Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SPB BEFEKTETÉSI ZRT ÖNKORMÁNYZATOK A VÁLSÁG TÜKRÉBEN 2009. Szeptember 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SPB BEFEKTETÉSI ZRT ÖNKORMÁNYZATOK A VÁLSÁG TÜKRÉBEN 2009. Szeptember 17."— Előadás másolata:

1 SPB BEFEKTETÉSI ZRT ÖNKORMÁNYZATOK A VÁLSÁG TÜKRÉBEN 2009. Szeptember 17.

2 ÖNKORMÁNYZATI KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSOKRÓL ÁLTALÁBAN Az elmúlt években elindult egy kötvényalapú Önkormányzati finanszírozás a hitelfelvétel mellett. Magyarországon eddig 400 milliárd Forintot meghaladó összegben történt kötvénykibocsátás, amelyek  jellemzően EUR vagy CHF alapú kibocsátások  a belőle származó forrás jellemzően HUF alapon, Magyar Államkötvényekbe vagy bankbetétbe fektetve (carry trade) A globális válság által megjelent negatív hatások – Folyamatosan erősödő kockázatok  Forint gyengülése: az önkormányzati kötvény kamatkifizetése és tőketörlesztése, azaz a költségek Forintban mérve növekednek  HUF kamatemelés: a korábban vásárolt Magyar Államkötvényeken pillanatnyilag (lejárat előtt) árfolyamcsökkenésből származó veszteség jelentkezik  Rövid távú banki lekötés esetén 3-6 havonta megjelenik az újra-befektetés kockázata, köszönhetően a gyorsan változó piaci környezetnek POTENCIÁLIS VESZTESÉGFORRÁS!

3 M IT LEHET TENNI ? O LYAN MEGOLDÁST KELL KERESNI, AMELY  Kiküszöböli a deviza kockázatot (EUR vagy CHF alapon kezeli a tőkét)  Folyamatosan képes biztosítani az önkormányzati kötvény kamatkifizetését (kuponfizető)  Képes az esetlegesen eddig elszenvedett tőkeveszteséget részben vagy egészben pótolni (előre megtervezhető időn belül)  Képes ezen felül az Önkormányzat számára pótlólagos likviditást biztosítani (kamatfizetési kötelezettségen túli kamattöbblet)  A teljes futamidőre fix hozamot biztosít (fix cash-flow megteremthetősége a megtakarítási oldalon)  Több évre előre tervezhető likviditást biztosít (eltérő kiszállási pontok)  A banki kockázatokból eredő bizonytalanságot kiküszöböli

4 M I A MEGOLDÁS ? Az Önkormányzatoknak olyan DEFENZÍV POLITIKÁT kell alkalmazniuk, amely minimum 3-5 éves távlatban előre tervezhető, kiszámítható megoldást jelent a devizakockázatok eliminálására és a kifizetési kötelezettségek biztosítására. Ez egy olyan program megvalósításával biztosítható, amely a jelenlegi gazdasági és tőkepiaci folyamatok hátrányait kihasználja és az Önkormányzat előnyére fordítja. D EFENZÍV TŐKEKEZELÉSI PROGRAM megvalósítása Célja: V ÉDELMET NYÚJTSON az Önkormányzatnak az előre nem látható, váratlan eseményekkel szemben.

5 F ELTÉTELEK, AMELYEKNEK MEG KELL FELELNI ! 1.K IKÜSZÖBÖLNI A DEVIZA KOCKÁZATOT - EUR VAGY CHF ALAPRA TÖRTÉNŐ VISSZAHELYEZKEDÉS Miért? Az Önkormányzat a külföldi devizában történő kibocsátással vállalja, hogy a kamatfizetési teher külföldi devizában történik év mint év. Ameddig az Önkormányzat nem biztosítja a megtakarítás EUR vagy CHF devizában való elhelyezését, vállalja a forint ingadozásából származó erős kockázatokat. A Forint gyengülése ezáltal extra kockázatként, adott esetben tényleges költségként jelentkezik. Ez a költség – tekintettel a forint jelentős volatilitására - azonban előre nem látható és nem tervezhető, így a költségvetésben előre nem kalkulálható elemként jelenik meg.

6 2.FOLYAMATOSAN KÉPES BIZTOSÍTANI AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖTVÉNY KAMATKIFIZETÉSÉT (KUPONFIZETŐ) A kötvénykibocsátásból származó szabad tőke elhelyezésére a jelenlegi gazdasági és tőkepiaci környezetben CSAK fix hozamot és kamatot biztosító eszközök javasoltak. Viszont semmilyen körülmények között nem javasolt sem forint, sem devizaalapon a tőke betétbe való elhelyezése. A betéten elérhető fix kamatok nem képesek fedezni az önkormányzat finanszírozási költségeit, folyamatosan veszteséget termel. A betétekkel ellentétben a tőke elhelyezésére a KÖTVÉNY, mint kuponfizető eszköz javasolt.

7 A KÖTVÉNYEKRŐL … A KÖTVÉNY hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, melyben a kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy a kötvényben megjelölt pénzösszeget, és ennek kamatát a kötvény tulajdonosának a megjelölt időben és módon megfizeti. A kötvények fajtái  állampapír  önkormányzati kötvény  vállalati kötvény A kötvény kibocsátója a hitelezőnek, minden esetben a lejárat végén a kötvény névértékét, azaz a tőke 100%-át fizeti vissza. A kötvénynek azonban nemcsak névértéke, hanem piaci árfolyama is van. Mit jelent ez?

8 A kötvény árfolyama a lejárat végéig folyamatosan változik, amely függ a piacon kialakult kötvényhozam mértékétől. (Kivéve, ha lejáratig tartja.) A DEFENZÍV POLITIKA LÉNYEGE, hogy az önkormányzat kihasználja a magyar gazdaság előnytelen megítéléséből származó előnyöket. Azaz, olyan kötvényeket vásárol, amelyek komoly árfolyamveszteségeket szenvedtek el az elmúlt időszakban. Ezek a kötvények diszkont áron vásárolhatóak és jelenleg 20%- 50%-os árfolyamcsökkenést mutatnak. Mivel a kibocsátó a lejárat végén névértéken (100%-on) vásárolja vissza a kötvényt a befektetőnél árfolyamnyereség keletkezik. Így biztosít a kötvény az éves kamatfizetés mellett a lejáratkor egy extra, előre fixen kalkulálható árfolyamnyereséget! Csak lejáratra javasolt venni!

9 Az ismert kötvénytípusok közül melyek azok a kötvények, amelyek a fent említett paramétereknek megfelelnek? VÁLLALATI KÖTVÉNYEK Magyarországon vagy az EU más tagországában működő stratégiai vállalatok által Euróban kibocsátott kötvények. Önkormányzatok számára CSAK a legnagyobb vállalatok kötvényei javasoltak a kockázatok maximális elkerülése érdekében. Olyan vállalatoké, amelyeknek működési kockázata elméleti szinten egyenértékű a Magyar Állam működési kockázatával.

10 A V ÁLLALATI KÖTVÉNYEK ESETÉBEN FELMERÜLŐ KOCKÁZATOK ÉS A KOCKÁZATOKBÓL EREDŐ ELŐNYÖK  Devizakockázat  Piaci kockázat  Intézményi kockázat  Árfolyamkockázat

11 Külföldi devizában kibocsátott Önkormányzati kötvények esetében egyik legfontosabb feladat a devizakockázat csökkentése, esetlegesen a teljes kiküszöbölése. D EVIZAKOCKÁZAT CSÖKKENTÉSE Célszerű a tőkeállományt részben, vagy teljes egészében külföldi devizában tartani az árfolyamkockázatok minimalizálása érdekében. Az Önkormányzat számára a devizaárfolyamok ingadozásából adódó kockázatok kiküszöbölése különös jelentőséggel bír a kamatterhek és a tőketörlesztés csökkentésében. D EVIZAKOCKÁZAT

12 HUF / EUR ÁRFOLYAM ALAKULÁSA

13 Az instrumentumok értékének megváltozása elsődlegesen az általános piaci megítélés hatásaiból ered. Az elmúlt időszak gazdasági és pénzügyi bizonytalansága miatt Magyarország külföldi megítélése még mindig kedvezőtlen. Következmények  A hiteleknél kockázati felár jelentkezik a kamatokban  A Magyar Állam nem fizetésének kockázati felára (CDS) 2009.03.12-én: 575 bp Piaci kockázatokból eredő lehetőség A kötvényárfolyamok az elmúlt időszakban jelentősen estek, melynek köszönhetően a kötvényhozamok nagymértékben megemelkedtek. P IACI KOCKÁZAT

14 BANKI KOCKÁZATOKBÓL EREDŐ BIZONYTALANSÁG A pénzügyi intézmények kedvezőtlen megítélése és a világméretű bizalmatlanság Magyarországon a külföldi bankok leánybankjait különösen érinti. A globális válság hatására működési kockázatok jelentek meg a külföldi tulajdonú pénzintézeteknél, amely veszélyeztetheti az Önkormányzat által elhelyezett tőkét. P IACI KOCKÁZAT

15 I NTÉZMÉNYI KOCKÁZAT A befektető vállalati kötvények megvásárlásával minden esetben a kibocsátó vállalat kockázatát futja. Tőke-visszafizetési kockázat abban az esetben jelentkezik, ha a vállalat jogutód nélkül megszűnik. Még ebben az esetben is előnyt élvez a kötvényes, ugyanis a kötvényest MINDIG előbb fizetik ki, mint a részvényest!!! Kielégítési sorrendben elsőbbség Milyen kockázatokat rejthetnek a stratégiai vállalatok kötvényei?  A kötvények kockázata alacsonyabb a részvényeknél.  Bármilyen csőd bekövetkezésének valószínűsége rendkívül alacsony, nagymértékű szociális és politikai következménye lenne.

16 Á RFOLYAM - INGADOZÁS KOCKÁZATA A kötvény a kuponon kívül másfajta hozamlehetőséget is tartogat, amely abban az esetben garantált hozam, ha a befektető a kötvényt lejáratig megtartja. Ez a kötvény árfolyamváltozásán elérhető hozam. Az árfolyam ingadozásából adódó lehetőségek kihasználása  Növekvő árfolyam (piaci stabilizáció) esetén szóba jöhet a kötvény lejárat előtti eladásából származó extra árfolyamnyereség realizálása.  Csökkenő árfolyam esetén nincs eladáskényszer, mert elsődleges cél a lejáratig való megtartás (tőke visszafizetési garancia).

17 1.Forint alapról a tőkét vissza kell helyezni deviza alapra Javasolt deviza: Euró 2.Portfolió építés I.Eszközkiválasztás: vállalati és államkötvények (vállalati kötvények túlsúlyozásával) (Kockázat, hozam és futamidő alapján) II.Lejáratok meghatározása - eltérő lejáratokból származó előnyök kihasználása Célja, hogy több évre előre megtervezett likviditást biztosítson III.Kamatfizetési kötelezettség összehangolása a kamatbevétellel Cél: A kamatperiódusok párhuzamba állítása 3.A befektetések szakszerű folyamatos figyelemmel kísérése a felmerülő igényekhez való alkalmazkodás érdekében D EFENZÍV T ŐKEKEZELÉSI P ROGRAM

18 1.A banki „termékértékesítések” korszaka lejárt 2.Előtérbe kerül a független pénzügyi és befektetési tanácsadás 3.Az Önkormányzatoknak csökkenteniük kell deviza kockázataikat 4.A spekulatív ügyletekkel szemben előtérbe kerülnek a fix cash-flowt biztosító befektetések CÉLUNK A KIBOCSÁTOTT ÖNKORMÁNYZATI KÖTVÉNYEKBŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK ÉRTÉKÉNEK MEGŐRZÉSE AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK PILLANATÁIG! A DEFENZÍV TŐKEKEZELÉSI PROGRAM KIDOLGOZÁSRA KERÜLT 2008. OKTÓBERÉBEN ÖSSZEGZÉS


Letölteni ppt "SPB BEFEKTETÉSI ZRT ÖNKORMÁNYZATOK A VÁLSÁG TÜKRÉBEN 2009. Szeptember 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések