Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Archasonlóság - Miért látunk két arcot egymáshoz hasonlónak? Szerz ő : Várhelyi Klára Konzulens: Révész György.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Archasonlóság - Miért látunk két arcot egymáshoz hasonlónak? Szerz ő : Várhelyi Klára Konzulens: Révész György."— Előadás másolata:

1 Archasonlóság - Miért látunk két arcot egymáshoz hasonlónak? Szerz ő : Várhelyi Klára Konzulens: Révész György

2 Az arc felismerésének módjai: Arcfelismerés Holisztikus Komponens Pigmentáció/textúra Arányok/alakzatok Arcrészek Küls ő Bels ő Szem Száj Orr Áll Szemöldök Holisztikus Komponens Pigmentáció/textúra Arányok/alakzatok Arcrészek Küls ő Bels ő Szem Száj Orr Áll Szemöldök Az arc, mint egész, leírható egy templátként, ahol az arcrészek és azok viszonyai csak implicit jelennek meg. (Tanaka & Farah, 1993; Farah, Tanaka, & Drain, 1995) Leírható a komponensek/vonások mentén, ahol a részek különálló egységként adódnak hozzá az egészhez. (Carey & Diamond, 1977; Sergent, 1984) Az alaki információ a arcvonások közötti kölcsönös kapcsolatból sz ű rhet ő ek ki. (Bruce 1988) Két testrész közötti távoság (pl.: szembogár távolsága) Pozíció (arcrészek forgatása, felcserélése) Egy arc akár egy nagyon apró részletéb ő l is felismerhet ő. Egyetlen arcrész elegend ő számos híresség felismeréséhez (Sadr) Számos kutatás bizonyítja, hogy az arányból és az arcrészekb ő l származó információkat nem ugyanaz a kognitív folyamat dolgozza fel. (Tanaka, Farah 1993) Fontos szerepet játszik az idegenek felismerésében. (Ellis, Sherperd, Davies 1979) Korai perceptuális információ, arról, hogy arcot látunk-e. (Zhao 2000) Fontos szerepet játszik az ismer ő s arc felismerésében. (Ellis, Sherperd, Davies 1979) Egy id ő ben az tárgynak csak bizonyos részét vagyunk képesek feldolgozni, így a figyelem a fontosabb területek köré összpontosul. (Riesenhuber, Poggio 1999) Szem száj, orr, áll, szemöldök Az egyik ilyen legfontosabb terület a szem fizikai és szociális diszkrimináló értéke miatt. (Brunelli, Poggio 1993) Tájékoztat minket a tekintet irányáról. Fejlett neurális mechanizmusokkal rendelkezünk a tekintet keresére. (Langton, Watt, Bruce 2000) N170 sokkal nagyobb szeme, mint bármi másra. (Taylor 2001) Magas kontrasztértéke és szimmetriája segít az arcot felismerni és helyes irányát meghatározni. (Kosslyn 1973) A magas fizikai kontrasztértéke, dinamikus és szociális természete miatt szintén fontos jelz ő inger. (Ellis, 1975) A szem-szem-száj háromszög magas kontrasztékével az arc felismerésében és helyzetének meghatározásában is fontos szerepet játszik. (Zhao 2000) Fontos szerepet tölt be az érzelmek kifejezésében is – szociális szerep Limitált mozgáslehet ő sége miatt nem nyúlt túl sok szociális jelzést. (Ekman, Friesen 1972) Annak ellenére, hogy nincs nagy kontrasztértéke, és szociális információt sem hordoz, jól elkülöníthet ő részei vannak, mint az orrnyereg, az orrhegy, az orrlyuk és az orrcimpa. (McNeill 1198) Bizonyos szerz ő k küls ő arcrésznek tekintik. (Sergent 1984) Szinte ugyanolyan gyorsan ismerünk fel egy szempárt, a hajat és az állat, valószín ű leg mindhárom az arc els ő dleges detektálásában vesz részt. (Matthews 1978, Walker-Smith 1977) A legtöbb kutatásban megfeletkeznek róla, mint önnáló jegyr ő l.

3 Hipotéziseim: H1:Az arc felismerésében betöltött szerepének hangsúlyosságához hasonlóan egy - egy arcrésznek két arc hasonlóságában is meghatározott szerepe van, mely alapján felállítható egy általános fontossági sorrend. H2:Ez az általános fontossági sorrend arconként részleteiben változik. H3:Ez az általános fontossági sorrend megfigyel ő nként részleteiben változik.

4 Módszer: Akikr ő l hasonlósági döntés született: – 4 n ő (áltagéletkor 50; fontos szempont volt, hogy a kés ő bbi megfigyel ő k ne ismerjék ő ket). –30 sorozat: 12 X típusú sorozat („a” alapon „b” arcrészei; „a” alapon „c” arcrészei; „a” alapon „d” arcrészei; „b” alapon „a” arcrészei (…) 12 Y típusú sorozat 6 ellen ő rz ő sorozat (3 X és 3 Y típusú) A BC D OrrSzemSzemöldökÁllSzáj 1.2.3.4.5. X sorozatY sorozat Akik a hasonlósági döntést hozták: – 24 egyetemista fiatal (20 n ő, 4 férfi; átlagéletkor: 20)

5 Eredmények: A pontosság: Pontossági távolság: Az els ő alkalommal és az ellen ő rzéskor adott helyezések különbségének abszolútértéke (0, ha mindkét alkalommal ugyanazt a helyezést adta a képnek) Véletlenszer ű találgatás esetén a távolságok Függetlenmintás t-próbával X típusú sorozatok: t (31) = -0,819 p>0,05 Y típusú sorozatok: t (31) = -3,363 p<0,05** XY

6 Eredmények: Az értékelés módjai: Megfigy. I. 1. I. 2. I. 3. I. 4. I. 5. II. 1. II. 2. II. 3. II. 4. II. 5. III. 1. (…) ksz.öld.állorrszájszemállorrszemsz.öld.szájorr… lsz.öld.szájállszemorrszájállorrszemsz.öld.szem… mállorrsz.öld.szájszemállszemszájorrsz.öld.áll… A megfigyel ő k egyéni preferenciája III. hipotézis A képeken látható n ő k egyéni különbségei arcrészleteik hangsúlyosságában II. hipotézis A kett ő b ő l összeadódó általános sorrend I. hipotézis Áll vs. Orr Áll vs. Száj Áll vs.Szem Áll vs. Szemöldök Orr vs. Száj Orr vs. Szem Orr vs. Szemöldök Száj vs. Szem Száj vs. Szemöldök Szem vs. szemöldök 3/0 X 2 =___ p?0,05 2/1 X 2 =___ p?0,05 3/0 X 2 =___ p?0,05 1/2 X 2 =___ p?0,05 2/1 X 2 =___ p?0,05 1/2 X 2 =___ p?0,05 3/0 X 2 =___ p?0,05 0/3 X 2 =___ p?0,05 áll { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/8/2074930/slides/slide_6.jpg", "name": "Eredmények: Az értékelés módjai: Megfigy.I. 1. I.", "description": "2. I. 3. I. 4. I. 5. II. 1. II. 2. II. 3. II. 4. II. 5. III. 1. (…) ksz.öld.állorrszájszemállorrszemsz.öld.szájorr… lsz.öld.szájállszemorrszájállorrszemsz.öld.szem… mállorrsz.öld.szájszemállszemszájorrsz.öld.áll… A megfigyel ő k egyéni preferenciája III. hipotézis A képeken látható n ő k egyéni különbségei arcrészleteik hangsúlyosságában II. hipotézis A kett ő b ő l összeadódó általános sorrend I. hipotézis Áll vs. Orr Áll vs. Száj Áll vs.Szem Áll vs. Szemöldök Orr vs. Száj Orr vs. Szem Orr vs. Szemöldök Száj vs. Szem Száj vs. Szemöldök Szem vs. szemöldök 3/0 X 2 =___ p?0,05 2/1 X 2 =___ p?0,05 3/0 X 2 =___ p?0,05 1/2 X 2 =___ p?0,05 2/1 X 2 =___ p?0,05 1/2 X 2 =___ p?0,05 3/0 X 2 =___ p?0,05 0/3 X 2 =___ p?0,05 áll

7 Eredmények: I. hipotézis:Az arc felismerésében betöltött szerepének hangsúlyosságához hasonlóan egy - egy arcrésznek két arc hasonlóságában is meghatározott szerepe van, mely alapján felállítható rájuk egy általános fontossági sorrend. X 2 =17,56 p<0,05** X 2 =13,05 p<0,05** X 2 =8,74 p<0,05** X 2 =3,82 p<0,05* Áll < Szemöldök < Orr < Száj < Szem

8 Eredmények: X 2 =14,22 p<0,05** X 2 =3,55 p<0,05* II. hipotézis:Ez az általános fontossági sorrend arconként részleteiben változik. A személy: Áll < Szemöldök Orr Száj, Szem < z „A” „B” Áll, Szemöldök < Orr < Száj, Szem X 2 =22,22 p<0,05** X 2 =13,53 p<0,05** „C” Áll, Szemöldök Orr, Száj < Szem X 2 =3,55 p<0,05* „D” Áll < Orr, Szemöldök < Száj,Szem X 2 =14,22 p<0,05** X 2 =8 p<0,05**

9 Eredmények: III. hipotézis:Ez az általános fontossági sorrend megfigyel ő nként részleteiben változik. Megfigyel ő nként nem állítható fel egyértelm ű sorrend. Inkább az mondható meg, hogy az arcrészek egy csoportját inkább érzik fontosnak, egy más csoportját pedig kevésbé. Az variálódik egyénenként, hogy ezt a határt mely testrészek között húzzák. Pl: áll, szemöldök orr száj, szem áll szemöldök, orr, száj, szem áll, szemöldök, orr száj, szem áll, szemöldök, orr, száj szem

10 Összegzés: Arcfelismerés – Komponens alapú – Arcrészekre koncentráló – Bels ő. – Szem, száj, orr, áll, szemöldök Hipotézisek, eredmények: H1: Az arc felismerésében betöltött szerepének hangsúlyosságához hasonlóan egy - egy arcrésznek két arc hasonlóságában is meghatározott szerepe van, mely alapján felállítható egy általános fontossági sorrend. Eredmény:Valóban van fontossági sorrend: szem, száj (hasonló fontosságú), orr, szemöldök, áll H2:Ez az általános fontossági sorrend arconként részleteiben változik. Eredmény:Mindenkinek megvannak a saját hangsúlyosabb vonásai, arcrészei, melyek befolyásolják az általános sorrendet. H3:Ez az általános fontossági sorrend megfigyel ő nként részleteiben változik. Eredmény:Nincs kifejezetten preferált sorrend egyénenként. Inkább arcrész csoportok vannak, amelyeket inkább vagy kevésbé veszünk figyelembe hasonlósági döntések során.


Letölteni ppt "Archasonlóság - Miért látunk két arcot egymáshoz hasonlónak? Szerz ő : Várhelyi Klára Konzulens: Révész György."

Hasonló előadás


Google Hirdetések