Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vasútijármű-karbantartó műhelyek minősítése (CMW)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vasútijármű-karbantartó műhelyek minősítése (CMW)"— Előadás másolata:

1 Vasútijármű-karbantartó műhelyek minősítése (CMW)
Franz Kaminski Waggonbau Hungária Kft Vasútijármű-karbantartó műhelyek minősítése (CMW) ERA-ajánlás Első lépések – önminősítés Előadó: Szabó Csaba ügyvezető MVME taggyűlés Szombathely, szeptember 28.

2 MVME-tagygyűlés, Szombathely, 2010.09.28
Előzmények Hiányzik az egységes minősítési rendszer, A vasútvállalatok, illetve az ECM-ek mögötti karbantartási szállítói lánc nem szabályozott, A műhelyek minősítését összhangba kell hozni az ECM-ek minősítésével, illetve a vasútvállalatok felelősségvállalásával, A minősített műhelyeket európai szinten nyilvántartásba kell venni, ERA és EB közös ajánlás – minősítő szervezet híján a műhelyeknek önértékelést kell tenniük az ajánlás szerinti biztonsági, kompetencia- és dokumentummanagement kritériumok teljesüléséről CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely,

3 MVME-tagygyűlés, Szombathely, 2010.09.28
Definíció Karbantartóműhelynek tekintendő minden olyan üzem, vagy mobil karbantartó szervezet, amely saját szervezeti keretei között; saját munkavállalóival, eszközeivel, egyedi, vagy keretszerződés keretében; vasútvállalatok, vagy ECM-ek számára vasúti járművek, vagy részegységeik, alkatrészeik karbantartásával és javításával üzletszerűen foglalkozik. A karbantartóműhelynek minden karbantartási tevékenységről nyilvántartást kell vezetnie, és ez alapján a megrendelő számára megfelelő tájékoztatást és igazoló bizonylatot kell szolgáltatnia CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely,

4 MVME-tagygyűlés, Szombathely, 2010.09.28
Az ERA-ajánlás a műhelyek végezzenek egy átfogó önellenőrzést az ajánlásban megfogalmazott kritériumok alapján, az önellenőrzés szolgál a nyilvántartásba vételhez szükséges önminősítés alapjául. az javasolt rendszer tekintetbe veszi az ECM-ek minősítésére kiadott ERA-ajánlást az önellenőrzést elvégzett műhelyek – amennyiben az ajánlás követelményeit teljesítik – megadott formában nyilatkoznak a feltétel teljesüléséről az ERA felé az ERA a nyilatkozattevő műhelyeket nyilatkozatuk alapján felveszi a minősített üzemek listájába CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely,

5 Követelmények I. 1. Management
A karbantartóüzemnek olyan, egyértelműen definiált irányítási rendszerrel kell rendelkeznie, amely az ajánlásban megfogalmazott követelmények konzekvens végrehajtását lehetővé teszi. (pl. ISO 9001) Az üzemnek írásban meghatározott munkaszervezettel kell rendelkeznie, a szervezeti rendnek tartalmaznia kell a szervezeten belüli felelősségi rendet, beleértve a teljesítésben résztvevők személyi felelősségvállaló nyilatkozatait a végátvételért és az üzembehelyezhetőségi nyilatkozatért felelős pozíció és személyek azonosítását a felelős műszaki vezető megnevezését Beszállítók kezelésére és értékelésére megfelelő folyamatoknak kell lenniük, a beszállítók és kompetenciájuk rendszeresen értékelendő CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely,

6 Követelmények II. Management
Kockázatkezelés: az üzemnek minden tevékenységére kiterjedő kockázatértékelést, és ennek alapján kidolgozott kockázat- illetve kárenyhítési politikát kell kidolgoznia. A biztonsági szempontból releváns tevékenységekre a pontos személyi-, tárgyi-, és szervezeti feltételeket, illetve eljárásokat, azok dokumentációs rendjét írásba kell foglalni. Ugyanígy az ebből eredő kockázatokat külön értékelni kell. Ilyen tevékenységeknek számítanak mindenek előtt: felelős vezetők tevékenysége, hegesztés- és kötéstechnika, roncsolásmentes anyagvizsgálatok végátvétel és üzembe helyezés CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely,

7 Követelmények III. Management
Változásmenedzsment: a tevékenység bővítése, vagy kiterjesztését megelőzően írásosan szabályzott eljárásokat kell alkotni, hogy a tevékenységbővítéshez szükséges erőforrások megfelelőségét, biztonságra gyakorolt hatását elemezzék, különös tekintettel képzettség, szükséges kompetenciák eszközök és technológiák, biztonság és egészségvédelem, információ és kommunikáció tekintetében CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely,

8 Követelmények IV. Kompetenciakezelés
Az üzemnek szabályzott folyamatokat kell bevezetnie a tevékenységhez szükséges személyi kompetenciák kijelölése, fejlesztése és értékelése tekintetében, különösen egészségi és pszichikai alkalmasság tevékenységhez szükséges képesítés és képzettség, kompetencia-értékelés, nyilvántartás biztonság szempontjából releváns feladatokhoz szükséges kompetenciák előírása kompetenciaminősítés tekintetében CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely,

9 Követelmények V. Eszközmenedzsment
Az üzemnek szabályzott folyamatokat kell bevezetnie a tevékenységhez szükséges eszközök kijelölése, fejlesztése és értékelése tekintetében, különösen mérőeszközök, mérésügy mérések nyilvántartása, visszakereshetősége mérőeszköz-nyilvántartás eszközök karbantartása, használatra alkalmas állapota, biztonság szempontjából releváns feladatokhoz szükséges eszközök meghatározása, munkahelyi biztonság és egészségvédelem, ergonómia eszköz-, anyag- és alkarészbeszállítói lánc felügyelete tekintetében CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely,

10 Követelmények VI. Munkabiztonság és foglalkozásegészségügy
Az üzemnek különös figyelmet kell fordítania a biztonságos és egészséges munkakörnyezetre, illetve az erre vonatkozó nemzeti és közösségi szabályokra. (89/391/EGK) A szabályzott munkakörnyezethez sorolandó: műhelyek, nyílt munkaterületek, szabadtéri vágányzat, állomási, vágányközi munkák környezete CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely,

11 Követelmények VII. Információmenedzsment
Karbantartási dokumentumok: Minden karbantartási munkára vonatkozó szerződés keretében a megrendelőnek legalább az alábbi információkat kell biztosítania a műhely számára: alkalmazandó előírások (műszaki és jogi), műszaki specifikációk, a jármű karbantartási terve, alkatrészkatalógus, az azonos biztonsági szintet biztosító alternatív cserealkatrészek megnevezésével, felhasznált anyagok jegyzéke, beleértve a szükséges munkavédelmi és –egészségügyi előírásokat, Vevőspecifikus előírások gyűjteménye, különös tekintettel a biztonság szempontjából számottevő eljárások specifikációjával, illetve a karbantartási/üzemi határértékek megadásával, Azon alkatrészek és alrendszerek jegyzéke, melyekre külön jogszabályi feltételek vonatkoznak (pl. nyomástartó edények), valamint a vonatkozó jogszabályok megnevezése. A felsorolt dokumentumok a karbantartási szerződés részét kell képezzék! CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely,

12 Követelmények VIII. Információmenedzsment
Karbantartási dokumentumok: A műhelynek dokumentál eljárásokat kell bevezetnie a: a szerződés szerint a vavő által rendelkezésre bocsátott dokumentációk teljeskörűsége és hitelessége ellenőrzésére és biztosítására, a szerződés teljesítéséhez szükséges dokumentációk kezelésére, a szerződések kapcsán rendelkezésre bocsátott műszaki információk munkautasításokká való feldolgozására, a munkautasításoknak a karbantartási dokumentumokban hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelő kidolgozására, a munkautasítások hozzáférhetőségének és olvashatóságának biztosítására, a munkavégző személyzet számára a megfelelő oktatás biztosítására, a kapcsolódó nyilvántartások vezetésére CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely,

13 Követelmények IX. Információmenedzsment
Nyilvántartások: A műhelynek minden elvégzett karbantartási tevékenységről nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a munkavégző személyzet, valamint a felhasznált szerszámok, berendezések, alkatrészek és anyagok adatait.: A vevő tájékoztatása A műhelynek szabályzott eljárásokat kell kidolgozni a megrendelő tájékoztatására a szerződés szerint elvégzett munkákról, a munkavégzés során feltárt, biztonsági kockázatot jelentő hibákról Karbantartási rendszer-kézikönyv Mindezen dokumentációkra vonatkozó követelményeket „Karbantartási rendszer-kézikönyv” formájában kell összefoglalni. Ezt a kézikönyvet a műhely személyzete, a nemzeti biztonsági hatóság, illetve a minősítő szervezetek számára hozzáférhetővé kell tenni. CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely,

14 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MŰSZAKI HATÓSÁGI ENGEDÉLY
Önminősítés SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MŰSZAKI HATÓSÁGI ENGEDÉLY MIR KIR VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSI TERV VV ENGEDÉLY MVSZ FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYZAT HEGESZTŐÜZEMI MINŐSÍTÉS RM ANYAGVIZSGÁLATI TANUSÍTVÁNY

15 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Vasútijármű-karbantartó műhelyek minősítése (CMW)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések