomnélküliség, amely alatt "azon társadalmi rendet kell értenünk, mely minden külső hatalom és erőszak nélkül, tisztán az emberek szabad, testvéri együttélésén alapul. Az erőszakon épülő uralmi rendszer helyett, mely a tulajdon, a jog és állam kényszerintézményeiben nyer kifejezést, az anarchikus társadalom formái az emberek természetében rejlő szolidaritás és az ebből folyó szabadság, egyenlőség és önkéntes összeműködés által jönnek létre."

13 Anarchista gondolkodók William GodwinWilliam GodwinWilliam GodwinWilliam Godwin (1756-1836) (1756-1836) Vizsgálódás a politikai Vizsgálódás a politikai igazságosságról és annak a közerkölcsre és a boldogságra gyakorolt hatásáról igazságosságról és annak a közerkölcsre és a boldogságra gyakorolt hatásáról

14 Anarchizmus típusai: a kollektivista A kollektivista típuson belüli irányzatokA kollektivista típuson belüli irányzatok közelebb állnak a szocializmushoz: egyaránt lázadnak a kizsákmányolás és az uralom intézményei ellen. közelebb állnak a szocializmushoz: egyaránt lázadnak a kizsákmányolás és az uralom intézményei ellen.

15 Anarchizmus típusai: a kollektivista Proudhon, Bakunyin, Kropotkin és mások érvelése szerint a kapitalizmus gazdaságilag kisajátította a liberalizmus örökségét, aminek lényege pedig a szabadság eszménye.Proudhon, Bakunyin, Kropotkin és mások érvelése szerint a kapitalizmus gazdaságilag kisajátította a liberalizmus örökségét, aminek lényege pedig a szabadság eszménye. Ezt az eszményt elérni, s egy szabad társadalmat létrehozni csak az uralmi formák lerombolásával lehet. Ezt az eszményt elérni, s egy szabad társadalmat létrehozni csak az uralmi formák lerombolásával lehet.

16 Kollektivista anarchista gondolkodók Pierre-Joseph ProudhonPierre-Joseph ProudhonPierre-Joseph ProudhonPierre-Joseph Proudhon (1809-1865) (1809-1865) Mi a tulajdon? Mi a tulajdon? A gazdasági ellentmondások rendszere vagy a nyomor filozófiája A gazdasági ellentmondások rendszere vagy a nyomor filozófiája

17 Kollektivista anarchista gondolkodók Mihail Alekszandrovics BakunyinMihail Alekszandrovics BakunyinMihail Alekszandrovics BakunyinMihail Alekszandrovics Bakunyin (1814-1876) (1814-1876) Gyónás Gyónás Államiság és anarchia. Államiság és anarchia.

18 Kollektivista anarchista gondolkodók Pjotr Alekszejevics KropotkinPjotr Alekszejevics KropotkinPjotr Alekszejevics KropotkinPjotr Alekszejevics Kropotkin (1842-1921) (1842-1921) Egy forradalmár feljegyzései Egy forradalmár feljegyzései

19 Anarchizmus típusai: az individualista az individualista anarchizmusban a liberalizmus hagyományának öröksége erősebb. Az individualista anarchista Stirner "egoista" felfogása az önérdeket, az önérvényesítést, a minden kötöttségtől mentes szabadság fontosságát hangsúlyozza az állam és a politikai rendszer illegitim követelményeivel szemben.az individualista anarchizmusban a liberalizmus hagyományának öröksége erősebb. Az individualista anarchista Stirner "egoista" felfogása az önérdeket, az önérvényesítést, a minden kötöttségtől mentes szabadság fontosságát hangsúlyozza az állam és a politikai rendszer illegitim követelményeivel szemben.

20 Individualista anarchista gondolkodó Max StirnerMax Stirner (1806-1831) Az egyetlen és tulajdona

21 Anarchizmus típusai: a vallásos anarchizmus vallási gyökerekhez, általában a nagy világvallások tradícióihoz nyúl vissza.vallási gyökerekhez, általában a nagy világvallások tradícióihoz nyúl vissza. Ez az irányzat az emberi lények egyenlőségét hangsúlyozza, és vallásos vagy misztikus hagyományok alapján mutatja ki a politikai hatalom és mindenfajta elnyomás jogosulatlanságát. Ez az irányzat az emberi lények egyenlőségét hangsúlyozza, és vallásos vagy misztikus hagyományok alapján mutatja ki a politikai hatalom és mindenfajta elnyomás jogosulatlanságát.

22 Anarchizmus típusai: a vallásos anarchizmus Anarchizmus típusai: a vallásos anarchizmus TolsztojTolsztoj Schmitt Jenő HenrikSchmitt Jenő Henrik Martin Bubernek Martin Bubernek GandhiGandhi

23 Elit elméletek Az 1990-es évektől kezdve a társadalomtudományokban ismét szalonképessé, sőt divatossá vált az addig ritkán használt elitfogalom, amely valamikor a 19. század végén, a 20. század elején kezdett elterjedni,Az 1990-es évektől kezdve a társadalomtudományokban ismét szalonképessé, sőt divatossá vált az addig ritkán használt elitfogalom, amely valamikor a 19. század végén, a 20. század elején kezdett elterjedni, mindenekelőtt Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto munkássága révén.mindenekelőtt Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto munkássága révén.

24 Gaetano Mosca

25 elit változást a társadalom új rétegeinek felbukkanása és szerepvállalása okozza.elit változást a társadalom új rétegeinek felbukkanása és szerepvállalása okozza. Minden társadalom 2 részre osztható:Minden társadalom 2 részre osztható: kormányzók és kormányzottak. kormányzók és kormányzottak. Politikai formula: minden hatalmon lévő csoport legitimációt készít. Az elit erkölcsi és törvényes alapon uralkodik.Politikai formula: minden hatalmon lévő csoport legitimációt készít. Az elit erkölcsi és törvényes alapon uralkodik.

26 Vilfredo ParetoVilfredo Pareto

27 Tagadja az osztálynélküliség lehetőségét.Tagadja az osztálynélküliség lehetőségét. Elveti a zárt elitcsoportok létét is.Elveti a zárt elitcsoportok létét is. A társadalom: egyensúlyban lévő rendszerA társadalom: egyensúlyban lévő rendszer Minden társ kettéosztható: elitre és nem elitre.Minden társ kettéosztható: elitre és nem elitre. A társ tagozódása nem merev, az adott elit nem állandó.A társ tagozódása nem merev, az adott elit nem állandó. Megfogalmazza az elitek cirkulációjának elvét.Megfogalmazza az elitek cirkulációjának elvét.

28 Elitek csoportosítása reziduumai alapján: oroszlánok:oroszlánok: forradalmi szakító elit, túl merev, ideologikus, nagyelvek alapján kívánja a társadalmat átalakítani. forradalmi szakító elit, túl merev, ideologikus, nagyelvek alapján kívánja a társadalmat átalakítani. Hatalmát előbb- utóbb kénytelen átadni. Hatalmát előbb- utóbb kénytelen átadni. rókák: pragmatikus gondolkodásmód jellemzi őket, szakértelemmel rendelkeznek, kompromisszumkészek.

29 FELHASZNÁLT IRODALOM szog.com/pdf/molnar_anarchizmus.pdfszog.com/pdf/molnar_anarchizmus.pdf Bayer József: A politikai gondolkodás története (Osiris, 1998)Bayer József: A politikai gondolkodás története (Osiris, 1998) ANARCHIZMUS (MODERN IDEOLÓGIÁK)ANARCHIZMUS (MODERN IDEOLÓGIÁK) 193.6.201.253/02000/02003/html/ 193.6.201.253/02000/02003/html/ hu.wikipedia.orghu.wikipedia.org


Letölteni ppt "AZ ÚJKOR NAGY POLITIKAI ESZMEÁRAMLÁSA Kovács Bea 3/5/D."

Hasonló előadás


Google Hirdetések