Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

-1- A SEVESO irányelv és kapcsolatos hazai jogi szabályozók aktuális változásai Bali Péter tű. őrnagy Pécel, 2014. január 21. ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "-1- A SEVESO irányelv és kapcsolatos hazai jogi szabályozók aktuális változásai Bali Péter tű. őrnagy Pécel, 2014. január 21. ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG."— Előadás másolata:

1 -1- A SEVESO irányelv és kapcsolatos hazai jogi szabályozók aktuális változásai Bali Péter tű. őrnagy Pécel, 2014. január 21. ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

2 -2- Bevezető – Az előadás témái Előadás tartalma: 1.A SEVESO irányelv módosításának szükségessége, a fő területek 2.A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és végrehajtási rendelete szakterületi módosításai

3 -3- Bevezető – Az előadás témái Előadás tartalma: 1.A SEVESO irányelv módosításának szükségessége, a fő területek 2.A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és végrehajtási rendelete szakterületi módosításai

4 -4- Seveso II módosítás okai 1.A hatály hozzáigazítása a CLP Rendelethez, (az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE) 2.Az előző irányelv nem volt részletes a végrehajtásra vonatkozóan. 3.Továbbá tisztázni/javítani bizonyos részeket –A nyilvánosság tájékoztatása –Hatósági ellenőrzés –Nyilvánosság részvétele a döntéshozatalban –Az igazságszolgáltatáshoz való jog DE! a Seveso II irányelv filozófiája megmaradt. ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

5 -5- Seveso III Első olvasati megállapodás 2012. március 27. Elfogadva2012. július 4. Kihirdetve 2012. július 24. ) (OJ L 197/1) Letölthető magyarul is: http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/?id=503 Jogerőre emelkedett2012. augusztus 13. Hazai jogrendbe történő illesztés2015. május 31. Végrehajtás 2015. június 1-től ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

6 -6- Néhány példa Kivételek –Kiegészítés a föld alatti hulladéktárolókkal; –Kiegészítés a gáz föld alatti, nyílt tengeri helyszíneken történő tárolásával; –Szigorítás a kizárólag szállítással közvetlenül kapcsolatos ideiglenes tárolás kivételben; UGYANAKKOR beleveszi: A szárazföldi föld alatti, természetes rétegekben, víztartó rétegekben, sóüregekben és használaton kívüli bányákban végzett gáztárolást. ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

7 -7- Meghatározások –Az eddigiekhez képest finomítás/újítás történt a különböző eljárási folyamatnak megfelelő üzem kifejezés használatában (új üzem, egyéb üzem stb.) EGYÉB –NINCS többé lehetőség nemzeti szinten felmentés alkalmazására. Az Európai Bizottsághoz kell benyújtani ilyen kérelmet. –Egyértelművé teszi, hogy a Súlyos baleset megelőzési tervét írásban kell benyújtani a hatósághoz. –Dominóhatásról szóló cikk bővítése, többek között a dominóhatás további vizsgálatát lehet kérni hiánypótlás vagy hatósági ellenőrzés során. ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

8 -8- EGYÉB –Kiemelve, hogy a biztonsági jelentés kizárólag felső küszöbértékű veszélyes üzemektől kérhető. –Kiterjeszti a szabályozást az alsó küszöbértékű üzemekre is. –Egyértelművé teszi, hogy a településrendezési tervezés során megfelelő biztonsági távolság legyen betartva. –Nyilvánosság részvétele a döntéshozatalban, igazságszolgáltatáshoz való jog az Aarhusi Egyezmény alapján. –Az V. mellékletben felsorolt információk a nyilvánosság számára állandóan elérhetőek legyenek. –Hatósági ellenőrzés részletesebb. ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

9 -9- Az Irányelv hatálya – az 1. számú melléklet ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

10 -10- Nagy változás 1. Táblázat – veszélyes anyag kategóriák „H” szakasz – EGÉSZSÉGI VESZÉLYEK „P” szakasz – FIZIKAI VESZÉLYEK „E” szakasz – KÖRNYEZETI VESZÉLYEK „O” szakasz – EGYÉB VESZÉLYEK 2. Táblázat – Megnevezett veszélyes anyagok 48 darab ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

11 -11- „H” szakasz – Egészségi veszélyek ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

12 -12- „P” szakasz – FIZIKAI VESZÉLYEK1. ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

13 -13- „P” szakasz – FIZIKAI VESZÉLYEK2. ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

14 -14- „P” szakasz – FIZIKAI VESZÉLYEK3. ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

15 -15- „P” szakasz – FIZIKAI VESZÉLYEK4. ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

16 -16- „E” szakasz – KÖRNYEZETI VESZÉLYEK „O” szakasz – EGYÉB VESZÉLYEK ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

17 -17- Új nevesített veszélyes anyagok 14 új ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

18 -18- Új nevesített veszélyes anyagok ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

19 -19- Új nevesített veszélyes anyagok Módosítás: 2,4 és 2,6 toluol-diizocianát Karcinogének kiegészítve 5% határértékkel keverékekre Petróleum termékek kibővítve a nehéz fűtőolajokkal és az alternatív tüzelőanyagokkal ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

20 -20- Bevezető – Az előadás témái Előadás tartalma: 1.A SEVESO irányelv módosításának szükségessége, a fő területek 2.A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és végrehajtási rendelete szakterületi módosításai

21 -21- Fogalmak pontosítása: -Külső védelmi terv fogalma kiegészült a küszöbérték alatti üzemekre vonatkozóan -Küszöbérték alatti üzem fogalma kiegészült az alsó küszöbérték negyedét elérő mennyiséggel (csak a meghaladó mennyiség volt meghatározva) -Veszélyes anyag fogalma kiegészült a „ hulladékokkal” a rendelet analógiájára -Veszélyes tevékenység fogalom egyszerűsítése (az „ipari, biológiai (mezőgazdasági), kémiai eljárások felhasználásával végzett tevékenység” szövegrész helyett veszélyes anyagok jelenlétében végzett tevékenység ) Törvény IV fejezetének hatálya nem terjed ki: a veszélyes anyagoknak a veszélyes anyagokkal foglalkozó és küszöbérték alatti üzemen kívüli közúti, vasúti, légi vagy vízi szállítására. a katonai létesítményekre, berendezésekre vagy tárolókra Hatóság megnevezése a törvény minden rendelkezésében „IPARBIZTONSÁGI HATÓSÁG” –ra változott. Törvényi módosítások – I.

22 -22- Településrendezési tervvel kapcsolatban: településszerkezeti terv fogalom került alkalmazásra A településszerkezeti terv módosításának költségeit az üzemeltető viseli. A Kat. IV. fejezetével kapcsolatos hatósági eljárások hatálya a településszerkezeti terv módosításának költségviselésére nem terjed ki. Szankcionálási intézkedés pontosítása: Ha az üzemeltető a veszélyes tevékenységet hatósági engedély nélkül kezdi el, akkor az iparbiztonsági hatóság a veszélyes tevékenység folytatását a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben jelen lévő veszélyes anyagok mennyiségének alsó küszöbérték negyede alá csökkentésével korlátozza. Törvényi módosítások – II.

23 -23- Veszélyes anyaggal kapcsolatos súlyos baleset, illetve üzemzavar bejelentési rendszer egyszerűsödött. Üzemeltető köteles a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve ügyeleti szolgálata útján távbeszélőn az iparbiztonsági hatóságot haladéktalanul tájékoztatni. (a polgármestert és a MVB elnökét a katasztrófavédelem tájékoztatja) Biztonsági dokumentáció felülvizsgálati eljárást kell kezdeményeznie (nem csak bejelenteni a hatóságnak) az üzemeltetőnek a veszélyes tevékenység ismételt folytatása, a biztonságra hátrányosan kiható jelentős változtatás, valamint a veszélyes anyagok mennyiségének jelentős növekedése esetén. Törvényi módosítások – III.

24 -24- 2015. június 1–i hatálybalépéssel a SEVESO III irányelv hazai jogrendbe való átültetéséhez szükséges törvényi módosítások: 1.Fogalom meghatározások módosítása: Üzemeltető Veszélyes anyag Veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem Veszélyes anyagok jelenléte 2.A törvény IV. fejezetének hatálya. 3.Üzemeltetőt terhelő bejelentési, biztonsági dokumentáció felülvizsgálati kötelezettség esetei. 4.Dominóhatásban érintettek körének meghatározása hatósági ellenőrzés tapasztalatai alapján is lehetséges. 5.Hatósági ellenőrzések céljainak kibővítése a súlyos balesetek kivizsgálásával. Törvényi módosítások – IV.

25 -25- Alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem fogalmának pontosítása: (veszélyes anyag jelen van, jelen lehet) Hatósági felügyeleti tevékenyég kiterjesztése: belső védelmi terv és a súlyos káresemény elhárítási terv gyakoroltatásának ellenőrzésére, vizsgálatára, Ha a hatóság az előírt határidőben nem hoz döntést, az üzemeltetőt nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása! Az üzemeltető a biztonsági dokumentációban foglaltak szerint köteles működni. A kormányrendeletben szabályozott eljárások ügyintézési határideje első- és másodfokon megegyeznek. Biztonsági jelentés és biztonsági elemzés benyújtásával egyidejűleg benyújtandó katasztrófavédelmi engedély kérelem kötelező tartalmi elemeinek kibővítése: a BE, BJ készítő szakértő aláírásával, valamint a veszélyes ipari védelmi ügyintéző nevével, címével, elérhetőségével és aláírásával. Rendeleti módosítások – I.

26 -26- Amennyiben a veszélyes tevékenység által jelentett kockázat szintje meghaladja a 7. melléklet 1. pontjában meghatározott elfogadható szintet, akkor a hatóság az üzemeltetőt olyan kiegészítő intézkedések megtételére kötelezi, amelyek eredményeképpen a kockázat szintje a hatóság által elfogadott mértékben csökken. Új üzemeltetői kötelezettség: Naprakész nyilvántartás vezetése a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, vagy a küszöbérték alatti üzemben jelen lévő veszélyes anyagokról és azok mennyiségéről. A nyilvántartást a hatóság által ellenőrizhető formában a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, küszöbérték alatti üzemben kell tartani. Új hatósági ellenőrzési jogosultság: A hatóság a nyilvántartást a helyszíni vizsgálat során ellenőrzi. Rendeleti módosítások – II.

27 -27- Közmeghallgatás nélkül lefolytatott eljárásokban a polgármesterhez érkezett BE-vel és BJ-vel kapcsolatos észrevételeket a hatóság a döntésének meghozatalakor mérlegeli. KVT életbe léptetése nem a polgármester, hanem a hatóság feladata: A hatóság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy üzemzavar bekövetkezésekor szükség esetén a külső védelmi tervben foglalt intézkedéseket azonnal foganatosítja. Lakosság tájékoztató kiadványt a veszélyeztetett területen élő (1 %-os sérülés) lakosságnak és a közintézményeknek kell eljuttatni. A „mérgezőek” és „nagyon mérgezőek” veszélyességi osztályok megnevezésének cseréje „mérgező és nagyon mérgező anyagok és készítmények” veszélyességi osztályra. Rendeleti módosítások – III.

28 -28- A lakosság tájékoztatásával és a KVT-vel kapcsolatos módosítások: - A KVT hirdetményi közzétételének szabályozása: A rendelet 10. melléklet kiegészül egy új 7. ponttal A külső védelmi terv közzétételéről szóló hirdetmény tartalma: a) a külső védelmi terv hol és milyen időpontokban tekinthető meg; b) arról szóló felhívás, hogy a megadott határidőig a külső védelmi tervvel kapcsolatosan a település jegyzőjénél írásbeli észrevételeket lehet tenni. Településrendezési tervezéssel kapcsolatban történő pontosítások: A biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés alapján azok feltételek nélküli elfogadásával egyidejűleg a katasztrófavédelmi engedélyben kerül kijelölésre a veszélyességi övezet határai. A rendeletben pontosításra kerültek a településszerkezeti elemek így a veszélyességi övezetet a településszerkezeti tervben kell majd feltüntetni. Rendeleti módosítások – IV.

29 -29- Küszöbérték alatti üzemekkel kapcsolatos eljárások pontosítása: Szétválasztásra került az üzemazonosítási és a veszélyes tevékenység engedélyezési eljárás. SKET készítési kritériumok pontosítása: 34. § (1) c) veszélyes anyagok körébe tartózó cseppfolyós gáz jelenléte, kivéve a palackos gáztárolást, valamint a 12,5 tonna névleges töltettömegnél kisebb, propán-bután gázt tartalmazó, fogyasztói tartályban történő tárolást, beleértve a kapcsolódó technológiai berendezéseket d) nyomás (legalább 300 kPa túlnyomás) alatti, veszélyes anyagot tartalmazó technológiai berendezések jelenléte, kivéve a palackos gáztárolást, valamint a 12,5 tonna névleges töltettömegnél kisebb, propán-bután gázt tartalmazó, fogyasztói tartályban történő tárolást, beleértve a kapcsolódó technológiai berendezéseket. Rendeleti módosítások – V.

30 -30- SKET készítése alóli felmentés lehetőségének kiegészítése: 34. § (3) a) emberi életet veszélyeztető tűz- és robbanási hatás mértéke az üzem határánál hőhatás esetében 4 kW/m2 és túlnyomás esetében 10 kPa értéket nem haladja meg, és b) a környezetterheléssel járó súlyos balesetből származó veszélyeztetés esetén ba) a technológia műszaki kialakítása garantálja a környezetre veszélyes anyagok környezetbe jutó mennyiségének korlátozását, és az erre vonatkozó technológiai szabályzók rendelkezésre állnak, bb) a kikerült környezetre veszélyes anyag összegyűjtését, mentesítését vagy más módon történő ártalmatlanítását tartalmazó technológiai szabályzók rendelkezésre állnak, bc) a környezeti kárelhárítási eljárások anyagi-technikai és személyi feltétele biztosított, és bd) az üzem kárelhárító szervezete felkészült a környezeti kárelhárítási feladatok végzésére, és e feladatokat terv szerint rendszeresen gyakorolja. Rendeleti módosítások – VI.

31 -31- SKET benyújtási kritériumok kiegészítése: 35. § (1) A küszöbérték alatti üzem üzemeltetője – ha számára a hatóság előírja – a biztonságos üzemeltetés bizonyítása érdekében a veszélyek azonosítására, a feltárt veszélyek megelőzésére és elhárítására az 5. mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő súlyos káresemény elhárítási tervet készít, melynek védendő adatokat nem tartalmazó változatát is benyújtja a veszélyes tevékenység végzéséhez, folytatásához szükséges katasztrófavédelmi engedély iránti kérelme mellékleteként a hatóság részére. (1a) Az üzemeltető a küszöbérték alatti üzemet a súlyos káresemény elhárítási tervben foglaltak szerint köteles működtetni. Rendeleti módosítások – VII.

32 -32- SKET nélküli felülvizsgálati kritériumai: A katasztrófavédelmi engedélyt háromévenként felül kell vizsgálni, melynek érdekében a hatóság üzemazonosítási eljárást folytat le. SKET soros felülvizsgálatát háromévenként el kell végezni. SKET valóságtartalmi és hatósági ellenőrzésére vonatkozó kibővítés: A SKET valóságtartalmát helyszíni vizsgálattal ellenőrzi, továbbá az üzemeltetőt kiegészítő adatszolgáltatás benyújtására kötelezheti. Háromévente egyszer az irányítási rendszerre is kiterjedően ellenőrzi. Az üzemeltető a SKET gyakorlatok tartásával kapcsolatos tapasztalatokat a gyakorlat elvégzését követő 30 napon belül jegyzőkönyvben rögzíti, melyet a hatóság területi szerve részére haladéktalanul tájékoztatás céljából megküld. A hatóság háromévente legalább egy alkalommal helyszíni vizsgálattal ellenőrzi a súlyos káresemény elhárítási terv gyakoroltatását, amelyet a gyakorlat befejeztével értékel. Ha a gyakorlat nem elfogadható, abban az esetben a hatóság határidő megjelölésével a gyakorlat megismétlésére kötelezi a küszöbérték alatti üzem üzemeltetőjét Rendeleti módosítások – VIII.

33 -33- Átmeneti rendelkezés módosítása: A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikkének értelmében a szabályozásba bekerülnek a nehéz fűtőolajok „Kőolaj termékek” mint nevesített veszélyes anyagokhoz 2500/25000 tonna. A nehéz fűtőolajok miatt e rendelet hatálya alá kerülő üzemeltetők 2014. április 30-ig a 7. § és a 33. § szerinti üzemazonosítási eljárást folytatnak le, valamint az e rendelet hatálya alá tartozó üzemeltetők 2014. április 30-ig elvégzik a biztonsági jelentés, biztonsági elemzés vagy a súlyos káresemény elhárítási terv 11. § és 38. § szerinti soron kívüli felülvizsgálatát Rendeleti módosítások – IX.

34 -34- Az a veszélyes anyag, amely a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, küszöbérték alatti üzemben a küszöbmennyiség 2%-át meg nem haladóan van jelen, a teljes veszélyes anyagmennyiség meghatározásakor figyelmen kívül hagyható, ha az alsó vagy felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemen, vagy a küszöbérték alatti üzemen belül úgy helyezkedik el, hogy az veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet nem okozhat A veszélyes anyagok jelen lévő mennyiségének meghatározásakor a tárolóedények technológiai berendezések tároló kapacitása a mértékadó, mindaddig, amíg az üzemeltető hitelt érdemlő módon nem bizonyítja, hogy az valamilyen korlátozást eredményező műszaki megoldással csökkentésre került. Üzemazonosítási adatszolgáltatás B/1. adatlap 1. pontjának kiegészítése: Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem / küszöbérték alatti üzem neve: Rendeleti módosítások – X.

35 -35- A rendelet 5. mellékletében a külső védelmi tervhez kapcsolódó feladatoknál: a küszöbérték alatti üzem környezetében kialakult veszélyhelyzet elhárításához a segítségnyújtás lehetőségei és annak feltételei. A rendelet 7. melléklet 5.3. pontjában meghatározott „ a küszöbérték alatti üzem által okozott veszélyeztetés minősítésének szempontjai” kiegészült a SKET elfogadhatósági kritériumok meghatározásával: 5.3.3. Halálos hatást jelent: a) tűzhatás tekintetében: aa) 8 kW/m2 értéket elérő vagy meghaladó hőfluxus, ab) gőztűz esetében az alsó robbanási határ felét elérő, vagy meghaladó veszélyes anyag koncentráció, ac) 1 %-ot elérő, vagy meghaladó probit alapú elhalálozási valószínűség; b) mérgezési hatás tekintetében: ba) az ERPG 3 értéket, vagy a visszafordíthatatlan egészségkárosodásra vonatkozó nemzetközi szakirodalomban szereplő mértéket elérő, vagy meghaladó veszélyes anyag koncentráció, bb) 1 %-ot elérő vagy meghaladó probit alapú elhalálozási valószínűség; c) túlnyomás tekintetében 10 kPa értéket elérő vagy meghaladó léglökési hullám Rendeleti módosítások – XI.

36 -36- A rendelet 7. melléklet SKET vizsgálata és minősítése, elfogadhatóság feltételei egy újabb ponttal egészül ki: (A BVT gyakorlatnál már ismert szempontok alapján) 5.5.5. A súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlat elfogadhatónak tekinthető, amennyiben a küszöbérték alatti üzem üzemeltetője a gyakorlat során a súlyos káresemény elhárítási tervben meghatározott súlyos baleseti eseménysorok legalább egyikét a tervben meghatározottak szerint gyakoroltatja az arra kioktatottakkal és a gyakorlat során a gyakorlatban részt vevők a tervben meghatározottak szerint cselekednek, továbbá nem tapasztalható semmilyen körülmény, ami egy feltételezett baleset során annak kimenetelét negatív irányba terelhetné. Rendelet 7. mellékletében a veszélyes ipari védelmi ügyintéző feladatainak kiegészítése: Részt vesz a hatósági ellenőrzéseken és a helyszíni szemléken Rendeleti módosítások – XII.

37 -37- Rendelet 7. melléklet 6.1 pont b) alpontja megváltoztatása: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset által való veszélyeztetés, és a lehetséges súlyos baleset következményeinek értékeléséhez az általánosan elismert nemzetközi gyakorlatban alkalmazott és a hatóság által elfogadott szoftvert alkalmazni A rendelet 8. mellékletben meghatározott BVT tartalmi és formai követelményei kiegészültek a SKET tartalmi követelményeinél (5. melléklet) leírtak analógiájára. Rendelet 12. melléklet A veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar bejelentésének kötelező tartalmi elemeinek pontosítása: Üzem státusza (küszöbérték alatti üzem, alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, Eseményben részt vevő veszélyes anyag(ok) megnevezése, tulajdonsága (R-mondatok, halmazállapota) és mennyisége. Rendeleti módosítások – XIII.

38 -38- Köszönöm a megtisztelő figyelmet! ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG


Letölteni ppt "-1- A SEVESO irányelv és kapcsolatos hazai jogi szabályozók aktuális változásai Bali Péter tű. őrnagy Pécel, 2014. január 21. ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG."

Hasonló előadás


Google Hirdetések