Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan írjunk szemináriumi és diplomadolgozatot? Informatikus-könyvtár szak Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes 2005. II. szemeszter www.lib.pte.hu/dardai/konvtarszak_feek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan írjunk szemináriumi és diplomadolgozatot? Informatikus-könyvtár szak Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes 2005. II. szemeszter www.lib.pte.hu/dardai/konvtarszak_feek."— Előadás másolata:

1 Hogyan írjunk szemináriumi és diplomadolgozatot? Informatikus-könyvtár szak Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes 2005. II. szemeszter www.lib.pte.hu/dardai/konvtarszak_feek

2 I. A témaválasztás elméleti és gyakorlati szempontjai Fontos-e a tudományterület szempontjából? Téma aktualitása, relevanciája A szerző motiváltsága, felkészültsége, lehetőségei A téma és a cím összhangja Feladat: az első két szempont megbeszélése csoportokban (2005.03.17)

3 II. Kutatási terv készítése Kutatói kérdés megfogalmazása (újdonsága, jelentősége, önállóság) Hipotézis felállítása (a probléma beazonosítása, szaktudományi kontrollja, tudományos feltártsága, a tartalomjegyzék, mint munkahipotézis Kutatási módszerek számbavétele A kutatás menetének megtervezése (idő- és költségigény, ütemezés, forrásbázis felmérése, ajánlások beszerzése) Feladat: hipotézis megfogalmazása egyénileg (2005.03.17.)

4 III. A módszertani apparatúra A módszerválasztás indoklása Empirikus vizsgálatok és/vagy forráskritika Mintavétel, az adatok hitelessége, rendezettsége Az adatok rögzítése (táblázatok, adatsorok, mellékletek, ábrák, stb.) Források hivatkozásai Feladat: A módszerválasztás indoklása egyénileg (2005.04.)

5 IV. Szakirodalmi tájékozódás Primer források Szekunder források Könyvtári katalógusok, bibliográfiák Számítógépes katalógusok, adatbázisok Internet források Feladat: a szakdolgozati téma irodalomjegyzékének összeállítása (primer-szekunder források) egyénileg (2005.04.)

6 V. A szakirodalom feldolgozása Jegyzetelés Jegyzékek készítése A hivatkozás szabályai Bibliográfiai leírás Feladat: a hivatkozás szabályainak bemutatása csoportokban A: könyvek B: folyóiratcikkek C: könyvfejezetek D: egyéb művek (kéziratok, szakdolgozatok, disszertációk, konferenciaelőadások E: elektronikus források (2005.04.)

7 VI. A dolgozat szerkezete Makroszerkezet c ímoldal tartalomjegyzék bevezetés (téma, a kutatás célja, módszerei, köszönet) kidolgozás v. tárgyalás Feladat: a tárgyalás elemeinek sorba rendezése! összefoglalás (fő mondanivaló, a fejezetek rövid összegzése, a fejezetek közötti összefüggés, alapvető következtetések, a kutatási célok megvalósulása) hivatkozások jegyzéke (ha nem lábjegyzetben) felhasznált irodalom függelék/melléklet rezümé (tartalmi kivonat) Feladat: bevezetés elkészítése (2005.04.)

8 Mikroszerkezet Felépítés A fejezetek arányai A fő- és alfejezetek tagolásának logikája I. Címsorok II. Bekezdések II. 1. A bekezdés formája, típusai II. 2. A bekezdés tartalma II.2.1. A tételmondat elhelyezkedése a bekezdésben Feladat: tételmondat megtalálása a bekezdésben egyénileg címsorok gyakorlása (2005.03.17.) VI. A dolgozat szerkezete

9 VII. A dolgozat megszövegezése Terminológia Érvelés (logikai következetesség, objektivitás a vélemények bemutatásában, összefüggések meglátása, új és koherens következtetések, alternatív magyarázatok, az érvelés induktív és deduktív útja) Stílus tudományos stílus a jó stílus jellemzői: világos és érthető, szabatos és konkrét, egyszerű és tömör A leggyakoribb stilisztikai hibák: helytelen szóhasználat, nyelvhelyességi hibák, mondatszerkezeti hibák, szóismétlés, stílustévesztés

10 VIII. Konklúziók megfogalmazása A dolgozatban kifejtett probléma rövid összegzése A hipotézis igazolása, elvetése Az önálló tudományos eredmény számbavétele A módszerválasztás helyességének igazolása/elvetése A kutatás távlatai, nyitott kérdések

11 IX. Ajánlott irodalom Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest, Kairosz, 2003. Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás felsőfokon. II. kiad. Bp., Krónika Nova, 2003. Kuziak, Michail – Rzepczynski, Slavomir: Tanuljunk meg írni! Bp., Magyar Könyvklub, 2004. Bertáné Németh Ágnes: Az irodalomkutatástól a hivatkozásig. Hallgatói segédlet. Pécs, PTE Könyvtára, 2002. Majoros Pál: Kutatásmódszertan, avagy hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát? Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.

12 X. A kurzus ütemezése/követelmények Dia2005. március 17.2005. április 2 2 szempont megbeszélése cs 3 Hipotézis megfogalmazása e 4 Módszerválasztás indoklása e 5 Irodalomjegyzék összeállítása e 6 Hivatkozás szabályai (referátumok) cs 7 A bevezetés elkészítése e 8 Tételmondat megtalálása cs


Letölteni ppt "Hogyan írjunk szemináriumi és diplomadolgozatot? Informatikus-könyvtár szak Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes 2005. II. szemeszter www.lib.pte.hu/dardai/konvtarszak_feek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések