Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A repüléseink jogi szabályozásának zavarai Kerekes L á szl ó Kerekes L á szl ó igazságügyi szak é rtő igazságügyi szak é rtő Tel.: 20/7779139 Tel.: 20/7779139.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A repüléseink jogi szabályozásának zavarai Kerekes L á szl ó Kerekes L á szl ó igazságügyi szak é rtő igazságügyi szak é rtő Tel.: 20/7779139 Tel.: 20/7779139."— Előadás másolata:

1 A repüléseink jogi szabályozásának zavarai Kerekes L á szl ó Kerekes L á szl ó igazságügyi szak é rtő igazságügyi szak é rtő Tel.: 20/7779139 Tel.: 20/7779139 Email: laszlo.kerekes 55 @ gmail.com laszlo.kerekes 55 @ gmail.comlaszlo.kerekes 55 @ gmail.com

2 www.ehpu.org Lisszaboni szerződés (2009,december 1.) Az EU legfontosabb értékei: emberi méltóság szabadság demokrácia jogállamiság egyenlő esélyek emberi jogok

3 PILÓTALÉGIJÁRMŰLÉGTÉR TV. a légiközlekedésről (XCVII./95.) „19.§. (2) Nem kell üzemben tartási engedély a természetes személy tulajdonát képező, kizárólag magáncélra használt polgári légijármű üzemben tartásához” 1. § (1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság Állami Légijármű Lajstromába (a továbbiakban: lajstrom) felvett polgári légijármű üzemben tartójára terjed ki. 20/2002. KöViM rendelet a polgári légijármű üzemben tartásának szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról üzemben tartó légialkalmasságának repülések végrehajtását üzemben tartás: azon tevékenységek összessége, amelyek során az üzemben tartó a légijármű alkalmazási céljának megfelelő felhasználását szervezi és irányítja, a légijármű légialkalmasságának és üzemképességének fenntartásáról gondoskodik, továbbá a repülések végrehajtását a vonatkozó előírásokkal összhangban szervezi, irányítja és felügyeli.

4 XCVII./1995. Légiközlekedési törvény (Ltv) Ltv. „22. § Légiközlekedési, valamint légiközlekedéssel összefüggő tevékenység - a 71. § 10. pontjának e) és h) pontjában meghatározott tevékenység kivételével - a légiközlekedési hatóságnak… az adott tevékenységre vonatkozó engedélyével folytatható..”Ltv. „22. § Légiközlekedési, valamint légiközlekedéssel összefüggő tevékenység - a 71. § 10. pontjának e) és h) pontjában meghatározott tevékenység kivételével - a légiközlekedési hatóságnak… az adott tevékenységre vonatkozó engedélyével folytatható..” e) a légi jármű sport-, valamint magáncélú alkalmazása,e) a légi jármű sport-, valamint magáncélú alkalmazása, 12. légi közlekedéssel összefüggő tevékenység:12. légi közlekedéssel összefüggő tevékenység: a) a légi jármű, …gyártása, karbantartása, javítása,a) a légi jármű, …gyártása, karbantartása, javítása, c) a légiközlekedési szakszemélyzet szakirányú földi képzése,c) a légiközlekedési szakszemélyzet szakirányú földi képzése, f) a légi jármű földi kiszolgálása;f) a légi jármű földi kiszolgálása;

5 Lt. 29. § (1) A légijármű és egyes légiközlekedéssel kapcsolatos eszközök gyártásához, a javítási és karbantartási tevékenység folytatásához az illetékes légiközlekedési hatóság engedélye szükségesLt. 29. § (1) A légijármű és egyes légiközlekedéssel kapcsolatos eszközök gyártásához, a javítási és karbantartási tevékenység folytatásához az illetékes légiközlekedési hatóság engedélye szükséges

6 2002 Lt.6. § (1) A magyar légteret az a légijármű veheti igénybe, a) amely felségjellel és lajstromjellel, illetőleg jogszabályban meghatározott egyéb azonosító jelzéssel rendelkezik, továbbá b) amelynek vezetője a légiközlekedési hatóság, illetve a katonai légügyi hatóság által kiadott szakszolgálati engedéllyel rendelkezik. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett feltétel nem vonatkozik a kiképzés ideje alatt légijárművezető- növendék által vezetett légijárműre.

7 PILÓTALÉGIJÁRMŰLÉGTÉR TV. a légiközlekedésről (XCVII./95.) 52.§. „ Lajstromozásra nem kötelezett légijárművet az vezethet… … rendelkezik a hatóság által elfogadott tanfolyam elvégzéséről bizonyítvánnyal” PG KIKÉPZÉSI SZINTEK SIKLÓERNYŐS "NÖVENDÉK I" Oktató irányítása mellett alapfokú gyakorló repüléseket végezhet. Dátum:........................ Oktató:.............................. Az előírásoknak megfelelően siklóernyős "A" vizsgát tett Dátum:........................ Oktató:.............................. SIKLÓERNYŐS "NÖVENDÉK II" Oktatója iránymutatása alapján, nem turbulens időben, magassági korlátozás nélkül gyakorló repüléseket, oktatója jelenlétében középfokú gyakorlati repüléseket végezhet. Dátum:.......................... Oktató:...............................

8 2005 Lt.6. § (1) A magyar légteret az a légijármű veheti igénybe, a) amely felségjellel és lajstromjellel, illetőleg jogszabályban meghatározott egyéb azonosító jelzéssel rendelkezik, továbbá b) 54 amelynek vezetője a légiközlekedési hatóság, illetve a katonai légügyi hatóság által kiadott szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, lajstromozásra nem kötelezett légijármű esetében a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel. 54 (2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett feltétel nem vonatkozik a kiképzés ideje alatt légijárművezető- növendék által vezetett légijárműre.

9 PILÓTALÉGIJÁRMŰLÉGTÉR TV. a légiközlekedésről (XCVII./95.) 52.§. „… vezethet, aki nem szenved a külön jogszabályban felsorolt betegségek, testi hiányosságok egyikében sem” 14/2002. EüM rendelet a szakszolgálati engedélyek egészségügyi követelményeiről

10 PILÓTA 2001: 5/2001. Növendék szakszolgálati engedély 2002: 14/2002 A polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 53. §-ának (5) és (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján… Lt. 53.§. (8) A szakszolgálati engedélyek kiadásának egészségügyi feltételeit a miniszter az egészségügyért felelős miniszterrel, … egyetértésben rendeletben határozza meg. 11.§. A lajstromozásra nem kötelezett légijármű vezetőjének 2. Eü minősítéssel kell rendelkeznie TV. a légiközlekedésről (XCVII./95.) 52.§. „… vezethet, aki nem szenved a külön jogszabályban felsorolt betegségek, testi hiányosságok egyikében sem” 14/2002. EüM rendelet a szakszolgálati engedélyek egészségügyi követelményeiről

11 PILÓTA 2009: 32/2009. Csak a lajstromosokra vonatkozik. Szakszolgálati engedélyes nem lajstromozottra vonatkozik? A lajstromozásra nem kötelezett légijármű vezetőjének 2. Eü minősítéssel kell rendelkeznie (2000. „orvosi követelmény nincs meghatározva, 2003. Bírói határozat: „nincs egyértelmű jogszabály” 2008. A hatóság képviselői elismerik, hogy jogszabály nem írja elő 2010. A hatóság képviselője szerint jogszabály előírja.) TV. a légiközlekedésről (XCVII./95.) 52.§. „… vezethet, aki nem szenved a külön jogszabályban felsorolt betegségek, testi hiányosságok egyikében sem” 14/2002. EüM rendelet a szakszolgálati engedélyek egészségügyi követelményeiről

12 Lt.12. § (1) A magyar polgári légijármű - a jogszabályban légijárműnek minősített repülőmodell, az ejtőernyő és a személyzet által vezetett egyéb repülőeszköz kivételével - a légiközlekedésben akkor vehet részt, ha a légiközlekedési hatóság a Magyar Köztársaság Állami Légijármű Lajstromába (a továbbiakban: lajstrom) felvette.

13 63/2001. KöViM rendelet (12. melléklet) Siklóernyő vizsgálata (Motoros siklóernyő felülvizsgálata: „3. Kocsiszekrény (trike) vizsgálata: - megegyezik a segédmotoros sárkányrepülőnél”

14 i) vitorlázó sárkányrepülő: olyan lábról indítható és lábra érkező hajlékony szárnyfelülettel rendelkező függővitorlázó légijármű, melynek kormányzása általában a hajlékony szerkezettel felfüggesztett pilóta súlypontjának - részleges vagy teljes - áthelyezésével történik, 63/2001. KöViM rendelet … a rendelet alkalmazásában

15 ELLENŐRZÖTT LÉGTÉR ELLENŐRZÖTT LÉGTÉR NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTÉR NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTÉR NOTAM www.hungarocontrol.hu 26/2007. GKM-HM-KvVM rendelet

16 PILÓTALÉGIJÁRMŰLÉGTÉR TV. a légiközlekedésről (XCVII./95.) bizonyítvány (52.§.) külföldön (A0356/06 NOTAMN Q) LHCC/QRTCA/IV/BO /W /000/195/4736N01702E026 A) LHCC B) 0605110600 C) 0605131500 E) TEMPORARY RESTRICTED AREA ACTIVATED WITH THE FLW COORDINATES: 474915N0173529E 473726N0172432E 472729N0170605E 472335N0164900E 472400N0162829E. CIVIL VFR FLTS PROHIBITED. FLTS OPERATING WITHOUT PERMISSION WILL BE INTERCEPTED BY STATE AIRCRAFTS. THE VIOLATION OF THE RESTRICTED AREA WILL BE FOLLOWED BY LEGAL ACTION. F) GND G) FL195)

17 26/2007. GKM -HM-K vV M rendelet módosítása 2012! ELTÖRÖLTE A HATÁRSÁVBAN REPÜLÉS TILALMÁT! Az ezzel együtt módosított 4/1998-as kormányrendelet: „9. § (1) Jogosulatlanul veszi igénybe a magyar légteret az a légijármű, amely az államhatár átrepüléshez szükséges, jogszabályban meghatározott engedéllyel, illetve feltételekkel nem rendelkezik.”

18 Nem repülhetnek be a hajtóművel felszerelt légijárművek… ????? TERMÉSZETVÉDELMI KORLÁTOZÁS

19 14/2000. KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól

20 14/2000. KöViM „J” melléklet

21 Elsőbbségek statikus felhajtóerő ballon dinamikus felhajtóerő motor nélkül merev szárnyú (rigid) rugalmas súlypontkormányzású (flexibile) hajlékony struktúra (paraglider) merev motorral motoros repülő (UL-plane-Boeing) motoros súlypontkormányzású (SES) motoros siklóernyő hajtóerővel repülő vadászgép, űrhajó

22 1979. április 45-ös LE (jogalapja az 1964. évi 26.sz.tvr)1979. április 45-ös LE (jogalapja az 1964. évi 26.sz.tvr) Kötelezően alkalmazandó szakmai szabály??????Kötelezően alkalmazandó szakmai szabály??????

23 14/2000. KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében és repül ő terein történ ő repülések végrehajtásának szabályairól kitérési szabályok (elsőbbség)

24 14/2000. KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében és repül ő terein történ ő repülések végrehajtásának szabályairól kitérési szabályok (elsőbbség)

25 14/2000. KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében és repül ő terein történ ő repülések végrehajtásának szabályairól kitérési szabályok (lejtő)

26 14/2000. KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében és repül ő terein történ ő repülések végrehajtásának szabályairól kitérési szabályok (elsőbbség) TERMIK

27 14/2000. KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében és repül ő terein történ ő repülések végrehajtásának szabályairól VFR szabály

28 14/2000. KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében és repül ő terein történ ő repülések végrehajtásának szabályairól legkisebb magasság 150 méter talaj felett (?)

29 LÉGIJÁRMŰ lakott terület felett 14/2000. KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében és repül ő terein történ ő repülések végrehajtásának szabályairól

30 14/2000. KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól ütközések megelőzéseütközések megelőzése Minimum 30 m !

31 A REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA (NKH: 2009.augusztus) „A repülés biztonságos működéséhez az azt felügyelő hatósági személyzetnek legalább olyan szakképzettséggel kell rendelkeznie, mint amilyennel azok bírnak, akiket ellenőrzés alá vonnak” „Az Annex II. repülőeszközökre nemzeti szabályozást kell kidolgozni, amelynek összhangban kell lennie az európai gyakorlattal…” „A repülőeszközök a repülésben olyan szerkezetek,mint a bicikli, a moped a közúton” „az arányos szabályozás megköveteli, hogy csak olyan követelményeket állítsunk fel, amelyek indokoltak” NEMZETI LÉGÜGYI STRATÉGIA (2011. június 1.) „a következő évtizedre kíván útmutatóként szolgálni” „több ponton nem alkottuk meg azokat a jogszabályokat, amelyekre a törvény (1996 óta) felhatalmazást ad” JÖN 2013! (eltelt 1/3 évtized!) – ÉBRESZTŐ!


Letölteni ppt "A repüléseink jogi szabályozásának zavarai Kerekes L á szl ó Kerekes L á szl ó igazságügyi szak é rtő igazságügyi szak é rtő Tel.: 20/7779139 Tel.: 20/7779139."

Hasonló előadás


Google Hirdetések