Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Matematika a filozófiában Készítette: Gábriel Anna Városmajori Gimnázium Felkészítő tanár: Kertai Helga.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Matematika a filozófiában Készítette: Gábriel Anna Városmajori Gimnázium Felkészítő tanár: Kertai Helga."— Előadás másolata:

1 Matematika a filozófiában Készítette: Gábriel Anna Városmajori Gimnázium Felkészítő tanár: Kertai Helga

2 Mi a matematika? Értelmező szótár: az anyagi világ általános összefüggéseiből - mennyiségek, formák, stb - elvont fogalmakat alkotó és logikai elemzéssel általános törvényeket megállapító tudomány. Filozófiai megközelítések: ● Platonizmus: matematikai objektumok tőlünk függetlenül léteznek ● Empirizmus: minden matematikai tudást tapasztalati úton szerzünk ● Logicizmus: a logika kiterjesztése ● Formalizmus: “játék a betűkkel” ● Intuicionizmus: az emberi agy produktuma ● Strukturalizmus: a mintázatok elmélete

3 Mi tesz egy matematikai állítást igazzá? Közös: a matematikai állításoknak jelentése van De: matematika formalista felfogása: matematikai objektumoknak nincs jelentése! → formális rendszerek tudománya (Hilbert) Realizmus: Egy matematikai állítás akkor igaz, ha megfelel a minket körülvevő fizikai valóságnak Matematikai platonizmus: A matematika klasszikus fogalmainak önálló létezést tulajdonít Intuicionizmus: A matematikai objektumoknak nincs konstrukciójuktól független létezése –> intuíció létezése, mely a priori adott –> objektivitás, használhatóság

4 Filozófia a matematikában – ókortól az újkorig ● Eleai filozófia hatására megjelenik a deduktív bizonyítás ● Pithagoreusok: -tökéletes számok -barátságos számok ● Platón ideatana → matematikai tételek objektivitása ● Tétel bizonyításának két módja: -mutatunk rá példát -nem létezésének feltételezéséből ellentmondásra jutunk ● Végtelen definíciója ● Paradoxonok

5 Modern matematikafilozófia által felvetett problémák ● Mik az irracionális számok? Euler-féle poliéder tétel megcáfolása → Galois nemszerkeszthetőségi tétele ● Cantor: négyzet oldalán kevesebb pont mint a négyzetben? -nem -igen: „Látom, de képtelen vagyok elhinni” → nem folytonos függvények -cáfolat: Peano-görbe

6 Gödel-tételek I: Minden ellentmondásmentes, a természetes számok elméletét tartalmazó, formális-axiomatikus elméletben megfogalmazható olyan mondat, mely se nem bizonyítható, se nem cáfolható. II: Ellentmondásmentes, a természetes számok elméletét tartalmazó, formális-axiomatikus elméletben az 'ez az elmélet ellentmondásmentes' mondatnak megfelelő formális kijelentés nem bizonyítható. → következmények, eredmények

7 A matematika alapfogalmait tárgyaló filozófiai kérdések ● Mi a nulla? - a mennyiség hiánya - 'semmi' → de a nulla létezik, vagyis a semmi van. Akkor viszont már valami → eredeti feltevés cáfolata ● Mik a negatív számok? - nullánál kisebb számok → a semminél kisebb → lehetetlen - viszonyítási kérdés? ● Mi a végtelen? - határtalan, a legnagyobb mennyiség - számértékileg a nulla reciproka - megszámlálhatóan/nem megszámlálhatóan végtelen? → ugyanannyi pozitív szám, mint egész szám? → rövidebb szakaszon ugyanannyi pont, mint egy hosszabb szakaszon?

8 Hilbert Grand Hotel paradoxonja ● Végtelen mennyiségek paradox viselkedését demonstrálja ● Végtelen sok szoba, végtelen sok vendég, új vendég elhelyezése mégis megoldható → mindenki a szobaszámánál eggyel nagyobb szobába költözik ● Végtelen sok vendég elhelyezésének kérdése ● Végtelenszer végtelen sok vendég? Végtelen sok végtelen férőhelyes busz érkezése esetén → elhelyezés lehetséges – prímszámok hatványai mindig küldönböző páratlan számok ● Paradoxon? → nem! (megszámlálhatóan végtelen) ● Teljes indukció nulladik lépésének szükségesége

9 Források Lakatos Imre: Bizonyítások és cáfolatok Stanislas Dehaene: A számérzék – Miként alkotja meg az elme a matematikát? Sain Márton: Matematikatörténeti ABC http://hu.wikipedia.org/wiki/A_matematikafilozófia_története http://hu.wikipedia.org/wiki/Matematikafilozófia


Letölteni ppt "Matematika a filozófiában Készítette: Gábriel Anna Városmajori Gimnázium Felkészítő tanár: Kertai Helga."

Hasonló előadás


Google Hirdetések