Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanterv és vizsga Kaposi József. A tanterv fogalma, jellemzői Pedagógiai dokumentum, az iskolai tanulásszervezés általános pedagógiai és didaktikai tantárgy-pedagógiai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanterv és vizsga Kaposi József. A tanterv fogalma, jellemzői Pedagógiai dokumentum, az iskolai tanulásszervezés általános pedagógiai és didaktikai tantárgy-pedagógiai."— Előadás másolata:

1 Tanterv és vizsga Kaposi József

2 A tanterv fogalma, jellemzői Pedagógiai dokumentum, az iskolai tanulásszervezés általános pedagógiai és didaktikai tantárgy-pedagógiai szempontjai tartalmazza. Kijelöli:  az értékeket, célokat  a tananyag elrendezését  a módszereket  a taneszközöket  az értékelés módjait

3 A tanterv típusai A tanterv típusai 1.Szillabus – a nevelési célok és a tananyag rövid kifejtése 2.Előíró, „adagoló” – előírja melyik évben, milyen sorrendben, mit kell tanítani. 3.Alaptanterv – műveltségi területenként, évfolyamokra, fogalmazza meg a tananyagot és követelményeket. Óratervet nem tartalmaz (kereszttantervek)

4 4. Kerettanterv – iskolatípusokra, tantárgyakra, tantervi modulokra határozza meg a kötelező tananyagot és követelményeket. 5. A program – mely tartalmazza a diagnózist, a célokat, tartalmakat, a tartalom organizációját, a tanulási feladatokat, terveket, módszereket, stratégiákat és az értékelés tervét.

5 A tantervek szintjei 1.A deklarált tanterv – ez a tanterv üzenete 2.Transzformált vagy „lefordított” tanterv – amikor a tanár egyéni arculatot ad a helyi lehetőségek alapján a központi előírásoknak. 3.Elsajátított tanterv – tartalmazza a tanuló előzetes tudását, környezetének hatásait, valamint az előírt műveltség tanári értelmezését – ez az egyéni tudás.

6 A tantervek tartalma A tanyag-kiválasztás forrásai (sources) A tananyag-kiválasztás szűrői (screens) 1. A tanuló tanulási szükségletei, érdeklődései, aspirációi, stb. I. A társadalomról, a nevelésről szóló általános filozófia (pl. a demokrácia). 2. A kortárs társadalom igényei az iskola, a műveltség iránt. 3. A szaktudományok képviselői által relevánsnak tartott tudás köre. II. A tanuláspszichológiai által feltárt fejlesztési lehetőségek.

7 A vizsga fogalma, jellemzői Előre meghirdetett követelmények és előzetesen rögzített módszerek szerint folyó ellenőrzés, értékelés.Jellemzői: tanulásra ösztönzik a tanulókat;tanulásra ösztönzik a tanulókat; összesített képet adnak a tanulás egészének vagy fontosabb szegmentumainak az eredményéről;összesített képet adnak a tanulás egészének vagy fontosabb szegmentumainak az eredményéről; az adott követelmények és módszerek keretei közt lehetőséget adnak arra, hogy az értékelést a tanulók egyéni képességeihez és érdeklődéseihez lehessen igazítani (tantárgy- választások, nívószintek beiktatása révén).az adott követelmények és módszerek keretei közt lehetőséget adnak arra, hogy az értékelést a tanulók egyéni képességeihez és érdeklődéseihez lehessen igazítani (tantárgy- választások, nívószintek beiktatása révén).

8 Záróvizsgák típusai SzempontNémetAngolJapánSvéd Van-e?IgenIgenIgenNincs Belső-külső?BelsőKülsőKülső- Szervező?IskolaiRegionálisOrszágos- Fokozatok?EgylépcsősKétlépcsősEgylépcsős- Tantárgyi v. tantárgycsop orti? TantárgyiTantárgyiTantárgy-csoportos- Értékelés módszere? Standardizált Standardiz ált Standardizált Stand ardi- zált Értéke?VízumÚtlevél Útlevél magán, vízum állami egyetemre vízum

9 A vizsgák vitatott kérdései Tartalom Hány tantárgyból, és mely tantárgyból legyenek kötelező illetve szabadon választott vizsgák? (tantárgycsoportok) Módszerek Írásbeli - teszt, esszé SzóbeliGyakorlati Képességek vagy tudás Külső vagy belső vizsga

10 Ország A vizsgafeladatok készítésének felelősei A vizsgafeladatok értékelésének felelősei Ausztria A tanárok, de a tartományi iskola-tanács hagyja jóvá. Az iskola tanáraiból álló vizsgabizottság javasolja az osztályzatot, melynek külső elnöke van, pl. szakfelügyelő vagy minisztériumi hivatalnok. Belgium A tanárok. A tanárok javasolják és az osztályt tanító tanárokból álló osztálytanács erősíti meg, mely az igazgató vezetése alatt áll. Dánia A minisztérium. Két külső vizsgáztató, akiket a minisztérium nevez ki. Finnország Az Érettségi Vizsgatanács. Franciaország Egy tudományos szakértői csoport. A minisztériumé a döntő szó. Görögország A tanárok. Izland

11 Ország A vizsgafeladatok készítésének felelősei A vizsgafeladatok értékelésének felelősei Lichteinstein A tanárok. A tanárok, de az országos, az osztrák és a svájci hatóságok felügyelete mellett. Luxemburg A minisztérium. A vizsgadolgozatokat először leosztályozzák az iskolában, majd külső összehasonlítás céljából elküldik két másik iskolába. Norvégia Az országos vizsgabizottságok. Tapasztalt tanárokbl álló értékelő csoportok. Olaszország A minisztérium. Az öt külső, egy belső tanárból, valamint egy külső igazgatóból vagy egyetemi oktatóból álló vizsgabizottság. Portugália A minisztérium. Más iskolák tanárai az oktatási minisztérium által megadott értékelési kritériumok alapján. Spanyolország A tanárok.

12 A vizsgatárgyak száma Ország Írásbeli vizsgatárgyak száma Írásbeli vizsgatárgyak száma Olaszország 2 tantárgy Ausztria 3-4 tantárgy Liechtenstein 5 tantárgy Portugália, Luxemburg, Franciaország 6-8 tantárgy

13 Vizsgakombinációk OrszágVizsga Portugália, Finnország Nincs szóbeli. Ausztria, Dánia, Olaszország, Liechtenstein Néhány tantárgyban van szóbeli, illetve kiválthatja az írásbelit. Franciaország, Luxemburg Néhány tárgynál szóbeli részvizsga van. Norvégia Csk néhány kiválasztott gyerek szóbelizik bizonyos tárgyakból.

14 A vizsgaeredmény összetevői Ország A végső jegy alapja Finnország, Franciaország Csak a vizsga. Ausztria Bizonyos iskolai munka kiválthatja a vizsgát. Dánia, Olaszország, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Portugália Vizsga + iskolai munka

15 A szelekciós kritériumok rangsora Rangsor Reliabilitás és objektivitás Prediktív validitás és gazdaságosság Költségkímélés Elfogadott- ság Magas szintű Zárt végű külső (teljesítmény- és alkalmasság) tesztek Középiskolai átlagteljesítmény alkalmassági teszttel kombinálva; Középiskolai átlagteljesítmény teljesítménytesztt el kombinálva Középiskolai átlagteljesítmény Sorsolás Felvételi beszélgetés

16 Rangsor Reliabilitás és objektivitás Prediktív validitás és gazdaságosság Költségkí- mélés Elfogadottság Közepes szintű Nyílt végű külső tesztek Középiskolai átlagteljesít- mény Várakozási idő Középiskolai átlagteljesít- mény Teljesítmény teszt Alkalmassági teszt Várakozási idő Külső tesztek Középiskolai átlagteljesít- mény Várakozási idő Alacsony szintű Személyes tényezők Sorsolás Külső tesztek Felvételi beszélge- tés Sorsolás Nem értékelhető Várakozási idő és sorsolás


Letölteni ppt "Tanterv és vizsga Kaposi József. A tanterv fogalma, jellemzői Pedagógiai dokumentum, az iskolai tanulásszervezés általános pedagógiai és didaktikai tantárgy-pedagógiai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések