Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EasyWay „Alkalmazási Útmutatók” jelentősége, szerepe, elfogadásuk folyamata 2012. március 8. KKK – ITS Hungary Egyesület workshop Dr.- habil. Lindenbach.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EasyWay „Alkalmazási Útmutatók” jelentősége, szerepe, elfogadásuk folyamata 2012. március 8. KKK – ITS Hungary Egyesület workshop Dr.- habil. Lindenbach."— Előadás másolata:

1 Az EasyWay „Alkalmazási Útmutatók” jelentősége, szerepe, elfogadásuk folyamata 2012. március 8. KKK – ITS Hungary Egyesület workshop Dr.- habil. Lindenbach Ágnes tanszékvezető egyetemi tanár

2 2 Prioritással rendelkező alkalmazási területek a közúti, forgalmi és utazási adatok optimális felhasználása, a forgalom- és teherszállítási irányítási ITS- szolgáltatások folyamatossága, a közúti közlekedés/ szállítás biztonságával kapcsolatos ITS-alkalmazások, a járműveknek a közlekedési infrastruktúrával való összekapcsolása. Európai ITS Direktíva (40/2010/EU)

3 3 Kiemelt intézkedések a) Az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások, b) az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások, c) a felhasználók számára térítésmentes, a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információs szolgáltatások nyújtásához szükséges adatok és eljárások, d) az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható, harmonizált e-segélyhívó szolgáltatások, e, f) a tehergépjárművek és a haszongépjárművek számára biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információs szolgáltatások és foglalási szolgáltatások nyújtása. Európai ITS Direktíva

4 4 Az EasyWay projekt Az euró-regionális projektek 2009. évi lezárása után az európai együttműködés az ITS területén folytatódik az EW I. majd II. fázisával (EWI: 2008/2009; EW II: 2010 /2012). Szakmai indok: Az „ITS Direktíva” kiemelt szakmai területeit/ kiemelt intézkedéseit jelentős mértékben lefedi a projekt (jelenlegi kivétel: eCall), támogatja a „Direktívában” foglaltaknak való megfelelést.

5 5 Az EasyWay projekt célkitűzései Az európai mobilitás és a közlekedéspolitikai célkitűzések megvalósításának támogatása harmonizált ITS megoldásokkal. Az európai ITS rendszerek harmonizációjának támogatása határon átnyúló, interoperábilis megoldások létrehozásával. ITS rendszereken belül kiemelt jelentőségű alkalmazások, ún. alapszolgáltatások definiálása, összhangban az európai „Intézkedési Tervvel” és az „ITS Direktívával”.

6 6 Átfogó EasyWay vízió A fenntartható közlekedési rendszer lehetővé teszi az európai közúti személy- és áruforgalomban részt vevők számára a biztonságos (balesetmentesség), hatékony (késések elkerülése) és tiszta (környezetbarát) utazást. Az összehangolt és akadálymentes ITS szolgáltatások az utazás minden fázisában (utazás előtt, közben, után) mindenhol és mindenkor segítik a felhasználókat.

7 7 Átfogó EasyWay vízió elemei a „jól informált utas (utazási információs szolgáltatások)” víziója, a „jól üzemeltetett úthálózat (forgalmi menedzsment rendszerek)” víziója, a „hatékony és biztonságos áruszállítás”, a „kapcsolódó kiváló minőségű ICT infrastruktúra” víziója – fentiek elérésének támogatására.

8 8 Európai megvalósítások (DA: Deployment Activities): DA 1: Európai dimenziójú közlekedési információs szolgáltatások, DA 2: Forgalmi menedzsment szolgáltatások, DA 3: Teherszállítás és logisztikai szolgáltatások, DA 4: Hatékony info-kommunikációs technológia infrastruktúra. Az EasyWay projekt munkaprogramja

9 9 Európai tanulmányok: ES1: európai léptékű interoperábilis/ folytonos utazási információs rendszerek, ES2: európai léptékű forgalmi menedzsment rendszerek, ES3: teherszállítás és logisztika ITS rendszerei, ES4: változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák (VJT) harmonizációja, ES5: DATEX II (adatátviteli/ adatcsere) rendszerek, ES6: „Road-map”. Az EasyWay projekt munkaprogramja

10 10 A1-TIS: Utazási információs alap-szolgáltatások Utazási információs szolgáltatások - utazás előtt Utazási információs szolgáltatások - utazás közben Ko-modális utazási információk EasyWay projektben definiált alap-szolgáltatások I.

11 11 A2-TMS: Forgalmi menedzsment alap-szolgáltatások Veszélyes/érzékeny útszakaszok menedzsmentje Közlekedési folyósok és hálózatok forgalmi menedzsmentje Vészhelyzet menedzsment EasyWay projektben definiált alap-szolgáltatások II. A3 – FLS: Teherforgalmi és logisztikai szolgáltatások alap-szolgáltatás

12 12 EasyWay alap-szolgáltatások – útmutatók

13 13 Az „Útmutatók” továbbfejlesztése 2010. óta Az „Alkalmazási Útmutatók” első változatai főleg a „legjobb gyakorlatokat”, a tapasztalatokat tartalmazták. Ez az EasyWay-en belül jelentősen támogatta a szolgáltatások megvalósítását. Következő lépés: olyan követelménynek előírása, ajánlások megtétele a helyi alkalmazások sikere, az európai harmonizált alkalmazások értéknövelése, és az interoperábilis szolgáltatások érdekében.

14 14 Az „Alkalmazási Útmutatók”, támogató dokumentumok áttekintése

15 15 A tagállami konzultációtól az „Útmutatók” végleges elfogadásáig

16 16 Az „Útmutatók” 2012. évi változatainak felépítése I. Általános bevezető rész: az adott rendszer / szolgáltatás bemutatása, víziók / célok bemutatása, hogyan járul hozzá az általános EW célokhoz a szolgáltatás (közlekedésbiztonság, hatékonyság, környezetvédelem), legkorszerűbb megoldások bemutatása, európai dimenziók, harmonizációs törekvések, az ITS Direktívához való kapcsolódás bemutatása.

17 17 Az „Útmutatók” 2012. évi változatainak felépítése II. "A" rész: harmonizációs követelmények követelményeket és ajánlásokat tartalmaz, melyeket adott szolgáltatáshoz kapcsolódó minden alkalmazás esetén használni kell az EasyWay megvalósítása során. az EasyWay partnerektől pedig elvárt, hogy az alkalmazásaik megfeleljenek az ebben a részben foglalt előírásoknak. ha egy projekt során nem lehetséges a követelmények / ajánlások betartása, részletes magyarázatot kell adni az eltérés okára („tartsd be vagy magyarázd meg" elv).

18 18 Az „Útmutatók” 2012. évi változatainak felépítése III. "B" rész: bemutató jellegű, tartalmazhat regionális/ nemzeti alkalmazási példákat, üzleti modelleket mutathat be. „Annex A” a követelmények/ ajánlások „ellenőrző listája”, nem teljesülésük esetében magyarázat szükséges („tartsd be vagy magyarázd meg” elv), az ellenőrzőlista a „kell”, a „szükséges” és a „lehetséges” ellenőrzésére.

19 19 Az „Útmutatók” követelményekhez kapcsolódó szóhasználata Minden előíró jellegű dokumentum esetén követelmény, hogy egyértelmű, megfogalmazásban közölje az előírásokat. A előíró jellegű szövegekben előforduló egyes szavak használatának magyarázata: Kell (elvárt, kötelező, szabályozásból adódó), Tilos (nem kell, teljeskörű tiltás), Szükséges (ajánlott), Nem szükséges (nem kell), Lehetséges (opcionális). Megjelenik az ”ajánlott” kifejezés, nem szolgálja közvetlenül az interoperabilitást, így nem sorolható az „ellenőrzési listához”.

20 20 Az „Alkalmazási Útmutatók” „A” jelű, harmonizációs része I. Funkcionális követelmények, pl. FR4: A statikus információnak tartalmaznia kell a következőket: helyszín, kijárat, útitrány, stb. Funkcionális ajánlások, pl. FA9: A dinamikus információk tovább javíthatók a megfelelő algoritmusok segítségével. Funkcionális ajánlások, pl. FA1: A parkoló kapacitását a tehergépjárművek méreteinek figyelembe vételével ajánlott meghatározni. Szervezeti követelmények, pl. OR2: Szerződéseket/ megállapodásokat kell készíteni, amelyek tartalmazzák az együttműködés szabályait. Szervezeti felépítéshez kapcsolódó ajánlások, pl. OA2: A dinamikus adatok meghatározott időközönként megfelelő hitelesítése ajánlott.

21 21 Az „Alkalmazási Útmutatók” „A” jelű, harmonizációs része II. Szervezeti felépítéshez kapcsolódó ajánlások, pl. OA2: A dinamikus adatok meghatározott időközönként megfelelő hitelesítése ajánlott. Műszaki követelmények, pl. TR1: az interoperabilitás biztosítása, a különböző szereplők között a DATEX II-t kell alkalmazni a statikus és a dinamikus információknál. Műszaki ajánlások, pl. TA6: a parkolók foglaltságának érzékeléséhez olyan detektorok ajánlottak, amelyek a rövidebb járműveket is érzékelik. Közös kialakítási / arculati követelmények (common look + feel), pl. CL+F R1: Az adott információknak konzisztensnek, média-függetlennek és a megjelenítő eszköztől függetlennek kell lenniük.

22 22 A tagállami konzultáció formája Formanyomtatvány készült, használati utasítással, a tagállami konzultáció eredményét jelentik az országok, az egyes „Útmutatók” EW koordinátorai gyűjtik össze a véleményeket, a formanyomtatvány a kitöltők általános információit tartalmazza (értékelt „útmutató” neve, tagállam, szervezet, név, elérhetőség), a vélemények összegyűjtésére használt táblázat felépítése: Fejezet száma/ alfejezet száma/ melléklet (pl. 3.1) Bekezdés/ ábra/ táblázat/ megjegyzés (pl. 1. táblázat) Megjegyzés jellege (tartalmi, szerkesztési, általános) Megjegyzés és magyarázat Javasolt módosítás szövege

23 23 A tagállami konzultáció eredményeinek összefoglalása Minden EW tagállam részéről szükséges egy összesítés a megjegyzésekről, mint hivatalos tagállami válasz, a megvalósítóktól, a műszaki partnerektől, egyéb érdekeltektől bejövő vélemények, mint az ITS szereplők válaszai, ha több partner / szereplő különböző véleményt ad, nem szükséges azok „összefésülése”, a „követelményekre” fontos koncentrálni, valamint a szolgáltatási színvonalakra, hogy azok megfelelőek-e.

24 24 Az „Alkalmazási Útmutatók” elfogadása „Meggyőződése szerint ezen „Alkalmazási Útmutatók” az ITS alkalmazások harmonizá- ciójára és interoperabilitására vonatkozó célok megvalósítását szolgálják az Önök országában?” A végső tervezet 2012. november 1-jétől lesz elérhető a tagállamok számára. A tagállamok végső szavazatukat a 2012. november 20.-i Felügyelőbizottsági ülésen adják le (a Felügyelőbizottsági képviselőjükön keresztül).

25 25 Az „Alkalmazási Útmutatók” szerepe / jogi státusza Az „Útmutatók” alkalmazása az EW projekten belül kötelező (ld. check-list) a további munkákban - „tartsd be vagy magyarázd meg” elv, nem szükséges az „Útmutatók” tagállami jogrendbe való átvétele, jelenleg is tagországokban a műszaki kiírások alapjául szolgálnak, az EW projekten kívül is, más a szerepe, mint az EU Bizottság készülő „specifikációinak”, melyek az „ITS Direktíva” kiemelt intézkedései, és 2014-ig készülnek el.

26 26 „Szolgáltatási szintek” (példa: TIS 02) Követelmény„0” szint„1” szint„2” szint„3” szint Felhasználói felület (nyelv, megjelenés) elérhetők egyetlen nyelven érhető el az információ angolul + még egy nyelven elérhető az információ felhasználói eszközök esetében az adatok nyelv- függetlenül Szomszédos rendszerek közötti információáramlás nincsen információcsere információcsere csak a közvetlenül szomszédos részek között információcsere a szomszédos rendszereken túl is A helyi és az alsóbbrendű úthálózat információi csak a TEN-T hálózaton lévő információk a nagyobb és fontosabb, nem TEN-T hálózati elemekre vonatkozóan szükség esetén a helyi úthálózat kiegészítő információi Információ részletessége nincs meghatározott útvonal szakaszokra (2 csomópont között) adott útszakaszokra (kb. 1 km-re) pontos helyre vonatkozóan (koordináták) Információ szintje esemény esemény + időtartama esemény + időtartama + következménye esemény + időtartama + következménye + alternatív útvonal

27 27 „Üzemeltetési környezet” Az „üzemeltetési környezet” az úthálózat elemeinek egyszerűen használható és könnyen érthető besorolási/ kategorizálási módszere. A besorolás szempontok:  az út fizikai jellemzői,  a hálózat tipológiája,  a forgalom jellemzői,  közlekedésbiztonsági problémák megléte,  környezeti szempontok. Az egyes alap-szolgáltatások üzemeltetési környezet szerinti szolgáltatási szintjeinek meghatározására kiemelt feladat az „Alkalmazási Útmutatók” továbbfejlesztésekor.

28 28 Köszönöm figyelmüket! Dr.-habil Lindenbach Ágnes egyetemi tanár, tanszékvezető PTE, PMMK e-mail: interut21@tvnetwork.hu


Letölteni ppt "Az EasyWay „Alkalmazási Útmutatók” jelentősége, szerepe, elfogadásuk folyamata 2012. március 8. KKK – ITS Hungary Egyesület workshop Dr.- habil. Lindenbach."

Hasonló előadás


Google Hirdetések