Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Falutipológia, falumorfológia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Falutipológia, falumorfológia"— Előadás másolata:

1 Falutipológia, falumorfológia
Dr. Jeney László egyetemi adjunktus Településföldrajz II. Informatikus és szakigazgatási agrármérnök (BSc) 2013/2014, II. félév BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék

2 Népességszám szerinti falutípusok

3 A falvak népességszám szerinti osztályozása
Rendkívül eltérő, országonként változó osztályozás Kárpát-medence Óriásfalu: 5–10 ezer fő Nagyfalu: 2–5 ezer fő Kisfalu: 500–2000 fő Aprófalu: 200–500 fő Törpefalu: 200 fő alatt Kis népességű, méret: több településfejlesztési nehézség Korlátozottabb önálló társadalmi, gazdasági élet Gyenge népességmegtartó erő (elnéptelenedés veszélye: először baranyai Gyűrűfű, 1972)

4 A falvak gazdasági jelleg és funkció szerinti osztályozása

5 Falvak funkcionális osztályozása
Mezőgazdasági funkció Lakófunkció Ipari funkció Szolgáltató funkció

6 Mezőgazdasági funkció
Sokáig mg túlsúlya Mg-i népesség lakó- és munkahelye Népesség élelmiszerszükséglete (ipar nyersanyagszükséglete is) Ma már csak az elmaradottabb társadalmakban Fejlett országok: XX. sz-ban felbomlott az egyoldalú agrárspecializáció a mg gyors fejlődésével Agrárfoglalkoztatás és falu népesség aránya eltér (Ausztria: 0,9–35%, Olaszo.: 2,9–33%)

7 Lakófunkció Főleg nagyvárosok környékén (szuburbanizáció miatt felduzzadt): Üröm, Nagykovácsi – alvófalvak Érd: 1979-ben lett város (41 ezer fő – „Eu. legnagyobb falva”) Beolvadhatnak a nagyvárosba (Bp: 1950) Ambivalens a funkcióellátottság Intézmények (munkahely, oktatás, kereskedelem) : központi funkciók hiánya (max alapfokú ellátás) – igaz a jól elérhető nagyvárosban megvan  ingázás a közeli nagyvárosba Vonalas infrastruktúra (közlekedés, közművek): kiváló  városiasodottak Új bevándorlók+napi ingázás miatt  kisebb a helyi társadalmi kohézió („kertvárosi elidegenedés”)

8 Ipari és szolgáltató funkció
Többnyire egyetlen iparág, egyetlen üzem Domináns foglalkoztató (pl. Bőcs-sör, Kaba-cukor volt) Külön csoport: bányászfalvak Szolgáltatás (sokféle típus) Nyaraló- és üdülőfalvak: hegyvidék (Mátrafüred, Mátraszentimre, Dobogókő), vízpart (Balaton, Tisza-tó), termálvíz (Bük), újjáépített (Vérteskozma) Múzeumfalvak (Hollókő), zarándokfalvak (Márianosztra, Máriapócs, Sajópálfala) Közlekedés: határátkelőhelyek (Hegyeshalom, Röszke), vasúti csomópontok (Ukk, Boba, Vámosgyörk), logisztikai központok (Alsónémedi)

9 Falvak csoportosítása Beluszky Pál szerint
8 tényező A falvak természeti környezete A falvak helye a településszerkezeten A falvak gazdasági szerepköre A falvak alapfokú szolgáltató szerepkörének kiépültsége A településfejlődés üteme A falvak forgalmi helyzete Lakásfelszereltség A községek általános fejlettsége Módszer: klaszteranalízis

10 A Beluszky-féle falutípusok (1980-as évek eleje)
Gyorsan fogyó népességű, alapfokon ellátatlan, kedvezőtlen életkörülményeket nyújtó kis- és aprófalvak Hagyományos falusi funkciójú, agrár (járulékosan ipari vagy tercier) foglalkoztatási szerkezetű, közepes méretű falvak Agrár-vegyes foglalkozási szerkezetű, stagnáló-csökkenő népességű nagy- és óriásfalvak, egykori kismezővárosok Városias funkciókkal is rendelkező, tercier ipari foglalkozási szerkezetű községek Dinamikusan fejlődő, urbánus művi környezettel, gyors népességnövekedéssel rendelkező ipari községek Az agglomerációk, lakóövezetek községei Speciális szerepkörű falvak: Országos jelentőségű üdülőtelepülések Vasutasközségek

11 Alaprajz szerinti falutípusok (falumorfológia)

12 Falvak alaprajz szerinti osztályozása (falumorfológia)
Két vh. között virágzott a településföldrajzon belül a településmorfológiai irányzat Alaprajz, belső szerkezete, épületállomány magassága, formája Falumorfológia: falvak alaprajzi sajátosságainak kutató irányzat Győrffy István néprajztudós Mendöl Tibor geográfus Prinz Gyula geográfus Az alaprajz meghatározó elemei Épületek (lakó, gazdasági stb.) Épületeket körülvevő telkek Telektömbök (telkek együttese) Megszabják az utcák futását is

13 A falvak alaprajz szerinti csoportosítása
Szabálytalan (ősibb) Halmazfalu Szabályos Szalagtelkes falu Orsós Útifalu (egy-, két-, v. többutcás) Sorfalu Sakktáblás falu Kettő közötti átmenet Körfalu

14 Halmazfalu Szabálytalan alaprajzúak közül a legősibb
Alaprajz minden eleme (házak, telkek, telektömbök, utcák) szabálytalan elrendeződésű Nagyon elterjedt (Közép- és Ny-Eu, Balkán (BG, Havasalföld), Pó-síkság

15 A halmazfalvak kifejlődése
Besűrűsödéssel: Szabálytalanul elhelyezkedő házak szántóval vagy legelővel Később az újabb lakóházak már a meglévők közé, amíg van szabad földterület Végül mg-i termelés falun kívülre helyeződik (lakó- és munkahely területileg szétválik) Körülhatárolt területen: árvízmentes (Alföld, Tiszazug, Szamos-hát), mocsaras (Göcsej) térszín Védelmi szempontok Kifelé terjeszkedéssel: Magános település megsokszorozódik Törpefalu (4 – 6 lakóház): átmenet a magános és csoportos települések között Akkor válik halmazfaluvá, ha a belső szántók beépülnek Végül mg-i termelés falun kívülre helyeződik (lakó- és munkahely területileg szétválik) Tagosítatlan, közösen művelt határ Ny-Eu: igen elterjedt (No: Weiler, Anglia: hamlet) Belső-Kína Mo-on: ritka (Göcsej, Őrség: szer)

16 A halmazfalvak példái

17 A kétbeltelkes halmazfalvak („kertes városok”)
Kialakulás: Honfoglalás: téli szállás (egymás köré tömörült sátrak + külső ólasöv) Később: sátrak helyett aprótelkes házak gazdasági épületek nélkül (településmag) Elterjedés: É-Alföld, Hajdúság, Közép-Tisza-vidék, Borsodi-Mezőség

18 Alföldi „kertes város” eredeti kétbeltekes állapotában: Hajdúböszörmény, 1782
Forrás: Győrffy István Még szembetűnő a különbség lakóöv: lakóházakkal sűrűn beépült aprótelkű településmag Ólasöv: az ólak által gyéren elfoglalt nagytelkű laza beépült ólaskert-övezet Minden gazdának 2 telke van Belső (lakó) Külső (gazdasági)

19 A kétbeltelkes halmazfalu átalakulása
Változások: gazdálkodásban, demográfiai fejlődésben Gazdaság: Alföld: XVIII. sz-ban végétől áttérés a szilaj marhatartásról a jövedelmezőbb szántóföldi gabonatermelésre (ólasöv gazdasági jelentősége csökken Demográfia: polgárosodás, javuló eü: XIX. sz-ban népességnövekedés (belső lakóöv megtelik) és kirajzás („ólasöv” benépesülése) Következmények: Ólaskert gazdasági helyett lakófunkció (gazdasági funkció kiszorul a határba: tanyák) Az egykori kétbeltelkes állapotnak már alig van nyoma az alaprajzban Az egykori mag és a kertség-öv beépítettségének mértékében és teleknagyságában csak kevés különbség mutatkozik Megmaradtak a kifelé tölcsérszerűen táguló, sugaras elhelyezkedésű főutcák

20 Hajdúböszörmény térképe 1926-ból

21 „Sugaras halmazfalu” Prinz Gyula a kétbeltelkes halmazfalut markáns alaprajza alapján sugaras halmazfalunak nevezte el. Szabálytalan halmazos-sugaras utcahálózat „Csordahajtó utak”: központból a falu széle felé tölcsérszerűen kiszélesedő sugárutak Körutak: szabálytalan futásúak belső és külső övezet határán találhatóak (török időkben védelmi céllal összefűzött karókból emelt sánc: hajdúpalánk) Zsákutcák: külső ólaskert-övezetben, utaktól távol eső telkekre történő bejutás biztosítása. Egyenletes térszínen szabályosabban sugaras Hajdúböszörmény, Hajdúnánás Domborzat, vízrajz deformálhatja: Tiszafüred

22 Szabályos alaprajzú falvak
Fiatalabbak Közlekedési helyzet is több-kevesebb szerepet játszott Típusok Szalagtelkes falvak (legrégebbi) Sakktáblás falu

23 Szalagtelkes falvak Telkek
Keskenyek Viszonylag hosszúak, szalag alakúak Szabályosan egymás mellett Egy vagy több sorban Nem spontán nemzetségi alapon, hanem tudatos telepítéssel Földesúr jobbágyokat Altípusai Orsós utcájú falu Útifalu sorfalu

24 Orsós utcájú falu (Angendorf) alaprajza
X–XIV. sz.: É-No. Felvidék (Kassa, Eperjes) Orsószerűen kitáguló útvonal mentén telkek útvonalra merőlegesek Orsó (Anger): állatok éjszakai szállása (később templom, piac is) Eperjes

25 Útifalu (Strassendorf) v. „utcás falu”
Országút mentén Telepítés révén Késő középkor: megnőtt a távolsági szállítás szerepe Bekapcsolódás a külvilággal folytatott forgalomba Előfordulás:K-és Köz-Eu. Német telepesek (Cseho., Lo., Mo.) Védelem: házak utcára merőlegesen, lőrésszerű ablakokkal Telkek végén: várfalszerű gazdasági épületek (csűr) Egyutcás vagy többutcás Egyutcás ( Ősibb Nincsenek mellékutcák Később többutcássá válhat

26 Többutcás Többutcás szalagtelkes útifalu Mo. leggyakoribb falutípusa (pl Mikóháza – B.-A.-Z.) Szalagtelkes útifalvak gyakran elsikátorosodtak

27 Sorfalu Nem elsősorban utak mentén, hanem valamilyen természetföldrajzi tájelemet követnek Erdőtelkes falu (Mogyoróska- B.-A.-Z.) erdős vidéken, erdőirtás helyén széles viszonylag rövid telkekkel pl. Érchegység, Fekete-erdő, Kárpátok, Alpok Láptelkes falu lápos, lecsapolt vidéken, keskeny hosszúkás telkekkel Gyakran féloldalasak, csak egyetlen házsorból állnak az út, vagy gát egyik oldalán. pl. Hollandia, Pó-síkság, Anglia mocsaras részei

28 Sakktábla alaprajzú falu
Mérnöki módon tervezték Utcák futása párhuzamos és derékszögben kereszteződnek telektömbök négyzet v. téglalap alapúak. Európában: népesség újratelepítésekkorDél-Alföld Csongrád és Békés m. pl: Ambrózfalva Nagyhegyes Gyarmatokon: É-Am. (mormon falvak), Ausztrália, É-Afr.

29 Vegyes alaprajzú falu

30 Nagyméretű körfalu (Rundling) alaprajza
Rundling (Runddorf) Átmenet szabályos és szabálytalan között Házak egy kör alakú térséget vesznek körül Legelő Állatok éjszakai védelme 1–2 kijárat 5–20 lakóház Előfordulás Állattartás Védelem (germán-szláv etnikai határon) Elba-Saale, Elba-Odera között Nyíregyháza környéke Veszély elmúltával halmazfaluvá válhat Központi tér beépül Falu szélén már szabálytalan terjeszkedés

31 Nyírségi tanyabokor légifelvételen
Szlovákok által épített- nagyon hasonló a körfaluhoz

32 Az Encsi kistérség településeinek népességszám szerinti megoszlása
Jellemzően aprófalvas településhálózat Hernád-völgy: nagyobb települések Kelet-Cserehát: kisebb települések Kisváros: Encs (6400) Óriásfalu: 5–10 ezer fő: nincs Nagyfalu: 2–5 ezer fő: Forró (2500) Kisfalu: 500–2000 fő: 9 falu, pl. Méra (1800), Novajidrány (1400), Ináncs (1300), Krasznokvajda (503) Aprófalu: 200–500 fő: 13 falu, pl. Hernádszentandrás (475), Pusztaradvány (232) Törpefalu: 200 fő alatt: 12 falu, pl. Büttös (188), Gagyapáti (24)

33 Encsi kistérség vidékiségének jellemzői
Falusi lakosság magas aránya (Encs az egyetlenváros): 73%  vidék Települések kis átlagnépessége: 660 fő (kisfalu kategóriája)  vidék 36-ból 30 település 1000 fő alatti (ebből 25 település 500 fő alatti) Alacsony népsűrűség: 53 fő/km2 (csak Encs nagyobb 150 km2-nél: 248 fő/km2) Lakosság 73 %-a ritkán lakott településeknél  vidéki (túlnyomó részben rurális az OECD meghatározása szerint) Jellemző az agrárfoglalkoztatás Alacsony beépítettség

34 Beluszky-féle tipológia: Encsi kistérség
Kelet-Cserehát Gyorsan fogyó népességű, alapfokon ellátatlan, kedvezőtlen életkörülményeket nyújtó kis- és aprófalvak Hernád-völgye Hagyományos falusi funkciójú, agrár (járulékosan ipari vagy tercier) foglalkoztatási szerkezetű, közepes méretű falvak


Letölteni ppt "Falutipológia, falumorfológia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések