Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 1 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK LMEII.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 1 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK LMEII."— Előadás másolata:

1 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 1 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK LMEII

2 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 2 2. téma: - A gazdasági vállalkozás vagyona, eszközök, - A vállalkozói tevékenység kiadásai és ráfordításai, - a pénz,

3 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 3 A vállalkozás vagyona

4 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 4 A gazdasági vállalkozás vagyonának összetételét a birtokoltés anyagi fedezete, eszközök a tőke a birtokolt vagyonelemek, és a vagyon anyagi fedezete, az eszközök a tőkealkotják A gazdasági vállalkozás vagyona a vállalkozás tőkéjével fedezett - a saját és a kölcsönvett tőke együttes értékével egyező értékű - eszközökben testesül meg. A gazdasági vállalkozás vagyona a vállalkozás tőkéjével fedezett - a saját és a kölcsönvett tőke együttes értékével egyező értékű - eszközökben testesül meg.. A birtokolt vagyon elemekkel a vállalkozás rendelkezik. A rendelkezési jogosultság érvényesítése - korlátlan, ha más hozzájárulása nélkül, - korlátozott, ha a vagyonelemmel való gazdálkodás csak más, kívül álló személy vagy szervezet hozzájárulásával történhet.

5 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 5 A vállalkozás birtokában lévő eszközök között: megjelenési forma szerint megjelenési forma szerint - pénzeszközöket, - tárgyi eszközöket, - szellemi tartalmú immateriális javakat, különböztethetünk meg, a gazdálkodásban betöltött szerepe szerint: befektetett eszközként, - az igénybevételtől számítva egy évnél hosszabb idő alatt elhasználódó befektetett eszközként, vagy azonnal elhasználódó forgóeszközként - az igénybevételkor azonnal elhasználódó forgóeszközként hasznosulnak.

6 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 6 A befektetett eszközök között - immateriális javak, - tárgyi eszköz, - pénzeszköz, megjelenési formákat különböztethetünk meg. A vállalkozás forgóeszköze A vállalkozás forgóeszköze – átvitt értelemben – olyan pénzeszköze amelyet a vállalkozás olyan pénzeszköze amelyet a műkö- azonnal el- dés folyamataiban az igénybevételkor azonnal el- használódó erőforrások megvásárlására, kész- pénzes kifizetések teljesítésére fordít. A forgópénzeszköz A forgópénzeszköz értéke a működés közben - készlet, - készlet, - követelés, - követelés, - eladásra vásárolt érték papír, - eladásra vásárolt érték papír, - pénzeszköz. - pénzeszköz. megjelenési formákat ölthet.

7 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 7 Az eszközök értéke Az eszközök értéke egyedenkéntabekerülési költségként fizetett egyedenként a megszerzéséért bekerülési költségként fizetett ellenértékével, legfeljebb ellenértékével, legfeljebb az adott értékelési időpontban érvényes forgalmi értékével egyező, A vállalkozás a birtokolt eszközeit - apportként az alapítótól természetben kaphatja, - vásárlás útján szerezheti be, - saját termeléssel maga állíthatja elő.

8 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 8 A vagyon összetétele: eszközelemei funkciója szerint forráselemek funkciója szerint - eszközelemei funkciója szerint - forráselemek funkciója szerint csoportosítva csoportosítva = = megjelenési formájukban és = pénzértékben = pénzértékben vagyon mérlegben vagyon mérlegben összefoglalva mutatható ki.

9 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 9 VAGYONMÉRLEG ESZKÖZÖKFORRÁSOK MegnevezéseFtMegnevezéseFt Befektetett eszköz 3000 Saját tőke 7000 Forgó eszközök 7000Kötelezettségek3000 Összesen10000Összesen10000 A vagyon elemek értéke összességében megegyezik a vállalkozás forrásai - a sajáttőke és az idegen tőkeként funkcionáló kötelezettségek - együttes értékével.

10 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 10 A vagyonmérleggel bemutatott példa szerint: - a birtokolt vagyon értéke 1000 eFt, 100% ebből - saját tőkével fedezett vagyon 700 eFt, 70% - idegen tőkével fedezett vagyon 300 eFt 30%

11 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 11 Vagyon mérleg Eszközök eFtForrások eFt Gépek3000Jegyzett tőke7000 Bef. eszköz 3000 Saját tőke 7000 Pénzeszközök7000Kötelezettségek3000 Forgó eszköz. 7000 ESZKÖZÖK10000FORRÁSOK10000

12 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 12 A vállalkozói tevékenység kiadásai és ráfordításai.

13 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 13 Kiadás fogalma, tartalma. A gazdasági vállalkozás működése erőforrások - termelési tényezők: munkaeszközök, munkatárgyak, emberi munkaerő - igénybevételével valósítható meg. A vállalkozó számára a gazdasági vállalkozás mindenkori tőkéje - a saját tőke és a kölcsöntőke - teszi lehetővé a tőkével azonos értékű erőforrás mennyiség megszerzését, megvásárlását. Az erőforrások megszerzése – megvásárlása – a nemzetgazdaság piacán megy végbe. A megvásárlása pénzkifizetés ellenében történik. A pénzkifizetés a vállalkozói tevékenység kiadása. A kiadás fogalom a pénzkifizetés tényleges okától függetlenűl - minden esetben – pénz-mozgást fejez ki

14 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 14 Az erőforrások vásárlásakor ellenértékként fizetett pénzösszeggel azonos értékű erőforrás – eszköz – mennyiség birtokába jut a gazdasági vállalkozás. A vagyon összetételében a pénzeszközök csökkennek az egyéb vagyon elemek növekednek. A vállalkozás vagyonának csupán az összetétele változik, értékének változatlansága mellett. Az igénybe vételtől számítva egy évnél hosszabb időtartam alatt elhasználódó eszközféleségek -befektetett eszközök- vásárlása beruházás. Az általában egy éven belül elhasználódó eszközféleségek - forgóeszközök - vásárlása folyó beszerzés.

15 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 15 A vállalkozás vagyonát csökkentő kifizetés - kiadás – az amelynek nyomán a vállalkozás nem jut azonos értékű vagyon elemhez pl : - a vállalkozás adó és egyéb járulék fizetési kötelezettségének teljesítése, - adományok kifizetése, - hitel/kölcsön törlesztése, - előleg/kölcsön folyósítása,

16 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 16 Vagyon mérleg Eszközök eFtForrások eFt Gépek3000Jegyzett tőke10000 Bef. eszköz 3000 Saját tőke 10000 Pénzeszközök7000 Forgó eszköz. 7000 ESZKÖZÖK10000FORRÁSOK10000

17 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 17 Vásárlások: -beruházás: számítógép, PC NOTEBOOK, vételár: 600000.- Ft600000.-Ft 25% áfa 120000.- Ft bekerülési költség: 480000.- Ft -beszerzés: építőanyag vételár: 1400000.- Ft 1400000.-Ft 25% áfa 280000.- Ft bekerülési költség: 1120000.- Ft izetendő vételár összesen: 2000000.-Ft fizetendő vételár összesen: 2000000.-Ft visszaigényelhető áfa 400000.-Ft vásárlás 1600000.-Ft

18 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 18 Vagyon mérleg Eszközök eFtForrások eFt Gépek3000Jegyzett tőke10000 PC 480 Saját tőke 10000 Bef. eszköz 3480 ÁFA követelés 400 anyag készlet1120 pénzeszköz5000 Forgó eszk. 6520 ESZKÖZÖK10000FORRÁSOK10000

19 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 19 A ráfordítás fogalma, tartalma. A ráfordítás a gazdasági vállalkozás vagyonának bármilyen okból bekövetkező csökkenése. A vagyon csökkenés a vállalkozás tulajdonában – kezelésében – lévő eszközök értékének bármilyen okból bekövetkezett csökkenésének következménye.

20 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 20 Az erőforrások igénybe vétele az erőforrás részbeni vagy teljes elhasználásával, elfogyasztásával jár.Az erőforrások igénybevétele az erőforrás értékét az elhasználódás arányában csökkenti. Az erőforrások értékének csökkenése továbbá a befizetések miatti pénzkifizetések értéke a vállalkozás vagyonát csökkenti. A vállalkozás vagyonának csökkenését eredményező erőforrás igénybevétel és a befizetési kötelezettségek pénzben kifejezett értéke együttesen teszi ki a vállalkozói tevékenység működési költségét.

21 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 21 A vagyon csökkenés okai, megjelenési formái: - a tevékenység megvalósítása során igénybe vett erőforrások kopása, elhasználódása, - a vagyon tárgyak állapotában bekövetkezett romlás, hiány, - a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt bekövetkező pénzeszköz csökkenés, - az értékesített javak ellenértékének behajhatatlansá- gából adódó kár, A vagyon csökkenés értékbeni mértéke: - az erőforrásként igénybe vett eszközféleségek és munka- erő bekerülési költségének – vétel árának - az elhasz- nálódással arányos része, - a véglegesen kifizetett – elfogyasztott – pénz értéke.

22 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 22 Eszközök Megnevezése értéke felhasználás maradvány költség Befektetett Eszközök 34802003280200 Forgó Eszközök 65207005820700 Eszközök Összesen 100009009100900 Működés ráfordítás elemei: -értékcsökkenés: gép = 40, PC = 160, együtt = 200 -anyagfelhasználás = 500, befizetés = 200, együtt = 700

23 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 23 Eszközök megnevezésértéknövekménycsökkenésérték Gép3000- 402960 PC-480160 320 Befektetett Eszköz 30004802003280 Követelés-400- Anyag-1120500 620 Pénz7000-22004800 Forgó eszköz7000152027005820 Összesen10000200029009100

24 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 24 Vagyon mérleg Eszközök eFtForrások eFt Gépek2960Jegyzett tőke10000 PC 320 eredmény tart. -900 -900 Bef. eszköz 3280 Saját tőke 9100 9100 ÁFA követelés 400 anyag készlet 620 Pénzeszköz4800 Forgó eszk. 5820 ESZKÖZÖK9100FORRÁSOK 9100

25 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 25 Pénz.

26 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 26 A piac gazdaságban a pénz - alkalmazása - alkalmazása = az áruvásárlásban, = a tőke forgalomban jelenik meg, - szerepe - szerepe a pénzfunkciókban nyilvánul meg, A gazdaságban a pénz két formában van jelen: - jegybankpénz - érme és bankjegy - - bankszámlapénz - jegybankpénz - érme és bankjegy - amelyet csak a jegybank bocsáthat ki, - bankszámlapénz amelyet a jegybank és a kereskedelmi bankok teremtenek. A pénz formájának a pénzforgalom lebonyolítása szempontjából van jelentősége, modern gazdaságban a pénzforgalom döntő hányada bankszámla- pénz- forgalom formájában bonyolódik le.

27 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 27 A pénz lényege. a, A pénz lényege: hitel teremti meg a pénzt, ezért a pénz lényege az, hogy hitelpénz. a, A pénz lényege: az, hogy hitelpénzként hitelnyitással kerül a forgalomba, majd a hitel vissza fizetésével lép ki a forgalomból, hitel teremti meg a pénzt, ezért a pénz lényege az, hogy hitelpénz. b, Könyvviteli nyilvántartás szempontjából: b, Könyvviteli nyilvántartás szempontjából: - a pénz a lakosság, a vállalkozások bankkal szembeni követe- lése, - hitelnyújtás esetén a bank az ügyfél betéti számlájára helyezi a hitelezett összeget, mely az ügyfél bankszámláján bank- számla pénzként jelenik meg, c, A pénzteremtés folyamata: c, A pénzteremtés folyamata: a bankszámlapénz megsokszorozó- dása, - hitelnyújtással, és/vagy - külföldi deviza vásárlásával

28 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 28 Pénzteremtés hitelnyújtással: - az ügyfelek által elhelyezett elhelyezett, jegybank pénzből /bankjegyekből és érmékből/ álló betét összeg pénzfor- mája megváltozik, bankszámlapénz lesz, - a bank a nála elhelyezett betét összeg = jegybanki előírás szerinti /tartalék/ hányadát kö- teles a jegybanknál letétbe helyezni, = kötelező tartalékon felüli részét hitelként folyó- síthatja.. - a bankrendszer egészében a hitelfolyósítás révén a bank- számlapénz mennyisége megnő, megsokszorozódó mó- don. A bankszámlapénz megsokszorozódása a pénzmultiplikáció.

29 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 29 A pénz funkciók az áruforgalomban: - közvetítő eszköz az eladó és a vevő között, - pénzközvetítés nélkül az árucsere barter ügyletként megy végbe a vevő-eladó valamelyikének fizetésképtelensége esetén, - nem csupán az áruforgalom közvetítő eszköze, a kicserél- hetőség állapotában van, - közös nevezőként lehetővé teszi a különféle áruk összehasonlí- tását, - lehetővé teszi a fizetési halasztást, a hitelbe történő adás-vételt, - megindítja az eladósodási folyamatokat, - a hitelképesség mércéje, válságok forrása, - értékmegőrző, - mint vagyontárgynak nagyobb a liquiditása, - infláció időszakában rohamosan gyengül az értékmegőrző funkciója,

30 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 30 A pénz funkciói a tőkeforgalomban: - a tőke forgalom – a megtakarítások és pénzfelhalmozódások keletkezése – lebonyolításának eszköze, - a változó szerkezetű, átalakuló technológiájú gazdaságban a megtakarítások képződésének és a jövedelmező befektetés helye nem esik egybe - a tőkeforgalom, a pénz menedzselése,

31 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 31 A nemzetgazdaságban végbemenő gazdasági folyamatok cserekap-csolatai megvalósításához szükséges pénzeszközöket a bankrendszer biztosítja. A pénzforgalom hivatalos pénzeszkö- zeit a pénzkibocsátá- sára feljogosított jegybank – hazánk- ban – A Magyar Nemzeti Bank MNB bocsátja ki. A nemzetgazdaság pénz készleteinek kezelése a kereskedelmi bankok hatáskörébe tartozik.

32 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 32 a, A jegybank feladata: - a bankjegyek kibocsátása, - a kereskedelmi bankok működésének befolyásolása, - arany és deviza tartalék gyűjtése, - nemzetközi pénzügyi szervezetekben való tagsági feladatok ellátása, - a kormánybankjaként = vezeti az állami költségvetés számláit, = hitelt nyújt, = végső hitelező, b, A kereskedelmi bankok feladata: b, A kereskedelmi bankok feladata: - hitelnyújtással pénzteremtés, - bankszámla pénz kezelése - hitelt nyújtó ügyfelek betét tulajdonainak kezelése, - pénztartalék képzés = a kereskedelmi bank jegybanki pénzkészlete a kötelező tartalék, = fölös tartalék hitelként kihelyezhető.

33 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 33 A közvetlen fizető eszközként alkalmazható készpénz megjelenési formái: a,fémpénz, pénzérme, b, bankjegy, papírpénz, c, készpénz helyettesítő eszközök - csekk, névre szólóan kiállított okmány, mely a vállalkozás pénzét kezelő banknál váltható készpénzre, - váltó, fizetési ígérvény, mely a rajta feltüntetett időpontban és helyen váltható készpénzre - bankkártya, a vállalkozó bankszámlájáról készpénz felvételét, és átutalással vásárlási ellenérték kifizetését teszi lehetővé,

34 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 34 A bankszámla pénz a készpénz eszközöket kímélve – azokat helyettesítve – teszi lehetővé a cserekapcsolatok megvalósítását. A bankszámla pénz a kereskedelmi banknál pénzbetétet elhelyezők pénze - betétösszege -. A betét tulajdonos a betétként elhelyezett pénzével saját elhatározása szerint rendelkezik.

35 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 35 A betét kezelő bank - az elhelyezett betét után kamatot fizet, - csak a pénztulajdonos hozzájárulásával - utasítása vagy en- gedélye alapján teljesíthet kifizetést a betét terhére, az állammal szembeni tartozás kivételével, - a betétes pénzét a mindenkori pénzforgalmi szabályok szerint saját felelősségére hitelként kölcsön adhatja.

36 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 36 A bankban elhelyezett betétösszegből kifizetés - a bankszámla tulajdonos utasítására = átutalással, = csekk útján, = váltó útján - a hitelező kezdeményezésére, a bankszámla tulajdonos hozzájá- rulásával inkasszó alapján, - bírósági ítélet illetve adóhatósági határozat alapján történhet. A bankban elhelyezett betétet tartalmazó bankszámlára befizetés - bankszámláról szóló szerződés ellenkező rendelkezése hiányában - korlátlanul történhet.

37 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 37 A gazdasági vállalkozás a pénzeszközeit – napi pénzforgalomhoz szükséges pénzmennyiség kivételével – bankszámlán köteles tartani. A gazdasági vállalkozás egyidőben több banknál több bankszámlát is nyithat.

