Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dolgozat, bibliográfia. Az információ hasznosítása A szakirodalmi tanulmány A szakirodalmi tanulmány ~ Műfajok ~ A szakirodalom feldolgozása A bibliográfia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dolgozat, bibliográfia. Az információ hasznosítása A szakirodalmi tanulmány A szakirodalmi tanulmány ~ Műfajok ~ A szakirodalom feldolgozása A bibliográfia."— Előadás másolata:

1 Dolgozat, bibliográfia

2 Az információ hasznosítása A szakirodalmi tanulmány A szakirodalmi tanulmány ~ Műfajok ~ A szakirodalom feldolgozása A bibliográfia készítése A bibliográfia készítése ~ Az egyszerűsített bibliográfiai leírás ~ A részletes bibliográfiai leírás ~ Gyűjteményes kötetek tanulmányainak bibliográfiai leírásai ~ Periodikumok cikkeinek bibliográfiai leírásai ~ Egyéb művek bibliográfiai leírásai ~ Jegyzetek, hivatkozások ~ A bibliográfiák/irodalomjegyzékek formái

3 Információ hasznosítása A dolgozat hogyan készüljön: A dolgozat hogyan készüljön: Cím kitalálása Cím kitalálása Minimum 10 oldal Minimum 10 oldal Címoldal: Címoldal: PKK logót letölteni az írással együtt, lap tetején középre PKK logót letölteni az írással együtt, lap tetején középre Dolgozat címe középre szerkesztve Dolgozat címe középre szerkesztve Cím alá témavezető bal oldalra, titulusokkal együtt Cím alá témavezető bal oldalra, titulusokkal együtt Cím alá jobb oldalra ki készítette, titulusokkal együtt, nekünk: évfolyam, milyen szakos, nappali/levelező Cím alá jobb oldalra ki készítette, titulusokkal együtt, nekünk: évfolyam, milyen szakos, nappali/levelező Középre: Nyíregyháza, alá az évszám Középre: Nyíregyháza, alá az évszám

4 Az információ hasznosítása Következő oldal: Tartalomjegyzék Következő oldal: Tartalomjegyzék tartalomjegyzék középre, eldöntendő a számformátum. Legcélszerűbb az 1, 1.1, 1.2 tartalomjegyzék középre, eldöntendő a számformátum. Legcélszerűbb az 1, 1.1, 1.2 Első pontja a bevezető, nem sorszámozott! Első pontja a bevezető, nem sorszámozott! Legalább két fejezet Legalább két fejezet Döntsük el, mit fogunk vastagítani Döntsük el, mit fogunk vastagítani 1 pont után sorkihagyás, vagy nem 1 pont után sorkihagyás, vagy nem Betűnagyság: 12 Times New Roman, 1,5 sortáv 25 mm margó Betűnagyság: 12 Times New Roman, 1,5 sortáv 25 mm margó Fejezet: első, kitekintés a már meglévő irodalmakra Fejezet: első, kitekintés a már meglévő irodalmakra második, saját felmérés második, saját felmérés Összefoglaló, nem sorszámozott Összefoglaló, nem sorszámozott Bibliográfia Bibliográfia Mellékletek Mellékletek Mellékletek jegyzéke alcím, felsorolás Mellékletek jegyzéke alcím, felsorolás Fényképek Fényképek Fényképek jegyzéke alcím Fényképek jegyzéke alcím

5 Az információ hasznosítása Bevezető - nem sorszámozott Bevezető - nem sorszámozott A dolgozatom címének ezt-és-ezt választottam, és ezt úgy értelmezem, hogy… A dolgozatom címének ezt-és-ezt választottam, és ezt úgy értelmezem, hogy… Témaválasztás indoklása Témaválasztás indoklása Dolgozatom felépítése – leírni, a fejezeteket leírni egy-egy szóval, hogy mit takar Dolgozatom felépítése – leírni, a fejezeteket leírni egy-egy szóval, hogy mit takar Hol végeztem a kutatómunkámat Hol végeztem a kutatómunkámat Köszönetnyilvánítás, plusz aki segített Köszönetnyilvánítás, plusz aki segített

6 Az információ hasznosítása Összefoglaló – nem sorszámozott Összefoglaló – nem sorszámozott A dolgozatom címének ezt-és-ezt választottam –újra! Konkretizálva újra mindent, első fejezetében sikerült… a második fejezetben… A dolgozatom címének ezt-és-ezt választottam –újra! Konkretizálva újra mindent, első fejezetében sikerült… a második fejezetben… Ennyi és ennyi mellékletet és ennyi és ennyi fényképet mellékeltem Ennyi és ennyi mellékletet és ennyi és ennyi fényképet mellékeltem Sorkihagyás! Sorkihagyás! Tartalmi szempontból dolgozatom erényének a következőket tartom: sorszámozott felsorolás alapszámmal, legalább négy dolog kell! Sikerült feltárnom, sikerült bebizonyítanom… Tartalmi szempontból dolgozatom erényének a következőket tartom: sorszámozott felsorolás alapszámmal, legalább négy dolog kell! Sikerült feltárnom, sikerült bebizonyítanom… Sorkihagyás! Sorkihagyás! A téma felsorolása során annyira közel került szívemhez, zárómondat. A téma felsorolása során annyira közel került szívemhez, zárómondat.

7 Az információ hasznosítása Első fejezet: sorszámozott Első fejezet: sorszámozott Szakirodalmi tájékozódás a témáról Szakirodalmi tájékozódás a témáról Álláspontokat egységesíteni és azonosságok majd különbségek feltárni Álláspontokat egységesíteni és azonosságok majd különbségek feltárni Konklúzió Konklúzió Második fejezet Második fejezet Saját munkám bemutatása

8 Az információ hasznosítása Cím Cím Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető Bevezető Fejezetek Fejezetek Összefoglaló Összefoglaló Bibliográfia Bibliográfia Mellékletek Mellékletek Képek Képek Lábjegyzet Lábjegyzet

9 Az információ hasznosítása A lábjegyzetben kell legyen hivatkozás egy könyvre, szerkesztett műre, 3 folyóiratra, konferenciaanyag, megjelent és utána jelent meg is, törvényi hivatkozás. Ezen kívül szerepeljen egy szerző többször, külön cikként, szerkesztett műként, könyvszerző. Legyen olyan oldal, ahol ugyanarra a szerzőre hivatkozunk. 80%-ban valós legyen, lehet kitalált, de a formai követelmény a fontos. A lábjegyzetben kell legyen hivatkozás egy könyvre, szerkesztett műre, 3 folyóiratra, konferenciaanyag, megjelent és utána jelent meg is, törvényi hivatkozás. Ezen kívül szerepeljen egy szerző többször, külön cikként, szerkesztett műként, könyvszerző. Legyen olyan oldal, ahol ugyanarra a szerzőre hivatkozunk. 80%-ban valós legyen, lehet kitalált, de a formai követelmény a fontos. Értékelés: gyakorlati jegy, ötfokozatú. Értékelés: gyakorlati jegy, ötfokozatú. Fontos Fontos a megjelenés szerkesztése. a megjelenés szerkesztése. Formai felépítése Formai felépítése Tartalmi Tartalmi Jegyzetapparátus ellenőrzés Jegyzetapparátus ellenőrzés bibliográfia bibliográfia

10 A szakirodalmi tanulmány I Műfajok Műfajok ~ A neveléstudományi produktum - a problémát empirikusan tanulmányozza - kipróbált és elfogadott kutatási módszert és eszközöket használ fel - az eredményt beilleszti a vonatkozó szakirodalomba ~ Tudományos dolgozat - új tudományos eredményeket jelenít meg Pl. doktori, szakdolgozat, évfolyam dolgozat, szemináriumi dolgozat ~ Kivonat, összefoglaló, ismertetés - absztrakt, tárgyszavak

11 A szakirodalmi tanulmány II Műfajok Műfajok ~ Szakirodalmi tanulmány - a szakirodalmat dolgozza fel * megkeresi a kutatás előzményeit * hipotézis * bizonyítani, hogy elsajátított egy un. tudományos hagyományt (gondolkodás és a keresés érvényesnek tekintett formái) ~ Szakértői tanulmány - gyakorlat orientált ~ Kutatási beszámoló (zárójelentés) - támogató testület tagjainak íródik ~ Opponensi vélemény - tudományos közösségnek íródik

12 A szakirodalmi tanulmány III A szakirodalom feldolgozása A szakirodalom feldolgozása ~ Probléma felvetés ~ Szakirodalmi tájékozódás - Heurisztikus dokumentáció (megoldást, felfedezést közvetlenül előmozdító közlések) - Irodalom feldolgozás * Olvasási technikák - áttekintő - tanulmányozó * Információrögzítési technikák - kivonatolás - szövegrögzítés - szövegkiemelés - szövegszerkesztés, szövegmentés - cédulázás - cédula - vezérszó - vezérszó

13 A szakirodalmi tanulmány IV A szakirodalom feldolgozása A szakirodalom feldolgozása ~ Az érlelődés folyamata - Bölcseleti dolgozat * a gondolatmenet, a „bizonyítás” szerves részét képezi a mások gondolatainak, eredményeinek a szövegbe szerkesztése - Empirikus dolgozat * a munkahipotézis mozgatja az alakuló dolgozat szerkezetét, amely bizonyító, érvelő, problémamegoldó gondolatmenetet valósít meg - Az alkotómunka lélektana * munkában résztvevők pszichikus adottságai, személyiségük ~ A kreatív folyamat

14 A bibliográfia készítése I Az egyszerűsített bibliográfiai leírás Az egyszerűsített bibliográfiai leírás ~ szerző neve, a könyv címe, a megjelenés helye, a megjelenés éve és a kiadó neve Szabó László Tamás (szerk.): Didaktika szöveggyűjtemény. Debrecen, 2001, Kossuth Egyetemi Kiadó. Szabó László Tamás (szerk.): Didaktika szöveggyűjtemény. Debrecen, 2001, Kossuth Egyetemi Kiadó. ~ több kiadó esetén - Osiris-Educatio. ~ hely nélkül (h.n.) ~ év nélkül (é.n.) ~ kiadó nélkül (k.n.)

15 A bibliográfia készítése II Részletes bibliográfiai leírás Részletes bibliográfiai leírás ~ tartalmazza még: a kiadásszámot, a kötetszámot, a sorozatcímet és a –számot, a fordító, a sajtó alá rendező és illusztrátor nevét ~ terjedelem: 100 p. (a könyv 100 oldalt tartalmaz) 100. p. (a 100. oldalon) 100-176. p. (a 100. oldaltól a176. oldalig) ~ illusztráció:336 p., 43 ill., 8 mell. 432 p., 42 táblázat, 22 kép. ~ sorozat: 147 p. /Pallas Debrecina, 8./ pl.: (szerk.): Pedagógiai Lexikon. 1-3. köt. Budapest, 1997, Kereban Kiadó. pl.:Báthory Zoltán - Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. 1-3. köt. Budapest, 1997, Kereban Kiadó. Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák – különbségek. 2. átd. Kiad. Budapest, 1997, Okker. Wender, Paul H.: A hiperaktív gyermek, serdűlő és felnőtt. Ford. Kiss Péter. Budapest, 1993, Medicina, 175 p.

16 A bibliográfia készítése III Gyűjteményes kötetek tanulmányainak bibliográfiai leírása Gyűjteményes kötetek tanulmányainak bibliográfiai leírása Báthory Zoltán: Helyi tanterv. In Szabó László Tamás (szerk.): Tantervelmélet. Debrecen, 2003, Kossuth Egyetemi Kiadó, 134-138. p. Csapó Benő: Iskolai osztályok attitűdök, műveltség. In uő: Az iskolai műveltség. Budapest, 2002, Osiris, 11-37. p.

17 A bibliográfia készítése IV Periodikumok cikkeinek bibliográfiai leírásai Periodikumok cikkeinek bibliográfiai leírásai ~ Egyszerűsített leírás Buda András: Eszköz. Educatio, 2002. 4. sz. 578-586. p. Miksa Lajos: Egyházi tanévkezdet. Köznevelés, 2003. szept. 19. 8-9. p. ~ Részletes leírás Buda András: Eszköz. Educatio, 11. évf. (2002) 4. sz. 578-586. p. Miksa Lajos: Egyházi tanévkezdet. Köznevelés, 59. évf. (2003. szeptember 19.) 28. sz. 8-9. p.

18 A bibliográfia készítése V Egyéb művek bibliográfiai leírása Egyéb művek bibliográfiai leírása ~ Kéziratok Papp János: Tanári pálya és társadalom. Habilitációs disszertáció. (DE BTK). Debrecen, 2000. ~ Szabványok MSZ 3424/1 – 1978. Bibliográfiai leírás. Könyvek. ~ Konferencia anyag ( de nem publikált) Brezsnyánszky László: Tanárképzés kettős szorításban. Előadás a Kiss Árpád emlékkonferencián. Debrecen, 1999. nov. 18., Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. ~ Konferencia anyag, de később megjelenik, akkor az első jegyzetben utalni kell ¹Jelen tanulmány egy korábbi változata 1999. nov. 18-án előadásként elhangzott a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék által rendezett Kiss Árpád emlékkonferencián. ¹Jelen tanulmány egy korábbi változata 1999. nov. 18-án előadásként elhangzott a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék által rendezett Kiss Árpád emlékkonferencián.

19 A bibliográfia készítése VI Jegyzetek, hivatkozások I Jegyzetek, hivatkozások I ~ Szövegközi jegyzetek A Jenai-plan iskolák működéséről bővebben ír Németh András (A reformpedagógia múltja és jelene. Budapest, 1996, Tankönyvkiadó). ~ Sorszámozott bibliográfiai jegyzetek [3], [3, 12. p.] ~ Zárójeles jegyzetek A kvalitatív kutatás eljárásairól bővebben is írtak már (Szabolcs 2001). A kvalitatív kutatás eljárásairól Szabolcs Éva (Szabolcs 2001) bővebben is írt. A kvalitatív kutatás eljárásairól Szabolcs Éva (2001) írt bővebben. (Halász –Kovács 2002) (Falus szerk. 1996) (Szabolcs 2001, 43-47)

20 A bibliográfia készítése VII Jegyzetek, hivatkozások II Jegyzetek, hivatkozások II ~ Lábjegyzetek I ¹ Vári Péter (szerk.): Monitor ’95. Budapest, 1999, Országos Kutató intézet. ¹ Vári Péter (szerk.): Monitor ’95. Budapest, 1999, Országos Kutató intézet. ² Lásd Vári Péter (szerk.): Monitor ’95. Bp., OKI. ¹ Vári: i. m. ² Vári: i. m. 17. p. Báthori: Rendszerszintű.. 17-19. p. ¹ Uo. 38. p. ² Uő: A Monitor ’86 vizsgálat ismertetése. Pedagógiai Szemle, 1989, 12. sz. 23-31. p.

21 A bibliográfia készítése VIII Jegyzetek, hivatkozások III Jegyzetek, hivatkozások III ~ Lábjegyzetek II ¹ Vö. 38. p. ¹ Lásd 38. p. ¹ Bővebben lásd 38. fejezet Dr. Nagy János szíves közlése ~ Fejezet végi Jegyzetek ( formailag a lábjegyzettel megegyezik) ~ Hivatkozás levéltári forrásokra MOL. P11. 1937-1944. 1-10t. 43.cs. 9287/1943. TtREL. I. 1. c. 469.d. 1186/1945. ~ Hivatkozás jogszabályokra 2002. évi IX. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 2002. IX. tv. ~ Hivatkozás elektronikus forrásokra Pukánszky Béla: Pedagógia és pszichológia tudományos iskolák a szegedi egyetemen. http://www.arts.u-szeged.hu/education/tortenet.html;2003.05.11.h. http://www.arts.u-szeged.hu/education/tortenet.html;2003.05.11.h.http://www.arts.u-szeged.hu/education/tortenet.html;2003.05.11.h

22 A bibliográfia készítése IX A bibliográfiák/irodalomjegyzékek formái A bibliográfiák/irodalomjegyzékek formái ~ Sorszámozott bibliográfia 1., Lengyel Veronika: Az internet világa. Budapest, 1995, Computer Books Kiadói Kft. 2., Kéri Katalin: Mi a Neveléstörténet? Pécs, 1997, JPTE Tanárképző intézet. ~ Alfabetikus bibliográfia Kéri Katalin: Mi a Neveléstörténet? Pécs, 1997, JPTE Tanárképző intézet. Lengyel Veronika: Az internet világa. Budapest, 1995, Computer Books Kiadói Kft. ~ Évszámkiemelő bibliográfia (alfabetikus sorrend marad) Kéri Katalin (1997): Mi a Neveléstörténet? Pécs, JPTE Tanárképző intézet. Lengyel Veronika (1995): Az internet világa. Budapest, Computer Books Kiadói Kft. ~ Kronologikus bibliográfia Lengyel Veronika (1995): Az internet világa. Budapest, Computer Books Kiadói Kft. Kéri Katalin (1997): Mi a Neveléstörténet? Pécs, JPTE Tanárképző intézet. ~ Rendszerező bibliográfia (rendszerezhetünk forrástípusok, stb. szerint)


Letölteni ppt "Dolgozat, bibliográfia. Az információ hasznosítása A szakirodalmi tanulmány A szakirodalmi tanulmány ~ Műfajok ~ A szakirodalom feldolgozása A bibliográfia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések