Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1.Téma VÁLLALATI PÉNZÜGYEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1.Téma VÁLLALATI PÉNZÜGYEK"— Előadás másolata:

1 1.Téma VÁLLALATI PÉNZÜGYEK
NME II. Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

2 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
Vállalati pénzügyek tantárgy. A tantárgy témái: a gazdasági vállalkozás, funkciója, megjelenési formái, a pénz fogalma, szerepe a nemzetgazdaságban, - a gazdaság irányítás pénzügyi politikája, az államháztartás, a nemzetgazdaság bankrendszere, pénzügyi politikája, - a pénzügyek jelentősége a gazdasági vállalkozás működtetésében, A tantárgy oktatása: hetenként két előadás és egy gyakorlati óra, a félév közben egy zárthelyi dolgozat melynek megírása a vizsgára bo- csátás feltétele, a félévi vizsga lehetőségek: = írásbeli vizsga dolgozat vagy = szóbeli vizsga, Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

3 A gazdasági vállalkozások pénzügyei.
A gazdasági vállalkozások működésében hozott minden – termelési, személyügyi, stb. döntésnek, intézkedésnek, folyamatnak van pénzügyi vonzata, vetülete. a pénzügyi döntések is visszahatnak a reálfolyamatokra. A pénz kapcsolja össze az alapvető gazdálkodási folyamatokat: pénz szükséges az alapításhoz, - pénz szükséges a működőképesség fenntartásához - pénzben fejezzük ki a ráfordításokat, eredményeket, - pénz szükséges a bővítéshez, szerkezetváltáshoz - pénz szükséges a csőd, a felszámolás végrehajtásához Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

4 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A gazdasági vállalkozás pénzügyi irányítása sikeressé-gének mércéje: a vállalkozás értékének a vállalkozás vagyonának növekedése, gyarapodása, a vállalkozás hosszú távú célja, a tulajdonosi érdek. a rövid távú cél: - a liquiditás, a kész-fizetőképesség biztosítása, - az optimális portfolió – vagyonösszetétel – kialakítása Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

5 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
.A hosszú távú tulajdonosi cél – a vállalkozás értékének növelése – jó beruházási-befektetési döntések meghozatalával, az eszközök hatékony működtetésével érhető el. A vállalkozás értékének növelését kijelölő pénzügyi döntésekben foglaltak a jól működő piacon található tőke bevonásával valósítha-tók meg. Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

6 Gazdasági vállalkozás.
Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

7 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A gazdasági vállalkozás fogalma: haszonszerzés érdekében, mások szükségletének kielégítésére szolgáló javak előállítása és ellenérték fejében történő átadása érdekében kifejtett tudatos cselekvések összessége. A nemzetgazdaság termelő funkcióját valósítja meg. Működési célja nyereség szerzés, a vagyongyarapítása. Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

8 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A gazdasági vállalkozó egység, a társadalmi munkamegosztás, a fejlett árú- termelési viszonyok olyan szervezeti alap- egysége amely a nemzetgazdaság más szer- eplőitől elkülönülten folytatja működését. - jogilag is biztosított önállósággal rendelkezik, - önállóan gazdálkodik és vállalkozik, - a nemzetgazdaság többi szereplőjével a piac segítségével tart kapcsolatot, Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

9 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A vállalkozó az a természetes személy aki a vállalkozást felelősség- gel működteti. - a vállalkozás lelke, - jellemző tulajdonságai: = gyakorlati érzék, = önállóság, = állhatatosság, = kreativitás, intuitív készség, = önbizalom, = kommunikációs készség, Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

10 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A gazdasági vállalkozásokról szóló jogszabályok: a, a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV törvény, b, a szövetkezetekről szóló évi LXXIV törvény, c, az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény Alapítás feltételei: gazdasági követelmény: tőke, az erőforrások megszerzésének gazdasági alapja, jogszabályi előírás: alapító okirat/ kivéve egyéni vállalkozás/, adószám, TB törzsszám, bankszámla, egyéni vállalkozás vállalkozói engedélye, cégbírósági bejegyzés Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

11 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
Gazdasági vállalkozás megszünése. A megszűnés formái: a, tulajdonosi döntés alapján - megszűnés, feltétel: kötelezettségek teljesítése, - átalakulás másik vállalkozási formává, - beolvadás, összeolvadás, szétválás, b, jogszabályi-gazdasági kényszer alapján - tőke hiány esetén átalakulás másik vállalkozási formává, - fizetés képtelenség esetén felszámolás, Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

12 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A gazdasági vállalkozások megjelenési formái: a lehetséges megjelenési formák alakulását törvények teszik lehetővé. Tőke tulajdonlás szerint: Társas vállalkozás. Egyéni vállalkozás gazdasági társaság Kkt, Bt, Kft, Rt . szövetkezet. Jogképesség szerint: jogi személyiség nélküli jogi személyiségű Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

13 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
2. A vállalkozás vagyona. A tőke a vagyon elemek megszerzésének anyagi forrása. A gazdasági vállalkozás vagyonának érték nagyságát a vállalkozás rendelkezésére álló tőke – saját és idegen tőke – együttes értéke határozza meg. A gazdasági vállalkozás – megvásárolt, nyereségével megszerzett – vagyon elemei a vállalkozás eszközei. Eszközök: immateriális javak + tárgyi eszközök + pénzeszközök Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

14 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A Tőke. Saját tőke. 1,1 Jegyzett tőke > az alapító által adott alap tőke, 1,2 Tartalék tőke > az alapító által adott, de be nem jegyeztetett tőke 1,3 +-Eredmény tartalék a működés eredményéből osztalékként ki nem vett rész, 1,4 Értékelési tartalék Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

15 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
2. Idegen tőke. 2,1 Kamat fizetés ellenében kölcsön vett összeg, - bank hitel, - egyéb kölcsön 2,2 A vállalkozás működése során keletkezett összeg - ki nem fizetett munkabér, - ki nem fizetett vételár, - be nem fizetett adó és járulék, Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

16 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
Az eszközök összetétele. Az eszközök megjelenési formája szerint: - pénzeszközök, - tárgyi eszközök, munka eszközök, berendezések, anyagok, - immateriális javak, softverek, vagyoni értékű jogok, Az eszközök funkció szerinti összetétele szerint: a, befektetett eszközök, azok az eszközök amelyek az igénybe vétel- től számított egy évnél hosszabb időtartam alatt használódnak el, b, forgó eszközök, azok az eszközök amelyek nem minősülnek befektetett eszköznek. Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

17 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
Befektetett eszközök elemei. a, Immateriális javak b, Befektetett tárgyi eszközök ingatlanok, műszaki berendezések, egyéb berendezések, beruházások, c, Befektetett pénzeszközök tartós betétek, tartós kölcsönök, üzletrészek, részvények, kötvények, Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

18 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
Forgóeszközök. - Követelések Készletek Értékpapírok - Pénzeszközök Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

19 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
Gazdasági vállalkozás vagyonának összetétele. ESZKÖZÖK FORRÁSOK Befektetett eszközök 600 Saját tőke 1000 Forgó 400 Kötelezett-ségek Eszközök összesen Források Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

20 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A gazdasági vállalkozás működtetéséhez igénybe vehető erőforrások. Anyagi erőforrások: - munka tárgyak: anyagok, - munka eszközök: szerszámok, gépek, - külső szolgáltatások: szállítás, posta, telefon, Emberi munkaerő: - foglalkoztatott munkavállaló, Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

21 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
Az erőforrások megszerzésének módja. Az igénybe vételtől számítva egy évnél hosszabb időtartam alatt elhasználódó eszközféleségek -befektetett eszközök- vásárlását beruházás-nak nevezzük. Az általában egy éven belül elhasználódó eszközféleségek - forgóeszközök - vásárlását folyó beszerzés-nek nevezzük Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

22 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
a, a gazdasági vállalkozást a vállalkozó természetes személy működteti, A vállalkozó az a természetes személy aki a vállalkozást felelős- séggel vezeti, A vállalkozó lehet a vállalkozás tőke tulajdonosainak egyike, vagy lehet alkalmazott munka vállaló akit a tulajdonosok a vezetéssel megbíznak, b ,a mások szükségletének kielégítésére alkalmas javak előállítása: vállalás, saját elhatározás, saját kockázat, meg bízás elfogadása közvetlen megbízás pályázat Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

23 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A gazdasági vállalkozás működésének tartalma. Működés elemei: üzemi – üzleti I, szokásos tevékenység pénzügyi - üzemi-üzleti tevékenység javak előállítása, vállalás, értékesítés - pénzügyi tevékenység a vállalkozás pénzeszközeinek hasznosítása Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

24 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
II. Rendkívüli események. A rendkívüli események – rendkívüli bevételek és rendkívüli rá-fordítások – (SzT 86§) - függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, - a vállalkozó rendes üzemmenetén kívül esnek, - a szokásos vállalkozói tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban. Rendkívüli bevétel: - térítés nélkül kapott – apport – vagyontárgy értéke, elengedett kötelezettség értéke, Rendkívüli ráfordítás: - térítés nélkül átadott – apport – vagyontárgy értéke tartozás átvállalása, visszavásárolt saját részvény /üzletrész/ értéke, Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

25 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A működés eredménye és kötelezettségei. Teljesítés: - a vállalás megbízásnak megfelelő megvalósítása, - a javak átadása a megrendelőnek, tulajdon változás, birtokba adás, - számla benyújtása, követelés, ellenérték behajtása, Eredmény: - árbevétel – ráfordítás = gazdasági eredmény a > r = nyereség, a < r = veszteség, Kötelezettség: - adó fizetési kötelezettség, - beszámolási kötelezettség, nyilvántartási kötelezettség, Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

26 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A beszámolási kötelezettség. A számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdasági vállalkozások azok a társas gazdasági vállalkozások amelyek az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá történt bejelentkezés mellet nem tértek át a bevétel nyilvántartás vezetésére - a vállal-kozásnak - a gazdasági évben folytatott működéséről, továbbá - a gazdasági év utolsó napján – fordulónapján – fennálló vagyoni-, jövedelmi- és pénzügyi helyzetüket bemutató, könyv-viteli adatokkal alátámasztott beszámolót köteles készíteni. Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

27 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A beszámoló célja, hogy a gazdasági vállalkozás - a gazdaság többi szereplője számára, - a fordulónapi vagyoni állapotáról a döntéseik meghozatalához megbízható és valós információt adjon. Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

28 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A számviteli törvény és a hatályos - a személyi jövedelem adóról szóló, valamint az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló – adótörvények előírásai szerint, a gazdasági vállalkozások a tevékenységük során előforduló gazdasági eseményeknek – gazdasági műveleteknek – a vállalkozás vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetét érintő hatásait mutató számszerű adatairól folyamatos könyvviteli nyilvántartást kötelesek vezetni. Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

29 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
Pénz. Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

30 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A piac gazdaságban a pénz - alkalmazása = az áruvásárlásban, = a tőke forgalomban jelenik meg, - szerepe a pénzfunkciókban nyilvánul meg, A gazdaságban a pénz két formában van jelen: - jegybankpénz - érme és bankjegy amelyet csak a jegybank bocsáthat ki, bankszámlapénz amelyet a jegybank és a kereskedelmi bankok teremtenek. A pénz formájának a pénzforgalom lebonyolítása szempontjából van jelentősége, modern gazdaságban a pénzforgalom döntő hányada bankszámla-pénz- forgalom formájában bonyolódik le. Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

31 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A pénz lényege. a, A pénz lényege: az, hogy hitelpénzként hitelnyitással kerül a forgalom- ba, majd a hitel vissza fizetésével lép ki a forgalomból, hitel teremti meg a pénzt, ezért a pénz lényege az, hogy hitelpénz. b, Könyvviteli nyilvántartás szempontjából: a pénz a lakosság, a vállalkozások bankkal szembeni követelése, hitelnyújtás esetén a bank az ügyfél betéti számlájára helyezi a hitele zett összeget, az ügyfél bankszámláján bankszámla pénzként jelenik meg, c, A pénzteremtés folyamata: a bankszámlapénz megsokszorozó dása, hitelnyújtással, és/vagy külföldi deviza vásárlásával Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

32 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
Pénzteremtés hitelnyújtással: - az ügyfelek által elhelyezett elhelyezett, jegybank pénzből /bankjegyekből és érmékből/ álló betét összeg pénzfor- mája megváltozik, bankszámlapénz lesz, - a bank a nála elhelyezett betét összeg = jegybanki előírás szerinti /tartalék/ hányadát kö teles a jegybanknál letétbe helyezni, = kötelező tartalékon felüli részét hitelként folyó síthatja. a bankrendszer egészében a hitelfolyósítás révén a bank számlapénz mennyisége megnő, megsokszorozódó mó- don. A bankszámlapénz megsokszorozódása a pénzmultiplikáció. Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

33 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A pénz funkciók az áruforgalomban: - közvetítő eszköz az eladó és a vevő között, pénzközvetítés nélkül az árucsere barter ügyletként megy végbe a vevő-eladó valamelyikének fizetéskép telen sége esetén, nem csupán az áruforgalom közvetítő eszköze, a kicserélhetőség állapotában van, - közös nevezőként lehetővé teszi a különféle áruk összehasonlítását - lehetővé teszi a fizetési halasztást, a hitelbe történő adás-vételt, megindítja az eladósodási folyamatokat, a hitelképesség mércéje, válságok forrása,. - értékmegőrző, mint vagyontárgynak nagyobb a liquiditása, infláció időszakában rohamosan gyengül az értékmegőrző funkciója, Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

34 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A pénz funkciói a tőkeforgalomban: - a változó szerkezetű, átalakuló technológiájú gazdaságban a megtakarí- tások képződésének és a jövedelmező befektetés helye nem esik egybe - a tőke forgalom – a megtakarítások és pénzfelhalmozódások keletke- zése – lebonyolításának eszköze, - a tőkeforgalom, a pénz menedzselése, Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

35 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A nemzetgazdaságban végbemenő gazdasági folyamatok cserekap-csolatai megvalósításához szükséges pénzeszközöket a bankrendszer biztosítja. A pénzforgalom hivatalos pénzeszkö-zeit a pénzkibocsátá-sára feljogosított jegybank – hazánk-ban – A Magyar Nemzeti Bank MNB bocsátja ki. A nemzetgazdaság pénz készleteinek keze-lése a kereskedelmi bankok hatáskörébe tartozik Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

36 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
a, A jegybank feladata: - a bankjegyek kibocsátása, a kereskedelmi bankok működésének befolyásolása, arany és deviza tartalék gyűjtése, nemzetközi pénzügyi szervezetekben való tagsági feladatok ellátása, a kormánybankjaként = vezeti az állami költségvetés számláit, = hitelt nyújt, = végső hitelező, b, A kereskedelmi bankok feladata: hitelnyújtással pénzteremtés, bankszámla pénz kezelése hitelt nyújtó ügyfelek betét tulajdonainak kezelése, pénztartalék képzés = a kereskedelmi bank jegybanki pénzkészlete a kötelező tartalék, = fölös tartalék hitelként kihelyezhető . Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

37 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A közvetlen fizető eszközként alkalmazható készpénz megjelenési formái: a, fémpénz, pénzérme, b, bankjegy, papírpénz, c, készpénz helyettesítő eszközök - csekk, névre szólóan kiállított okmány, mely a vállalko zás pénzét kezelő banknál váltható készpénzre, - váltó, fizetési ígérvény, mely a rajta feltüntetett időpont ban és helyen váltható készpénzre - bankkártya, a vállalkozó bankszámlájáról készpénz felvételét, és átutalással vásárlási ellenérték kifizetését teszi lehetővé, Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

38 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A bankszámla pénz a készpénz eszközöket kímélve – azokat helyet-tesítve – teszi lehetővé a cserekapcsolatok megvalósítását. A bankszámla pénz a kereskedelmi banknál pénzbetétet elhelyezők pénze - betétösszege - . A betét tulajdonos a betétként elhelyezett pénzével saját elhatáro-zása szerint rendelkezik. Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

39 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A betét kezelő bank - az elhelyezett betét után kamatot fizet, - csak a pénztulajdonos hozzájárulásával - utasítása vagy en- gedélye alapján teljesíthet kifizetést a betét terhére, az ál- lammal szembeni tartozás kivételével, - a betétes pénzét a mindenkori pénzforgalmi szabályok sze- rint saját felelősségére hitelként kölcsön adhatja. Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

40 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A bankban elhelyezett betétösszegből kifizetés - a bankszámla tulajdonos utasítására átutalással, csekk útján, váltó útján - a hitelező kezdeményezésére, a bankszámla tulaj- donos hozzájárulásával inkasszó alapján, - bírósági ítélet illetve adóhatósági határozat alap- ján történhet. A bankban elhelyezett betétet tartalmazó bankszámlára befizetés - bankszámláról szóló szerződés ellenkező ren-delkezése hiányában - korlátlanul történhet. Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

41 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A gazdasági vállalkozás a pénzeszközeit – napi pénzforgalomhoz szükséges pénzmennyiség kivételével – bankszámlán köteles tartani. A gazdasági vállalkozás egyidőben több banknál több bankszámlát is nyithat. Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

42 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A pénzkínálat alakítása a bankrendszer kezében van. A pénzkereslet (pénztartás) elemei: lakosság pénztartása vásárlás céljára > transzakciós pénzkereslet, lakosság kedvező és kedvezőtlen kiadásaira tartalékolás > óvatos sági pénzkereslet, - a pénzkereslet elemei = a jövedelem szinvonalával egyenes arány ban változik, = a kamatlábbal fordított arányban válto zik, - a vagyontartás eszköze aktív pénzkereslet, - egyensúlyi kamatláb : L = M = pénztartás = pénzkereslet, Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

43 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
Nemzetközi pénzügyek. a, kliring elszámolás: követelések és tartozások készpénzben vagy áruszállítással, b, valuta árfolyam: egy ország valutájának másik ország valutájában kifejezett ára, piaci kategória, a paritás nem piaci kategória, elméleti egyenérték befolyásolja export-import alakulását, c. fizetési mérleg: import = valuta kínálat, export = valuta kereslet, a valuta iráni kereslet származtatott jellegű, tartós hiány = nagyobb a valuta kínálat mint a kereslet, többlet = nagyobb a valuta kereslet mint a kínálat, Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

44 A rövid távú pénzügyi célok:
Az optimális – portfólió – va- gyon összetétel kialakítása: - mindig legyenek a fizetőké- pességet biztosító liquid esz- közei, eszközeinek egy része legyen biztonságos, kiszámítható ho- zamú, - legyenek a jövő hozamát biz- tosító kockázatosabb befek- tetései is. A liquiditás megőrzése: mindig álljon rendelkezésre a mindenkori fizetőképesség biztosításához éppen ele- gendő pénz, - készpénz helyettesítő: csekk, hitelkártya, rövid idő alatt pénzre váltható: látra szó- ló betét, kötvény, árúkészlet, gép, ingat- lan stb, eszköz. Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

45 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A pénzügyi döntések két fő csoportját: a. a beruházási, a mérleg eszköz oldalához kötődő és b, a finanszírozási, a mérleg forrás oldalához kötődő és technikai jellegű döntéseket különböztetjük meg. A beruházási – befektetési döntések a vállalkozás eszközeit érintik, arra vonatkoznak, hogy - a vállalkozás működésébe bevont eszközöket mi módon hasznosítsák. - milyen eszközöket és milyen módon vásároljanak > beruházás, > lisingelés, > kölcsönzés, - mely területen, formában időtartamra történjék a lekötés, a befektetés lehet > reáleszközök ingatlan, szállítóeszköz beruházás > pénzügyi befektetés értékpapír vásárlás, - a döntések főszempontjai: a hozam, a kockázat, a liquiditás, Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

46 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A finanszírozási döntések. A finanszírozási döntés a vállalkozások - pénztőkével való ellátását, - az alapításhoz működtetéshez, bővítéshez, átalakításhoz, pénzeszközök megszerzését jelenti. A forrás szerzés – hitel, lízing-konstrukciók, értékpapír kibocsátás – összevetésére és a legmegfelelőbb változat kiválasztására alkalmas elegendő mennyiségű és mélységű ismeretét igényli. A finanszírozási döntések eredményeként alakul ki a vállalkozás tőkeszerkezete. A saját és az idegen tőke aránya határozza meg a képződött nyereség felhasználásának, felosztásának módját és arányait. Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

47 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A vállalkozás technikai jellegű pénzügyi döntéssel választja meg - azt a pénzintézetet amelynek pénzügyi szolgáltatásait igénybe kívánja venni, - hogy milyen fizetési módokat választ. A technikai jellegű pénzügyi döntések is - a bankok szolgáltatásainak díja, a fizetési módokhoz kapcsolódó kereskedelmi és árfolyam kockázatok befolyásolják a vállalkozás gazdálkodásának eredményességét. Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

48 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A vállalkozás tevékenységének értékelése, a beruházási és finanszírozási döntések megfelelő mennyiségű, részletezett-ségű és minőségű információt igényel. Külső információ források: - Cégbíróságok - céginformációt szolgáltató vállalkozások bankok, tőzsdék, - statisztikai évkönyvek Belső információ források: a vállalkozás saját kimutatásai, tervei, - hitelkérelme, - mérlege és beszámolója A vállalkozás teljesítménye, vagyoni helyzete iránt nagyon sokan érdek-lődnek akik számára következményekkel jár a vállalkozás helyzetének vál-tozása befektetők, hitelezők, adóhatóság, tőzsde, biztosítók Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

49 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
A pénzügyi döntéseknél figyelembe kell venni a pénz időértékét, a kockázatot, a bizonytalanságot. A pénzösszegek értéke, vásárló ereje jelentősen eltérhet attól függően, hogy milyen időpontban állnak rendelke-zésre. A vásárló erőt módosítja az infláció, az árfolyamok változása, a kamatok, az adó kulcsok változása. A különböző időpontokban rendelkezésünkre álló pénzeszközöket nem lehet egyszerűen összeadni vagy kivonni egymásból, mert az azonos címletek is különböző reálértéket képviselnek. Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás

50 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás
Az értékeket egy közös időpontra kell átszámítani, - a jövőben rendelkezésre álló pénznél ez a jelenérték, vagyis mennyit ér ma egy későbbi időpontban befolyó követelés? - a jelenben rendelkezésre álló pénznél ez a jövőérték, vagyis mennyit fog érni bizonyos időmúlva? A kockázat alatt általában valamilyen kedvezőtlen esemény bekövetkezésének lehetőségét értjük. - Fontos, hogy a vállalkozás tisztában legyen az őt érintő legfon- tosabb kockázati tényezőkkel, azok súlyával, csökkentésük, elke- rülésük módjaival, - A kockázatok felismerése, értékelése, kezelése fontos segéd - eszköze a pénzügyi döntéseknek, lényeg a hozam és a kockázat közötti összefüggések feltárása. Vállalati pénzügyek 1. téma a tanyag bemutatása, a gazdasági vállalkozás


Letölteni ppt "1.Téma VÁLLALATI PÉNZÜGYEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések