Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia fejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskolában TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia fejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskolában TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális."— Előadás másolata:

1 Kompetencia fejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskolában TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 2004Magyarország az Európai Unió (EU)tagja Az EU tagjaként Magyarország jogosulttá vált az unió fejlesztési támogatásainak igénybevételéreAz EU tagjaként Magyarország jogosulttá vált az unió fejlesztési támogatásainak igénybevételére A Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006): –Uniós támogatásból finanszírozható fejlesztéspolitikai célkitűzések meghatározása

3 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 NFT célja: A lakosság életminőségének jobbá tétele (kultúra, egészség, oktatás, szociális védelem)A lakosság életminőségének jobbá tétele (kultúra, egészség, oktatás, szociális védelem) 60 pályázat (5 operatív program)60 pályázat (5 operatív program) Humán erőforrás fejlesztése Operatív Program (HEFOP)Humán erőforrás fejlesztése Operatív Program (HEFOP)

4 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-20132007-2013 22,4 md Ft támogatás22,4 md Ft támogatás Hat kiemelt területet:Hat kiemelt területet: –Gazdaság –Közlekedés –Társadalom megújulása (TÁMOP) –Környezet és energetika –Területfejlesztés –Államreform

5 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 9 operatív program9 operatív program –Társadalmi megújulás Operatív Program (TÁMOP) Célja: –Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

6 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Eszközei: Problémamegoldó képesség fejlesztéseProblémamegoldó képesség fejlesztése Digitális írástudás fejlesztéseDigitális írástudás fejlesztése Nyelvi készségek fejlesztéseNyelvi készségek fejlesztése Természettudományos készségek fejlesztéseTermészettudományos készségek fejlesztése Életviteli készségek fejlesztéseÉletviteli készségek fejlesztése Gazdálkodási és vállalkozási készségek fejlesztéseGazdálkodási és vállalkozási készségek fejlesztése

7 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Komplex pedagógiai programok bevezetéseKomplex pedagógiai programok bevezetése Mérési és értékelési rendszer kiépítéseMérési és értékelési rendszer kiépítése Pedagógusképzés,- továbbképzésPedagógusképzés,- továbbképzés Területi együttműködések elősegítéseTerületi együttműködések elősegítése Hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának támogatásaHátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának támogatása

8 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Nemzeti Alaptanterv (NAT) –1995 –2003 –2007 Szakmai környezet →Európai Unió –Lisszaboni program: Fókuszban a térség gazdasági versenyképessége → kiemelt szerep az oktatásnak

9 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Kulcskompetenciák (NAT) 1.Anyanyelvi kommunikáció 2.Idegen nyelvi kommunikáció 3.Matematikai kompetencia 4.Természettudományos kompetencia 5.Digitális kompetencia 6.A hatékony, önálló tanulás 7.Szociális és állampolgári kompetencia 8.Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia 9.Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség

10 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Kulcskompetencia: Tudás és képesség, amely birtoklása alkalmassá teszi az embereket a gyors és hatékony alkalmazkodásra, illetve az aktív szerepvállalásraTudás és képesség, amely birtoklása alkalmassá teszi az embereket a gyors és hatékony alkalmazkodásra, illetve az aktív szerepvállalásra

11 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Tanítás: A tanulók tanulásának szervezéseA tanulók tanulásának szervezése –Tervezése –Irányítása –Szabályozása –Értékelése (Átállás a tanítás-centrikus oktatásról → a tanulás szervezésére.)

12 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 A differenciált tanulásszervezés szempontjai: A tanulás belső motivációjának kialakításaA tanulás belső motivációjának kialakítása A tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatásaA tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása A tanulók előzetes ismereteinek feltárásaA tanulók előzetes ismereteinek feltárása Kooperatív (együttműködő) tanulási technikák alkalmazásaKooperatív (együttműködő) tanulási technikák alkalmazása

13 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 A tanítás-tanulás szervezeti formáinak alkalmazásaA tanítás-tanulás szervezeti formáinak alkalmazása –Frontális osztálymunka –Csoportmunka –Tanulópár – páros munka –Egyéni munka –A tanulók tevékenységének, önállóságának, kezdeményezésének, problémamegoldásainak, alkotóképességének előtérbe helyezése

14 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 -Tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében -Feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák -Sajátos tanulásszervezési eljárások alkalmazása (HH tanulók, SNI tanulók) -Információs és kommunikációs technika, számítógép felhasználása

15 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Kompetencia fejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskolában TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

16 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 TÁMOP 3.1.4 /08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekbenTÁMOP 3.1.4 /08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben NFÜ- Nemzeti Fejlesztési ÜgynökségNFÜ- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága(OKMT)Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKMT) Kötelező pályázatKötelező pályázat

17 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Cél: Cél: A pályázat célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. A támogatás lehetőséget nyújt a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítéséhez. A pályázat összekapcsolja a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

18 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 A pályázó neve:Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás A projekt címe: Kompetencia fejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskolában A pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

19 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Elnyert támogatás összesen: 63 408 506 Ft Ebből: Eötvös Tagiskola:20 654 575 Ft Karacs Tagiskola:20 388 736 Ft Dr. Hepp Tagiskola: 22 365 195 Ft

20 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

21 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 A projekt megvalósításának kezdete: 2009. 06.01. A projekt megvalósításának befejezése: 2010. 08. 31. Fenntarthatóság:5 év

22 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Komplex intézményi szaktanácsadó Esélyegyenlőségi szakértők Szakmai vezetők: Balog Vilmos Szabó Jolán Dr. Szatmáriné Kocsor Anna

23 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: A kompetencia alapú oktatás bevezetése, megvalósítása

24 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 1.Szövegértés – szövegalkotás kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása legalább egy tanulócsoportban. Eötvös Tagiskola: Durkó Edit4. a Karacs Tagiskola: Földesi Magdolna5. b Dr. Hepp Tagiskola: Ráczné Erdei Krisztina5. b

25 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 2.Matematika kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása legalább egy tanulócsoportban. Eötvös Tagiskola: Paulcsikné Budás Gabriella5. a Szabó Jolán5. b Karacs Tagiskola: Lukács Eszter5. b Dr. Hepp Tagiskola: Jakucs Gyöngyi5. normál tantervű csoport

26 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 3. Választott kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása legalább egy tanulócsoportban.

27 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Eötvös Tagiskola: „IKT (info-kommunikációs technikák)” (digitális kompetencia) kulcskompetencia terület: Őriné Apáti Anna5. a „Életpálya-építési” (kezdeményező készség és vállalkozói kompetencia) kulcskompetencia területen: Szollárné Lovas Györgyi 6. a, 6. b

28 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Karacs Tagiskola: „IKT (info-kommunikációs technikák)” (digitális kompetencia) kulcskompetencia terület: Böőr Ildikó7. a „Idegen nyelvi (angol nyelv) kulcskompetencia terület: Sasné Felföldi Anikó5. a

29 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Dr. Hepp Tagiskola: „IKT (info-kommunikációs technikák)” (digitális kompetencia) kulcskompetencia terület: Király Gyula5. b „Szociális-, életviteli-, és környezeti (szociális és állampolgári) kulcskompetencia terület: Felegyiné Oláh Anikó1. a

30 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 4. Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5- 10-15%-a mértékéig. A minimális célértéket 3 év alatt, felmenő rendszerben kell elérni.

31 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Eötvös tagiskola: Biológia: Rózsa Ilona7. a, 7. b Kémia: Szabó Jolán7. a, 7.b Földrajz: Egeresi Julianna7. a, 7. b Fizika: Vári Lászlóné7. a, 7. b

32 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Karacs Tagiskola: Magyar nyelv és irodalom, Történelem: Balog Lajos7. c Balog Vilmos7. b

33 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Dr. Hepp Tagiskola: Magyar nyelv és irodalom: Fehérné Sas Éva7. a, 7.c Királyné Fehér Ágnes7. b Történelem: Dr. Szatmáriné Kocsor Anna7. a, 7.b Ráczné Erdei Krisztina7. c

34 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 5. Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása legalább egy választott műveltségterületen.

35 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Eötvös Tagiskola: Magyar nyelv és irodalom: Durkó Edit4. a Karacs Tagiskola: Magyar nyelv és irodalom: Balog Vilmos8. c Dr. Hepp Tagiskola: Magyar nyelv és irodalom: Hegedűsné Kocsis Ildikó5. a

36 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 6. Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetését, alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása Kötelező elemek:

37 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 6.1. Egy, három hetet meghaladó projekt Eötvös Tagiskola: Szollárné Lovas Györgyi6. a, 6. b Karacs Tagiskola: Kindli János8.c Dr. Hepp Tagiskola: Hegedűsné Kocsis Ildikó 5. a Ráczné Erdei Krisztina5. b

38 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 6.2. Egy témahét megszervezése Eötvös Tagiskola: Szollárné Lovas Györgyi6.a, 6.b Karacs Tagiskola: Sasné Felföldi Anikó5.a Dr. Hepp Tagiskola: Felegyiné Oláh Anikó1.a

39 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 6.3. Egy moduláris oktatási forma megszervezése Eötvös Tagiskola:Vári László Karacs Tagiskola:Kindli János Dr. Hepp Tagiskola:Dr. Szatmáriné Kocsor Anna Ráczné Erdei Krisztina

40 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 6.4. Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programba bevont tanulócsoportok érintett tanóráinak 25%-a IKT – eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.

41 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 A pedagógusok és vezetők felkészítése Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Menedzsmentképzés a vezetők számára: Menedzsmentképzés a vezetők számára: 2 X 30 óra Változásmenedzsment, projektmenedzsmentképzésVáltozásmenedzsment, projektmenedzsmentképzés Új oktatásszervezés az intézménybenÚj oktatásszervezés az intézményben Az intézmény vezetője számára a laptop programra felkészítő képzésAz intézmény vezetője számára a laptop programra felkészítő képzés Az implementációba bevont pedagógusok számára: Az implementációba bevont pedagógusok számára: 4 X 30 óra Általános pedagógiai módszertani képzés 1.Általános pedagógiai módszertani képzés 1. Általános pedagógiai módszertani képzés 2.Általános pedagógiai módszertani képzés 2. Kompetencia alapú oktatási program alkalmazását támogató képzésKompetencia alapú oktatási program alkalmazását támogató képzés Infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzésInfokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés

42 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Szaktanácsadói szolgáltatás Esélyegyenlőségi folyamat-szaktanácsadó 60 óra(Eötvös- ingyenes) IPR módszertani mentor-tanácsadó60 óra(Eötvös) IKT mentor szaktanácsadó60 óra Intézményi folyamat-szaktanácsadó90 óra Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó60 óra- 15óra/ pedagógus Komplex intézményi szaktanácsadó (a pályázat beadásakor)

43 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása A hátrányos helyzetű és SNI tanulók integrálását segítő programok intézményi alkalmazása. A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyiségközpontú támogatási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása. Azokon a feladatellátási helyeken, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 40%-ot, illetve a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv alapján beavatkozás szükséges, ott a tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési programot kell megvalósítani. Azokon a feladatellátási helyeken, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 40%-ot, illetve a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv alapján beavatkozás szükséges, ott a tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési programot kell megvalósítani. A pedagógusok felkészítése ezen feladatok végrehajtására, ill. szaktanácsadói támogatás igénybe vétele.

44 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Kötelezően megvalósítandó továbbképzések: Tantestületi IPR képzés IPR-hez kapcsolódó tantestületi módszertani képzés SNI együttnevelésre felkészítő tréning

45 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Kötelezően megvalósítandó tanácsadói szolgáltatások : Esélyegyenlőségi folyamat- szaktanácsadó (térítésmentes) IPR módszertani mentor – szaktanácsadó (40% feletti HHH tanulói arány felett)

46 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Képzések statisztikája: (Egy vezető, ill. pedagógus több képzésen is részt vesz.) Eötvös Tagiskola: 26 féle képzésen55 „fő” Karacs Tagiskola: 26 féle képzésen46 „fő” Dr. Hepp Tagiskola: 26 féle képzésen53 „fő”

47 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása Jó gyakorlat átvétele Jó gyakorlat átvétele Laptop program Saját innováció megvalósítása Lehetőség a tanulói laptop –programba való benevezésre A laptop programba résztvevő tanulócsoportok: Eötvös Tagiskola: 4.a, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.b Karacs Tagiskola: 5.a, 5.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.c Hepp Tagiskola: 1.a, 5.a, 5.b, 7.a, 7.b, 7.c

48 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 A fejlesztések eredményeinek az intézmény mindennapi gyakorlatába való beillesztését, a pedagógiai szemléletváltást segítő tevékenységek megvalósítása. (Átfogó intézményfejlesztés) Ennek keretében kötelező tevékenységek: Tantestületi tájékoztató napTantestületi tájékoztató nap Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása a program végére. Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása a program végére. Az intézmény pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehasonlítása az IKT alapú kompetencia fejlesztés céljaival.Az intézmény pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehasonlítása az IKT alapú kompetencia fejlesztés céljaival.

49 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 digitális tartalmak, tananyagok, oktatási szoftverekA kompetencia alapú oktatás megvalósulásához szükséges, intézményi szinten használható digitális tartalmak, tananyagok, oktatási szoftverek beszerzése. Taneszköz és tankönyvvásárlásTaneszköz és tankönyvvásárlás Egyéb taneszközök vásárlásaEgyéb taneszközök vásárlása Hordozható számítógépek Hordozható számítógépek beszerzése a bevont pedagógusok számára. egy nyomtató Egyéb eszközök beszerzése:egy nyomtató Kisértékű tárgyi eszközökKisértékű tárgyi eszközök: fénymásoló papír, festék, dosszié, stb.

50 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 A projekt befejezése, a végső elszámolás határideje A projekt megvalósítására a pályázónak 15 hónap áll a rendelkezésére.A projekt megvalósítására a pályázónak 15 hónap áll a rendelkezésére. A pályázó projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolását tartalmazó záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának végső határideje a szakmai tevékenységek teljesítését (projekt megvalósításának befejezését) követő 90. nap, de legkésőbb 2010. november 30. A pályázó projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolását tartalmazó záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának végső határideje a szakmai tevékenységek teljesítését (projekt megvalósításának befejezését) követő 90. nap, de legkésőbb 2010. november 30. A projekt időtartamát úgy szükséges megtervezni, hogy a projekt a teljes 2009/10-es tanévet magába foglalja, amikor a tervezett pedagógiai fejlesztések osztálytermi szinten, teljes tanévet átfogóan valósulnak meg.A projekt időtartamát úgy szükséges megtervezni, hogy a projekt a teljes 2009/10-es tanévet magába foglalja, amikor a tervezett pedagógiai fejlesztések osztálytermi szinten, teljes tanévet átfogóan valósulnak meg.

51 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Fenntartási kötelezettség A kedvezményezettnek biztosítania kell a projekt eredményeinek a projekt zárásától számított 5 éves fenntartását, különösen: A módosított helyi tantervnek és pedagógiai programnak megfelelő gyakorlat folytatása (legalább annyi tanulócsoportban, mint a projektben érintett tanulócsoportok és pedagógusok száma): A bevezetett kompetencia alapú oktatás választott módszertanának és eszközeinek megjelenítése és alkalmazása.A bevezetett kompetencia alapú oktatás választott módszertanának és eszközeinek megjelenítése és alkalmazása. Olyan tanulásszervezési eljárások, módszerek megjelenítése és további alkalmazása, mely elősegíti, vagy lehetővé teszi a kompetencia alapú oktatás elterjedését, illetve az integrált nevelés céljainak megvalósulását, (Pl: projektmódszer, tantárgytömbösített oktatási eljárások, kooperatív módszerek)Olyan tanulásszervezési eljárások, módszerek megjelenítése és további alkalmazása, mely elősegíti, vagy lehetővé teszi a kompetencia alapú oktatás elterjedését, illetve az integrált nevelés céljainak megvalósulását, (Pl: projektmódszer, tantárgytömbösített oktatási eljárások, kooperatív módszerek) A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésben feltárt problémák és az intézkedési tervben ezekre vonatkozóan tervezett beavatkozások ütemezett megvalósítása és az eredmények fenntartása a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása érdekében.A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésben feltárt problémák és az intézkedési tervben ezekre vonatkozóan tervezett beavatkozások ütemezett megvalósítása és az eredmények fenntartása a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása érdekében.

52 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 A pályázó a módosított pedagógiai program szerinti pedagógiai gyakorlat folytatását szervezeti átalakítás esetén is garantálja, melyet a fenntartó vonatkozó alapdokumentumaiban (Pl: közoktatási intézkedési terv, közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv, önkormányzati minőségirányítási program stb.) megjelenít és érvényesít.A pályázó a módosított pedagógiai program szerinti pedagógiai gyakorlat folytatását szervezeti átalakítás esetén is garantálja, melyet a fenntartó vonatkozó alapdokumentumaiban (Pl: közoktatási intézkedési terv, közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv, önkormányzati minőségirányítási program stb.) megjelenít és érvényesít. A pályázónak vállalnia kell – a projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik.A pályázónak vállalnia kell – a projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített megőrzését, nyilvántartását legalább 2020. december 31-ig.A projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített megőrzését, nyilvántartását legalább 2020. december 31-ig.

53 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Kompetencia fejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskolában TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések