Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvényről Farkas Zoltánné Gázár Előkészítő osztályvezető Budapest, 2006. március.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvényről Farkas Zoltánné Gázár Előkészítő osztályvezető Budapest, 2006. március."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a földgáz biztonsági készletezéséről szóló évi XXVI. törvényről Farkas Zoltánné Gázár Előkészítő osztályvezető Budapest, március 29.

2 Energiaellátás biztonsága érdekében évi XLIX. törvény a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről az ország folyamatos és biztonságos energiaellátása érdekében szabályozza a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésének versenysemleges rendszerét évi XXVI. törvény a földgáz biztonsági készletezéséről a földgázellátás biztonságának fokozása érdekében a földgáz biztonsági készletezés átlátható és versenysemleges szabályozását alakítja ki. Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Elfogadás: február 13; hatályba lépés: április 1

3 Jelenlegi készlet Biztonsági készlet § Ft/m 3 Biztonság ára

4 földgáz biztonsági készlet létrehozása A földgáz biztonsági készletet működésre engedélyezett, műszakilag ellenőrzött, a biztonságtechnikai és környezetvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelő, a Magyar Köztársaság területén lévő amely alkalmas arra, hogy a készletezett földgáz mennyiségét megőrizze és a felszíni gázelőkészítést követően a szállítóvezetékre való betáplálásra alkalmas minőségben biztosítsa. föld alatti tárolótérben kell tárolni,

5 földgáz biztonsági készlet elsősorban a háztartási és a kommunális fogyasztók biztonságos földgázellátását szolgálja, valamint azon fogyasztók ellátását, akik (amelyek) gázfogyasztásukat más energiaforrásból nem tudják pótolni. mértéke legalább 1200 millió m 3 mobilgázkészlet. olyan tárolóban kell elhelyezni, amelynek kitárolási kapacitása legalább 45 napon keresztül 20 millió m 3 /nap.

6 Normál piaci működés Teljesítmény- lekötés Megszakítható szerződések lakosság Korlátozási menetrend Biztonsági készlet felhasználása

7 Átmeneti időszakban december 31-ig a jelenlegi földgáztárolók szabad kapacitása határozza meg a földgáz biztonsági készlet mértékét, október 1. és szeptember 30. között 150 millió m 3, október 1. és december 31. között 300 millió m 3. a földgáz biztonsági készlet kiegészíthető tüzelési célra felhasználható kőolajtermékekkel. A földgáztárolók szabad kapacitásának földgáz biztonsági készletezésre történő felhasználását a Hivatal elnöke saját hatáskörben engedélyezi, illetve elrendeli.

8 A földgáz biztonsági készlet felhasználása Miniszter Rendszerirányító kérelme Hivatal kezdeményezése földgázellátás -fogyasztás egyensúlya felbomlik felhasználási igények meghaladják a beszerzés lehetőségeit Rendelet

9 rendelet a biztonsági készlet felhasználásáról A miniszter állapítja meg a felhasználás engedélyezésének okát és célját, a felhasználásra engedélyezett földgáz mennyiségét, a felhasznált készletek visszapótlásának rendjét. a felhasználásra engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazási feltételeket. –úgy, hogy az értékesítésből befolyó bevétel fedezetet nyújtson a készlet visszapótlásának várható költségeire. indokolt költség, amelyet az árszabályozásban el kell ismerni.

10 Tájékoztatási kötelezettség A miniszter a biztonsági készletből történő felhasználás engedélyezése esetén haladéktalanul tájékoztatja a Kormányt és az Európai Bizottságot –a felhasználás indokairól, –a felhasznált készletek visszapótlása érdekében tett intézkedésekről, –a készletek előre látható alakulásáról a visszapótlás végrehajtásáig.

11 készletezési kötelezettség Szövetség tulajdonában, résztulajdonában vagy bérleményében lévő A gáz a Szövetség tulajdonát képezi Szövetség jogosult –a földgáz biztonsági készletezés céljára földgázt beszerezni (vásárolni) és –„indokolt” felhasználás esetén földgázt értékesíteni. föld alatti tárolóban tárolt földgázzal teljesíthető.

12 A Szövetség tevékenységei alaptevékenység kőolajat és kőolajtermékeket, földgázt vásárol és tárol; szerződést köt kőolaj és kőolajtermék, földgáz tartalékkészlet behozatalára vagy előállítására és tárolására; értékesítési szerződéseket köt a kőolaj és kőolajtermék készletcserék kapcsán; együttműködési (keret) szerződéseket köt feladatai megvalósítása érdekében; ellenőriz. kiegészítő tevékenység kőolaj és kőolajtermék tárolóterek vásárlása, vagy létesítése, bérlése, valamint földgáztároló létesítése, bérlése, kőolaj és kőolajtermék tárolók és tárolóterek, földgáztároló üzemeltetése, minőség-ellenőrzési feladatok ellátása.

13 Szövetség gazdálkodása alapelvei nyilvánosság, versenysemlegesség, versenyeztetés, piaczavarás mentes működés. forrásai a tagi hozzájárulás a folyó költségekre. –mértékét az éves költségvetés keretében határozzák meg.

14 Tagság Magyar Energia Hivatal által kiadott működési engedéllyel rendelkező –földgáz közüzemi nagykereskedő, –közüzemi szolgáltató, –feljogosított fogyasztóknak földgázt értékesítő földgázkereskedő; feljogosított fogyasztóknak földgázt értékesítő földgáztermelő; határkeresztező szállítóvezeték kapacitáshoz hozzáférési engedéllyel rendelkező nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó. Az új piaci szereplők a tevékenység megkezdésekor válnak a Szövetség tagjává.

15 Tagi hozzájárulást kell fizetni a közüzemi szolgáltató a közüzemi fogyasztónak földgázt értékesít, a közüzemi nagykereskedő a közüzemi fogyasztónak földgázt értékesít, a földgázkereskedő a feljogosított fogyasztónak földgázt értékesít, a földgáztermelő közvetlenül a feljogosított fogyasztónak földgázt értékesít, a feljogosított fogyasztó földgázt hoz be harmadik országból, a feljogosított fogyasztó földgázt hoz be az Európai Unió tagállamából.

16 Tagi hozzájárulás Alapja az értékesített, földgáz hőmennyisége, vásárolt vagy importált földgáz hőmennyisége Nem kell fizetni a földgáz biztonsági készletezés céljára vásárolt földgáz után. A tag az egyéb ráfordítások között köteles elszámolni. A tag köteles nyilatkozni arról, hogy a megelőző hónapban mennyi volt a tagi hozzájárulás fizetése alapjául szolgáló földgáz hőmennyisége. mértékét a közgyűlés a költségvetés keretében állapítja meg Miniszter rendeletben hirdeti ki fizetésének kezdő időpontja január 1.

17 A tagi hozzájárulásnak fedezetet kell nyújtania a készletek tárolási költségeire, a készletek megvásárlása érdekében felvett hitelek kamataira, a Szövetség munkaszervezetének működési költségeire, a készletek mennyiségi, minőségi paramétereinek megőrzése érdekében felmerülő költségekre, továbbá minden olyan költségre és ráfordításra, melyet a közgyűlés az éves költségvetés keretében jóváhagy

18 A Szövetség szervei, testületei A Szövetség szervei: a közgyűlés, az igazgatótanács, a felügyelő bizottság, az igazgatóság. A Szövetség testületei: a közgyűlés, az igazgatótanács, a felügyelő bizottság.

19 Közgyűlés a tagok közgyűlése, a szavazatok 50 %-a alanyi jogon, 50 %-a pedig az előző évben teljesített befizetések alapján kerül kiosztásra.

20 Az igazgatótanács, felügyelő bizottság felügyelő bizottság Az igazgatótanács feladata a Szövetség törvényes működésének felügyelete. a Költségvetés és a Beszámoló csak a minisztériumok és a Hivatal képviselőinek igen szavazatával fogadható el (vétójog), illetve terjeszthető a Közgyűlés elé.

21 Alapszabály, Szmsz Alapszabály A Közgyűlés hozza létre, a Miniszter hagyja jóvá. Meghatározza a működés alapelveit. Rögzíti a tagok és a Szövetség jogait és kötelezettségeit. Szervezeti és Működési Szabályzat Az Igazgatóság hozza létre, az Igazgatótanács hagyja jóvá. A szervezet gyakorlati működésének alapvető szabályait rögzíti. Költségvetés, Éves jelentés (Beszámoló) Az Igazgatóság készíti elő, az Igazgatótanács terjeszti a Közgyűlés elé, a Közgyűlés hagyja jóvá.

22 Gazdálkodás A Szövetség „non-profit" szervezet Nem alanya a társasági adónak. A keletkező mérleg szerinti eredmény tartalékba kerül. Átmeneti készpénzfeleslegét hitelei (elő)törlesztésére, azaz költségei csökkentésére fordítja Tartós pozitív eredmény esetén lehetséges a hozzájárulási díjak csökkentése A Szövetség gazdálkodásának célja: feladatának megfelelő biztonsággal, a legalacsonyabb költségek mellett történő teljesítése.

23 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Farkas Zoltánné Tel: Fax:


Letölteni ppt "Tájékoztató a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvényről Farkas Zoltánné Gázár Előkészítő osztályvezető Budapest, 2006. március."

Hasonló előadás


Google Hirdetések