Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Farkas Zoltánné Gázár Előkészítő osztályvezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Farkas Zoltánné Gázár Előkészítő osztályvezető"— Előadás másolata:

1 Farkas Zoltánné Gázár Előkészítő osztályvezető
Tájékoztató a földgáz biztonsági készletezéséről szóló évi XXVI. törvényről Farkas Zoltánné Gázár Előkészítő osztályvezető Budapest, március 29.

2 Energiaellátás biztonsága érdekében
1993. évi XLIX. törvény a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről az ország folyamatos és biztonságos energiaellátása érdekében szabályozza a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésének versenysemleges rendszerét. 2006. évi XXVI. törvény a földgáz biztonsági készletezéséről a földgázellátás biztonságának fokozása érdekében a földgáz biztonsági készletezés átlátható és versenysemleges szabályozását alakítja ki. Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Elfogadás: február 13; hatályba lépés: április 1

3 § Ft/m3 Biztonság ára Biztonsági készlet Jelenlegi készlet

4 földgáz biztonsági készlet létrehozása
föld alatti tárolótérben kell tárolni, A földgáz biztonsági készletet működésre engedélyezett, műszakilag ellenőrzött, a biztonságtechnikai és környezetvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelő, a Magyar Köztársaság területén lévő amely alkalmas arra, hogy a készletezett földgáz mennyiségét megőrizze és a felszíni gázelőkészítést követően a szállítóvezetékre való betáplálásra alkalmas minőségben biztosítsa.

5 földgáz biztonsági készlet
elsősorban a háztartási és a kommunális fogyasztók biztonságos földgázellátását szolgálja, valamint azon fogyasztók ellátását, akik (amelyek) gázfogyasztásukat más energiaforrásból nem tudják pótolni. mértéke legalább 1200 millió m3 mobilgázkészlet. olyan tárolóban kell elhelyezni, amelynek kitárolási kapacitása legalább 45 napon keresztül 20 millió m3/nap.

6 Korlátozási menetrend
Normál piaci működés Teljesítmény-lekötés Megszakítható szerződések lakosság Biztonsági készlet felhasználása

7 Átmeneti időszakban 2009. december 31-ig a jelenlegi földgáztárolók szabad kapacitása határozza meg a földgáz biztonsági készlet mértékét, 2006. október 1. és szeptember 30. között 150 millió m3, 2007. október 1. és december 31. között 300 millió m3. a földgáz biztonsági készlet kiegészíthető tüzelési célra felhasználható kőolajtermékekkel. A földgáztárolók szabad kapacitásának földgáz biztonsági készletezésre történő felhasználását a Hivatal elnöke saját hatáskörben engedélyezi, illetve elrendeli.

8 A földgáz biztonsági készlet felhasználása
Rendszerirányító kérelme Miniszter Hivatal kezdeményezése földgázellátás -fogyasztás egyensúlya felbomlik felhasználási igények meghaladják a beszerzés lehetőségeit Rendelet

9 rendelet a biztonsági készlet felhasználásáról
A miniszter állapítja meg a felhasználás engedélyezésének okát és célját, a felhasználásra engedélyezett földgáz mennyiségét, a felhasznált készletek visszapótlásának rendjét. a felhasználásra engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazási feltételeket. úgy, hogy az értékesítésből befolyó bevétel fedezetet nyújtson a készlet visszapótlásának várható költségeire. indokolt költség, amelyet az árszabályozásban el kell ismerni.

10 Tájékoztatási kötelezettség
A miniszter a biztonsági készletből történő felhasználás engedélyezése esetén haladéktalanul tájékoztatja a Kormányt és az Európai Bizottságot a felhasználás indokairól, a felhasznált készletek visszapótlása érdekében tett intézkedésekről, a készletek előre látható alakulásáról a visszapótlás végrehajtásáig.

11 készletezési kötelezettség
föld alatti tárolóban tárolt földgázzal teljesíthető. Szövetség tulajdonában, résztulajdonában vagy bérleményében lévő A gáz a Szövetség tulajdonát képezi Szövetség jogosult a földgáz biztonsági készletezés céljára földgázt beszerezni (vásárolni) és „indokolt” felhasználás esetén földgázt értékesíteni.

12 A Szövetség tevékenységei
alaptevékenység kőolajat és kőolajtermékeket, földgázt vásárol és tárol; szerződést köt kőolaj és kőolajtermék, földgáz tartalékkészlet behozatalára vagy előállítására és tárolására; értékesítési szerződéseket köt a kőolaj és kőolajtermék készletcserék kapcsán; együttműködési (keret) szerződéseket köt feladatai megvalósítása érdekében; ellenőriz. kiegészítő tevékenység kőolaj és kőolajtermék tárolóterek vásárlása, vagy létesítése, bérlése, valamint földgáztároló létesítése, bérlése, kőolaj és kőolajtermék tárolók és tárolóterek, földgáztároló üzemeltetése, minőség-ellenőrzési feladatok ellátása.

13 Szövetség gazdálkodása
alapelvei nyilvánosság, versenysemlegesség, versenyeztetés, piaczavarás mentes működés. forrásai a tagi hozzájárulás a folyó költségekre. mértékét az éves költségvetés keretében határozzák meg.

14 Tagság Magyar Energia Hivatal által kiadott működési engedéllyel rendelkező földgáz közüzemi nagykereskedő, közüzemi szolgáltató, feljogosított fogyasztóknak földgázt értékesítő földgázkereskedő; feljogosított fogyasztóknak földgázt értékesítő földgáztermelő; határkeresztező szállítóvezeték kapacitáshoz hozzáférési engedéllyel rendelkező nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó. Az új piaci szereplők a tevékenység megkezdésekor válnak a Szövetség tagjává.

15 Tagi hozzájárulást kell fizetni
a közüzemi szolgáltató a közüzemi fogyasztónak földgázt értékesít, a közüzemi nagykereskedő a közüzemi fogyasztónak földgázt értékesít, a földgázkereskedő a feljogosított fogyasztónak földgázt értékesít, a földgáztermelő közvetlenül a feljogosított fogyasztónak földgázt értékesít, a feljogosított fogyasztó földgázt hoz be harmadik országból, a feljogosított fogyasztó földgázt hoz be az Európai Unió tagállamából.

16 Tagi hozzájárulás Alapja az értékesített, földgáz hőmennyisége, vásárolt vagy importált földgáz hőmennyisége Nem kell fizetni a földgáz biztonsági készletezés céljára vásárolt földgáz után. A tag az egyéb ráfordítások között köteles elszámolni. A tag köteles nyilatkozni arról, hogy a megelőző hónapban mennyi volt a tagi hozzájárulás fizetése alapjául szolgáló földgáz hőmennyisége. mértékét a közgyűlés a költségvetés keretében állapítja meg Miniszter rendeletben hirdeti ki fizetésének kezdő időpontja január 1.

17 A tagi hozzájárulásnak fedezetet kell nyújtania
a készletek tárolási költségeire, a készletek megvásárlása érdekében felvett hitelek kamataira, a Szövetség munkaszervezetének működési költségeire, a készletek mennyiségi, minőségi paramétereinek megőrzése érdekében felmerülő költségekre, továbbá minden olyan költségre és ráfordításra, melyet a közgyűlés az éves költségvetés keretében jóváhagy

18 A Szövetség szervei, testületei
a közgyűlés, az igazgatótanács, a felügyelő bizottság, az igazgatóság. A Szövetség testületei: a felügyelő bizottság.

19 Közgyűlés a tagok közgyűlése, a szavazatok 50 %-a alanyi jogon,
50 %-a pedig az előző évben teljesített befizetések alapján kerül kiosztásra.

20 Az igazgatótanács, felügyelő bizottság
a Költségvetés és a Beszámoló csak a minisztériumok és a Hivatal képviselőinek igen szavazatával fogadható el (vétójog), illetve terjeszthető a Közgyűlés elé. felügyelő bizottság feladata a Szövetség törvényes működésének felügyelete.

21 Alapszabály, Szmsz Alapszabály
A Közgyűlés hozza létre, a Miniszter hagyja jóvá. Meghatározza a működés alapelveit. Rögzíti a tagok és a Szövetség jogait és kötelezettségeit. Szervezeti és Működési Szabályzat Az Igazgatóság hozza létre, az Igazgatótanács hagyja jóvá. A szervezet gyakorlati működésének alapvető szabályait rögzíti. Költségvetés, Éves jelentés (Beszámoló) Az Igazgatóság készíti elő, az Igazgatótanács terjeszti a Közgyűlés elé, a Közgyűlés hagyja jóvá.

22 Gazdálkodás A Szövetség „non-profit" szervezet
Nem alanya a társasági adónak. A keletkező mérleg szerinti eredmény tartalékba kerül. Átmeneti készpénzfeleslegét hitelei (elő)törlesztésére, azaz költségei csökkentésére fordítja Tartós pozitív eredmény esetén lehetséges a hozzájárulási díjak csökkentése A Szövetség gazdálkodásának célja: feladatának megfelelő biztonsággal, a legalacsonyabb költségek mellett történő teljesítése.

23 Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Farkas Zoltánné E-mail: farkase@eh
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Farkas Zoltánné Tel: Fax:


Letölteni ppt "Farkas Zoltánné Gázár Előkészítő osztályvezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések