Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Samu Gergely: Az idegen seregek haditechnikája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Samu Gergely: Az idegen seregek haditechnikája"— Előadás másolata:

1 Samu Gergely: Az idegen seregek haditechnikája

2 A császári királyi haderő állapota
A cs. kir. hadsereg a XIX. század közepén az európai nagyhatalmak szintjén állt. Rendelkezett egy csekély flottával az Adriai-tengeren, de erejének gerincét a szárazföldi fegyveres erők adták. A szárazföldi csapatoknál megtalálhatjuk mindhárom fő fegyvernemet: a gyalogságot, a lovasságot és a tüzérséget is. A hadsereget ezredekbe szervezték, de ez csak szervezési kereteket jelentett, a gyalogságot zászlóaljakban, a tüzérséget ütegekben kommandírozták; a lovasságnál valóban alkalmazták az ezredszintű vezénylést, de a harctéren őket is általában századokban vetették be. A haderő létszáma (elvben) háborúban fő körül mozgott, ez azonban csak papíron volt így, 1848 márciusában a cs. kir. hadsereg ~58%-a volt bevethető állapotban. A háború már 1848-ban is drága dolog volt, a birodalom pedig nagy államadóssággal rendelkezett (amit később csak az egekig növelt az orosz intervenció költségtérítése), ezért a hadsereg és az erődök állapota is gyakran elég rossznak volt mondható, elég Arad vagy Lipótvár erődjére gondolnunk. A cs. kir. hadsereg jelentős része ebben az időben az itáliai fronton állomásozott, sajnos számos magyar nemzetiségű és/vagy sorozási alakulat is.

3 Az osztrák hadsereg felépítése

4 Dragonyosok (Dragoon)
Dragonyos: karabéllyal, vagy rövid szuronyos puskával felfegyverzett lovas. Ott, ahol a lovascsapatoknak adott lovak nagysága szerint a lovasságnál nehéz és könnyű lovasezredeket különböztetnek meg, a Dragonyosok középnehézségű lovasságot képeztek. A Seregekben a Dragonyosok éppen úgy vannak lovasítva és felfegyverezve (kard, karabély, forgó-pisztoly), mint a többi lovasezredek, csakis az egyenruhájuk a különböző. A Dragonyosok csakis lovasított lövészek voltak, akik mindig gyalog harcoltak s nevüket a sárkány (dragon) alakú kanóctartókkal (Németországban és nálunk kakasfej alakú volt s azért kakasnak nevezték) ellátott sárkányos puskákról kapták.

5 Dragonyosok (Dragoon)
A Dragonyosokat többször menetközben, tehát lóháton is támadták, ezért a lóháton való harcra is betanították őket s később mindinkább e harcra fektették a hangsúlyt, ugy hogy később a szuronyokat is elvették tőlük s puska helyett csak oly karabélyt adtak nekik, mint a többi könnyü lovasnak. Lovakon szállított, de gyalog harcoló csapatok szervezését azóta több izben - nagyban Oroszországban ig - kisérelték meg, de az eredmény mindig az volt, hogy az ily csapat vagy csak kelletlenül szállt le a lóról vagy tulságosan figyelte a hátrahagyott lovakat, nehogy azokat elveszítse. Középszerüen teljesítette gyalogsági szolgálatát, vagy pedig a csapat észrevétlenül rendes lovassággá fejlődött.

6 Huszárok Huszárok: Nem szokványos könnyűlovasság, mely már a 15.században kialakult. A huszár szó a magyar húsz szóból származik, mely arra utal, hogy a huszár regimentek eredetileg 20 katonából álltak. Kis csapatokban harcoltak, de Mátyás király idejében átszervezték őket egy erős, magasan képzett és motivált hadseregtestté. Időközben a könnyű huszárokat az európai országok sorra átvették, hogy a gyalogsággal és a tüzérséggel hatékonyan felvehessék a harcot. A legérdekesebbek a Lengyel- Litván nehézhuszárok voltak, melyek nehéz páncélzatot, lándzsát, kardot, 2 pisztolyt viseltek. A huszárok részben már a 17. század vége felé, részben a 18. század elején a kopja helyett karabélyt és pisztolyokat kaptak.

7 Huszárok A 17. század végén szervezett huszárezredek 3000 lovasból álltak; e rendkívül nagyszámú lovasok az ezredek vezetését rendkívül megnehezítették, amiért is 1701-ben elrendelték, hogy minden huszárezred csakis 1067 főből álljon, amelyek 6 svadront képeztek; minden svadron 2 századra (kompánia) volt tagozva. 1770-ben a császári és királyi (cs. és kir.) hadsereg összes lovasságánál s így a huszároknál is a kompániákba és svadronokba való tagozás helyett a századok (Escadronen) és osztályok (Divisionen) képzése rendeltetett el; 2 század képezett 1 osztályt s az osztályokat parancsnokuk tisztsége szerint nevezték el, a századok pedig minden osztályban számokat kaptak s az osztály nevéhez illesztett számokkal neveztettek meg (p. első őrnagyi 2. század). Az osztályok és századok ezen megnevezését 1851-ben szüntették meg.

8 Dzsidások (Uhlan)

9 Dzsidások (Uhlan) Dzsidások (Uhlanok): A lándzsa v. dzsida volt a tulajdonképeni döfőfegyver, melynek a kézvédő mögött átmarkolhatás végett vékonyabbra faragott nemét a magyarok kopjának nevezték. A gyalogság használta rövidebb dzsida dárda nevet viselt, míg a hosszabb fajtájú lándzsa, melyet a XIV. sz. -ban különösen a svájciak kedveltek a pika nevet viselte. A lándzsások roham során fejtették ki legpusztítóbb erejüket, de más lovassák ellen ügyetlennek bizonyultak (a szablyához viszonyítva) közelharcban. A 19.század végére a lándzsások az első sorban harcoltak míg mögöttük a második sorban a szablyával harcolók.

10 Dzsidások (Uhlan) Annak ellenére hogy a lovasság évezredek óta használta a lándzsát, a modern európai lándzsásokat a 18.századbeli lengyelországból származtatták. A lengyel lándzsások akik a Naóleoni háborúkban harcoltak igen hatékonynak mutatkoztak. A háború végére minden fontosabb európai hatalom felállított egy saját lándzsás regimentet. A lándzsások a mellkasnál dupla rétegű kabátot viseltek (kurta), színes övet, és egy négyzetes tetejű Lengyel sapkát (Czapka). A lándzsáik feje tövénél általában fecskefarkú zászlót hordtak. Eleinte ezeket azért agagták rá a lándszáikra hogy az ellenfél lovait megzavarja, de ez később már csak díszítőelemmé degradálódott

11 Rangok a császári királyi hadseregben
Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Honvéd Rangjelzés: Üres gallér

12 Rangok a császári királyi hadseregben
Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Őrvezető Rangjelzés: Hat ágú fehér csillag a galléron

13 Rangok a császári királyi hadseregben
Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Tizedes Rangjelzés: 2 fehér hatágú csillag a galléron

14 Rangok a császári királyi hadseregben
Gyalogság/Lovasság/ Tüzérség: Szakaszvezető Rangjelzés: 3 fehér hatágú csillag a galléron

15 Rangok a császári királyi hadseregben
Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Őrmester Rangjelzés: Sárga selyem sujtás ami a gallér sarka felé halad, 3 hatágú fehér csillaggal a galléron

16 Rangok a császári királyi hadseregben
Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Főtörzsőrmester Rangjelzés: Egy 13mm-es és egy 6mm-es selyem sujtás ami a gallér sarka felé halad, 3 hatágú fehér csillaggal

17 Rangok a császári királyi hadseregben
Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Főtörzszászlós Rangjelzés:Egy 13mm-es és egy 6mm-es selyem sujtás ami a gallér sarka felé halad, 1 hatágú arany csillaggal

18 Rangok a császári királyi hadseregben
Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Alhadnagy Rangjelzés: Egy 13mm-es arany sujtás ami a gallér sarka felé halad, 1 hatágú ezüst csillaggal

19 Rangok a császári királyi hadseregben
Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Hadnagy Rangjelzés: Egy hímzett arany vagy ezüst hatágú csillag

20 Rangok a császári királyi hadseregben
Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Főhadnagy Rangjelzés: Két hímzett arany vagy ezüst hatágú csillag

21 Rangok a császári királyi hadseregben
Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Százados Rangjelzés: Három hímzett arany vagy ezüst hatágú csillag

22 Rangok a császári királyi hadseregben
Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Őrnagy Rangjelzés: Egy hímzett arany vagy ezüst hatágú csillag és az ezzel ellenkező színű hímzett gallér

23 Rangok a császári királyi hadseregben
Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Alezredes Rangjelzés: Két hímzett arany vagy ezüst hatágú csillag és az ezzel ellenkező színű hímzett gallér

24 Rangok a császári királyi hadseregben
Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Ezredes Rangjelzés: Három hímzett arany vagy ezüst hatágú csillag és az ezzel ellenkező színű hímzett gallér

25 Rangok a császári királyi hadseregben
Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Vezérőrnagy Rangjelzés: Arany színű cikk-cakk motívumú gallér egy hímzett ezüst hatágú csillaggal

26 Rangok a császári királyi hadseregben
Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Altábornagy Rangjelzés: Arany színű cikk-cakk motívumú gallér két hímzett ezüst hatágú csillaggal

27 Rangok a császári királyi hadseregben
Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Vezérezredes Rangjelzés: Arany színű cikk-cakk motívumú gallér három hímzett ezüst hatágú csillaggal


Letölteni ppt "Samu Gergely: Az idegen seregek haditechnikája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések