Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ONTOLÓGIA FOGALMA avagy az eltűnt tezaurusz Ungváry Rudolf Országos Széchényi Könyvtár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ONTOLÓGIA FOGALMA avagy az eltűnt tezaurusz Ungváry Rudolf Országos Széchényi Könyvtár."— Előadás másolata:

1 AZ ONTOLÓGIA FOGALMA avagy az eltűnt tezaurusz Ungváry Rudolf Országos Széchényi Könyvtár

2 Források Gruber, Tom.: A translation approach to portable ontology specifications. = Knowledge Acquisition, Vol. 5. Nr. 2. 1993. p. 199–220. Sowa, John F.: Knowledge representations. Logical, philosophical, and computational. Pacific Grove, Brooks/Cole, 2000. 594 p. ISO/IS 2788–1986 Guidelines for the establishment and development of monolingual scientific and technical thesauri for information retrieval. MSZ 3418–87 Magyar nyelvű információkereső tezauruszok. Szerkezete, részei és formái. OWL Web Ontology Language Overview. W3C Candidate Recommendation 18. Aug. 2003. Ed. by Deborah L. McGuinness and Frank van Harmelen.

3 Gruber meghatározása „Ontológia megegyezésen alapuló fogalmi rendszer formális, egyértelmű leírása.” Ebben az egyszerűségben van valami tisztességes (különösen összehasonlítva Sowa most következő cirkalmas meghatározásával)!

4 Sowa meghatározása Egy (konkrét) ontológia a tárgyak ama típusainak katalógusa (sic!), melyekről felteszik, hogy az adott T érdeklődési körben olyasvalakinek a nézőpontjából léteznek, aki L nyelvet használ a T tárgykörre vonatkozó gondolatainak megfogalmazására. Az ontológia típusait (sic!) annak az L nyelvnek a predikátumai, szavainak jelentései vagy fogalmak és relációtípusok képviselik, melyet az adott T körben a kérdések megvitatására használnak. … A logika és az ontológia összekapcsolása révén nyelv keletkezik, mellyel adott érdeklődési terület dolgai, összefüggései megfogalmazhatók. A formális ontológiát fogalmak és relációtípusok összessége alkotja, melyeket a típus–altípus kapcsolódások szerint részlegesen rendeznek...”

5 járműkerékez a fogalmi struktúra az ontológia alapja = trélerinformációkereső nyelv. Szótára: tezaurusz MSZ 3418 A formalizált (logikai) részOWL jármű (x)x = jármű –tréler (x)x = tréler –kerék (x)x = kerék –része (x, y)x-nek része y –set (s)s = set [halmaz, összesség] –számossága (s, n)az elemek száma az s-ben n –eleme (x, s)x eleme s-nek – (  x)((jármű(x)  (  y)(tréler(y)  része(x,y)))) –  (  s)(set(s)  számossága(s,8)  (  w)(eleme(w,s)  (kerék(w)  része (x,w))) )).

6 Az előbbi fogalmi struktúrát címké- zett, irányított gráf jelenítette meg Ugyanaz szabványos, ill. felhasználóbarát tezauruszcikk-formában: jármű Atréler fajtája tréler Pkerék része kerék Ugyanaz generikus hierarchia szerinti („részben rendezett”) formában: járműez a leggyakoribb, legrosszabb,. trélermert csak a generikus látszik!

7 A sowai minimalizált fogalmi struktúra (tezaurusz) valóságos ontológiákban sokkal gazdagabb: tezauruszmegjelenítés:jelentése: Jármű jármű (x1) Feszköz van eszköz (x2) Aszemélyautó fajtája személyautó (x3) tréler fajtája tréler (x4) Tjárműpark beletartozik járműpark (x5) Pkerék része kerék (x6) kormány része kormány (x7) Rközlekedés rendeltetése közlekedés (x8) Ejárműbiztonság rá irányul járműbiztonság (x9) utas használója utas (x10) Xútvonal helye útvonal (x11) Következésképp: ha elhagyjuk az ontológiából az azt egzakttá tevő logikai deklarációkat, tezauruszt kapunk.

8 Ontológiák felhasználói keresőfelületén termé- szetesen mindig csak a - valójában szegényes böngészési lehetőségeket biztosító - generikus hierarchia jelenik meg. állat. kutya.. vadászkutya... agár A keresőnek a hierarchiában szintetikusan, azt, annek struktúráját eleve ismerve kell tudnia tájékozódnia (akárcsak az ETO-ban), holott ő adott esetben az „eb”, vagy a „vadászat” kifejezésekkel szeretné a keresést indítani. Jellegzetes, hogy az ontológiai eszközökben (OWL, Protégé stb) mennyire nehezen definiálhatók a szinonimák (a nemdeszkripto- rok) és nincs igazi felkészítés az analitikus, egy-egy kifejezés teljes szemantikai környezetét tartalmazó megjelenítésre. Mintha a tezauruszok 40 éves előtörténete nem is létezett volna!

9 A Gene Ontology Consortium generikus hierarchián alapuló keresőfelülete: kapcsolódik hozzá logikai leírás

10 Egy klasszikus hierarchia: az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) osztály fogalmi kategória 3 társadalomtudomány tudomány 34jog tudomány 343 büntetőjog tudomány 343.1 eljárási jog tudomány 343.10 büntetőeljárás folyamat 343.12 vád állítás 343.121 gyanúsított, vádlott személy 343.121.4 társadalmi védő személy 343.19 büntetőbíróság testület Valójában rég kapcsolódhatott volna hozzá logikai leírás, ha azok, akik a 90-es évektől kezdve ontológiákkal foglalkoztak, megfelelő szakmai erkölccsel és műveltséggel rendelkeztek volna: mielőtt feltalálnak, tájékozódnak!

11 Egy jellegzetes átfogó csúcsontológia (a DOLCE) thing endurant véges tartalmú, előfordulása egy időpontban manifeszt physical endurantfizikai képződmény amount of matter anyagmennyiség feature anyagi képződmény (lyuk, szakadék, folt, felület) physical object fizikai tárgy non-physical endurantnem fizikai képződmény social object társadalmi képződmény mental object tudati képződmény perdurant folytonos tartalmú, előford egy időtartamban manifeszt eventeset, esemény (elutazás, halál, emelkedés, előadás) stative perdurantstatikus… state állapot (ülés; boldogság, pirosság) process folyamat (áramlás, futás, gondolkodás) quality minőség temporal qualityidőbeli minőség physical qualityfizikai minőség abstract qualityelvont minőség abstract elvont dolog quality regionminőségérték temporal region időbeli érték physical region fizikai érték abstract region elvont érték facttény setösszesség

12 A Köztaurusz csúcsfogalmainak rendszere semmi valami konkrét valami anyagszerű valami anyag elemi részecske, atom, molekula, talaj, műanyag tárgy darab, alkatrész, gép, létesítmény, szerszám képződmény lyuk, buborék, folt, szakadék, hegy, daganat élő szervezet vírus, gomba, növény, állat; sejt, szerv, testrész társadalmi képződmény állam, testület, jogalany, státusz, nép lelki/tudati képződmény ösztön, érzelem, gondolat, tudás, szellem, eszme energiaszerű valami energia energia, entrópia, hatás, erő, nyomás mozgás folyamat, tevékenység, cselekvés esemény botrány, katasztrófa, ítélet, művelet, rendezvény információszerű valami információ program, redundancia, tartalom tulajdonság hely, idő, állapot, alakzat, felület, mozgékonyság elvont valami

13 A hierarchikus („ontológikus”) és tezauruszcikk-forma összefüggése (a mai ontológiai eszközök erre még nincsenek igazán felkészítve!) szegényesebb megjelenítésstrukturáltabb megjelenítés zenetörténeti korszak generikus hierarchiatezauruszcikkek. régi zene.. ókori zene.. középkori zenereneszánsz zene... Notre-Dame-i iskola M: A 15.-16.sz. zenéje a barokk előtt... ars antiquaátfogóbbanrégi zene... ars novafajtájaburgundi iskola... udvari zeneflamand iskola... trecento zeneelőzményeközépkori zene.. reneszánsz zenefolytatásabarokk zene... burgundi iskolalásd mégnápolyi iskola... flamand iskola.. nápolyi iskola.. barokk zeneflamand iskola.. preklasszikus zene M: A reneszánsz zene öt korszakra osztha-. bécsi klasszikusok tó korszaka 1420-1600 között. romantikus zeneátfogóbanreneszánsz zene. modern zenelásd mégbarokk zene

14 A legszebb struktúra: tezauruszok (s vele ontológiák) legfelső fogalmi szintjének struktúrája elvont valami konkrét valami abstract - valami semmi thing - anyagszerűenergiaszerűinformációszerű valami valami valami endurantperdurant quality

15 Ontológia és tezaurusz kezelőadatok állományametaadatok állománya tezauruszontológiatárgyi adatok állománya generikus hierarchia (F, A, subclass, is_a, van) ez: intuitív és egyéb asszociatív (T/P, R/E, X/X stb.) relációk + logikai leírás ez: diszkurzív előfordulások (rekordok) ez: objektív kezelőrendszer (programrendszer) ez diszkurzív katalógus (hagyományos), információ(s) rendszer, ismeretbázis

16 Gruber nyomán: Az ontológia tehát valójában olyan tezaurusz, (=„megegyezésen alapuló fogalmi rendszer”), melyhez logikai deklarációk rendszere (= „formális, egyértelmű leírás”) kapcsolódik!

17 Sowa nyomán: A (konkrét) ontológia tezaurusz a tárgyak ama típusainak kata-lógusa (sic!), olyan fogalmak strukturált rendszere, melyekről felteszik, hogy az adott T érdeklődési körben olyasvalakinek a nézőpontjából léteznek, aki L nyelvet használ a T tárgykörre vonatkozó gondolatainak megfogalmazására. Az ontológia típusait (sic!) tezaurusz fogalmait annak az L nyelvnek a predikátumai, szavainak jelentései vagy fogalmak szavai és relációtípusai képviselik jelölik, melyet az adott T körben a kérdések megvitatására használnak. … A logika és az ontológia tezaurusz összekapcsolása révén nyelv ontológia keletkezik, mellyel adott érdeklődési terület dolgai, összefüggései pontosabban megfogalmazhatók. A formális ontológiát fogalmak és relációtípusok összessége alkotja, melyeket a típus–altípus kapcsolódások szerint részlegesen rendeznek...”

18 A tezaurusz olyan fogalmak strukturált rendszere, melyekről felteszik, hogy az adott T érdeklődési körben olyasvalakinek a nézőpontjából léteznek, aki L nyelvet használ a T tárgykörre vonatkozó gondolatainak megfogalmazására. A tezaurusz fogalmait annak az L nyelvnek szavai és relációtípusai jelölik, melyet az adott T körben a kérdések megvitatására használnak. … A logikai leírások és a tezaurusz összekapcsolása révén ontológia keletkezik, mellyel adott érdeklődési terület dolgai, összefüggései pontosabban megfogalmazhatók. A formális ontológiát tehát relációtípusok szerint strukturált fogalmak és rájuk vonatkozó logikai deklarációk összessége alkotja; egyik megjelenítési formájuk a generikus reláció szerinti típus–altípus kapcsolódások részlegesen rendezett formája.

19 Ismétlés: ontológia és tezaurusz kezelőadatok állományametaadatok állománya tezauruszontológiatárgyi adatok állománya generikus hierarchia (F, A, subclass, is_a, van) ez: intuitív és egyéb asszociatív (T/P, R/E, X/X stb.) relációk + logikai leírás ez: diszkurzív előfordulások (rekordok) ez: objektív kezelőrendszer (programrendszer) ez diszkurzív katalógus (hagyományos), információ(s) rendszer, ismeretbázis

20 Összegzés A (konkrét) ontológiák eddigi társadalomtörténete valójában a szakmai kirekesztésről szól. Ebben a történetben az információkereső nyelvekkel és osztályozási rendszerekkel foglalkozó szakmai érdekközösség maradt alul az informatikai szakmai érdekközös- séggel szemben. Kérdés: hogy lehetett ennyire figyelmen kívül hagyni korábbi fejlődési eredményeket?


Letölteni ppt "AZ ONTOLÓGIA FOGALMA avagy az eltűnt tezaurusz Ungváry Rudolf Országos Széchényi Könyvtár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések