Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÖBBET? JOBBAN. személyes menedzsment munkamódszerek KIVITEL 2 GYAKORLAT 2014 Rostás Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÖBBET? JOBBAN. személyes menedzsment munkamódszerek KIVITEL 2 GYAKORLAT 2014 Rostás Zoltán."— Előadás másolata:

1 TÖBBET? JOBBAN. személyes menedzsment munkamódszerek KIVITEL 2 GYAKORLAT 2014 Rostás Zoltán

2 Tudnak Önök dolgozni? … AKKOR EZ ITT ÖN?

3 És élvezik is?

4 A simább út… Amit az ember átlátni s megismerni fáradság nélkül nem tud, azt közönségesen inkább azon oknak tulajdonítja, mely apárúl fiúra, mint valamely igazság, axiómaképp ment át; mintsem annak józan s egészséges létét vagy nemlétét önerejével vizsgálná meg; inkább a régi szokás göröncsös útján izzad élte fogytáig, mintsem pillantatokig eszét fárasztaná egy kissé jobb szisztéma és simább út feltalálása végett. Gr. Széchenyi István

5 személyes munka elemei Online kommunikáció Célok és eszközök kezelése Olvasási készség növelése Íráskészség fejlesztése Hatékony jegyzetelés Adatbányászat Kreativitás fejlesztése Hatékony feladatmegoldás IDŐGAZDÁLKODÁS komplexitás

6 A mai gyakorlat célja segítséget adni a korszerű személyes munkavégzéshez bemutatni néhány azonnal használható módszert és szoftvert ezekkel a módszerekkel és szoftverekkel előkészíteni a félév gyakorlatait

7 1. teszt: Mi volt az üzenete az előző oldalon bemutatott képletnek? (a lényeglátás fontossága)

8 ELSŐ RÉSZ LISTÁK FELADATLISTÁK TÁRHELYEK

9 Mutasd a listád, megmondom ki vagy! Kérem, vegyék elő a listáikat…

10 Az állatok különféle fajtái Umberto Eco: A lista mámora in. Ellenséget alkotni és más alkalmi írások - Európa, Budapest 2011 – 153.o. „Jóravaló Ismeretek Mennyei Gyűjteménye” kínai enciklopédiából: a) a császár állatai, b) balzsamozottak, c) idomítottak, d) malacok, e) szirének, f) mesebeliek, g) kóbor kutyák, h) olyanok amelyek ebben az osztályozásban szerepelnek, i) őrülten rázkódók, j) megszámlálhatatlanok, k) olyanok, akiket a legfinomabb teveszőr ecsettel festettek, l) másfajták, m) olyanok, akik az imént törtek össze egy vázát, n) olyanok akik távolról légynek tűnnek.

11 Idő-feladat-fontosság listák TodoistTodoist (Web-Based, Free) Monkey mGSDMonkey mGSD (Web-Based, Free) Tom's PlannerTom's Planner (Web-Based, Free) FELADATLISTÁK A NETEN -egy- és többszereplős -importálható -összekapcsolható (mail, tel, laptop)

12 amit én használtam… ide mindenki tegye be a sajátját, ha van

13 amit én használok… ide mindenki tegye be a sajátját, ha van

14 Információ tárolás és kezelés naplók, weboldalak, stb.

15 Információ tárolás és kezelés online tárhelyek

16 MÁSODIK RÉSZ ALKOTÓ MÓDSZEREK SEGÉDSZOFTVEREK

17 Hogyan döntünk… Elméletileg: bal agyfélteke (racionalitás, tudás, infomrációk…) Megfigyelések alapján: a jobb oldallal (érzelmek, lelkesedés, hitek, stb.) Az oldalt látható „kuoros” a Metropolitan Museum- ban látható. Vajon valódi?

18 A racionális döntés elmélete Descartes és felvilágosodás kora Herbert Simon és az Egyetemes Problémamegoldó Modell James G. March és az elégtelen figyelem elmélete Matematikai modellezés és szoftvertámogatás

19 Az emocionális döntéselmélet Túlélők, szemtanúk elbeszélései alapján tudósok kutatják az emberi viselkedést váratlan (veszélyes) helyzetekben Malcolm Gladwell és Johann Lehner könyvei (kutatásai) egyfajta „oral history” módszerrel ilyen helyzeteket átélt embereket szólaltatnak meg

20 A vizuális döntés történeti távlata A vizualitás fontossága: -háborúk, harcmezők döntései -városok tűztornyai -hajózás a part mentén -tömegoktatás: Biblia a templomok üvegein, falain, a kapukon… -stb.

21 Tudósok a vizualistásról „…az emberek jóval inkább gondolkodnak előbb képekben, csak azután szavakban. " (Nyiri Kristóf tudományfilozófus) „A gesztikulálás, mutogatás képei jóval a szóbeli kommunikáció előtt életre hívták már a csoport döntéseket, és lényegi szerepet játszottak az emberi fejlődésben.” (Csányi Vilmos, etológus)

22 Az Altamira-i barlangfestmény Az első csoportmenedzsment foglalkozás (csoportépítő tréning) amely vizuálisan oktatta a tagokat, hogyan kell egy bölényt EGYÜTT elejteni. Az első csoportmenedzsment foglalkozás (csoportépítő tréning) amely vizuálisan oktatta a tagokat, hogyan kell egy bölényt EGYÜTT elejteni.

23 a mai gyakorlaton… … szeretnénk megismertetni Önökkel négy, az Építészkaron (és később is) jól használható kreatív, gondolkodást serkentő módszert. mindmap mandala ötletmátrix infografika

24 mindmap 2/első módszercsoport I II III IV

25 Alapfogalmak Gondolattérképnek nevezzük azokat a grafikus megoldásokat, amelyek láthatóvá teszik azt, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz bizonyos tények, jelenségek, felvetések. Ezen belül megkülönböztethető a fa- struktúrákat alkalmazó modellek (mindmap), valamint a hálózati struktúrákat kialakító modellek (concept map) családja. a D-day magyarázó ábrája

26 a FM és a minőségbiztosítás kapcsolata – egy tudományos dolgozatból

27 könyvelemzés mindmap használatával

28 Mindmap készítése 1.Központi gondolat 2.Gondolati elemek, részek felírása 3.Hierarchia, fontossági sorrend, időbeli sorrend kialakítása 4.A térkép átrendezése, a gondolati elemek átszervezése

29 Mindmap szoftverek 1.freeplane 2.Xmind 3.Cmap tools Jövő órán szükségük lesz legalább az egyik programra, (ajánlott az első kettő) ezért kérjük szíveskejdenek letölteni és elkezdeni használni őket.

30 mandala 2/második módszer I II III IV

31 a mandala módszer egy strukturált, szabályozott és nagyon egyszerű eszközökkel operáló, bonyolult problémákat is kezelni képes vizuális gondolkodási módszer – egy szabályozott mindmap

32 inspiráció: a tibeti mandalák (meditációs gyakorlatok színes homokkal)

33 a módszer lényege egy középponti gondolat (téma) köré épül a probléma teljes „körbejárására” alkalmas több szintű – a teljes képtől a részletekig egyszerre vizuális, asszociatív és strukturált segíti a részek közötti összefüggések feltárását Példa: egy cikk összefoglalója (8 fejezettel) http://www.activegarage.com/wordpress/wp-content/uploads/SAMURAI-WALK-Concept.png

34 példa: életpálya - tervezés

35 mindmap vs. mandala strukturált mindig 4-8 elemet továbbfejlesztő, egyensúlyra törekvő kötött rendszer tetszőleges mélységbe hatoló, az egyes ágakon kiegyensúlyozatlan, kifejezetten aszimmetrikus szabad rendszer

36 mandala térkép készítése 1.a központi „mag” – gondolat, probléma 2.a központi „kör” – a legfontosabb 8 gondolat 3.a külső kör „magjai” – a 8 központi gondolat a külső körök „magjaivá” válik 4.a külső körök magjai köré újabb 8 gondolat, szempont, adalék, információ, érték, stb. Ha betelt a lap, akkor a külső magok körüli gondolatokat egy újabb lap középponti magjaivá tehetjük.

37 Ingatlanfejlesztés mandalatérképe

38 ötletmátrix 2/harmadik módszer I II III IV

39 AZ ÖTLETMÁTRIX 1. 1.Határozzuk meg az ötletelés célját. 2.Írjuk fel vízszintesen a lehetséges értékelési szempontokat. 3.Az egyes tényezőkhöz függőlegesen írjuk fel a ötletek variációit. 4.Keressünk lehetséges kombinációkat úgy, hogy minden oszlopból és sorból kezdetben több, a végén pedig csak egy ötletet választunk ki.

40 Az ötletelés aranybányája: A NŐI TÁSKA

41 helyiségkapcsolati diagram

42 INFOGRAFIKA 2/negyedik módszer I II III IV webes források:

43 INFOGRAFIKA Az infografika alkalmazott grafikai terület, a rajz, fénykép és a szöveg együttes alkalmazása, mindezen területek formanyelvének felhasználásával létrejött illusztráció. Több mint egy fénykép, összetettebb, mint egy rajz és sokkal informatívabb, mint az önmagában álló írott szöveg. Célja minden esetben az információközlés. A jó infografika figyelemfelkeltő, informatív, közérthető.

44 Találja ki ennek az infografikának a műfaját (címét)! Dustin Thorldson építész szakmai önéletrajza

45 Ugyan az a műfaj – másik tervező, más stílus, más cél…

46 a Kari oktatás rendszerterve ezt a módszert a 8 kérdéssel még fogjuk alkalmazni máshol is…

47 KÜLÖNFÉLE EGYETEMI INFOGRAFIKÁK A KÖRDIAGRAM ÉRDEKESSÉGE: A VÉGE 110% … szép, DE Diákok szokásainak feltérképezése Diákok teljesítménymérese adatokkal USA DIÁKOK IDŐBEOSZTÁSA (alvásidőn kívül)

48 INTÉZMÉNY INFRA- STRUK- TÚRA INFRA- STRUK- TÚRA GYŰJTE- MÉNY GYŰJTE- MÉNY értékközvetítés oktatás, nevelés tájékoztatás szórakoztatás kiszolgálás értékközvetítés oktatás, nevelés tájékoztatás szórakoztatás kiszolgálás használat üzemeltetés gazdálkodás fejlesztés használat üzemeltetés gazdálkodás fejlesztés gyűjtés, kutatás feldolgozás tud. közzététel állagmegóvás tárolás, őrzés gyűjtés, kutatás feldolgozás tud. közzététel állagmegóvás tárolás, őrzés manipuláció raktározás, védelem kezelés eszközei infotechnológia manipuláció raktározás, védelem kezelés eszközei infotechnológia ♠ MÚZEUMOK ♥ MŰKÖDÉSI ♣ MODELLJE ♦ ♣♦ ♠ ♥ biztonsági, kényelmi szolgáltatások ésszerű használat esztétikai értékek biztonsági, kényelmi szolgáltatások ésszerű használat esztétikai értékek interakció közvetítés befogadás reflexió, hatás interakció közvetítés befogadás reflexió, hatás intézményi/kulturális környezet hatalmi /szabályozási környezet technológiai/anyagi környezet gazd./pénzügyi környezet KÖZÖNSÉG intézmények fenntartók szponzorok viták és támpontok értelmezés, reflexió kulturális küldetés értékmentés és értékközvetítés oktatás, képzés tudományos teljesítmény árpolitika fund-raising reklám, szponzoráció partnerség, pályázatok költségvetési lobby hasznosítási bevételek hatékony gazdálkodás gazdasági admin. hatalmi/kulturális reprezentáció ideológiai megerősítés nemzetközi hírnév szabályozási (jogi) és költségvetési lobby kulturális politika média, sajtólobby működtetés technológiai megoldásai kényelmi / kereskedelmi berendezések energetika, kibocsájtás építészeti reprezentáció megközelítés, helyi védelem, épített körny. szolgáltatás, kommunikáció szolgáltatás, kommunikáció gazdálkodás szervezés, vezetés szervezés, vezetés szakmai tevékenységek szakmai tevékenységek KÖRNYEZET -- PARTNEREK – ERŐFORRÁSOK – TEVÉKENYSÉGEK TEVÉKENYSÉGEK GAZDASÁGI

49

50

51 EZ PEDIG EGY INFOGRAFIKA AZ IDEI TANANYAGBÓL

52 … ÉS AMI KIMARADT (3. RÉSZ) INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁS ELŐADÁSTECHNIKA, PREZENTÁCIÓ

53 információgazdálkodás

54 ami kimaradt… előadástechnika – most nincs rá idő, de megtalálják (külön file-ban) (külön file-ban) Öveges József professzor a fizika Steve Jobs-a

55 ábrázolási módszerek és vizuális alátámasztási technikák az építési projekt menedzsmentben Á B R Á Z O L Á S T E C H N I K A Összeállította: Vidovszky István PhD külön diasorozat

56 NEGYEDIK RÉSZ gyakorlati feladat

57 HÁZI FELADATOK

58 gyakorlati feladat a legnehezebb: alakítsanak 4 fős csoportokat – figyelem, egész félévben ebben a csoportban fognak dolgozni… Feladat: Ön (miután elolvasta a kötelező olvasmányt a kreativitásról) feltalálta a vízben oldódó csónakot*. (Ez többsíkú probléma lehet az Ön esetében, de most maradjuk a technikai részleteknél.) Terápiás jellegű, de hatékony csoportmunkában a)rajzolják meg a vízben oldódó csónak funkciósémáját MINDMAP segítségével b)ábrázolják egy INFOGRAFIKÁN ennek működését és helyes használatát Az óra végén adják be, nevekkel és a csoport nevével. (MEGOLDÁSI IDŐ: 15-20 PERC. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT: tartalom és forma egysége, és az Építészeti Minőség…) * copyright: dr. Török Ferenc az Európai Szabadalmi Ügyvivői Kamara (epi) jogérvényesítési bizottságának elnökhelyettese, Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara Elnöke

59 AJÁNLOTT IRODALOM: Herbert Simon – összes műve Pólya György: A gondolkodás iskolája (Akkord, 2000) Kaszás György: Gondolkodjunk, mert vagyunk! (HVG könyvek, 2011) Csíkszentmihályi Mihály: Kreativitás (kötelező olvasmány) webes források: http://www.studygs.net/shared/mgmnt.htm http://www.activegarage.com/flexible- focus-67-achart-bchart http://www.daijob.com/en/columns/wi lliamreed/article/2526 http://www.apkzoom.com/Tools/Mand ala9-67796.html#.USDCsKU03Qg http://s3images.coroflot.com/user_files /individual_files https://lh6.googleusercontent.com

60 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "TÖBBET? JOBBAN. személyes menedzsment munkamódszerek KIVITEL 2 GYAKORLAT 2014 Rostás Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések