Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gastro Update Compact 2005 PET/CT Dr. Lengyel Zsolt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gastro Update Compact 2005 PET/CT Dr. Lengyel Zsolt."— Előadás másolata:

1 Gastro Update Compact 2005 PET/CT Dr. Lengyel Zsolt

2 A szerzők az oesophago-gastricus junkció adenocarcinómáinak méretbeli és metabolikus változásait követték a neoadjuváns kemoterápia során (n=20). FDG-PET és CT-vizsgálatokat végeztek a neoadjuváns kemoterápia előtt, 14 nappal a terápia elkezdését követően, valamint 4 héttel a terápia befejezése után. Eredményeik szerint a tumor FDG-halmozásában bekövetkezett relatív változás minden vizsgált időpontban több mint kétszer nagyobb mértékű volt, mint a tumor méretének relatív változása. A tumor FDG-felvételében a terápia első 14 napja alatt bekövetkezett változás szignifikánsan korrelált a terápia befejezését követően megállapítható tumorméret-csökkenéssel. A vizsgálatok konklúziója, hogy a metabolizmus változása érzékenyebb indikátora a terápia hatékonyságának, mint a méretváltozás.

3

4 A tanulmány célkitűzése az FDG-PET által szolgáltatott többlet-információ pontos meghatározása volt a CT-vel való összehasonlítás alapján nyelőcsőrákok elsődleges stádium-felmérésében. 149 egymást követő eset: 81 primer radikális oesophagectomia 17 neoadjuváns kemo-radioterápia, majd műtét 3 endoscopos nyálkahártya-resectio 48 definitív radioterápia és kemoterápia

5 149 betegből 20 esetében hozott változást az FDG-PET a stádiumban (14%)
30 esetben a primer tumor nem volt látható a PET-en (T1-T2 tumorok)

6 763 egyéb okból vizsgált betgeg PET/CT képeinek retrospektív analízise a gyomorfali – különös tekintettel a gastro-oesophageális átmenet és az antrum – FDG-felvétel karakterizálására. A betegek 94%-ban a maximális SUV érték ≤4 volt (benignus eltérések igazolódtak). GERD fennállása nem járt együtt szignifikánsan magasabb SUV-val. Konklúzió: a gyomorban 4 feletti SUV érték esetén endoszkópos vizsgálat javasolt.

7 A tanulmány célja az FDG-PET módszer diagnosztikus pontosságának meghatározása volt előrehaladott gyomor-rákos betegekben, különös tekintettel a nyirokcsomó-metasztázisok detektálására. 73 biopsziával igazolt gyomor cc.: 56 adenocc. (TAC,PAC,MAC) 13 pecsétgyűrű-sejtes 4 egyéb

8 3/73 esetben (4%) a primer tumor nem volt elkülöníthető a gyomorfali FDG-halmozástól.
A nyirokcsomók megítélésében: szenzitivitás specificitás PPV NPV FDG-PET %, %, 91%, 56% CT % % 76% 66% Szövettani típust tekintve a pecsétgyűrűsejtes carcinómában volt legalacsonyabb (15%) a PET érzékenysége.

9 A szerzők célja az FDG-PET és a CT összehasonlítása volt korai és előrehaladott gyomorrákos betegek esetében a primer tumor és a nyirokcsomó-áttétek felismerésében. 81 beteg (17 EGC - 64 AGC), preoperatív FDG-PET és CT történt Az FDG-PET szenzitivitása, specificitása és pontossága nem különbözött szignifikánsan a CT-étől sem a primer tumor, sem az N2, N3 áttétek felismerésében. N1 áttétek esetén az FDG-PET sokkal kevésbé volt szenzitív, mint a CT. A PET és a CT nem alkalmas a lymphadenectomia kiterjesztésének eldöntéséhez.

10 A szerzők célja a kontrasztos CT és az FDG-PET/CT összehasonlítása volt májáttétekkel jelentkező kolorektális rákok terápiás megítélésében. A még nem operált esetekben a PET/CT szenzitivitása a májáttétekre nézve 91% volt, a CT-é 95% (n=76). A májban történő kiújulások igazolásában a PET/CT specificitása 100% volt, szemben a CT 50%-os eredményével. A reszekció helyén kialakuló recidíva kimutatására a PET/CT szenzitivitása 93%-nak adódott, míg a CT-é 53%-nak. Az extrahepaticus érintettség megítélésében a CT érzékenységét 64%-osnak találták, a PET/CT módszerét 89%-nak. A PET/CT-vizsgálat az esetek 21%-ában változtatta meg a terápiás döntést.

11 A szerzők megvizsgálaták a késői (120 perccel az injektálás után indított) FDG PET/CT-vizsgálat alkalmazhatóságát az extrahepaticus epeúti szűkületek etiológiájának differenciálásában. 20 beteget vizsgálatak, akik ERCP-vel igazolt extrahepaticus epeúti szűkülettel rendelkeztek. A CT alapján a májhilusra helyezett 5 cm átmérőjű ROI-ban határozták meg az SUV értéket. A 14 (szövettan/cytológia) igazolt cholangiocarcinómás betegben a SUV értékek 3,6 fölött voltak, míg a 6 követéssel (18±3 hónap) benignusnak tartott esetben 3,6 alatt. A szerzők szerint az FDG-PET/CT módszer alkalmas a perihilaris epeúti malignitás noninvazív kizárására, illetve a terápia követésére is.

12 A szerzők 10 „Göttingen mini pig” egészséges májszövetén végzett 19 RF ablatiós beavatkozás hatásairól számolnak be azonnali in vivo morfológiai (UH, CT, MRI) és funkcionális (FDG-PET és PET/CT) képalkotás segítségével. A morfológiai eljárások esetén a kontraszthalmozást vetették össze a necrosis perifériáján és az ép parenchymában, míg a PET esetében az FDG-halmozást vizsgálták hasonlóan. A laesiok mérete kb. 4 cm volt. Morfológiai képalkotók esetén az arány minden esetben 1,57±0.2 volt (kontraszthalmozó gyűrű), míg a PET-nél 1,05±0.08 (nincs FDG-halmozó gyűrű). A szövettani vizsgálat a sinusoidokban pangást észlelt az elfolyásnak a centrális necrosis által okozott nehezítettsége miatt. Az RF laesiók körüli, hyperaemiára utaló kontraszt-halmozás a morfológiai képalkotók esetén residualis tumort elfedhet, ugyanakkor FDG-PET/PET-CT segítségével a residualis tumor detektálását ilyen jelenség nem befolyásolja (a szerzők szerint 3 napon belül).

13 A szerzők célja a PET-CT pontosságának megállapítása volt residualis tumor detektálásában colorectális májáttétek RF ablatióját követően. 11 beteg, 16 metasztázis, átlagos méret 2,9 cm, 19 RFA beavatkozás, 32 PET/CT Az összesített beavatkozás-alapú szenzitivitás PET/PET-CT-re 65% volt, CT-re 44% a residualis tumor detektálásának tekintetében. A módszerek pontossága 68%-nak (PET/PET-CT) és 47%-nak (CT) adódott. A PET szenzitivitását a kis residuális tumor (<1 cm), a légzési elmozdulás és a laesió körül megjelenő regenerációs eredetű metabolicus szegély csökkenti. Konklúzió: az RF ablatió után 24 órán belül célszerű a PET-et időzíteni! A PET/CT előnyösnek tűnik a reintervenciók irányításában, de további vizsgálatok szükségesek ennek tisztázására.

14 RFA előtt 2 nappal az RFA után 133 nappal az RFA után

15 A tanulmány célja a nem reszekálható kolorektális májáttétek palliatív 90Y-mikroszféra kezelése során bekövetkező FDG-felvétel- és tumorméret-csökkenés kvantitatív megítélése volt FDG PET/CT segítségével. Öt beteg 7 kezelésének hatását mérték le összesen 30 metasztázis vizsgálatával 18 PET/CT-vizsgálaton keresztül. 20 reagáló áttétben nagyobb mint 20%-os maximum SUV csökkenés volt megfigyelhető a kezelést követően 1 hónappal. Az átlagos SUV csökkenés 47±12% volt szemben a 10 nem reagáló áttét 5,9±19%-os SUV emelkedésével. A tumor(ok) kiterjedésének változása a CT-n nem korrelált az FDG-felvétel változásával. A metabolikus változás hamarabb és pontosabban jelezte a terápia hatásosságát, mint az anatómiai képalkotás.

16

17 A szerzők a PET/CT módszer hatékonyságát vizsgálták a feltételezetten reszekábilis pancreas carcinómák kivizsgálásában, beleértve a költség-hatékonyságot is. 59 feltételezett hasnyálmirigy-rákos beteget vontak be prospektív tanulmányba 3 év alatt. A PET/CT mellett standard hasi CT, mellkas rtg. és CA 19-9 meghatározás is történt. A kérdéses laesiók 86%-a a pancreasfejben helyezkedett el. A PET/CT PPV-je 91%, NPV-je 64% volt carcinóma vonatkozásában. (Se. 89%, Sp. 69% vs. CT Se. 93%, Sp. 21%). Öt betegben addig fel nem ismert távoli áttétre mutatott rá, 2 esetben pedig szinkron rectum carcinómát detektált. A távoli áttétekre: PET/CT Se. 81%, Sp. 100% vs. konvencionális Se. 56%, Sp. 95%. A PET/CT eredménye a betegek 16%-ában változtatta meg a konvencionális vizsgálatokkal addig reszekábilisnak tartott betegség terápiáját és ezáltal költség-csökkenéshez vezetett.

18 A szerzők az FDG-PET értékét kívánták meghatározni a CT- és MR-vizsgálatokkal összevetve a hasnyálmirigy-rákok kiújulásának felismerésében. 31 műtéten átesett beteget válogattak be a tanulmányba, akiknél hirtelen fogyás, fájdalom vagy CA 19-9 szint emelkedés volt tapasztalható. A FDG-PET a lokális kiújulások 96%-át (22/23) ismerte fel, míg a CT/MR 39%-ot (9/23). A májáttétek közül a PET 42%-ot (5/12) detektált, a CT/MR 92%-ot (11/12). További 7 hasi malignus gócot, valamint 2 extra-abdominális áttétet csak az FDG-PET észlelt a CT/MR nem. A szerzők szerint az FDG-PET ajánlott módszer a pancreas carcinómák lokális kiújulásának megítélésére, azonban a májáttétek kimutatására a CT/MR alkalmasabb.

19 A szerzők az egyik legnagyobb német onkológiai centrum három éves tapasztalatait foglalják össze a gastrointestinalis tumorok PET/CT-diagnosztikájával kapcsolatban. Tömör összefoglalását adják a nyelőcső- és gyomorrák, a duodenális és egyéb ritka vékonybél-karcinómák, a kolorektális rákok, a primer és metastaticus májtumorok, az epehólyagrák és cholangio-carcinóma, a hasnyálmirigyrák, a gastrointestinalis lymphomák, a gastrointestinalis stromális tumorok és az itt előforduló neuroendokrin tumorok PET/CT jellemzőinek. Kiemelik a módszer hasznosságát a korrekt stádium-megállapításban, a betegkövetésben, a nem egyértelmű morfológiai laesiók differenciálásában, a terápia tervezésben és annak monitorozásában.

20

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Gastro Update Compact 2005 PET/CT Dr. Lengyel Zsolt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések