Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SPSS labor gyakorlatok Gazdaságinformatikus MSc. Készítsen el egy olyan eset nevű változót, amelynek esetei 1-től 200-ig tartalmazzák a természetes számokat!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SPSS labor gyakorlatok Gazdaságinformatikus MSc. Készítsen el egy olyan eset nevű változót, amelynek esetei 1-től 200-ig tartalmazzák a természetes számokat!"— Előadás másolata:

1 SPSS labor gyakorlatok Gazdaságinformatikus MSc

2 Készítsen el egy olyan eset nevű változót, amelynek esetei 1-től 200-ig tartalmazzák a természetes számokat! (Ennek a változónak a jelenléte akkor igen hasznos, amikor később át akarjuk rendezni az állományt valamelyik változó szerint. Az eset változóra kért rendezéssel ugyanis bármikor visszaállítható lesz az eredeti sorrend.) 1. feladat Sorszám-változó létrehozása

3 1. feladat megoldása 1)Definiáljuk az eset nevű változót a Variable View ablakban úgy, hogy a Name mezőbe beírjuk: eset. Váltsunk át a Data View ablakba és a Data / Goto Case 200 paranccsal ugorjunk a 200. esetre, majd oda írjunk be 200-at. A Transform / Compute választással megjelenő Numeric Expression mezőbe írjuk be a $CASENUM kifejezést írjuk, a Target Variable mezőbe pedig azt, hogy eset, majd nyomjuk le az OK-t. (Change existing variable? OK). 2)Definiáljuk az eset nevű változót a Variable View ablakban úgy, hogy a Name mezőbe beírjuk: eset. Váltsunk át a Data View ablakba és írjunk be 1-et a klaviatúráról az első esethez. Ezután a Data / Goto Case 200 paranccsal ugorjunk a 200. esetre, és oda írjunk be 200-at. Ezek után futtassuk le a következő parancsot: Transform / Compute eset =LAG(eset)+1 If Missing(eset). (Change existing variable? OK). 3)Olvassuk be http://www.szit.bme.hu/~kela/Peldafaljok.zip címről az esetszám.sav állományt, ami 1-től 100 000-ig tartalmazza az egész számokat. Jelöljük ki az 1-200 tartományt, és másoljuk át a copy/paste parancsokkal az adatmátrixunkba.

4 2. feladat Adott eloszlású véletlenszámok generálása a.) Generáljunk 200 darab véletlenszámokat tartalmazó változót a standard normális, a lambda=1 paraméterű exponenciális és a [0,1] intervallumon egyenletes eloszláshoz! A változók nevei rendre norm, exp és uni legyenek! Jelenítsük meg mindhárom változó hisztogramját és ellenőrizzük a megfelelő eloszláshoz való illeszkedést grafikusan a Graphs / P-P paranccsal! Ellenőrizzük a megfelelő eloszláshoz való illeszkedést egymintás Kolmogorov-Szmirnov próbával is! b.) Generáljunk kétdimenziós normális eloszlású vektorokat adott kovarianciamátrixhoz és adott várhatóértékekhez! Készítsük el a pontfelhő ábrát, a komponensek hisztogramját, P-P-grafikonját! Számoltassuk ki a lineáris regressziót a komponensek között, és hasonlítsuk össze a regressziós együtthatókat generálás paramétereivel! Legyen a megadott korrelációs együttható -0.75, a két várhatóérték -1 és +2, a szórások pedig 1 és.

5 2. feladat megoldása a.) Transform / Compute norm=RV.NORMAL(0,1) exp=RV.EXP(1) uni=RV.UNIFORM(0,1) b.) Transform / Compute x=RV.NORMAL(0,1) y=RV.NORMAL(0,1) u=-1+X v=2 –1.5*X+sqrt(7)/2*Y Analyze / Regression / Linear Dependent: v Independent: u

6 3. feladat Kockadobás-sorozat szimulálása Szimuláljunk a számítógéppel egy ezer dobásból álló kockadobás- sorozatot! Számoltassuk ki az alapstatisztikákat, készítsük el a keletkező változó oszlopdiagramját! Chi-négyzet próbával ellenőrizzük a diszkrét egyenletes eloszláshoz illeszkedést!

7 3. feladat megoldása Útmutatás: Először töltsünk fel hiányzó adatokkal egy – célszerűen kocka névvel definiált - változót (a változó 1000. mezőjébe a Data / Goto Case parancs segítségével írjunk be egy tetszőleges számot), majd Transform / Compute kocka =RND(RV.UNIFORM(0,1)*6-0.5)+1 Analyze / Descriptives / Variables kocka Graphs / Bar / Simple  Summaries for groups of cases: kocka Analyze / Nonparametric Tests / Chi-square kocka  All categories equal

8 4. feladat Hisztogram-készítés a) Olvassuk be az employee data.sav állományt! Készítsük el a salary és salbegin változók hisztogramjait, hasonlítsuk össze a várható értékeiket és értelmezzük azok eltérését! b) Grafikusan ellenőrizzük a salary változó illeszkedését az összes beépített eloszláshoz! Ellenőrizzük a salary változó illeszkedését a normális, exponenciális és egyenletes eloszláshoz az egymintás Kolmogorov-Szmirnov próbával is!

9 4. feladat megoldása a.) Graphs / Histogram / Variable  Display Normal Curve b.) Graphs / P-P Variables: salary Test Distribution: Normal (Exponential, Uniform, stb.) Analyze / Nonparametric tests / 1-sample K-S Test Variable List: norm, exp, uni Test Distribution:  Normal  Exponential  Uniform

10 5. feladat Empirikus eloszlásfüggvény (gyakorisági eloszlás) kirajzoltatása Generáljunk háromezer standard normális eloszlású véletlen-számot! Számoljuk ki az empirikus eloszlásfüggvényt és rajzoltassuk ki! Tabelláztassuk ki a megfelelő elméleti eloszlásfüggvényt is!

11 5. feladat megoldása Definiáljunk először egy NORMAL nevű változót, és azt töltsünk fel hiányzó adatokkal (a változó 3000. mezőjébe a Data / Goto Case parancs segítségével írjunk be egy tetszőleges számot), majd Transform / Compute normal=RV.NORMAL(0,1) Transform / Rank Cases normal Transform / Compute empir=rnormal/3000 Data / Sort Cases normal (Ascending) Transform / Compute theor=CDF.NORMAL(normal,0,1) Graph / Scatter / Overlay: empir-normal, theor-normal

12 6. feladat A  2 -eloszlás kvantilistáblázata Készítsük el a  2 -próba táblázatát, amely az n=1, 2,..., 30 szabadsági fokok esetén tartalmazza a kritikus értékeket az  = 0.99, 0.98, 0.95, 0.90, 0.80, 0.70, 0.50, 0.30, 0.20, 0.10, 0.05, 0.01, 0.001 szignifikancia- szintekhez. A táblázat (n,  ) kereszteződésében az a kritikus érték álljon, melyre teljesül, ahol n a szabadságfoka!

13 6. feladat megoldása Variable View: Name: szfok Type: numeric 2.0 Label: Az eloszlás szabadságfoka Data View: Írjuk be a szabadsági fokokat egyenként 1-től 30-ig. Transform / Compute...: Target: sz_0_99=IDF.CHISQ(1-0.99, szfok) sz_0_98=IDF.CHISQ(1-0.98, szfok). sz_0_001=IDF.CHISQ(1-0.001, szfok)

14 7. feladat Pontdiagram készítése a.) A 2. feladatban elkészített norm, exp, uni változókhoz készítsünk két- és háromdimenziós pontdiagramokat (pontfelhő-grafikonokat)! A háromdimenziós grafikont forgassuk el a három tengely körül! b.) Olvassuk be az employee data.sav állományt, majd készítsük el a salary és salbegin változók pontfelhő- grafikonját is! Szinezzük ki más színnel a férfi és a női dolgozókat reprezentáló pontokat! Ismételjük meg a feladatot úgy is, hogy most a pontokat a munkaköri beosztás (JOBCAT) kategóriái szerint színezzük ki!

15 7. feladat megoldása a.)Graphs / Scatter / Matrix Matrix Variables: norm, exp, uni Graphs / Scatter / 3-D Y-axis: norm X-axis: exp Z-axis: uni (Forgatás: dupla kattintás a grafikonra, majd kattintás a forgatásnak megfelelő ikonokra) b.) Graphs / Scatter / Simple Y-axis: salary X-axis: salbegin Set markers by: gender (jobcat)

16 Olvassa be az Employee data állományt, és hajtsa végre az alábbi műveleteket az SPSS-sel: Számolja ki a dolgozók fizetésének (salary) átlagát (mean), sztandard szórását (standard deviation), maximumát, minimumát és terjedelmét (range) a munkaköri besorolás (jobcat) kategóriái szerint. Ezek alapján írja be az üres helyre a kapott eredményeket! a.) A tisztviselők (clerical) átlagfizetése: _____ b.) A biztonságiak (costudial) fizetésének terjedelme: _____ c.) A menedzserek (manager) fizetésének maximuma: _____ d.) Az alábbi munkakörben a legnagyobb a szórás: _____ 8. feladat

17 9. feladat Készítse el a fizetések (salary) dobozdiagramjait (boxplot) férfi-nő (male-female), tisztviselő-biztonsági-menedzser (clerical-costudial-maneger) kissebségi státus: igen-nem (minority: yes-no) féle bontásokban.

18 10. feladat Számolja ki a dolgozók korát a születési dátumból: kor=1992-xdate.year(bdate) Számolja ki a fizetésnövekedés változót (fiznov): fiznov=salary-salbegin Ezek után adja meg az alábbi adatokat: a.) A legidősebb férfi kora: b.) A legnagyobb fizetésnövekedés a nők körében: c.) A legfiatalabb menedzser fizetésnövekedése:

19 11. feladat Hozzon létre egy fizetési kategória változót (fizkat), aminek értéke 1 - ha a dolgozó fizetése az alsó qvartilis alá esik; 2 - ha a fizetés az alsó kvartilis és a medián közé esik; 3 - ha a fizetés a medián és a felső kvartilis között van; 4 - ha nagyobb a fizetés, mint a felső kvartilis.

20 12. feladat Készítse el az alábbi kereszt-táblázatokat (cross table): a dolgozó neme (gender) - beosztás (jobcat) kisebbségi státusz (minority) – fizetéskategória (fizkat) Ezek után adja meg az alábbi adatokat: a.) Hány nő dolgozik menedzserként?: ______ b.) Hány százaléka az állománynak tartozik a minority=yes, fizkat=1 kategóriába?: ______ c.) A dolgozók hány százaléka biztonsági férfi? ______ d.) A menedzser férfiak hány százaléka esik a minority=yes kategóriába? ______

21 13. feladat A független mintás t-próba segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre: a.) Elfogadható-e az a nullhipotézis, hogy a fizetések (salary) azonosnak tekinthetők a férfiak és a nők esetében? b.) Elfogadható-e az a nullhipotézis, hogy a fizetések (salary) azonosnak tekinthetők a minority kategóriák között, azaz a kisebbségi (minority=yes) és többségi csoportok (minority=no) esetében? c.) Elfogadható-e az a nullhipotézis, hogy a kezdőfizetések (salbegin) azonosnak tekinthetők a férfiak és a nők esetében? d.) Elfogadható-e az a nullhipotézis, hogy a kezdőfizetések (salbegin) azonosnak tekinthetők a minority kategóriák között, azaz a kisebbségi (minority=yes) és többségi csoportok (minority=no) esetében? e.) Számolja ki a dolgozók korát a születési dátumból: Transfer/Compute Variable kor=1992-xdate.year(bdate). Elfogadható-e az a nullhipotézis, hogy a 40 év alatti dolgozók fizetése megegyezik a 40 év feletti dolgozók fizetésével? f.) Elfogadható-e az a nullhipotézis, hogy a kisebbségi dolgozók korátlaga azonosnak tekinthető a többségi korátlaggal?

22 14. feladat A párosított mintás t-próba segítségével döntse el, azonosnak tekinthető-e a.) a fizetés (salary) és a kezdőfizetés (salbegin). b.) előzetes begyakorlási idő (prevexp) és képzési szint (educ)? Egyszerű csoportosítással (One Way ANOVA) megvizsgálva, azonosnak tekinthető-e a fizetés (salary) az egyes beosztásoknál (jobcat)? Mi a helyzet a kezdőfizetéssel (salbegin)? Azonos korúaknak tekinthetők-e az egyes beosztáshoz (jobcat) tartozó dolgozói csoportok? Minden esetben végezze el az utólagos páronkénti hipotézisvizsgálatot is (posthoc)!

23 15. feladat Számolja ki minden dolgozó esetében átlagosan havonta mekkora fizetésnövekedést ért el: Transform/Compute Variable fizgrad=(salary-salbegin)/jobtime. Ezután válaszoljon az alábbi kérdésekre: a.) Férfiak és nők esetében azonosnak tekinthető-e az átlagos havi fizetésnövekedés (fizgrad)? b.) A kisebbségi és többségi csoportoknál a fizgrad azonosnak tekinthető? c.) A fizgrad azonos-e a különböző beosztásoknál (jobcat)? d.) Azonos-e a fizgrad a 40 év alatti és feletti dolgozók esetében? e.) Az educ változó tartalmazza, hány évet tanult munkába állás előtt a dolgozó. A fizgrad változó azonos-e a legfeljebb 12 évet iskolában eltöltő és a 12-nél több évet iskolában eltöltő dolgozók csoportjai között?

24 16. feladat 1. Olvassa be az employee data állományt, és hajtsa végre az alábbi műveleteket az SPSS-sel: a.) Először grafikusan ellenőrizze, hogy a salary és salbegin változók jól illeszkednek-e a normális eloszláshoz. Készítsen a változókra hisztogrammot a normális sűrűségfüggvénnyel, valamint P-P és Q-Q grafikonokat. b.) Egymintás Kolmogorov-Szmirnov (1-Sample K-S) próbával is ellenőrizze a két változó normalitását! - Elfogadható e a normálishoz való illeszkedés 0,1 szignifikancia-szinten a salary változó esetén? - Elfogadható e a normálishoz való illeszkedés 0,01 szignifikancia-szinten a salbegin változó esetén?

25 17. feladat Olvassa be az World95 állományt, és hajtsa végre az alábbi műveleteket az SPSS-sel: a.) Vizsgálja meg, hogy a nők várható élettartama (lifeexpf) és a férfiak várható élettartama (lifeexpm) azonos eloszlást követ-e! A tesztelést a Wilcoxon próbával végezze el! b.) Vizsgálja meg, hogy a nők olvasottsága (lit_fema) és a férfiak olvasottsága (lit_male) azonos eloszlást követ-e! A tesztelést a Marginal homogeneity próbával végezze el! c.) Tesztelje, hogy az OECD és Latin-Amerika országaiban a gyermekhalandóság (babymort) azonos eloszlást követ-e. A tesztelést a Mann-Whitney U próbával végezze el! d.) Tesztelje, hogy az aids arányszám (aids_rt) azonos eloszlást követ a különböző gazdasági régiókban (region)! A teszhez a Kruskal-Wallis H próbát alkalmazza!

26 18. feladat Olvassa be az Cars állományt, és hajtsa végre az alábbi műveleteket az SPSS-sel: a.) Számolja ki az összes numerikus változó (mpg, engine, horse, weight, accel) korrelációs mátrixát! Melyik változók tekinthetők korrelálatlanoknak 0,01 szignifikancia szinten? b.) Vizsgálja meg Chi-négyzet próbával, hogy a különböző hengerszámú autók egyenletesen oszlanak-e meg az állományban! Vizsgálja meg azt is, hogy az évek szerint egyenletes-e az autók megoszlása! c.) Melyik változó illeszkedik legjobban (legnagyobb szignifikancia szinten) a normális eloszláshoz? Melyik változó illeszkedik legjobban (legnagyobb szignifikancia szinten) az exponenciális eloszláshoz? d.) A fogyasztás (mpg) azonos eloszlást követ-e a különböző évjáratú gépkocsik között? A próbát Median teszttel hajtsa végre!

27 19. feladat Ellenőrizze a Cars állomány mpg változójának az illeszkedését a lognormális eloszláshoz! a.) Először készítse el a hisztogrammot és a P-P, Q-Q grafikonokat a lognormális eloszláshoz! b.) A Transform\Compute Variable paranccsal hajtsa végre a uni=PDF.LNORMAL(mpg,22.23,0.34) Transzformációt! Ellenőrizze az UNI illeszkedését az egyenletes eloszláshoz! (Amennyiben UNI jól illeszkedik az egyenletes eloszláshoz, akkor igazoltuk, hogy MPG jól illeszkedik a lognormális eloszláshoz az adott paraméterekkel.)

28 Olvassa be az World95 állományt, és hajtsa végre az alábbi műveleteket az SPSS-sel: a.) Készítse el az olvasni tudó férfiak változó (lit_male) és az olvasni tudó nők változó (lit_fema) pontfelhő-diagramját (scatter)! b.) Kattintson a keletkezett grafikonra, és illesszen egyenest, másod- és harmadrendű polinomot a pontokra! c.) Most illesszen a pontokra egyeneseket a gazdasági régió (region) kategóriái szerint! d.) Az Analyze/Regression/Curve Estimation… paranccsal illesszen logaritmikus, majd exponenciális görbét a pontokra! A független (independent) változó a lit_male, a függő (dependent) pedig a lit_fema legyen. 20. feladat Grafikus regressziós vizsgálat

29 21. feladat a.) Számítsa ki az olvasni tudó férfiak változó (lit_male) és az olvasni tudó nők változó (lit_fema) között fennálló lineáris regressziós összefüggést! A független (independent) változó a lit_male legyen! (A parancsot az Analyze/Regression/Linear menüpontban találja.) b.) Listáztassa ki azokat az országokat, ahol a (lit_male, lit_fema) adatpont kívül esik a regressziós egyeneshez tartozó 90%-os konfidencia határon! Ezeknél az országoknál nem teljesül a többi országban tapasztalható tendencia. Lineáris regresszió számítása két változó között

30 22. feladat a.) Számítsa ki a olvasni tudók százalékos aránya (literacy), mint függő változó és a density, urban, pop_incr, gdp_cap, calories, cropgrow változók, mint kifejező (független) változók között fennálló lineáris regressziós összefüggést! (Az Analyze/Regression/Linear parancsot indítsa el, és először az enter modellépítéssel futtassa le a beállítást!) b.) Ismételje meg a futtatást, de most stepwise legyen a modellépítés beállítása. c.) Listáztassa ki azokat az országokat, amelyek nem férnek bele a tendenciába 90%-os szinten! Ezeknél az országoknál a többségtől eltérő tendencia érvényesül. Többváltozós lineáris regresszió

31 23. feladat Olvassa be az Cars állományt, és hajtsa végre az alábbi műveleteket az SPSS-sel: Készítsük el az összes numerikus változó (mpg, horse, weight, accel, engine) mátrix szóródás grafikonját, ami az egyes párok összefüggését szemlélteti. (GRAPH /SCATTERPLOT(MATRIX)=mpg engine horse weight accel /MISSING=LISTWISE.) Milyen változó-párok esetében tapasztalunk lineáris kapcsolatot? Milyen változók esetén nemlineáris az összefüggés? Milyen változóknál nem tapasztalunk semmilyen összefüggést? Grafikus nemlineáris regressziós vizsgálat I.

32 Az mpg (függő, azaz dependent) és a horse (független, azaz independent) változó esetében keressük meg a legjobb nemlineáris regressziós görbét, az analyze/regression/curve estimation paranccsal! Melyik esetében kapjuk a legjobb illeszkedést? Hogyan adható meg képlettel ez az összefüggés? 24. feladat Grafikus nemlineáris regressziós vizsgálat II.

33 25. feladat a.) Az mpg (függő, dependent, y) és a weight (független, independent, x) változók között keressük meg a legjobb y=(a  x+b)/(x 2 +c  x+d) függvénnyel leírható regressziós kapcsolatot az analyze/regression/nonlinear paranccsal! Mentsük is el új változóba a regressziós becslést (predicted values)! Milyen értékek adódnak az a, b, c és d együtthatókra? Elfogadható-e az illeszkedés a meghatározottsági mérőszám (R Square) alapján? b.) Ábrázoljuk is a (weight, mpg) pontokkal együtt a kapott regressziós görbét! Nemlineáris regresszió számítása két változó között I.

34 26. feladat c.) Ismételjük meg az előző vizsgálatot a két változó között, de most az illesztett összefüggés az y=(a  x+b)/(x 3 +c  x 2 +d  x) legyen. Jobb illeszkedést kaptunk-e, mint az előbb? Milyen értékek adódtak az a, b, c és d együtthatókra? Ábrázoljuk is a (weight, mpg) pontokkal együtt a másodjára kapott regressziós görbét! Nemlineáris regresszió számítása két változó között II.

35 27. feladat … a.) Olvassa be az Cars állományt, és hajtsa végre az alábbi műveleteket az SPSS-sel. Az mpg, engine, horse, weight és accel változókat a vizsgálatba bevonva, hajtson végre főkomponens analízist varimax-forgatással. A megtartott változók (faktorok) száma 3 legyen, amiket mentsen is el az adatmátrixba. Mekkora a KMO statisztika? Elfogadható a változók függetlenségére vonatkozó Bartlett-próba? Melyik változó esetében a legkisebb a kummunalitás? A 3 faktor hány százalékban tudja magyarázni az eredeti változók totális szórását? A rotáció utáni korrdinátákat megszemlélve, hogyan csoportosíthatjuk a változóinkat? Főkomponens analízis a változók számának csökkentésére …

36 27. feladat (folytatás) b.) A 3 faktor változó alapján készítse el a gépkocsik 3 dimenziós szóródás-grafikonját, ahol a pontokat különböző szempontok szerint színezze ki: Először a gyártási hely szerint (origin); Majd a hengerek száma szerint (cylinder) A gyártási év szerint. (1-es a címke, ha a gépkocsit 70 és 75 között gyártották, és 2- es a címke, ha 76 után.) Talál-e valamilyen jellegzetességet valamelyik grafikonon?

37 28. feladat … a.) Olvassa be a World95 állományt. A maximum likelihood módszerrel végezze el a faktoranalízist. A faktorok száma legyen kettő, mentse el a faktorokat az adatmátrixba. Hajtsa végre a varimax-forgatást is. A bevont változók: lifeexpf, lifeexpm, babymort, pop_incr, birth_rt, death_rt, aids, aids_rt és b_to_d legyenek. (Kérje az Anti-image statisztikát is, hogy az MSA statisztikákat is el lehessen olvasni.) Mekkora a változónkénti MSA statisztika? Melyik változót célszerű kivenni a vizsgálatból? Melyik változónál legkisebb a kummunalitás? Faktoranalízis maximum likelihood módszerrel …

38 28. feladat (folytatás) b.) A két faktor segítségével ábrázolja az országok pontfelhő grafikonját, különböző színezések mellett (region, climate). Tapasztal valamilyen jellegzetességet? c.) Ismételje meg a vizsgálatot, de most a bevont változók a következők legyenek: populatn, density, urban, gdp_cap, calories, cropgrow. A módszert is változtassa meg a (principal components) főkomponens-analízis módszerre Az MSA statisztikák szerint, mely változókat kell elhagyni? Elhagyva a „nemkívánatos” változókat, ismételje meg a futtatást. Az első két faktor segítségével, különböző színezéssel készítsen pontfelhő diagrammokat az országokról.

39 29. feladat Klaszteranalízis a.) Olvassuk be a World95.sav állományt és az összes változó figyelembevételével (kivéve a religion, country és climate változókat) végezzünk klaszteranalízist az állományon! Tíz csoportba soroltassuk az eseteket! (Mentsük el a klasztersorszámokat tartalmazó QCL_1 változót!) Listáztassuk ki a country, climate, religion változókat a keletkezett qcl_1 változó csoportosításában, hogy a keletkezett klasztereket jellemezhessük! b.) Végezzük el a klaszterezést újból ugyanolyan beállításokkal mint az előbb, de most a feldolgozandó változók a faktoranalízissel kapott faktor-változók legyenek! Készítsünk kereszt-táblázatot a két klaszterezés eredményének összevetéséhez!

40 29. feladat megoldása a.)Analyze / Classify / k-means cluster Variables: mind, kivéve religion, country és climate Number of Clusters: 10 Save: ţ Cluster Membership Iterate: ţ Use Running Means Analyze / Reports / Case Summaries Variables: country, religion, climate Grouping Variable: qcl_1 b.)Analyze / Descriptive Statistics / Crosstabs Row: qcl_1 Cloumn: qcl_2 Statistics: Nominal: ţ Contingency Coefficient

41 30. feladat Diszkriminanciaanalízis a.) Olvassuk be a World95.sav állományt és konvertáljuk a religion változót egy relnum nevű numerikus változóvá a Transform / Recode / Into different variable paranccsal! Ezután a relnum változó segítségével válasszuk szét az állományt! Listáztassuk ki a country, religion, dis_1 változókat együtt annak szemrevételezésére, mennyire sikerült a szeparálás! b.) Ismételjük meg a szeparálást, de most csak a faktor-változók alapján! Hasonlítsuk össze a két szétválasztás eredményét a dis_1, dis_2 kereszt-táblázat elemzésével!

42 30. feladat megoldása Transform / Recode / Into different variable religion  relnum Old and New Values: 'Muslim '  1, 'Catholic'  2 stb. Analyze / Classify / Discriminant Grouping Variable: relnum (1,10) Independents: (mindegyik numerikus változót) Classify: Prior Probabilities:  Compute from group sizes Save:  Predicted group membership

43 31. feladat Diszkriminanciaanalízis a.)Olvassuk be a World95.sav állományt és konvertáljuk a religion változót egy relnum nevű numerikus változóvá a Transform / Recode / Into different variable paranccsal! Ezután a relnum változó segítségével válasszuk szét az állományt! Listáztassuk ki a country, religion, dis_1 változókat együtt annak szemrevételezésére, mennyire sikerült a szeparálás! b.) Ismételjük meg a szeparálást, de most csak a faktor- változók alapján! Hasonlítsuk össze a két szétválasztás eredményét a dis_1, dis_2 kereszt-táblázat elemzésével!

44 31. feladat megoldása Transform / Recode / Into different variable religion  relnum Old and New Values: 'Muslim '  1, 'Catholic'  2 stb. Analyze / Classify / Discriminant Grouping Variable: relnum (1,10) Independents: (mindegyik numerikus változót) Classify: Prior Probabilities:  Compute from group sizes Save:  Predicted group membership

45 32. feladat Többdimenziós skálázás Tekintsük az alábbi magyarországi pártokat: MSZP, LMP, FIDESZ, JOBBIK, KDNP. Készítsen el egy szubjektív távolságmátrixot az alábbiak alapján: Ha az X és Y pártot egymáshoz viszonylag közelállónak érzi, 0 közeli értéket adjon, pl. dist(X, Y)=10-et. Ha viszont a két párt között nagy különbséget érez, adjon meg az (X, Y) relációba 100-hoz közeli értéket! Közbenső különbségek esetén használja értelemszerűen a skála közbenső értékeit. Az így összeállított háromszög alakú távolságmátrixot gépelje be a klaviatúráról olyan formátumban. Reprezentálja a pártokat a síkon vagy egyenesen szétszóródó pontok segítségével!

46 32. feladat megoldása I. Variable View: Name: part, Type: string 8 Name: mszp, Type: numeric 3.0 Name: fidesz, Type: numeric 3.0 Name: lmp, Type: numeric 3.0 stb. Data View: Part: Begépelni sorba: MSZP, LMP,..., KDNP mszp: Begépelni a távolságokat: 0, dist(MSZP, LMP), dist(MSZP, FIDESZ),..., dist(MSZP, KDNP) szdsz: Begépelni a távolságokat: 0, dist(SZDSZ, MSZP),..., dist(LMP, FIDESZ),...,dist(LMP, KDNP) fidesz: Begépelni a távolságokat: 0, dist(FIDESZ, MSZP),… dist(FIDESZ, LMP),...,dist(FIDESZ, KDNP) stb.

47 32. feladat megoldása II. Analyze / Scale / Multimensional scaling (PROXSCAL) Data Format:  Create proximities from data Number of Sources:  One matrix source (Define) Variables: mszp, lmp,..., kdnp Plots: Common Space Output: Display: Common space Coordinates Model: Proximity transformation:  ordinal Model: Dimensions: Minimum: 1 Maximum: 2

48 33. feladat Lineáris trendfüggvény keresése A táblázat a személygépkocsi állomány alakulását mutatja Magyarországon 1977 és 1994 között. Az adatmátrixon lineáris trendet feltételezve becsüljük előre a 2003. évi gépkocsiállomány nagyságát!

49 33. Feladat megoldása Analyze / Regression / Curve Estimation: Models: linear, Dependent(s): gkszam, Independent:  Time, Save: / Saved Variables:  Predicted Values, Save... / Predict cases:  Predict through observation: 27.

50 34. feladat Nemlineáris trendfüggvény keresése A táblázat az 1975 és 1994 közötti fogyasztói árindexeket tartalmazza az 1950 bázisévhez viszonyítva (1950=100%). Vizsgáljuk meg, milyen trend jellemzi az árindexet! Becsüljük meg a modell alapján a 2004-ben várható fogyasztói árindexet!

51 34. feladat megoldása Graphs... / Sequence...: Variables: arindex, Time Axis Labels: ev. Analyze / Regression / Curve Estimation: Dependent: arindex, Independent:  Time, Models: Cubic Save...: Save variables:  Predicted Values,  Residuals, Save...: Predict Cases: Predict through observations: 31 Graphs... / Sequence...: Variables: arindex, fit_1, time axis labels: ev.

52 35. feladat Exponenciális trendfüggvény keresése A 21 éves idősor 1974 és 1994 között a lakossági takarékbetét állomány alakulását mutatja milliárd Ft-okban Magyarországon. Adjuk be az adatokat az SPSS-be! Az évek változóneve ev, a takarékbetété pedig takarek legyen. Illesszünk exponenciális trendfüggvényt a takarek idősorra, és adjunk előrejelzést a 2003 évre!

53 35. feladat megoldása Graphs... / Sequence...: Variables: takarek, Time Axis Labels: EV. Analyze / Regression / Curve Estimation: Dependent: takarek, Independent:  Time, Models: Exponential Save...: Save variables:  Predicted Values,  Residuals, Save...: Predict Cases: Predict through observations: 32 Graphs... / Sequence...: Variables: takarek, fit_1, Time Axis Labels: ev.

54 36. feladat A szezonális komponens figyelembevétele Gépeljük be az alábbi adatokat az SPSS-be! A Magyarországra látogató osztrák turisták számát tartalmazza 1988-1994 között negyedéves bontásban! Adjuk meg a dekompozíciós felbontást számolva a nyilvánvalóan meglévő szezonális komponenssel is!

55 36. feladat megoldása Data / Define Dates...: Cases Are: Years, quaters, First Case Is: Year: 1988, Quarter: 1 (OK). Analyze / Time Series / Seasonal Decomposition: Variables: turista  Additive (OK) Graphs / Sequences: Variables: turista, stc_1, saf_1, err_1

56 37. feladat Dekompozíciós modell mozgó átlagolással A táblázat a forint dollárárfolyamának havi adatait tartalmazza 1991 január és 1995 július között. Keressük meg a szezonális és a trendkomponenst mozgó átlagolással!

57 37. feladat megoldása Data / Define Dates...: Cases Are: Years, months, First Case Is: Year: 1991, Month: 1 Analyze / Time Series / Seasonal Decomposition: Variables: arfolyam  Multiplicative Graphs / Sequences: Variables: huf_usd, sas_1, stc_1, saf_1, err_1  One chart per variable

58 38. feladat Dekompozíció nemlineáris trenddel és szezonális hatással A táblázat a magyarországi sörtermelés alakulását mutatja 1950-1994 között (millió liter). Készítsen dekompozíciós modellt a magyarországi sörtermelés (sor) idősorára! Csak az 1950- 1989 időszakot vegye figyelembe a modellezésnél, és a kapott illesztés alapján prognosztizálja a termelés alakulását az 1990-1994 időszakra! Jelenítse meg együtt a becslést és a valódi idősort!

59 38. feladat megoldása Data / Define Dates: Cases Are: Years, First Case Is: Year: 1950 Data / Select cases:  Based on time or case range year 1950 thru year 1989 Analyze / Regression / Curve Estimation: Dependents: sor, Independent:  Time Models:  Linear (Quadratic, Cubic...), Save: Save variables:  Predicted Values, Save: Predict Cases:  Predict through year: 1994 (OK) Data / Select Cases:  All Cases Graphs / Sequence...: Variables: sor, fit_1 (OK)


Letölteni ppt "SPSS labor gyakorlatok Gazdaságinformatikus MSc. Készítsen el egy olyan eset nevű változót, amelynek esetei 1-től 200-ig tartalmazzák a természetes számokat!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések