Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

• Mi az a gazdasági fejlődés? • Helyszín: Európa • Gazdasági fejlődés FOLYAMATA • Különböző gazdasági rendszerekben – Rendszer kialakulása/lényege – Pénz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "• Mi az a gazdasági fejlődés? • Helyszín: Európa • Gazdasági fejlődés FOLYAMATA • Különböző gazdasági rendszerekben – Rendszer kialakulása/lényege – Pénz."— Előadás másolata:

1

2 • Mi az a gazdasági fejlődés? • Helyszín: Európa • Gazdasági fejlődés FOLYAMATA • Különböző gazdasági rendszerekben – Rendszer kialakulása/lényege – Pénz szerepe – Technológia – Gazdaságelméletek – Társadalom fejlődése

3 Feudalizmus Kommunizmus Kapitalizmus

4 • Őskortól van „gazdaság” • Élelmiszer termelés/gyűjtés • Legfontosabb: földrajz, éghajlat • Folyam menti civilizációk – Problémák az öntözéssel – Együtt kell működni • Ókor – Fejlett kereskedelem (pénz) – Erős központi állam (Róma)

5 • Ny-Római birodalom felbomlik (476) – Központi irányítás meggyengül – Katonákat el kell tartani • Katonák földet kapnak – Feudum – Cserébe katonai szolgálat – Föld a hatalom és megélhetés forrása Feudalizmus Kialakulása és lényege Feudalizmus Kialakulása és lényege

6 • Pénz a középkorban – Nemesfém  pénzrontás – Szerepe alacsony  terményadó • Technológia – Főként mezőgazdasági fejlődés – Szerzetesrendektől – Európán kívüli civilizációktól Feudalizmus Pénz és technológia Feudalizmus Pénz és technológia

7 • Meghatározó ágazat a korban – Kaja kell!  Termésátlagok kérdése meghatározó – Talajváltó  2/3 nyomásos  vetésforgó – Egyre több embert tud eltartani • Városok – Kezdetben kevés, aztán egyre több – Céhes gazdaság  manufaktúrák Feudalizmus Mezőgazdaság és a városok Feudalizmus Mezőgazdaság és a városok

8 Feudalizmus Társadalom Feudalizmus Társadalom Király Főnemesek Kisnemesek Gazdag parasztok Jobbágyok Rabszolgák • Nagy társadalmi szakadék • Jogilag is van különbség • Városi lakosság felépítése is hasonló

9 • Colbert XVII. század • Állami beavatkozás • Cél: pénz az országban maradjon – Export ösztönzése – Import korlátozása (vámok) – Gyarmatosítás – Állami szabályozás • Adam Smith XVIII. század • Első „közgazdász” • Állam csak „kereteket” adjon • „Láthatatlan kéz” – piac szabályozza saját magát • Önérdek Merkantilizmus Szabad piac Kapitalizmus

10 • Gazdasági fejlődés – Mezőgazdaság – Technológia – Társadalmi fejlődés • Tőke a középpontba – Bármi ami a termeléshez kell (gép, technológia, PÉNZ) – Tőkés társadalom Kapitalizmus Kialakulása és lényege Kapitalizmus Kialakulása és lényege Ipari Forradalom

11 • Pénz szerepe megnő – Erős központi állam rendet tud tartani – Kereskedelem jelentősége nő – Gyár építése egyre drágább • Pénzügyi szolgáltatások – Bank, tőzsde, biztosítók Kapitalizmus Pénz Kapitalizmus Pénz

12 • Ipari forradalom – Gőzgép  energiahordozók – Mezőgazdaság helyett ipar a központban • Nagyon gyors fejlődés – Tudományok – „Hivatásos” feltalálók • Minden ágazat fejlődik • II. Ipari forradalom Kapitalizmus Technológia Kapitalizmus Technológia

13 Kapitalizmus Társadalom Kapitalizmus Társadalom Nagypolgárság Polgárság Munkásság Szegények • Népességrobbanás • Városi lakosság növekszik • Nagy társadalmi különbségek továbbra is • Jogi különbségek csökkennek

14 • „Vadkapitalizmus” („Manchesteri”) • Nagyon gyors társadalmi változás – Gyerekmunka – Tömött városok • Munkásság helyzete – Géprombolás – Munkásmozgalom • Szavazati jog • Jobb munkakörülmények Kapitalizmus Probléma Kapitalizmus Probléma

15 • Igazságtalan társadalom • Nem igazán újdonság • Karl Marx & Friedrich Engels – Kommunista kiáltvány 1848 • Osztályharc • Egyenlőség: jogi és vagyoni • Közös tulajdon  ÁLLAM Kommunizmus Elmélet Kommunizmus Elmélet

16 • Oroszország, I. Világháború • Lenin, Trockij, Sztálin • Polgárháború (1917-23)  hadikommunizmus – Munkakényszer, jegyrendszer – Teljes államosítás Kommunizmus Kialakulása Kommunizmus Kialakulása 1924

17 • 5 éves tervek – Pontosan meghatározott célok – Ha nincs meg a terv para van – Mindent államosítanak • Mez ő gazdaság kollektivizálása – Szovhoz: állami tulajdonban lév ő föld – Kolhoz: termel ő szövetkezet – Er ő szakos módszerek (kulákok ellen) – Aki lázad megy Szibériába (jobb esetben) • Sztahanovizmus Kommunizmus Tervgazdálkodás Kommunizmus Tervgazdálkodás

18 • Éhezés – „Kulákok tehetnek róla” • Termelés megn ő – Színvonal leesik • Irreális tervek – Pazarlás – Hamis adatok Kommunizmus Kezdeti eredmények Kommunizmus Kezdeti eredmények

19 • Társadalmi egyenlőség? – Vannak akik „egyenlőbbek” • Elmélet   gyakorlat • Munka mindenkinek Kommunizmus Társadalom Kommunizmus Társadalom

20 • Hiánygazdaság • Valamennyit emelkedik az életszínvonal – Terror csökken Sztálin után • Gazdasági fejl ő dés elmarad a nyugattól – Nincs ösztönzés – Központi tervezés nem hatékony • Túl nagy hadikiadások (hidegháború) • Reform kell Kommunizmus Eredmények hosszú távon Kommunizmus Eredmények hosszú távon

21 • Nyugattal nem tud lépést tartani – Hadsereg – Életszínvonal • Reform kell – Gorbacsov – Glasznoszty („Nyíltság”) – Peresztrojka(„Átalakítás”) • Összeomlás (1991.) Kommunizmus Összeomlás Kommunizmus Összeomlás

22 • XX. században • Vadkapitalizmus fejlődik – Szociális háló – Társadalmi egyenlőség – Gazdasági szabályozás • Állam nem csak a kereteket adja – Aktív szereplője a gazdaságnak Kapitalizmus 2.0 Modern piacgazdaság Kapitalizmus 2.0 Modern piacgazdaság

23 • I. VH után • Nagy Gazdasági Világválság (1929) – USA: Roosevelt – New Deal • Nem működik az eddigi rendszer – Eddigi módszerekkel nem lehet válságot kezelni – Szociális szempontok is fontosak a választóknak – Társadalmi egyenlőtlenséget csökkenteni kell Kapitalizmus 2.0 Kialakulása Kapitalizmus 2.0 Kialakulása

24 • Pénz szerepe tovább nő – Pénzügyi szektor az egyik legfontosabb – Hitelezés szerepe megnő • Vezető ágazat: szolgáltatások • Technológiai fejlődés – Kommunikációs forradalom – IT forradalom Kapitalizmus 2.0 Pénz és Technológia Kapitalizmus 2.0 Pénz és Technológia

25 • John Maynard Keynes • New Deal • Állam feladata a gazdasági ciklusok kiegyenlítése • Államadósság nem probléma (rövid távon) • Milton Friedman • Korlátozott állam • „Neoliberális”/”neoklasszikus” • Mi a baj az állammal? – Mások pénzét költi – Pazarló – Érdekcsoportok irányítják Keynes Friedman Kapitalizmus 2.0 Elméletek Kapitalizmus 2.0 Elméletek

26 • Fejlett világ vs. Fejlődő országok • Társadalmi mobilitás • Életszínvonal óriási növekedése • „Fogyasztói társadalom” • Jó ez? Hogyan tovább? • Fenntarthatóság, társadalmi különbségek Kapitalizmus 2.0 Társadalom Kapitalizmus 2.0 Társadalom

27 Feudalizmus Kommunizmus Kapitalizmus Kapitalizmus 2.0

28


Letölteni ppt "• Mi az a gazdasági fejlődés? • Helyszín: Európa • Gazdasági fejlődés FOLYAMATA • Különböző gazdasági rendszerekben – Rendszer kialakulása/lényege – Pénz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések