Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás1Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás1 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás1Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás1 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás."— Előadás másolata:

1 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás1Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás1 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás Szállodák és vendéglátó egységek beruházásának folyamata A beruházás előkészületei

2 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás2Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás2 A szállodatelepítés három jelentős fázisa 1.Előkészítés 2.Megvalósítás 3.Üzembe helyezési eljárás

3 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás3Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás3 A szállodai beruházás előkészületei  Piackutatás  Üzemeltetési előterv  Kereskedelmi terv  Gazdasági terv (Pénzügyi Terv, Kereskedelmi terv)

4 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás4Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás4 Döntés a beruházásról üzembe helyezés Piackutatás, marketing 1.Makroszint 2.Mikroszint Előzetes piackutatás idő

5 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás5Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás5 A majdani üzemeltetés célja és érdeke eredményességgazdaságosság Marketing- munka Szekunder piackutatás A környezetben működő intézmények által végzett felmérések adatainak felhasználása. Primer piackutatás A terület turisztikai vonzáskörzetként való vizsgálata és a specialitások figyelembevétele. piacképes kínálat megteremtése megfelelő helykiválasztás

6 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás6Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás6 Szekunder információs csatorna  A statisztikai adatok tartalma  belföldi-külföldi turistaforgalom aránya  a turizmus régión belüli jellemző szálláshely kínálati szegmense  fizetőképes kereslet  jellemző tartózkodási idő  pénzköltési szokások  Információgyűjtés  a fizetőképes keresletről,  a konkurencia piaci pozíciójáról, tevékenységéről, vendégforgal- máról,  az árviszonyokról,  a szabályozó rendszerekről, (törvények, rendeletek, szakhatósági előírások, piaci etika)  az infrastruktúráról.

7 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás7Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás7 Primer információs csatorna  A turisztikai vonzáskörzet elemeinek vizsgálata  természeti adottságok (városi üres telek beépítése, szabadon álló terület fekvése, élővizek, hegyvidék közelsége, termálforrás közelsége, rendkívüli természeti képződmények)  ember és társadalom alkotta adottságok (környezet infrastruktúrája, az épület közmű csatlakozási lehetőségei)  történelmi, művészettörténeti emlékek (programlehetőségek megteremtése)  A terület tulajdonviszonyainak ismerete (Földhivatalból beszerzett tulajdoni lap)  megvásárolható  bérelhető Talajmechanikai szakvélemény –a terület földjének szilárdságtani vizsgálata

8 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás8Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás8 A beruházási döntés első lépcsője TÁMPONT rendeltetés kapcsolódó szolgáltatások köre megfelelő telepítési hely szálláshely rendeltetése osztályba sorolás szekunder szekunder információs csatorna primer primer információs csatorna

9 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás9Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás9 Az üzemeltetési előtervek céljai  üzemeltetési, gazdasági, esztétikai (!) szempontok  építési szerkezet – nagyság – munkafelhasználás  termelő, értékesítő, szolgáltató helyek elhelyezése, arányaik  gépek, berendezések kapacitása, kiképzése, elhelyezése – üzemeltetési elképzelések  technológiai leírás – tervező részére  Üzemterv, kereskedelmi terv, gazdasági terv

10 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás10Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás10 Üzemterv  üzemrészek kapacitása, arányai  funkcionális kapcsolatok  termelési technológiai jellemzők  munkaköri leírások  munkafolyamatok jellegzetességei  építészeti és üzemeltető igények egyeztetése 1.Üzemfelépítési terv 2.Üzemeltetési program 3.Munkakapcsolati terv

11 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás11Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás11 Üzemfelépítési terv 1. Szállodai üzemrész  szobák megoszlása, alapterülete, típus és nagyság szerint  munkaterületek (alap és kiegészítő funkció) száma, nagysága, elhelyezésük  közös helyiségek száma, funkciói, kapcsolatuk a szolgáltató és ellátó üzemrészekkel

12 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás12Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás12 Üzemfelépítési terv 2. Vendéglátóipari értékesítő helyek  vendéglátó üzletek típus-, befogadóképesség szerinti megoszlása  termelőhelyek jellemző paraméterei  raktárak elhelyezése, kapcsolataik  áruátvétellel kapcsolatos igények  különtermek száma, méretei, funkciói, kapcsolatuk a szállodai üzemrésszel „+” +egyéb szolgáltató üzemrészek meghatározása +alapfunkció kívüli helységek alapterülete, kapcsolatai +igazgatás, adminisztráció területi- és elhelyezkedési igényei

13 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás13Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás13 Üzemeltetési program  A szállodai, szolgáltató és vendéglátó üzemrészek munkaerő- szükséglete és beosztása  munkaköri leírások, feladatok időrendi bontása  a munkafolyamatok végzésének módja  a számviteli ellenőrzési rendszer vázolása  az üzemrészek ügyrendi felépítése  A vendéglátó áruforgalom jellemzői, értékesítési módok szerint  alkalmazni kívánt technológia főbb jellemzői  raktározási, gépesítési igények  vendéglátó üzletek nyitvatartási rendje  az áru útjának megtervezése, ügyrendi felépítés  Egyéb szolgáltató üzemrészek  munkaköri meghatározása  szolgáltatási specifikumok  ügyviteli kapcsolatok

14 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás14Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás14 Munkakapcsolati terv  Tartalma:  üzemrészeken belüli és az üzemrészek közötti munkakapcsolati leírás  munkakapcsolatok tartalmi kibontása  részletes munkafolyamat és munkakapcsolat – vizsgálat  a munkakapcsolat tartásának megkívánt módja és műszaki berendezés-igényei

15 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás15Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás15 Kereskedelmi terv  A beruházás gazdaságossága a tervszerű kereskedelmi tevékenységtől függ!  Koncepciók kidolgozása!  Az értékesítési tevékenységek rendszerbe foglalása!

16 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás16Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás16 A kereskedelmi terv tartalma  üzletpolitikai elvek  értékesítés irányai, módszerei  árpolitika  áruk és szolgáltatások köre  értékesítési szervezet  felépítése, funkciói  folyamatos piackutatás  rendszere, szervezete  reklám és PR  módszerei, eszközei

17 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás17Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás17 Gazdasági terv  A szállodai beruházásra vonatkozó döntés gazdasági előkészítése, megalapozása elsőrendű fontosságú.  A döntés-előkészítés alapja:  a létesítmény beruházás-oldaláról történő megítélése,  az üzemeltetés gazdaságosságának vizsgálata.

18 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás18Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás18 Beruházási költségek 1. 1.Beruházást megelőző költségek helyszínelemzés, kapacitástervezés, jutalék 2.Ingatlanköltségek fekvés, ingatlanpiac, örökös haszonbérlet (?) 3.Építési költségek köbméterre kalkulálva helységkoncepció

19 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás19Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás19 Beruházási költségek 2. 4.Berendezési költségek kategóriától függő energiatakarékos technika számítógépes információtechnika 5.Nyitás előtti költségek nyitás előtti bérköltségek, munkaerő toborzás energiaköltség igazgatási és marketing-költség raktárak első feltöltése készpénz biztosítása (pénztárak, kassza)

20 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás20Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás20  Tőkemegtérülési idő (év)  hány év üzemelés után fedezi a befektetett tőkét  a bevétel (a forgalom)  a nyereség (adózás utáni eredmény) Pénzügyi tervezés 1. befektetett tőke bevételadózás utáni eredmény befektetett tőke

21 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás21Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás21  A forgalom jövedelmezősége  Beruházás jövedelmezősége (hozam-mutató) Pénzügyi tervezés 2. NOP = Net Operating Profit NOP Forgalom ROI % NOP Forgalom × befektetett tőke NOP+ kamatok Forgalom × befektetett tőke

22 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás22Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás22 Pénzügyi tervezés 3.  A tőke jövedelmezősége ROE % NOP saját tőke

23 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás23Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás23 A beruházás gazdaságossága Az üzemeltetett létesítmény akkor tekinthető gazdaságosnak, ha az árbevétel adózás utáni tiszta eredménye fedezetet nyújt a befektetett tőke hiteltörlesztésére és a kamatokra, valamint tisztességes nyereség biztosítására.

24 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás24Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás24 A beruházási döntés A szálloda beruházás megvalósítására a döntést mindig a piaci kockázatot viselő vállalkozó hozza meg.

25 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás25Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás25 A szakmailag megalapozott döntés feltételei a következők: Tulajdonjogilag tisztázott terület biztosítása. Előzetes hatósági, szakhatósági állásfoglalások. Műszaki – gazdasági tervek. Beruházási program, melynek része az üzleti terv. Pénzügyi fedezet biztosítása. Ütemezés a beruházás három fázisára vonatkozóan – előkészítés, megvalósítás, üzembe helyezés.

26 1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás26Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás26


Letölteni ppt "1. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás1Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás1. előadás1 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések