Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vasútijármű-karbantartó műhelyek minősítése (CMW) ERA-ajánlás Első lépések – önminősítés Franz Kaminski Waggonbau Hungária Kft MVME taggyűlés Szombathely,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vasútijármű-karbantartó műhelyek minősítése (CMW) ERA-ajánlás Első lépések – önminősítés Franz Kaminski Waggonbau Hungária Kft MVME taggyűlés Szombathely,"— Előadás másolata:

1 Vasútijármű-karbantartó műhelyek minősítése (CMW) ERA-ajánlás Első lépések – önminősítés Franz Kaminski Waggonbau Hungária Kft MVME taggyűlés Szombathely, 2010. szeptember 28. Előadó: Szabó Csaba ügyvezető

2 CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely, 2010.09.28 Előzmények Hiányzik az egységes minősítési rendszer, A vasútvállalatok, illetve az ECM-ek mögötti karbantartási szállítói lánc nem szabályozott, A műhelyek minősítését összhangba kell hozni az ECM- ek minősítésével, illetve a vasútvállalatok felelősségvállalásával, A minősített műhelyeket európai szinten nyilvántartásba kell venni, ERA és EB közös ajánlás – minősítő szervezet híján a műhelyeknek önértékelést kell tenniük az ajánlás szerinti biztonsági, kompetencia- és dokumentummanagement kritériumok teljesüléséről

3 CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely, 2010.09.28 Definíció Karbantartóműhelynek tekintendő –minden olyan üzem, vagy mobil karbantartó szervezet, amely saját szervezeti keretei között; saját munkavállalóival, eszközeivel, egyedi, vagy keretszerződés keretében; vasútvállalatok, vagy ECM-ek számára vasúti járművek, vagy részegységeik, alkatrészeik karbantartásával és javításával üzletszerűen foglalkozik. –A karbantartóműhelynek minden karbantartási tevékenységről nyilvántartást kell vezetnie, és ez alapján a megrendelő számára megfelelő tájékoztatást és igazoló bizonylatot kell szolgáltatnia

4 CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely, 2010.09.28 Az ERA-ajánlás a műhelyek végezzenek egy átfogó önellenőrzést az ajánlásban megfogalmazott kritériumok alapján, az önellenőrzés szolgál a nyilvántartásba vételhez szükséges önminősítés alapjául. az javasolt rendszer tekintetbe veszi az ECM-ek minősítésére kiadott ERA-ajánlást az önellenőrzést elvégzett műhelyek – amennyiben az ajánlás követelményeit teljesítik – megadott formában nyilatkoznak a feltétel teljesüléséről az ERA felé az ERA a nyilatkozattevő műhelyeket nyilatkozatuk alapján felveszi a minősített üzemek listájába

5 CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely, 2010.09.28 Követelmények I. 1. Management 1.A karbantartóüzemnek olyan, egyértelműen definiált irányítási rendszerrel kell rendelkeznie, amely az ajánlásban megfogalmazott követelmények konzekvens végrehajtását lehetővé teszi. (pl. ISO 9001) 2.Az üzemnek írásban meghatározott munkaszervezettel kell rendelkeznie, a szervezeti rendnek tartalmaznia kell –a szervezeten belüli felelősségi rendet, beleértve a teljesítésben résztvevők személyi felelősségvállaló nyilatkozatait –a végátvételért és az üzembehelyezhetőségi nyilatkozatért felelős pozíció és személyek azonosítását –a felelős műszaki vezető megnevezését 3.Beszállítók kezelésére és értékelésére megfelelő folyamatoknak kell lenniük, a beszállítók és kompetenciájuk rendszeresen értékelendő

6 CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely, 2010.09.28 Követelmények II. Management 4.Kockázatkezelés: az üzemnek minden tevékenységére kiterjedő kockázatértékelést, és ennek alapján kidolgozott kockázat- illetve kárenyhítési politikát kell kidolgoznia. 5.A biztonsági szempontból releváns tevékenységekre a pontos személyi-, tárgyi-, és szervezeti feltételeket, illetve eljárásokat, azok dokumentációs rendjét írásba kell foglalni. Ugyanígy az ebből eredő kockázatokat külön értékelni kell. Ilyen tevékenységeknek számítanak mindenek előtt: –felelős vezetők tevékenysége, –hegesztés- és kötéstechnika, –roncsolásmentes anyagvizsgálatok –végátvétel és üzembe helyezés

7 CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely, 2010.09.28 Követelmények III. Management 6.Változásmenedzsment: a tevékenység bővítése, vagy kiterjesztését megelőzően írásosan szabályzott eljárásokat kell alkotni, hogy a tevékenységbővítéshez szükséges erőforrások megfelelőségét, biztonságra gyakorolt hatását elemezzék, különös tekintettel –képzettség, szükséges kompetenciák –eszközök és technológiák, –biztonság és egészségvédelem, –információ és kommunikáció tekintetében

8 CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely, 2010.09.28 Követelmények IV. Kompetenciakezelés 7.Az üzemnek szabályzott folyamatokat kell bevezetnie a tevékenységhez szükséges személyi kompetenciák kijelölése, fejlesztése és értékelése tekintetében, különösen –egészségi és pszichikai alkalmasság –tevékenységhez szükséges képesítés és képzettség, –kompetencia-értékelés, nyilvántartás –biztonság szempontjából releváns feladatokhoz szükséges kompetenciák előírása –kompetenciaminősítés tekintetében

9 CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely, 2010.09.28 Követelmények V. Eszközmenedzsment 8.Az üzemnek szabályzott folyamatokat kell bevezetnie a tevékenységhez szükséges eszközök kijelölése, fejlesztése és értékelése tekintetében, különösen –mérőeszközök, mérésügy mérések nyilvántartása, visszakereshetősége mérőeszköz-nyilvántartás –eszközök karbantartása, használatra alkalmas állapota, –biztonság szempontjából releváns feladatokhoz szükséges eszközök meghatározása, –munkahelyi biztonság és egészségvédelem, ergonómia –eszköz-, anyag- és alkarészbeszállítói lánc felügyelete tekintetében

10 CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely, 2010.09.28 Követelmények VI. Munkabiztonság és foglalkozásegészségügy 9.Az üzemnek különös figyelmet kell fordítania a biztonságos és egészséges munkakörnyezetre, illetve az erre vonatkozó nemzeti és közösségi szabályokra. (89/391/EGK) A szabályzott munkakörnyezethez sorolandó: műhelyek, nyílt munkaterületek, szabadtéri vágányzat, állomási, vágányközi munkák környezete

11 CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely, 2010.09.28 Követelmények VII. Információmenedzsment 9.Karbantartási dokumentumok : Minden karbantartási munkára vonatkozó szerződés keretében a megrendelőnek legalább az alábbi információkat kell biztosítania a műhely számára: –alkalmazandó előírások (műszaki és jogi), műszaki specifikációk, –a jármű karbantartási terve, –alkatrészkatalógus, az azonos biztonsági szintet biztosító alternatív cserealkatrészek megnevezésével, –felhasznált anyagok jegyzéke, beleértve a szükséges munkavédelmi és – egészségügyi előírásokat, –Vevőspecifikus előírások gyűjteménye, különös tekintettel a biztonság szempontjából számottevő eljárások specifikációjával, illetve a karbantartási/üzemi határértékek megadásával, –Azon alkatrészek és alrendszerek jegyzéke, melyekre külön jogszabályi feltételek vonatkoznak (pl. nyomástartó edények), valamint a vonatkozó jogszabályok megnevezése. A felsorolt dokumentumok a karbantartási szerződés részét kell képezzék!

12 CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely, 2010.09.28 Követelmények VIII. Információmenedzsment 10.Karbantartási dokumentumok : A műhelynek dokumentál eljárásokat kell bevezetnie a: –a szerződés szerint a vavő által rendelkezésre bocsátott dokumentációk teljeskörűsége és hitelessége ellenőrzésére és biztosítására, –a szerződés teljesítéséhez szükséges dokumentációk kezelésére, –a szerződések kapcsán rendelkezésre bocsátott műszaki információk munkautasításokká való feldolgozására, –a munkautasításoknak a karbantartási dokumentumokban hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelő kidolgozására, –a munkautasítások hozzáférhetőségének és olvashatóságának biztosítására, –a munkavégző személyzet számára a megfelelő oktatás biztosítására, –a kapcsolódó nyilvántartások vezetésére

13 CMW - műhelyek minősítése MVME-tagygyűlés, Szombathely, 2010.09.28 Követelmények IX. Információmenedzsment 11.Nyilvántartások : A műhelynek minden elvégzett karbantartási tevékenységről nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a munkavégző személyzet, valamint a felhasznált szerszámok, berendezések, alkatrészek és anyagok adatait.: 12.A vevő tájékoztatása A műhelynek szabályzott eljárásokat kell kidolgozni a megrendelő tájékoztatására –a szerződés szerint elvégzett munkákról, –a munkavégzés során feltárt, biztonsági kockázatot jelentő hibákról 13.Karbantartási rendszer-kézikönyv Mindezen dokumentációkra vonatkozó követelményeket „Karbantartási rendszer-kézikönyv” formájában kell összefoglalni. Ezt a kézikönyvet a műhely személyzete, a nemzeti biztonsági hatóság, illetve a minősítő szervezetek számára hozzáférhetővé kell tenni.

14 Önminősítés MIR VV ENGEDÉLY MVSZ MŰSZAKI HATÓSÁGI ENGEDÉLY KIR FOGLALKOZÁS- EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYZAT VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSI TERV SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HEGESZTŐÜZEMI MINŐSÍTÉS RM ANYAGVIZSGÁLATI TANUSÍTVÁNY

15 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Vasútijármű-karbantartó műhelyek minősítése (CMW) ERA-ajánlás Első lépések – önminősítés Franz Kaminski Waggonbau Hungária Kft MVME taggyűlés Szombathely,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések