Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 1 1.Téma VÁLLALATI PÉNZÜGYEK NME II.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 1 1.Téma VÁLLALATI PÉNZÜGYEK NME II."— Előadás másolata:

1 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 1 1.Téma VÁLLALATI PÉNZÜGYEK NME II.

2 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 2 Vállalati pénzügyek tantárgy. A tantárgy témái: - a gazdasági vállalkozás, funkciója, megjelenési formái, - a pénz fogalma, szerepe a nemzetgazdaságban, - a gazdaság irányítás pénzügyi politikája, az államháztartás, - a nemzetgazdaság bankrendszere, pénzügyi politikája, - a pénzügyek jelentősége a gazdasági vállalkozás működtetésében, A tantárgy oktatása: - hetenként két előadás és egy gyakorlati óra, - a félév közben egy zárthelyi dolgozat melynek megírása a vizsgára bo- csátás feltétele, - a félévi vizsga lehetőségek: = írásbeli vizsga dolgozat vagy = szóbeli vizsga,

3 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 3 A gazdasági vállalkozások pénzügyei. A gazdasági vállalkozások működésében hozott minden – termelési, személyügyi, stb. döntésnek, intézkedésnek, folyamatnak van pénzügyi vonzata, vetülete. a pénzügyi döntések is visszahatnak a reálfolyamatokra. A pénz kapcsolja össze az alapvető gazdálkodási folyamatokat: - pénz szükséges az alapításhoz, - pénz szükséges a működőképesség fenntartásához - pénzben fejezzük ki a ráfordításokat, eredményeket, - pénz szükséges a bővítéshez, szerkezetváltáshoz - pénz szükséges a csőd, a felszámolás végrehajtásához

4 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 4 A gazdasági vállalkozás pénzügyi irányítása sikeressé- gének mércéje: a vállalkozás értékének a vállalkozás vagyonának növekedése, gyarapodása, a vállalkozás hosszú távú célja, a tulajdonosi érdek. a rövid távú cél: - a liquiditás, a kész-fizetőképesség biztosítása, - az optimális portfolió – vagyonösszetétel – kialakítása

5 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 5 A hosszú távú tulajdonosi cél. A hosszú távú tulajdonosi cél – a vállalkozás értékének növelése – jó beruházási-befektetési döntések meghozatalával, az eszközök hatékony működtetésével érhető el. A vállalkozás értékének növelését kijelölő pénzügyi döntésekben foglaltak a jól működő piacon található tőke bevonásával valósítha- tók meg.

6 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 6 Gazdasági vállalkozás.

7 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 7 A gazdasági vállalkozás fogalma: haszonszerzés érdekében, mások szükségletének kielégítésére szolgáló javak előállítása és ellenérték fejében történő átadása érdekében kifejtett tudatos cselekvések összessége. A nemzetgazdaság termelő funkcióját valósítja meg. Működési célja nyereség szerzés, a vagyongyarapítása.

8 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 8 A gazdasági vállalkozó egység, a társadalmi munkamegosztás, a fejlett árú- termelési viszonyok olyan szervezeti alap- egysége amely a nemzetgazdaság más szer- eplőitől elkülönülten folytatja működését. - jogilag is biztosított önállósággal rendelkezik, - önállóan gazdálkodik és vállalkozik, - a nemzetgazdaság többi szereplőjével a piac segítségével tart kapcsolatot,

9 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 9 A vállalkozó az a természetes személy aki a vállalkozást felelősség- gel működteti. - a vállalkozás lelke, - jellemző tulajdonságai: = gyakorlati érzék, = önállóság, = állhatatosság, = kreativitás, intuitív készség, = önbizalom, = kommunikációs készség,

10 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 10 Gazdasági vállalkozás. A gazdasági vállalkozásokról szóló jogszabályok: a, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV törvény, b, a szövetkezetekről szóló 1992. évi LXXIV törvény, c, az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény Alapítás feltételei: gazdasági követelmény: tőke, az erőforrások megszerzésének gazdasági alapja, -jogszabályi előírás: alapító okirat/ kivéve egyéni vállalkozás/, adószám, TB törzsszám, bankszámla, egyéni vállalkozás vállalkozói engedélye, cégbírósági bejegyzés

11 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 11 Gazdasági vállalkozás megszünése. A megszűnés formái: a, tulajdonosi döntés alapján - megszűnés, feltétel: kötelezettségek teljesítése, - átalakulás másik vállalkozási formává, - beolvadás, összeolvadás, szétválás, b, jogszabályi-gazdasági kényszer alapján - tőke hiány esetén átalakulás másik vállalkozási formává, - fizetés képtelenség esetén felszámolás,

12 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 12 A gazdasági vállalkozások megjelenési formái: a lehetséges megjelenési formák alakulását törvények teszik lehetővé. Tőke tulajdonlás szerint: Jogképesség szerint: jogi személyiség nélküli jogi személyiségű Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás. gazdasági társaság Kkt, Bt, Kft, Rt. szövetkezet.

13 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 13 2. A vállalkozás vagyona. A gazdasági vállalkozás vagyonának érték nagyságát a vállalkozás rendelkezésére álló tőke – saját és idegen tőke – együttes értéke határozza meg. A tőke a vagyon elemek megszerzésének anyagi forrása. A gazdasági vállalkozás – megvásárolt, nyereségével megszerzett – vagyon elemei a vállalkozás eszközei. Eszközök: immateriális javak + tárgyi eszközök + pénzeszközök

14 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 14 A Tőke. 1.Saját tőke. 1,1 Jegyzett tőke > az alapító által adott alap tőke, 1,2 Tartalék tőke > az alapító által adott, de be nem jegyeztetett tőke 1,3 +-Eredmény tartalék a működés eredményéből osztalékként ki nem vett rész, 1,4 Értékelési tartalék

15 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 15 2. Idegen tőke. 2,1 Kamat fizetés ellenében kölcsön vett összeg, - bank hitel, - egyéb kölcsön 2,2 A vállalkozás működése során keletkezett összeg - ki nem fizetett munkabér, - ki nem fizetett vételár, - be nem fizetett adó és járulék,

16 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 16 Az eszközök összetétele. Az eszközök megjelenési formája szerint: - pénzeszközök, - tárgyi eszközök, munka eszközök, berendezések, anyagok, - immateriális javak, softverek, vagyoni értékű jogok, Az eszközök funkció szerinti összetétele szerint: a, befektetett eszközök, azok az eszközök amelyek az igénybe vétel- től számított egy évnél hosszabb időtartam alatt használódnak el, b, forgó eszközök, azok az eszközök amelyek nem minősülnek befektetett eszköznek.

17 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 17 Befektetett eszközök elemei. a, Immateriális javak b, Befektetett tárgyi eszközök b, Befektetett tárgyi eszközök - ingatlanok, - műszaki berendezések, - egyéb berendezések, - beruházások, c, Befektetett pénzeszközök c, Befektetett pénzeszközök - tartós betétek, - tartós kölcsönök, - üzletrészek, részvények, - kötvények,

18 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 18 Forgóeszközök. - Követelések - Készletek - Értékpapírok - Pénzeszközök

19 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 19 Gazdasági vállalkozás vagyonának összetétele. ESZKÖZÖK FORRÁSOK Befektetett eszközök 600Saját tőke1000 Forgó eszközök 400Kötelezett- ségek Eszközökösszesen 1000Források összesen 1000

20 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 20 A gazdasági vállalkozás működtetéséhez igénybe vehető erőforrások. Anyagi erőforrások: - munka tárgyak: anyagok, - munka eszközök: szerszámok, gépek, - külső szolgáltatások: szállítás, posta, telefon, Emberi munkaerő: - foglalkoztatott munkavállaló,

21 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 21 Az igénybe vételtől számítva egy évnél hosszabb időtartam alatt elhasználódó eszközféleségek -befektetett eszközök- vásárlását beruházás -nak nevezzük. Az általában egy éven belül elhasználódó eszközféleségek - forgóeszközök - vásárlását folyó beszerzés -nek nevezzük Az erőforrások megszerzésének módja.

22 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 22 a, a gazdasági vállalkozást a vállalkozó természetes személy működteti, A vállalkozó az a természetes személy aki a vállalkozást felelős- séggel vezeti, A vállalkozó lehet a vállalkozás tőke tulajdonosainak egyike, vagy lehet alkalmazott munka vállaló akit a tulajdonosok a vezetéssel megbíznak, b,a mások szükségletének kielégítésére alkalmas javak előállítása: vállalás, saját elhatározás, saját kockázat, meg bízás elfogadása közvetlen megbízás pályázat

23 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 23 A gazdasági vállalkozás működésének tartalma. Működés elemei: üzemi – üzleti I, szokásos tevékenység pénzügyi - üzemi-üzleti tevékenység javak előállítása, vállalás, értékesítés - pénzügyi tevékenység a vállalkozás pénzeszközeinek hasznosítása

24 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 24 II. Rendkívüli események. A rendkívüli események – rendkívüli bevételek és rendkívüli rá- fordítások – (SzT 86§) - függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, - a vállalkozó rendes üzemmenetén kívül esnek, - a szokásos vállalkozói tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban. Rendkívüli bevétel: - térítés nélkül kapott – apport – vagyontárgy értéke, - elengedett kötelezettség értéke, Rendkívüli ráfordítás: - térítés nélkül átadott – apport – vagyontárgy értéke - tartozás átvállalása, - visszavásárolt saját részvény /üzletrész/ értéke,

25 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 25 A működés eredménye és kötelezettségei. Teljesítés: - a vállalás megbízásnak megfelelő megvalósítása, - a javak átadása a megrendelőnek, tulajdon változás, birtokba adás, - számla benyújtása, követelés, ellenérték behajtása, Eredmény: áre - árbevétel – ráfordítás = gazdasági eredmény a > r = nyereség, a < r = veszteség, Kötelezettség: - adó fizetési kötelezettség, - beszámolási kötelezettség, nyilvántartási kötelezettség,

26 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 26 A beszámolási kötelezettség. A számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdasági vállalkozások - azok a társas gazdasági vállalkozások amelyek az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá történt bejelentkezés mellet nem tértek át a bevétel nyilvántartás vezetésére - a vállal-kozásnak - a gazdasági évben folytatott működéséről, továbbá - a gazdasági év utolsó napján – fordulónapján – fennálló vagyoni-, jövedelmi- és pénzügyi helyzetüket bemutató, könyv- viteli adatokkal alátámasztott beszámolót köteles készíteni.

27 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 27 A beszámoló célja, hogy a gazdasági vállalkozás - a gazdaság többi szereplője számára, - a fordulónapi vagyoni állapotáról a döntéseik meghozatalához megbízható és valós információt adjon.

28 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 28 A számviteli törvény és a hatályos vények előírásai szerint, a gazdasági vállalkozások folyamatos könyvviteli nyilvántartást kötelesek vezetni. A számviteli törvény és a hatályos - a személyi jövedelem adóról szóló, valamint az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló – adótörvények előírásai szerint, a gazdasági vállalkozások a tevékenységük során előforduló gazdasági eseményeknek – gazdasági műveleteknek – a vállalkozás vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetét érintő hatásait mutató számszerű adatairól folyamatos könyvviteli nyilvántartást kötelesek vezetni.

29 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 29 Pénz.

30 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 30 A piac gazdaságban a pénz - alkalmazása - alkalmazása = az áruvásárlásban, = a tőke forgalomban jelenik meg, - szerepe - szerepe a pénzfunkciókban nyilvánul meg, A gazdaságban a pénz két formában van jelen: - jegybankpénz - érme és bankjegy - - bankszámlapénz - jegybankpénz - érme és bankjegy - amelyet csak a jegybank bocsáthat ki, - bankszámlapénz amelyet a jegybank és a kereskedelmi bankok teremtenek. A pénz formájának a pénzforgalom lebonyolítása szempontjából van jelentősége, modern gazdaságban a pénzforgalom döntő hányada bankszámla- pénz- forgalom formájában bonyolódik le.

31 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 31 A pénz lényege. a, A pénz lényege: hitel teremti meg a pénzt, ezért a pénz lényege az, hogy hitelpénz. a, A pénz lényege: az, hogy hitelpénzként hitelnyitással kerül a forgalom- ba, majd a hitel vissza fizetésével lép ki a forgalomból, hitel teremti meg a pénzt, ezért a pénz lényege az, hogy hitelpénz. b, Könyvviteli nyilvántartás szempontjából: b, Könyvviteli nyilvántartás szempontjából: - a pénz a lakosság, a vállalkozások bankkal szembeni követelése, - hitelnyújtás esetén a bank az ügyfél betéti számlájára helyezi a hitele- zett összeget, az ügyfél bankszámláján bankszámla pénzként jelenik meg, c, A pénzteremtés folyamata: c, A pénzteremtés folyamata: a bankszámlapénz megsokszorozó- dása, - hitelnyújtással, és/vagy - külföldi deviza vásárlásával

32 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 32 Pénzteremtés hitelnyújtással: - az ügyfelek által elhelyezett elhelyezett, jegybank pénzből /bankjegyekből és érmékből/ álló betét összeg pénzfor- mája megváltozik, bankszámlapénz lesz, - a bank a nála elhelyezett betét összeg = jegybanki előírás szerinti /tartalék/ hányadát kö- teles a jegybanknál letétbe helyezni, = kötelező tartalékon felüli részét hitelként folyó- síthatja.. - a bankrendszer egészében a hitelfolyósítás révén a bank- számlapénz mennyisége megnő, megsokszorozódó mó- don. A bankszámlapénz megsokszorozódása a pénzmultiplikáció.

33 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 33 A pénz funkciók az áruforgalomban: - közvetítő eszköz az eladó és a vevő között, - pénzközvetítés nélkül az árucsere barter ügyletként megy végbe a vevő-eladó valamelyikének fizetéskép- telen sége esetén, - nem csupán az áruforgalom közvetítő eszköze, a kicserélhetőség állapotában van, - közös nevezőként lehetővé teszi a különféle áruk összehasonlítását - lehetővé teszi a fizetési halasztást, a hitelbe történő adás-vételt, - megindítja az eladósodási folyamatokat, - a hitelképesség mércéje, válságok forrása,. - értékmegőrző, - mint vagyontárgynak nagyobb a liquiditása, - infláció időszakában rohamosan gyengül az értékmegőrző funkciója,

34 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 34 A pénz funkciói a tőkeforgalomban: - a tőke forgalom – a megtakarítások és pénzfelhalmozódások keletke- zése – lebonyolításának eszköze, - a változó szerkezetű, átalakuló technológiájú gazdaságban a megtakarí- tások képződésének és a jövedelmező befektetés helye nem esik egybe - a tőkeforgalom, a pénz menedzselése,

35 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 35 A nemzetgazdaságban végbemenő gazdasági folyamatok cserekap- csolatai megvalósításához szükséges pénzeszközöket a bankrendszer biztosítja. A pénzforgalom hivatalos pénzeszkö- zeit a pénzkibocsátá- sára feljogosított jegybank – hazánk- ban – A Magyar Nemzeti Bank MNB bocsátja ki. A nemzetgazdaság pénz készleteinek keze-lése a kereskedelmi bankok hatáskörébe tartozik

36 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 36 a, A jegybank feladata: - a bankjegyek kibocsátása, - a kereskedelmi bankok működésének befolyásolása, - arany és deviza tartalék gyűjtése, - nemzetközi pénzügyi szervezetekben való tagsági feladatok ellátása, - a kormánybankjaként = vezeti az állami költségvetés számláit, = hitelt nyújt, = végső hitelező, b, A kereskedelmi bankok feladata: b, A kereskedelmi bankok feladata: - hitelnyújtással pénzteremtés, - bankszámla pénz kezelése - hitelt nyújtó ügyfelek betét tulajdonainak kezelése, - pénztartalék képzés = a kereskedelmi bank jegybanki pénzkészlete a kötelező tartalék, = fölös tartalék hitelként kihelyezhető.

37 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 37 A közvetlen fizető eszközként alkalmazható készpénz megjelenési formái: a,fémpénz, pénzérme, b, bankjegy, papírpénz, c, készpénz helyettesítő eszközök - csekk, névre szólóan kiállított okmány, mely a vállalko- zás pénzét kezelő banknál váltható készpénzre, - váltó, fizetési ígérvény, mely a rajta feltüntetett időpont- ban és helyen váltható készpénzre - bankkártya, a vállalkozó bankszámlájáról készpénz felvételét, és átutalással vásárlási ellenérték kifizetését teszi lehetővé,

38 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 38 A bankszámla pénz a készpénz eszközöket kímélve – azokat helyet- tesítve – teszi lehetővé a cserekapcsolatok megvalósítását. A bankszámla pénz a kereskedelmi banknál pénzbetétet elhelyezők pénze - betétösszege -. A betét tulajdonos a betétként elhelyezett pénzével saját elhatáro- zása szerint rendelkezik.

39 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 39 A betét kezelő bank - az elhelyezett betét után kamatot fizet, - csak a pénztulajdonos hozzájárulásával - utasítása vagy en- gedélye alapján teljesíthet kifizetést a betét terhére, az ál- lammal szembeni tartozás kivételével, - a betétes pénzét a mindenkori pénzforgalmi szabályok sze- rint saját felelősségére hitelként kölcsön adhatja.

40 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 40 A bankban elhelyezett betétösszegből kifizetés - a bankszámla tulajdonos utasítására átutalással, csekk útján, váltó útján - a hitelező kezdeményezésére, a bankszámla tulaj- donos hozzájárulásával inkasszó alapján, - bírósági ítélet illetve adóhatósági határozat alap- ján történhet. A bankban elhelyezett betétet tartalmazó bankszámlára befizetés - bankszámláról szóló szerződés ellenkező ren- delkezése hiányában - korlátlanul történhet.

41 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 41 A gazdasági vállalkozás a pénzeszközeit – napi pénzforgalomhoz szükséges pénzmennyiség kivételével – bankszámlán köteles tartani. A gazdasági vállalkozás egyidőben több banknál több bankszámlát is nyithat.

42 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 42 A pénzkínálat alakítása A pénzkínálat alakítása a bankrendszer kezében van. A pénzkereslet (pénztartás) A pénzkereslet (pénztartás) elemei: - lakosság pénztartása vásárlás céljára > transzakciós pénzkereslet, - lakosság kedvező és kedvezőtlen kiadásaira tartalékolás > óvatos- sági pénzkereslet, - a pénzkereslet elemei = a jövedelem szinvonalával egyenes arány- ban változik, = a kamatlábbal fordított arányban válto- zik, - a vagyontartás eszköze aktív pénzkereslet, - egyensúlyi kamatláb : L = M = pénztartás = pénzkereslet,

43 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 43 a, kliring elszámolás: a, kliring elszámolás: követelések és tartozások készpénzben vagy áruszállítással, b, valuta árfolyam: b, valuta árfolyam: egy ország valutájának másik ország valutájában kifejezett ára, - piaci kategória, - a paritás nem piaci kategória, elméleti egyenérték - befolyásolja export-import alakulását, c. fizetési mérleg: c. fizetési mérleg: - import = valuta kínálat, - export = valuta kereslet, - a valuta iráni kereslet származtatott jellegű, - tartós hiány = nagyobb a valuta kínálat mint a kereslet, többlet = nagyobb a valuta kereslet mint a kínálat, Nemzetközi pénzügyek.

44 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 44 A rövid távú pénzügyi célok: A liquiditás megőrzése: mindig álljon rendelkezésre a mindenkori fizetőképesség biztosításához éppen ele- gendő - pénz, - készpénz helyettesítő: csekk, hitelkártya, - rövid idő alatt pénzre váltható: látra szó- ló betét, kötvény, árúkészlet, gép, ingat- lan stb,eszköz. Az optimális – portfólió – va- gyon összetétel kialakítása: - mindig legyenek a fizetőké- pességet biztosító liquid esz- közei, - eszközeinek egy része legyen biztonságos, kiszámítható ho- zamú, - legyenek a jövő hozamát biz- tosító kockázatosabb befek- tetései is.

45 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 45 A pénzügyi döntések két fő csoportját: a. a beruházási, a mérleg eszköz oldalához kötődő és a. a beruházási, a mérleg eszköz oldalához kötődő és b, a finanszírozási, a mérleg forrás oldalához kötődő és b, a finanszírozási, a mérleg forrás oldalához kötődő és technikai jellegű technikai jellegű döntéseket különböztetjük meg. A beruházási – befektetési döntések a vállalkozás eszközeit érintik, arra vonatkoznak, hogy - a vállalkozás működésébe bevont eszközöket mi módon hasznosítsák. - milyen eszközöket és milyen módon vásároljanak > beruházás, > lisingelés, > kölcsönzés, - mely területen, formában időtartamra történjék a lekötés, - a befektetés lehet > reáleszközök ingatlan, szállítóeszköz beruházás > pénzügyi befektetés értékpapír vásárlás, - a döntések főszempontjai: a hozam, a kockázat, a liquiditás,

46 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 46 A finanszírozási döntések. A finanszírozási döntés a vállalkozások - pénztőkével való ellátását, - az alapításhoz működtetéshez, bővítéshez, átalakításhoz, pénzeszközök megszerzését jelenti. A forrás szerzés – hitel, lízing-konstrukciók, értékpapír kibocsátás – összevetésére és a legmegfelelőbb változat kiválasztására alkalmas elegendő mennyiségű és mélységű ismeretét igényli. A finanszírozási döntések eredményeként alakul ki a vállalkozás tőkeszerkezete. A saját és az idegen tőke aránya határozza meg a képződött nyereség felhasználásának, felosztásának módját és arányait.

47 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 47 A vállalkozás technikai jellegű pénzügyi döntéssel választja meg - azt a pénzintézetet amelynek pénzügyi szolgáltatásait igénybe kívánja venni, - azt a pénzintézetet amelynek pénzügyi szolgáltatásait igénybe kívánja venni, - hogy milyen fizetési módokat választ. - hogy milyen fizetési módokat választ. A technikai jellegű pénzügyi döntések is - a bankok szolgáltatásainak díja, - a fizetési módokhoz kapcsolódó kereskedelmi és árfolyam kockázatok befolyásolják a vállalkozás gazdálkodásának eredményességét.

48 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 48 A vállalkozás tevékenységének értékelése, a beruházási és finanszírozási döntések megfelelő mennyiségű, részletezett- ségű és minőségű információt igényel. Külső információ források: Külső információ források: - Cégbíróságok - céginformációt szolgáltató vállalkozások - bankok, tőzsdék, - statisztikai évkönyvek Belső információ források: Belső információ források: a vállalkozás - saját kimutatásai, - tervei, - hitelkérelme, - mérlege és beszámolója A vállalkozás teljesítménye, vagyoni helyzete iránt nagyon sokan érdek- lődnek akik számára következményekkel jár a vállalkozás helyzetének vál- tozása. - befektetők, hitelezők, - adóhatóság, - tőzsde, - biztosítók

49 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 49 A pénzügyi döntéseknél figyelembe kell venni - a pénz időértékét, - a kockázatot, - a bizonytalanságot. A pénzösszegek értéke, vásárló ereje jelentősen eltérhet attól függően, hogy milyen időpontban állnak rendelke- zésre. A vásárló erőt módosítja - az infláció, - az árfolyamok változása, - a kamatok, - az adó kulcsok változása. A különböző időpontokban rendelkezésünkre álló pénzeszközöket nem lehet egyszerűen összeadni vagy kivonni egymásból, mert az azonos címletek is különböző reálértéket képviselnek.

50 Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 50 Az értékeket egy közös időpontra kell átszámítani, - a jövőben rendelkezésre álló pénznél ez a jelenérték, vagyis mennyit ér ma egy későbbi időpontban befolyó követelés? - a jelenben rendelkezésre álló pénznél ez a jövőérték, vagyis mennyit fog érni bizonyos időmúlva? A kockázat alatt általában valamilyen kedvezőtlen esemény bekövetkezésének lehetőségét értjük. - Fontos, hogy a vállalkozás tisztában legyen az őt érintő legfon- tosabb kockázati tényezőkkel, azok súlyával, csökkentésük, elke- rülésük módjaival, - A kockázatok felismerése, értékelése, kezelése fontos segéd - eszköze a pénzügyi döntéseknek, lényeg a hozam és a kockázat közötti összefüggések feltárása. - A kockázatok felismerése, értékelése, kezelése fontos segéd - eszköze a pénzügyi döntéseknek, lényeg a hozam és a kockázat közötti összefüggések feltárása.


Letölteni ppt "Vállalati pénzügyek1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás 1 1.Téma VÁLLALATI PÉNZÜGYEK NME II."

Hasonló előadás


Google Hirdetések