Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógiai kutatás -kötelező tantárgy II. év, távoktatás Előadó: Szabó-Thalmeiner Noémi Tel: 0722 550443.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógiai kutatás -kötelező tantárgy II. év, távoktatás Előadó: Szabó-Thalmeiner Noémi Tel: 0722 550443."— Előadás másolata:

1 Pedagógiai kutatás -kötelező tantárgy II. év, távoktatás Előadó: Szabó-Thalmeiner Noémi szabothnoemi@yahoo.com Tel: 0722 550443

2 A kutatás eredményeinek közzététele  Írásbeli beszámoló:  Szakdolgozat  Folyóiratcikk  Előadás  Poszterbemutató

3 Kutatási beszámoló tartalma (1) Előoldalak  Címlap  Köszönetnyílvánítás vagy előszó  Tartalomjegyzék  Táblázatok jegyzéke  Ábrák jegyzéke

4 Kutatási beszámoló tartalma (2) Tartalmi rész  Bevezető rész  A probléma bemutatása és indoklása  A kutatás céljainak megfogalmazása  A kutatásban előforduló főbb fogalmak meghatározása  A kutatásra vonatkozó szakirodalom kritikus bemutatása  Hipotézisek  Módszerek  A minta bemutatása  Eljárások, módszerek  Kutatási eszközök bemutatása  Adatok bemutatása és elemzése  Az eredmények megvitatása  az eredmények értelmezése  elméleti következmények  gyakorlati alkalmazása  Következtetések és összegzés  Következtetés  Összegzés

5 Kutatási beszámoló tartalma (3) Kiegészítő oldalak  Bibliográfia  Függelék (mellékletek)  Absztrakt

6 CÍM  Rövid, maximum 12-15 szóból áll.  Tartalmazza a főbb változók kapcsolatát.  Jelzi a populációt, amelyre vonatkozik a kutatás  Kerüli a redundanciát, a felesleges szavakat

7 TARTALOMJEGYZÉK  minden címet és alcímet tartalmaz.

8 BEVEZETŐ RÉSZ  A probléma legyen feszes és pontos.  A fogalmakat határozzuk meg pontosan.  A szakirodalomból csak a kutatás szempontjából fontos ismereteket, elméleteket használjuk fel.  A szakirodalom feldolgozásánál használjunk pontos hivatkozásokat.  A szakirodalom összefoglalásánál a tartalom logikus sorrendjét kövessük, ne a feldolgozott tanulmányok vagy könyvek logikáját.  A hipotéziseket a kutatásmódszertani követelményeknek megfelelően fogalmazzuk meg.

9 MINTA  Határozzuk meg a populációt és indokoljuk meg kiválasztásának szempontjait.  Határozzuk meg és indokoljuk a minta nagyságát.  Mutassuk be a mintavételi eljárást.  Tegyük szóvá, ha voltak, akik elutasították a kutatásban való részvételt, vagy időközben lemorzsolódtak.  Indokoljuk meg a kutatási stratégiát: pl. kísérlet esetében, milyen szempontok alapján választottuk ki a kísérleti és a kontrollcsoportot

10 MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK  Ha egy eszközt adaptálunk, jelöljük meg pontosan az eredeti forrást.  Ha kidolgozunk és alkalmazunk egy eszközt, írjuk le és indokoljuk összeállítása menetét.  Indokoljuk az alkalmazott módszerek és eszközök célszerűségét.  Tegyünk javaslatokat az alkalmazott eszközök korrekciójára.  Mutassuk be az alkalmazott statisztikai módszereket.

11 ELJÁRÁS  A kutatás helyének és idejének körülírása  Ha voltak interjúkészítők, kiképzett megfigyelők, térjünk ki a személyük bemutatására, illetve képzésükre.  Írjuk le a résztvevőknek adott instrukciókat.  Mutassuk be az esetleges elővizsgálat eredményeit

12 AZ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA  Az eredményeket a hipotézisek sorrendjében tárgyaljuk.  Tüntessük föl a hipotézisekben nem szereplő, de figyelemreméltó eredményeket is.  Az adatokat teljességükben közöljük.  Az adatok közlése legyen tömör, összesített, lényegretörő.  Használjunk táblázatokat, grafikonokat.  Az eredményeket és elemzésüket elkülönítve közöljük.

13 KÖVETKEZTETÉS  Az általánosítások csak a kutatáson alapuljanak.  A kutatás alapján tegyünk ajánlásokat az elméletre és a gyakorlatra vonatkozóan.

14 BIBLIOGRÁFIA  A bibliográfiában tüntessünk föl minden olyan művet, melyre a dolgozatban utalunk.  A hivatkozások tartalmazzák a szerző vezetéknevét, a könyv (tanulmány) kiadásának évszámát, és az oldalszámot. (Pl. Falus 1996, 520 o.)  Tartsuk be a bibliográfiai adatok megadására vonatkozó szabályokat:

15 MELLÉKLET  Adja közre az összes felhasznált eszközt.  A függelékbe iktassuk be a szövegben közre nem adott nagyobb terjedelmű táblázatokat.  A függelékeket számozzuk meg és így utaljunk rá a szövegben.

16 ABSZTRAKT  10-15 soros rövid összefoglalása a kutatásnak.  Tartalmazza a kutatási problémát, az alkalmazott módszereket és a kutatás eredményeit

17 STÍLUS Kerüljük:  A tudományoskodó, sok idegen szó használatát.  A közbeiktatott mondatokat.  A zárójelben kifejtett gondolatokat.  Az anekdotázó, familiáris, jópofis stílust.  A rövidítéseket. A számokat írjuk ki betűvel!

18 TÁBLÁZATOK  Minden táblázat egy gondolatot mutasson be.  Önmagától értetődő legyen.  Számozzuk meg őket.  Adjunk neki címet.  A táblázathoz rendelt szöveges értelmezés segít a mondanivaló elmélyítésében.

19 IDÉZETEK  Maximum 4-5 sort idézzünk más szerző tollából szövegben, ha az idézett rész ennél hosszabb külön bekezdésbe tegyük.  Az idézetet tegyük idézőjelbe, és jelöljük meg pontosan a forrást oldalszámmal együtt.

20 LÁBJEGYZETEK  Az idézet hivatkozás megjelölése.  Utal az anyagban fellelhető más részekre.  Lényeges forrásokra utalhatunk.  A szövegben lévő anyag részletesebb kifejtésére használhatjuk.

21 Az előadás megszerkesztése  Bemutatási idő: 15 perc, illetve 5 perc a hozzászólásokra, a kérdések feltevésére.  Előadása legyen minél közérthetőbb és lényegretörőbb.  Az előadás tartalmasabb részében a kutatás hipotézisei, az alkalmazott eljárások és módszerek, illetve az eredmények, következtetések, ajánlások bemutatására fektesse a hangsúlyt.  Használjon szemléltető eszközöket:  írásvetítő,  táblázatok kinyomtatása, sokszorosítása és kiosztása a hallgatóságnak,  PowerPointos bemutató.  Az előadás módja feleljen meg a magyar nyelvhelyességi szabályoknak, beszéljünk hangosan, érthetően, mondanivalónkat rendezzük logikus sorrendbe,  beszédritmusunk legyen megfelelő (se túl gyors, mert követhetetlenné válik az előadás, se túl lassú, mert monoton, unalmas lesz).  A kérdésekre válaszoljunk lényegretörően, világosan.

22 Jó munkát kívánok!


Letölteni ppt "Pedagógiai kutatás -kötelező tantárgy II. év, távoktatás Előadó: Szabó-Thalmeiner Noémi Tel: 0722 550443."

Hasonló előadás


Google Hirdetések