Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© dr. Szuchy Róbert – Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© dr. Szuchy Róbert – Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter."— Előadás másolata:

1 © dr. Szuchy Róbert – Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter

2 „A fogyasztóvédelem iránti igény megjelenése összekapcsolódik annak felismerésével, hogy a gazdaságban nem érvényesülhet tökéletes verseny, így nem jöhet létre a vevő és az eladó közötti tökéletes egyensúly” Klasszikus közgazdaságtan és fogyasztóvédelem Állami beavatkozás keynesiánus gazdaságelmélete A jóléti állam közgazdaságtana Neoklasszikus közgazdaságtan és fogyasztóvédelem Elméleti modellek A fogyasztóvédelem gazdasági alapjai

3 Klasszikus közgazdaságtan és fogyasztóvédelem  Adam Smith-i laissez faire (1776) gazdasági filozófia jellemzi  Szabad verseny esetén: megfelelő árak mellett automatikusan kialakul a kereslet és a kínálat egyensúlya  „Láthatatlan kéz” elmélete: Az állam zavartalan gazdasági környezetet teremt és nem állít akadályokat a gazdasági növekedés elé  Elveti a fogyasztók oldalán az állami beavatkozás lehetőségét  Az autonóm fogyasztó képes racionálisan választani a termékek és áruk közül  A termelők közötti szabad verseny megakadályozza a fogyasztói döntés befolyásolását

4 Állami beavatkozás keynesiánus gazdaságelmélete  A XIX. század végére a mono- és oligopóliumok, kartellek elegendő hatalommal rendelkeznek, hogy a szabad versenyt, a fogyasztók szabad döntését korlátozzák vagy kizárják  A fogyasztók kívánságát igyekszenek a termeléshez igazítani marketingmódszerekkel  A magasabb volumenű termelés magasabb szintű szükséglet- kielégítést igényel  Gazdasági egyensúly felbomolhat (túltermelési válság 1929-1933) Állami beavatkozás szükségessé válik Pl. munkahelyteremtés, szociális programok

5 A jóléti állam közgazdaságtana  A két világháború közötti állami beavatkozás nyomán fejlődött ki  A jóléti állam az alapvető szociális jogokat az állami újraelosztás (oktatás, egészségügyi ellátás, TB) útján minden polgár számára biztosítani kívánja  Gunnar Myrdal a szabályozott kapitalizmus svéd modelljének megalkotója (szociális biztonság)  Harold Wilensky jóléti állam felfogása (aktív államra van szükség, maximális foglalkoztatás → vásárlóerő → termelés)

6 Neoklasszikus közgazdaságtan és fogyasztóvédelem  Milton Friedman és a Chicago-i iskola (Samuelson)  Az állami beavatkozás megfosztja az egyént a szabadságától  Jóléti állam többet oszt el, mint bevételei megengedik, ill. adózás formájában onnan vesz el, ahol a jövedelem keletkezik és ahol azt újra befektetnék  Ez Költségvetési hiányt és inflációt okoz  Ezért a gazdasági növekedés lelassul  Thurow elmélete:  A fogyasztóvédelmi jogalkotás azt tételezi fel, arra épít, hogy: - Fogyasztók „tudatlanok” - Nem képesek az információk értékelésére  Szerinte nincs így, ezért nincs szükség fogyasztóvédelemre

7 A fogyasztóvédelem társadalmi ismérvei és a közgazdaságtan I.  A piac megelőzi a termelést  Minőségi termelés  A fejlett társadalmakban a megrendelések irányítják a termelést  A tartós fogyasztási cikkek tömeges birtoklása  Tömegtermékek előállítása olcsóbb  A reklám egyik célja az igények egyöntetűségének biztosítása  A fogyasztóvédelem segítse elő a racionális választást elsősorban megfelelő információ biztosításával  Állami beavatkozás jelenléte  Mindenhol jelen van  Intenzitását a politikai struktúra határozza meg (pl. konzervatív - post; keynesianus - neo; klasszikus - szoc.dem.)

8 A fogyasztóvédelem társadalmi ismérvei és a közgazdaságtan II.  A szellemi tőke és a minőségi munkaerő felértékelődése  Megnő a dolgozókkal szembeni „tudásigény”  Nő a társadalmi mobilitás  Korábbi osztályszerkezet bonyolultabbá és elmosódottabbá vált  Gazdasági globalizáció  „Free Trade Agreement” A fogyasztóvédelem komplex interdiszciplináris jelenség, amely a modern közgazdaságtan, szociológia és a jog határmezsgyéjén helyezkedik el


Letölteni ppt "© dr. Szuchy Róbert – Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések