Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közgazdaságtan Tanszék Szállítási költségek, térséggazdálkodás Hevér Boglárka 2009. március 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közgazdaságtan Tanszék Szállítási költségek, térséggazdálkodás Hevér Boglárka 2009. március 17."— Előadás másolata:

1 Közgazdaságtan Tanszék Szállítási költségek, térséggazdálkodás Hevér Boglárka 2009. március 17.

2 Közgazdaságtan Tanszék Termelési tényez ő k Munka Tőke Vállalkozó Természeti erőforrások Közgazdaságtan alapkérdései: Mit, hogyan, kinek termeljünk TÉRBELISÉG DE hol termeljünk, hol fogyasszunk, hol dolgozzunk? Földrajz és gazdaság

3 Közgazdaságtan Tanszék Földrajz és gazdaság Esély és/vagy eleve elrendeltetés A különböző elhelyezkedésű területek gazdasági fejlődésének magyarázata a természetből fakadó különbségek segítségével (pl. trópusi területek => alacsonyabb népességkoncentráció => alacsonyabb jövedelem Történelmi véletlenek

4 Közgazdaságtan Tanszék A gyökerek – Letelepedés, mint egyéni kérdés Melyik terméket hol termeljük? Von Thünen (1842): saját megfigyelési alapján vizsgálta a mezőgazdasági termékek területi törvényszerűségeit. Feltételezései: –Elszigetelt állam –Egyetlen piac (nagyváros) a központban – a termelők ide szállítják a mezőgazdasági termékeket –A közlekedés minden irányba lehetséges (nincsenek kiépített útvonalak) SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK alakulása-jéghegy(Samuelson): A szállítás során a termékek egy része „elolvad” pl. takarmányszállítás Thünen (1783-1850)

5 Közgazdaságtan Tanszék Meddig mehetünk el? Az egy területegységre eső jövedelmünk maximalizálni szeretnénk: Területegységre jutó nyereség Az adott termék ára Termelési költségek Piactól való távolság 1 km-re jutó szállítási költségek Területegység

6 Közgazdaságtan Tanszék Meddig mehetünk el? Több termék esetén eltérő szállítási költségek mellett a Az egyes termékeket más-más távolságba szállítják: Ahol a két termék nyeresége azonos, ott van az egyes termékek övezeteinek határa.

7 Közgazdaságtan Tanszék Meddig mehetünk el? Thünen-gy ű r ű k Romlandó termékeket a piachoz legközelebb termelik, a központtól távolodva a termékek tartósabbak. (Szállítási út – termékek minősége) Centrum-periféria struktúra

8 Közgazdaságtan Tanszék Ki viseli a szállításból ered ő költségeket? Az eddigi vizsgálatainkban (Thünennél) a termelők költségeibe épültek a szállítási költségek – fedezetük a termelői többletből A fogyasztók viselik a szállítás költségét – fedezet: fogyasztói többlet

9 Közgazdaságtan Tanszék Szállítási költségek fogyasztói oldalról: Launhardt-elmélete A központ a termelés színtere A kereslet egyenletesen oszlik meg a periférián Monopóliummal írható le Launhardt (1832-1918)

10 Közgazdaságtan Tanszék A fogyasztónak nemcsak a termék árát, hanem a szállítási költségeket is ki kell fizetni: ennek értelmében egy adott távolságot és adott piaci árat feltételezve meghatározható a szállítási költségek maximuma (rezervációs ár) A szállítási költségek fedezetéül a fogyasztói többlet szolgál (ABC): Keresleti függvény:

11 Közgazdaságtan Tanszék Monopólium és fogyasztói többlet Profitmaximum feltétele: MR=LMC

12 Közgazdaságtan Tanszék Monopólium és fogyasztói többlet Egy vállalat „hatótávolsága” növelhető, ha a fogyasztói többletet növeljük. Hogyan lehetséges ez? A: technológiai együttható a – rezervációs ár b – a keresleti függvény meredeksége - termelési függvény együtthatói és

13 Közgazdaságtan Tanszék A piactól való távolság növelése A CS (Műszaki fejlődés - Dietmar tanár úr előadása) a CS b: lényegében a kereslet elaszticitása azt tükrözi, hogy az adott termék mennyire helyettesíthető (minél közelebbi helyettesítője van egy terméknek, a vállalat hatalma annál kisebb) Teljesen egyforma termékek: tökéletes verseny Differenciált termékek: monopólium Valóság a piaci elégtelenségek miatt (Daruka tanárnő előadása): kettő között (monopolisztikus verseny)

14 Közgazdaságtan Tanszék Tökéletlenül a tökéletesség felé. M: ipari termékek A: mezőgazdasági termékek : helyettesítési rugalmasság F: fix ktg c: változó költség Tökéletes verseny Homogén termékek Árelfogadó MR=P Szabad ki- és belépés, azaz hosszú távon a profit 0. Sok szereplő Monopolisztikus verseny Differenciált termékek Profit=0. (MR=MC) Sok szereplő

15 Közgazdaságtan Tanszék Krugman gondolatmenete Mikroszinten eldőlt, hogy ki hova telepedett le, aminek következtében feltételezünk két eltérő fejlettségű régiót mezőgazdasági termékek piacán tökéletes versenyt tételez fel, ipari termékek piacán pedig monopolisztikus versenyt (megjegyzés: az elméletek fejlődése párhuzamos a gazdasági szektorok fejlődésével) ennek megfelelően vannak farmerek (akik egyenletesen oszlanak meg a térben) és ipari munkások, akik oda vándorolnak, ahol a reálbérek magasabbak A fejlettebb régió tovább erősödik vagy felzárkózik hozzá a fejletlenebb?

16 Közgazdaságtan Tanszék Krugmanról 1991.: Új Gazdaságföldrajz (földrajzi tényezők endogenizálása) 2008.: közgazdasági Nobel-díj

17 Közgazdaságtan Tanszék Felzárkózás és/vagy bezárkózás Centripetális erők (koncentrációt elősegítő) –Piaci méret hatásai –Hatalmas munkaerőpiacok Centrifugális erők: (a periféria felé húzó erők) –Immobil tényezők –Ingatlanhasználati díjak Szállítási költségek?

18 Közgazdaságtan Tanszék Egy egyszer ű modell (Lotka-Volterra-modell) A bérkülönbségek exogén módon növekednek, a fejlettebb régióban az erősödő verseny (v) pedig csökkenti a bérkülönbségek (w) növekedési ütemét. Egyrészt a bérkülönbségek növekedése a fejlettebbe vonzza a munkaerőt, ezáltal növeli a versenyt; másrészt a régió „telítődésével”, a verseny növekedési üteme csökken.

19 Közgazdaságtan Tanszék..

20 ..

21 Egy egyszer ű modell A szállítási költségekkel kiegészítve A szállítási költségek növekedésével a régiók közötti kereskedelem csökken, vagyis a vállalatok közötti verseny a fejlettebb régión belül fokozódik:

22 Közgazdaságtan Tanszék Egy egyszer ű modell Egyensúlyi helyzetben adott szállítási költségek mellett az egyensúly: (i)Ha a szállítási költségek emelkednek, a reálbér különbségek csökkenek a két régió között (ii) Ha c=t, akkor a verseny fokozó és tompító tényezők épp kiegyenlítik egymást (iii) Ha c { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/8/2090692/slides/slide_22.jpg", "name": "Közgazdaságtan Tanszék Egy egyszer ű modell Egyensúlyi helyzetben adott szállítási költségek mellett az egyensúly: (i)Ha a szállítási költségek emelkednek, a reálbér különbségek csökkenek a két régió között (ii) Ha c=t, akkor a verseny fokozó és tompító tényezők épp kiegyenlítik egymást (iii) Ha c

23 Közgazdaságtan Tanszék Konklúziók, gazdaságpolitikai implikációk Hogyan zárkózhat fel a fejletlen régió –Milyen gazdaságpolitikai lépéseket tehetünk? –Kit fejlesszünk? (fejletlent vagy fejlettet) Infrastruktúra fejlesztés, autópálya építés kinek jó? Másik változó: bérek –Mivel kompenzálhatóak a bérkülönbségek? –Hogyan érhetjük el a bérek növekedését adott esetben a fejletlen régióban (humántőke) –Munkaerő migrációja – vállalatok székhelyének áthelyezése Kereskedelmi költségek a szállítási költségek analógiájára (EU-bővítés)

24 Közgazdaságtan Tanszék. Köszönöm a figyelmet! boglarka@kgt.bme.hu


Letölteni ppt "Közgazdaságtan Tanszék Szállítási költségek, térséggazdálkodás Hevér Boglárka 2009. március 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések