Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Alkalmazási útmutatók szerepe és jelentősége az EasyWay projektben – kapcsolat az ITS Direktíva specifikációival” 2011. július 11. ITS Hungary Egyesület.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Alkalmazási útmutatók szerepe és jelentősége az EasyWay projektben – kapcsolat az ITS Direktíva specifikációival” 2011. július 11. ITS Hungary Egyesület."— Előadás másolata:

1 „Alkalmazási útmutatók szerepe és jelentősége az EasyWay projektben – kapcsolat az ITS Direktíva specifikációival” 2011. július 11. ITS Hungary Egyesület - workshop Dr.- habil. Lindenbach Ágnes tanszékvezető egyetemi tanár

2 Az ITS fogalma Az intelligens közlekedési rendszerek /szolgáltatások (ITS) információs és kommunikációs technológiákat alkalmaznak a közúti közlekedés területén (beleértve az infrastruktúrát, a járműveket és az úthasználókat) a forgalomszabályozásban és a mobilitás kezelésében, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódáshoz. (Forrás: ITS Direktíva, 2010/40/EU) ITS Hungary Egyesület

3 A jövő tendenciái átfogó „EasyWay” vízió
A fenntartható közlekedési rendszer lehetővé teszi az európai közúti személy- és áruforgalomban részt vevők számára a biztonságos (balesetmentesség), hatékony (késések elkerülése) és tiszta (környezetbarát) utazást. A felhasználókat mindenhol és mindenkor segítik az összehangolt és akadálymentes ITS szolgáltatások az utazás minden fázisában (utazás előtt, közben, után). ITS Hungary Egyesület

4 Az EasyWay vízió elemei
a „jól informált utas (utazási információs szolgáltatások)” víziója, a „jól üzemeltetett úthálózat (forgalmi menedzsment rendszerek)” víziója, a „hatékony és biztonságos áruszállítás”, a „kapcsolódó kiváló minőségű ICT infrastruktúra” víziója. ITS Hungary Egyesület

5 Stratégiai jellegű EU dokumentumok
„Intézkedési Terv az ITS rendszerek európai alkalmazásához, COM 2008 (886)” (2008. december 16.), „ITS Direktíva, 2010/40/EU: Keret-rendszer meghatározására az intelligens közlekedési rendszereknek közúti közlekedés területén, és a más közlekedési alágazatokkal való kapcsolódásuk vonatkozásában történő alkalmazásához” (2010. augusztus 26.). ITS Hungary Egyesület

6 ITS Intézkedési Terv Kiemelt jelentőségű területeket rögzít:
közúti és forgalmi adatok optimalizált használata, forgalmi menedzsment a TERN korridorokon és nagyvárosok térségében, közlekedésbiztonság és az áruszállítás biztonsága, járművön belüli alkalmazások integrálása az ITS rendszerekbe (ko-operatív rendszerek), adatbiztonsággal, adatvédelemmel és a felelősséggel kapcsolatos kérdések, európai szintű együttműködés és koordináció az ITS rendszerek területén. Részletes feladatok rögzítése minden egyes területre 6 területre összesen 24 „intézkedés” ITS Hungary Egyesület

7 Európai ITS Direktíva Jellemzői / tartalma:
Az európai ITS alkalmazások koordinált fejlesztésének keretét adja meg a következő évekre vonatkozóan. Minden jellegű ITS rendszerre vonatkozik a közúti közlekedés területén, és a más közlekedési al-ágazatokkal való kapcsolódásuk vonatkozásában. Prioritással rendelkező alkalmazási területeket jelöl meg, kiemelt intézkedéseket határoz meg a specifikációk és szabványok kidolgozásának tekintetében. Az ITS alkalmazásokat specifikálja a kiemelt területeken. Jelentési kötelezettséget ír elő a megvalósítás előrehaladására vonatkozóan, meghatározza az EU tagországok feladatait határidők megjelölésével. Rendelkezik a nemzeti jogba való átültetésről. ITS Hungary Egyesület

8 Európai ITS Direktíva Prioritással rendelkező alkalmazási területek a specifikációk és a szabványosítás szempontjából: I.: a közúti, forgalmi és utazási adatok optimális felhasználása, II.: a forgalom- és teherszállítási irányítási ITS- szolgáltatások folyamatossága, III.: a közúti közlekedés / szállítás biztonságával kapcsolatos ITS-alkalmazások, IV.: a járműveknek a közlekedési infrastruktúrával való összekapcsolása. ITS Hungary Egyesület

9 Európai ITS Direktíva Kiemelt intézkedések a prioritási területeken belül a specifikációk / szabványok szempontjából: a) az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások, b) az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások, c) a felhasználók számára térítésmentes, a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információs szolgáltatások nyújtásához szükséges adatok és eljárások, d) az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható, harmonizált e-segélyhívó (eCall) szolgáltatások, e), f) a tehergépjárművek és a haszongépjárművek számára biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információs szolgáltatások és foglalási szolgáltatások nyújtása. ITS Hungary Egyesület

10 Az ITS Direktíva „specifikációi”
A Bizottság először a kiemelt intézkedések területei ITS rendszereinek kiépítése és üzemeltetése területén a kompatibilitás, interoperabilitás és folytonosság biztosításához szükséges előírásokat fogadja el. A specifikációk elfogadása egy vagy több kiemelt intézkedési területen 2015-ig tervezett, a munkavégzés elfogadott ütemterv szerint halad (elemzések, hatástanulmány, tervezetek elkészítése, konzultációk, végleges tervezet, elfogadás). A specifikációk elkészítése Bizottsági feladat, a munkát az „ITS Bizottság”, ill. az „ITS Tanácsadói Testület” segíti. ITS Hungary Egyesület 10

11 A „specifikációik” tartalma
a) funkcionális rendelkezések, amelyek leírják a különböző érdekeltek szerepét és a közöttük folyó információáramlást, b) műszaki rendelkezések, amelyek előírják a funkcionális rendelkezések végrehajtásához szükséges technikai eszközöket, c) szervezési rendelkezések, amelyek meghatározzák a különböző érdekeltek eljárási kötelezettségeit, d) szolgáltatási rendelkezések, amelyek tartalmazzák a szolgáltatások különböző szintjeinek és tartalmának a leírását az ITS alkalmazások és szolgáltatások tekintetében. ITS Hungary Egyesület 11

12 Az ITS „specifikációk” alkalmazási kötelezettsége
A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a Bizottság által elfogadott előírásokat (az alkalmazás alapvető elveivel összhangban) alkalmazzák az ITS alkalmazásokra/ szolgáltatásokra azok kiépítése során. Ez nem érinti az egyes tagállamoknak az említett alkalmazásoknak és szolgáltatásoknak a saját területükön való kiépítésére vonatkozó döntéshez való jogát. Amennyiben valamely prioritással rendelkező területen, kiemelt intézkedéshez kapcsolódó rendszer megvalósul, kötelező a specifikációs alkalmazása – de nem kötelező az adott rendszer / szolgáltatás megvalósítása. ITS Hungary Egyesület 12

13 Az EasyWay projekt Célkitűzés:
Az európai mobilitás és a közlekedéspolitikai célkitűzések megvalósításának támogatása harmonizált ITS megoldásokkal. Az európai ITS rendszerek harmonizációjának támogatása határon átnyúló, interoperábilis megoldások létrehozásával. ITS rendszereken belül kiemelt jelentőségű alkalmazások, ún. alapszolgáltatások definiálása, összhangban az európai „Intézkedési Tervvel” és az „ITS Direktívával”. Az innováció támogatása „horizontális” tevékenységekkel - közös pilot-projektek, közös fejlesztések (DATEX II) által. ITS Hungary Egyesület

14 Az EasyWay projekt munkaprogramja
Európai megvalósítások (DA: Deployment Activities): DA 1: Európai dimenziójú közlekedési információs szolgáltatások, DA 2: Forgalmi menedzsment szolgáltatások, DA 3: Teherszállítás és logisztikai szolgáltatások, DA 4: Hatékony info-kommunikációs technológia infrastruktúra. ITS Hungary Egyesület

15 Az EasyWay projekt munkaprogramja Európai tanulmányok (ES)
Célkitűzés: Pilotprojektek támogatása, alkalmazási útmutatók elkészítése, keretek kialakítása a pontos, aktuális adatok / információk rendelkezésre állásának elősegítésére a megfelelő beavatkozás támogatására. Platform biztosítása a jövő ITS projektjeinek kialakításához. Munkacsoportok: ES1: európai léptékű interoperábilis/ folytonos utazási információs rendszerek, ES2: európai léptékű forgalmi menedzsment rendszerek, ES3: teherszállítás és logisztika ITS rendszerei, ES4: változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák (VJT) harmonizációja, ES5: DATEX II (adatátviteli / adatcsere) rendszerek, ES6: ICT infrastruktúra. ITS Hungary Egyesület

16 Az alap-szolgáltatáshoz kapcsolható szolgáltatások
Alkalmazási Útmutatók (Deployment Guidelines) A1: Utazási információs szolgáltatások (TIS) Az alap-szolgáltatás Az alap-szolgáltatáshoz kapcsolható szolgáltatások Utazási információs szolgáltatások (utazás előtt és utazás közbeni) (TIS - DG01) Eseményekre vonatkozó információs szolgáltatás (előrejelzés, és valós idejű) (TIS - DG02) Forgalmi információs szolgáltatás (TIS - DG03) Sebességszabályozásra vonatkozó információs szolgáltatás(TIS - DG04) Várható utazási időkre vonatkozó információs szolgáltatás (TIS - DG05) Időjárási információs szolgáltatás (TIS - DG06) Ko-modális utazási információk (TIS - DG07) Ko-modális utazási információs szolgáltatás ITS Hungary Egyesület 16

17 Az alap-szolgáltatáshoz kapcsolható szolgáltatások
Alkalmazási Útmutatók (Deployment Guidelines) A2: Forgalmi menedzsment szolgáltatások / rendszerek (TMS) Az alap-szolgáltatás Az alap-szolgáltatáshoz kapcsolható szolgáltatások Veszélyes / érzékeny útszakaszok menedzsmentje Dinamikus sávhasználatot lehetővé tevő forgalomszabályozó rendszerek (TMS–DG01) Sebességszabályozó rendszerek (TMS–DG02) Felhajtás szabályozás (TMS–DG03) Leállósáv használatát szabályozó rendszerek (TMS–DG04) Veszélyre való figyelmeztető rendszerek (TMS–DG05) Nehéz tehergépjárművek előzési tilalmát szabályozó rendszerek (TMS–DG06) Közlekedési folyósok és hálózatok forgalmi menedzsmentje (TMS–DG07) Határon átnyúló forgalmi menedzsment tervek Regionális forgalmi menedzsment tervek Agglomerációs forgalmi menedzsment tervek Vészhelyzet management (TMS–DG08) Vészhelyzet management ITS Hungary Egyesület 17

18 Alkalmazási Útmutatók (Deployment Guidelines)
A3: Teherszállítás és logisztikai szolgáltatások Alap-szolgáltatás Az alap-szolgáltatáshoz kapcsolható szolgáltatások A3: FLS: Teherszállítási és logisztikai szolgáltatások Intelligens teherjármű-parkolás (FLS – DG01) Túlméretes- és veszélyes szállítmányok szabályozása (FLS – DG02) Támogató tevékenység A támogató tevékenységhez kapcsolható szolgáltatások A4: ICT Infokommunikációs technológia infrastruktúra Üzemeltetési környezet (ICT – SA01) Pilotok A pilotokhoz kapcsolható szolgáltatások A5: Pilotok VJT harmonizáció (VMS-03) DATEX (DAT-01) ITS Hungary Egyesület 18

19 EasyWay „Alkalmazási Útmutatók”
Az „Alkalmazási útmutatók” elkészítése az EW projekt alapvető tevékenysége, ill. jelentős vállalása. Tartalmazzák a legjobb megoldásokat, definiálják a szolgáltatási szinteket. Az ITS alkalmazások széles körét fogják lefedni, azok alkalmazása az EW II. fázis projektjeiben kötelező lesz. A évi változat elkészítése: a tagállamokkal folytatott konzultáció után az EW Felügyelőbizottság fogadja el, megjelenés 2012 decemberben várható. ITS Hungary Egyesület 19

20 Az „Alkalmazási Útmutatók” tartalma
Általános áttekintés általános leírás, a szolgáltatás definíciója, szolgáltatás céljai, felmerülő problémák, szolgáltatás létesítésének feltételei: üzemeltetési környezet, az EasyWay projekt céljaihoz való hozzájárulás, a műszaki fejlettség mai helyzete, alkalmazási példák az EW országokból. Műszaki kérdések európai dimenzió, funkcionális és informatikai felépítés, szükséges infokommunikációs infrastruktúra, szabványok és egyezmények (létezőek és szükségesek), további szükséges kiegészítő specifikációk. ITS Hungary Egyesület 20

21 Az „Alkalmazási Útmutatók” tartalma
Szolgáltatás létesítésének szempontjai: a szolgáltatási szint definíciója, szabályozási keretek, további szolgáltatással való kapcsolatok, szolgáltatás biztosításának feltételei – üzleti modell. Megvalósítási terv: időrend, tevékenységek és erőforrás-szükségletek. ITS Hungary Egyesület 21

22 Az „Alkalmazási Útmutatók” végleges változatainak elkészítése
A jelenlegi „útmutatók” továbbfejlesztésének területei: a „szolgáltatási szintek” és az „üzemeltetési körülmények” összekapcsolása, minimális műszaki és funkcionális követelmények integrációja, ajánlások készítése a meglévő eredmények alapján, szabványok használatára vonatkozó javaslatok megtétele, a más szakértői csoportok munkájával való összekapcsolódás, a külső érdekeltekkel való kapcsolattartás, az „Alkalmazási Útmutatók” európai dimenzióinak erősítése. ITS Hungary Egyesület 22

23 Az „Alkalmazási Útmutatók” elkészítésének ütemezése
1. fázis: 2011. január – november: a belső szakértői vélemények, a tagállamok és a külső érdekeltek javaslatai alapján 2012-es változat tervezete, 2011. december: nyilvános konzultáció megkezdése. ITS Hungary Egyesület 23

24 Az „Alkalmazási Útmutatók” elkészítésének ütemezése
2. fázis: 2012. január – február: a tagállamokkal történő hivatalos konzultációs folyamatok előkészítése és koordinálása, 2012. március – május: tagállami szintű teljes egyeztetési folyamat. ITS Hungary Egyesület 24

25 Az „Alkalmazási Útmutatók” elkészítésének ütemezése
3. fázis: 2012. május - szeptember: az „Alkalmazási útmutatók” (végleges változata) tervezetének kidolgozása, 2012. október: Útmutatók végső ellenőrzése a tagállamok és partnerek részéről, 2012. november: az EW SPB elfogadja az „alkalmazási útmutatókat”, 2012. december: az EW2 alkalmazási útmutatók megjelentése. ITS Hungary Egyesület 25

26 „Szolgáltatási szintek” (példa: DG 02)
Követelmény „0” szint „1” szint „2” szint „3” szint Felhasználói felület (nyelv, megjelenés) elérhetők egyetlen nyelven érhető el az információ angolul + még egy nyelven elérhető az információ felhasználói eszközök esetében az adatok nyelv-függetlenül Szomszédos rendszerek közötti információáramlás nincsen információcsere információcsere csak a közvetlenül szomszédos részek között információcsere a szomszédos rendszereken túl is A helyi és az alsóbbrendű úthálózat információi csak a TEN-T hálózaton lévő információk a nagyobb és fontosabb, nem TEN-T hálózati elemekre vonatkozóan szükség esetén a helyi úthálózat kiegészítő információi Információ részletessége nincs meghatározott útvonal szakaszokra (2 csomópont között) adott útszakaszokra (kb. 1 km-re) pontos helyre vonatkozóan (koordináták) esemény esemény + időtartama esemény + időtartama + következménye esemény + időtartama + következménye + alternatív útvonal ITS Hungary Egyesület 26

27 „Üzemeltetési környezet”
Az „üzemeltetési környezet” az úthálózat elemeinek egyszerűen használható és könnyen érthető besorolási/ kategorizálási módszere. A besorolás szempontok: az út fizikai jellemzői, a hálózat tipológiája, a forgalom jellemzői, közlekedésbiztonsági problémák megléte, környezeti szempontok. Az egyes alap-szolgáltatások üzemeltetési környezet szerinti szolgáltatási szintjeinek meghatározására kiemelt feladat az „alkalmazási útmutatók” továbbfejlesztésekor. ITS Hungary Egyesület 27

28 A Bizottsági specifikációk és az EW „Alkalmazási útmutatók” összefüggései
Az „Alkalmazási Útmutatók” elkészítése az EW konzorcium vállalása, kiemelkedő tevékenysége. Az ITS Direktívához kapcsolódó „specifikációk” elkészítéséért az EU Bizottság a felelős. Az eljárásnak hivatalos kerete van, amelyhez az EW hivatalosan nem kapcsolódik. Az EW „Alkalmazási útmutatói” is hasznosak lehetnek a Bizottság számára a specifikációk tervezeteinek elkészítésekor, nyilvánvaló kapcsolatok vannak a specifikációik szempontjából kiemelt területek és az EW Szakértői csoportok (EEG’s) működési területei között: ESG 1 (Utazási információs szolgáltatások) - a, b, c jelű terület (ld. fenti felsorolások), ESG 3 (Teher és logisztikai szolgáltatások) - e, f jelű terület, (a d jelű kiemelt terület - az e-Call – nem tartozik az EW hatálya alá). ITS Hungary Egyesület 28

29 Hazai részvétel a ES munkacsoportokban és az „Útmutatók” kidolgozásában
hazai képviselet az ES1, ES2, ES4 és ES6 munkacsoportokban, minden egyes „útmutatóhoz” kapcsolattartó személy megadása, a munkacsoportok tevékenységének összefogása a KKK részéről, a hazai harmonizált munkavégzéshez „stratégia” készítése július végéig. ITS Hungary Egyesület 29

30 Köszönöm figyelmüket! Dr.-habil Lindenbach Ágnes
egyetemi tanár, tanszékvezető PTE, PMMK ITS Hungary Egyesület


Letölteni ppt "„Alkalmazási útmutatók szerepe és jelentősége az EasyWay projektben – kapcsolat az ITS Direktíva specifikációival” 2011. július 11. ITS Hungary Egyesület."

Hasonló előadás


Google Hirdetések