38 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 38 A pénzkínálat alakítása A pénzkínálat alakítása a bankrendszer kezében van. A pénzkereslet (pénztartás) A pénzkereslet (pénztartás) elemei: - lakosság pénztartása vásárlás céljára > transzakciós pénzkereslet, - lakosság kedvező és kedvezőtlen kiadásaira tartalékolás > óvatossági pénzkereslet, - a pénzkereslet elemei = a jövedelem színvonalával egyenes arányban változik, = a kamatlábbal fordított arányban változik, - a vagyontartás eszköze aktív pénzkereslet, - egyensúlyi kamatláb : L = M pénztartás = pénzkereslet,

39 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 39 a, kliring elszámolás: a, kliring elszámolás: követelések és tartozások készpénzben vagy áruszállítással, b, valuta árfolyam: b, valuta árfolyam: egy ország valutájának másik ország valutájában kifejezett ára, - piaci kategória, - a paritás nem piaci kategória, elméleti egyenérték - befolyásolja export-import alakulását, c. fizetési mérleg: c. fizetési mérleg: - import = valuta kínálat, - export = valuta kereslet, - a valuta iráni kereslet származtatott jellegű, - tartós hiány = nagyobb a valuta kínálat mint a kereslet, többlet = nagyobb a valuta kereslet mint a kínálat, Nemzetközi pénzügyek.

40 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 40

41 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 41 Az immateriális javak anyagi formát nem öltő, önmagukban forgalom képes értékű eszköz féleségek - vásárolt vagyoni értékű jog, bérleti jog, szolgalmi jog, használati jog, - vásárolt vállalkozás üzleti vagy cégértéke, - vásárolt vagy saját előállítású szellemi termékek, - műszaki fejlesztési kísérletek költségei, - alapítás-átszervezés költségei A befektetett tárgyi eszközök azok a tárgyiasult formát öltött vásárolt, vagy saját előállítású önmagukban forgalomképes értékű eszközfé- vagy saját előállítású önmagukban forgalomképes értékű eszközfé-leségek - ingatlanok, földterület, építmény, - műszaki berendezések, gépek, műszerek, számítástechnikai eszközök, - egyéb berendezések, - beruházások, a megvásárolt de még nem aktívált eszközök értéke, Befektetett pénzügyi eszközként funkcionálnak a pénzeszköz elemek amelyeket a vállalkozó egy évnél hosszabb időtartamra - más vállalkozásnál tőkeként befektet, - kamatozó értékpapír vásárlására fordít, - pénzintézetnél tartós betétként leköt, - kölcsönad magánszemélynek vagy jogi személynek

42 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 42 A vállalkozás forgóeszközeolyan pénz- A vállalkozás forgóeszköze – átvitt értelemben – a vállalkozás olyan pénz- eszköze amelyet eszköze amelyet a működés folyamataiban az igénybevételkor azonnal elhasználódó erőforrások megvásárlására, készpénzes kifizeté- sek teljesítésére fordít. A forgópénzeszköz a működés közben válto- zatlan értékkel folytonosan változtatja meg- jelenési formáját. A forgóeszközök megjelenési formái: - készletek, - készletek, - követelések, - követelések, - eladásra vásárolt érték papírok, - eladásra vásárolt érték papírok, - pénzeszközök. - pénzeszközök.

43 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 43 A készletek vásárolt vagy saját előállítású eszközök, - anyagok, - áruk, A követelések az adósok által elismert, egy éven belül megfizetendő tartozásainak összege. - vevők tartozásai, - adott előlegek, - állammal szembeni követelések, - munkavállalók tartozásai, Tovább értékesítésre vásárolt értékpapírok - kötvény, - részvény, Forgópénzeszközök, a vállalkozás mobil pénzkészletei - pénztári pénzkészlet, - elszámolási bank betétszámlák

44 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 44 A saját előállításban készített eszközök A saját előállításban készített eszközök bekerülési költsége az előállítás közvetlen költségei összegével az - anyagjellegű költségek, - személyi jellegű költségek, - az előállítás egyéb költségei, együttes összegével egyenlő. Az apportként kapott eszközök rendelkezésre bocsátásakor érvényes forgalmi értékét az alapító felelősséggel állapítja meg.. A vásárolt eszközök bekerülési költségének tartalma: - vételár ÁFA nélkül, - szállítási költség, - vám, - közvetítői díj, - fogyasztási adó, jövedéki adó,

45 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 45 A befektetett eszközként funkcionáló > vásárolt és saját előállításban készített eszközök < bekerülési költségéhez tartozik még: - a megszerzés érdekében igénybe vett hitelnek az üzembe helyezésig felmerült kamata, - a használatba vételhez szükséges alapozás, a beszere- lés és üzembe helyezés költsége, - az üzembe helyezés után az esedékes felújítások költsége,


Letölteni ppt "LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz 1 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK LMEII."

Hasonló előadás


Google Hirdetések