Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Molnár 2007 Az erdő szerepe a gyermekek szocializációjában Molnár Katalin PhD egyetemi docens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Molnár 2007 Az erdő szerepe a gyermekek szocializációjában Molnár Katalin PhD egyetemi docens."— Előadás másolata:

1

2

3 Molnár 2007

4 Az erdő szerepe a gyermekek szocializációjában Molnár Katalin PhD egyetemi docens

5 Spontán szerveződések Állam Ismeret- terjesztés Nevelés Oktatás ÉrzelmekFelelősségvállalás A környezet mint érték Az érték és ismeretátadás területei Értékvédelem

6 Szocializáció erdei hatásokkal Neveléstörténeti visszatekintés - a természeti környezet és a nevelés összhangja ( XV-XIX.század) Helyzetkép a téma kapcsán - gondolatok A folyamat tervezett elemei

7 Neveléstörténeti visszatekintés - a természeti környezet és a nevelés összhangja Rotterdami Erasmus 1469-1536 „ A természet kitűnő talajú, noha még megműveletlen szántóföldet ad a kezedbe, te azonban gondatlanságból elnézed, hogy a tövis és csipke belepje, ámbár ezeket később alig lehet emberi munkával kiirtani.”

8 Neveléstörténeti visszatekintés - a természeti környezet és a nevelés összhangja Luther Márton 1483-1546 Úgy tekintett a gyermekekre, mint „pompás, örök kincs”-re amelyet meg kell óvni Isten számára A legmegfelelőbb cselekedet a gyermekek helyes nevelése A bibliát mindenki saját maga olvashatja (német nyelven), mely számtalan természeti képet hoz az ember erkölcsi fejlődésének segítésére is.

9 Neveléstörténeti visszatekintés - a természeti környezet és a nevelés összhangja John Locke 1632-1704 A természet empirikus megismerése vezet a világ megismeréséhez Sok mozgás, úszás a friss levegőn Az elme a tapasztalásból meríti a tudásanyagát - a tapasztalás forrása: a külső világ megtapasztalása az érzékelés útján

10 Neveléstörténeti visszatekintés - a természeti környezet és a nevelés összhangja Rousseau 1712-1778 A gyermek nevelődjön a természet éltető közelségében - szabadon az értelmi nevelés szakaszában (12-15 év) nevelője segítségével fedezze fel az őt körülvevő természet jelenségeit (természetes, természetközeli életmód: olvasásra csak Robinson történetét javasolja

11 Neveléstörténeti visszatekintés - a természeti környezet és a nevelés összhangja Pestalozzi 1746-1827 munkára nevelés: háziipari munkák, mezőgazdaság a „szemléltető tanítás” - a népiskola célja (ellentétben korával)  ez azért fontos, hogy felnőttkorban önállóan tudjanak neveltjei tájékozódni az őket körülvevő világban

12 Neveléstörténeti visszatekintés - a természeti környezet és a nevelés összhangja Tessedik Sámuel 1742-1820 természet-szeretet - gazdálkodás ismeretközlés kutatómunka (könyvtár) Festetics György - gazdatisztképző intézete 1797-ben nyitotta meg kapuit (Georgikon - Keszthely)

13 Neveléstörténeti visszatekintés - a természeti környezet és a nevelés összhangja Brunszvik Teréz krisztinavárosi óvodája 1828. június 1. Természetismeret mint tantárgy fontos a friss levegő, a séták folyamatossága a tanulást versek, mesék történetek segítették

14 Érdekesség - a természeti környezet és a nevelés összhangja a mesékben a mesékben a természet érintetlen - szépsége a nyelvi kifejezésekben is követhető az ember és a természet közötti interakció zavartalan a szereplő jótéteményét a természet mindig meghálálja

15 Mondóka IIIII A Fertő tóba’ IIIIII megdöglött egy béka IIIII Apraja nagyja IIIIII mind azt siratgatja

16 Mondóka IIIII ‘Ágok, vágok fát, IIIII de micsoda fát? IIIIIII Régi rózsa-rekettyét, IIIIIIII fogadjunk egy icce borba, IIIII hogy ez tizenhét!

17 Dalok Erdő, erdő, erdő... Erdő mellett nem jó lakni... Erdő, erdő de magas a teteje... A soproni fenyves erdő...

18 Ökológiai helyzetkép a téma kapcsán Gondok Az emberiség sorskérdésévé váltak a környezeti problémák Meggyökerezett pazarlásaink vannak Tennivalók Az emberek értékrendjét és mindennapi magatartását kell megváltoztatni A tájékoztatás, az ismeretek átadása hozza a szemléletváltozást

19 Ökológiai helyzetkép a téma kapcsán Az egyén interakcióban áll környezete valamennyi összetevőjével A szocializációs folyamatot megközelíthetjük: Szocioökologikus (ember és környezete viszonya) szocioökonomikus (gazdasági, takarékossági) szociokultúrális szempontból

20 Miként szocializálódik a kisgyermek az erdei hatásokkal - „Hogyan tanulja az erdőt?” Alkalmazkodik a környezet kihívásaihoz - ez az akkomodáció folyamata Amit látott követi, utánozza - majd egyre többször önállóan gyakorolja. A szabályokat először figyelmeztetésre, majd automatikusan hívja elő - ez a folyamat az asszimiláció Az új elemek (tudnivalók) folyamatosan beépülnek a régiek közé, a gyermek az ismereteit előhívni képes - ez az interiorizáció

21 Szocializáció - tanulás Tanulás - szocializáció

22 AGY KÉZ SZÍV A tanulás a természetben zajlik - a természet, mint tanulókörnyezet A tanulás konkrét, - érdekes szituációk Kaland – Élmény nevelőcélzat Mozgás, Művészet Kultúra, Technika HUMANISTA EMBERKÉP

23 Idegrendszeri struktúrák szerint megkülönböztetünk: Motoros vagy mozgástanulást: munka, sport, kirándulás, túra, tánc, Szenzomotoros vagy perceptuális tanulást: látási, hallási ingerek befogadása: képek, dallamok felismerése, megtanulása Verbális tanulás: szóbeli anyag értelmes, gondolkodás alapján történő megtanulása

24 Az akarati működés szerint megkülönböztetünk: Szándék nélküli szándékos, koncentrált figyelemmel folyó tanulást A tanulás módja lehet: mechanikus intellektuális

25 Az emlékezeti tanulás feltételei: A tanulásra való beállítottság a koncentrált figyelem a szöveg értelmi feldolgozása –a lényeg kiemelése, az összefüggések meglátása, visszajelzések, a tanultak alkalmazása, megfelelően elosztott ismétlés, hibátlan felidézés, –a siker a bevésést, a tanulást elősegíti.

26 A szocializáció egy tanulási folyamat - társak között könnyebb Tervezett, szervezett, irányított cselekvéssor - eredménye az értékek belsővé válása és a tudás. Az ember tartalmi tevékenységei: tanulás (irányított szocializációs folyamat) önképzés rekreáció:szellemi, fizikai, szabadidő, sport, kulturális tevékenységek közéleti és társadalmi tevékenység (védelem, kommunikáció, média)

27 Az erdő szerepe a szocializációs folyamatban az ember alapvető tevékenysége a megismerés és a cselekvés, az érzéki tapasztalattól az elvont gondolkodáson át a gyakorlatig minden beletartozik ebbe a folyamatba, ismereteket közvetít, olyan teljesítmény, viselkedés, vagy tudásbeli változás, amely tapasztalás, gyakorlás, ismétlés révén jön létre

28 Ezért az erdő - az erdei séta: Fejleszti a megismerő funkciókat, a készségek alakulását, a képességek fejlődését ismereteket nyújt, erősít, rendszerez, újabb kérdések megválaszolására serkent, komplexitásra, analízisre késztet, élményt nyújt, - pszichés funkciókra hat, jellem és magatartás formálódást is eredményez.

29 Pedagógiai tennivalók A személyiségfejlődést elősegítő csomópontok Élményadás: minél rendszeresebb az élmény a szocializációs folyamat annál gyorsabb ütemben alakítja a személyiséget Szemléletformálás: a feldolgozott és rendszerezett ismeretek megváltoztatják a magatartást, a témával kapcsolatos gondolkodást Példa: utánzásra késztet,reciprocitást (viszonosság) vált ki, motívumokat erősít. Tervezés: nélküle nincs előrelátó, igényekre, szükségletekre épülő fejlesztő munka

30 TERVEZÉS INFORMÁCIÓK, ISMERETANYAG (olvasás, kutatás, össze- függések keresése stb.) CSELEKVÉS HANGSÚLYOK MEGADÁS MEGÉRTÉS (válogatás, vita, átdolgozás, saját elképzelések, általánosítás stb.)

31 Felkészülés a szocializációs folyamat segítésére Előkészítő szakasz: –tájékozódás –feladatok számbavétele –az egyéni munka megtervezése, megszervezése - segítségek –nehézségek és azok leküzdése, stratégiák –a feltételek megteremtése (objektív - szubjektív)

32 Felkészülés a szocializációs folyamat segítésére Önálló szakasz: –a konkrét munka koncentrált elvégzése a legcélravezetőbb módszerekkel –pár, csoport, csapat –ellenőrzések,

33 Felkészülés a szocializációs folyamat segítésére Az ellenőrzés és értékelés szakasza: –önellenőrzés, mások ellenőrzése –módosítások, –individualizált értékelés, –távlatok mutatása, –kiegészítő ismeretek

34 A befogadás alapja a mentálhigiénés állapot Kitüntetett szerepe van az kortársaknak (serdülőkor, de bármely életkorban) a csoportok tagjai közötti kohéziónak az előzetes élményeknek, a megszerzett ismeretek újra felhasználási sikerének újabb kérdéseknek (kutató munka)

35 Tanuló Tanulást szervező, irányító közösség Tanulást szervező Szülő/k Eszköze a természeti tanulási tréning: önismeret énkép egymás elfogadása kommunikáció konfliktus kezelés együttműködés önkifejezés önérvényesítés vélemény- -nyilvánítás szervezés vezetés Csoport-módszerei: szerepjáték szituáció-feldolgozás esetelemzés ötletek (brainstorming) pantomim megerősítés (shaping) fantázia-utazás kollázs csoportrajz munka SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS

36

37

38

39 „Nincsenek nagy reményeim az emberiséggel kapcsolatban, mert túlságosan is találékony, ha saját javáról, azonnali előnyéről van szó. A természethez való viszonyunkban a hangsúly annak leigázására, a fölötte való uralkodásra esik. Nagyobb esélyünk lenne a fennmaradásra, ha megpróbálnánk alkalmazkodni ennek a bolygónak az adottságaihoz, és kíméletlen zsarnokoskodás helyett értő méltányossággal bánnánk vele.! (E:B: White)

40 Szabó Éva Életrajz Fának születtem. Állva élek. Nem voltam szeszélye a szélnek. Levél vagy? Azt kell megtanulni Nem szabad, csak fölfelé hullni.

41 Köszönöm megtisztelő figyelmeteket! molnar.katalin@bpk.nyme.hu

42


Letölteni ppt "Molnár 2007 Az erdő szerepe a gyermekek szocializációjában Molnár Katalin PhD egyetemi docens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések