Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

a Szolgáltató Állam kialakításához vezető út

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "a Szolgáltató Állam kialakításához vezető út"— Előadás másolata:

1 a Szolgáltató Állam kialakításához vezető út
„A Magyar Köztársaság közigazgatását, kormányzati tevékenységét, közszolgálatait és igazságszolgáltatását korszerű elveken alapuló, hatékony és az állampolgárok igényeit a középpontba állító működésnek kell jellemeznie. Ez jobb minőségű szolgáltatásokat jelent, a rendelkezésre álló erőforrások ésszerűbb felhasználásával. Példája és kisugárzása folytán a korszerűen működő közigazgatás és kormányzat a társadalom modernizációjának húzóerejévé válhat, és a demokrácia kiteljesítésének ígéretét hordozza.” Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ

2 A bürokratikus állam visszaszorítása és a kooperatív állam felépítése.
Célmeghatározás A CÉL A kormányprogramban is megfogalmazódott a Szolgáltató Állam megvalósításának szükségessége. A bürokratikus állam visszaszorítása és a kooperatív állam felépítése. Közvetlenebb állampolgári kapcsolatok kialakítása. Olcsóbb és hatékonyabb közigazgatás kialakítása. Az átláthatóbb állam megteremtése. Az állam-állampolgár kapcsolat újradefiniálása.

3 Nemzetközi kitekintés 1/2
Kanada Az e-kormányzatot megalapozó „Blueprint for renewing government services” c. dokumentum 1995-ben jött létre. A kormányzat elképzelése, hogy 2004-re Kanada a világ első, teljesen behálózott virtuális állama legyen. Ezért cél, hogy minden állampolgár szélessávú Internet hozzáféréssel rendelkezzen az országban. A Government Online központi program lényege: Jövőképe: ICT technológiák használatával jobb minőségű, ügyfélközpontú, összefüggő szolgáltatásokhoz való állampolgári hozzáférés elősegítése. Cél: 2004-re az összes alapvető kormányzati szolgáltatást az Internetre vinni és 10%-kal javítani az állampolgári elégedettséget. Munkaterve öt részre tagolódik: Ügyfélközpontú, multicsatornás szolgáltatás Közös és biztonságos infrastruktúra Állampolgári bizalom építése A humán erőforrások teljes kormányzatot átfogó képességfejlesztése Állampolgári használat és részvétel növelése Tranzakciós szolgáltatás (elektronikus adóbevallás) már jelenleg is igénybevehető a központi portálon keresztül. Az ICT technológiáknak az üzleti életben történt gyors térhódítását látva várható volt, hogy ez a közszférába is betör. Ezen hatás párosul az állampolgári igények változása és konkrétabbá válása miatt megindult, a közigazgatás alapvető reformjára irányuló kezdeményezésekkel. Így az e-kormányzat terén is nemzetközi verseny indult el a legjobb e-kormányzati elképzelések és bevezetési stratégiák létrehozására. Ugyanakkor minden folyamatos változásban van, nincs egyetlen helyes stratégia az e-kormányzat céljának megvalósítására. A sikeres e-kormányzati elképzelések-hez innovatív megoldásokra és folyamatos (mások által kitalált jó gyakorlatból való) tanulásra van szükség. Az eddigi tapasztalatokból leszűrhető, hogy a nemzetközi e-kormányzati kezdeményezések két sarokköve, hogy mennyire sikerül részvételre (használatra) ösztönző szolgáltatásokat nyújtani és az állampolgárok elkötelezettségét kialakítani. A megvalósítások mikéntje azonban országonként, régiónként változik. A következőkben a nemzetközi összehasonlításban is legsikeresebbnek tartott központi e-kormányzati kezdeményezések közül mutatunk be néhányat.

4 Nemzetközi kitekintés 2/2
USA A szövetségi e-kormányzati szolgáltatások jövőképét az 1997-es „Access America” anyag határozta meg. A fejlesztések sarokkövei: Központi finanszírozás: 2001-ben $100m központi keretet hoztak létre e-kormányzati, internetes projektek finanszírozására. Tesztprojektek indítása, amelyek eredményei alapján gyors további bevezetéseket indítanak el. A 2000-ben létrehozott „firstgov” központi kormányzati portál ... több mint 20 ezer tematikus kormány honlapot foglal felhasználóbarát egységbe, a felhasználók a portál keresőrendszerének segítségével mintegy 31 millió központi kormányzati és 16 millió szövetségi állami weblapot érhetnek el, teljesen online, fél-online és hibrid kormányzati szolgáltatások vehetők igénybe rajta, életviteli tanácsokkal látja el az állampolgárokat, az e-demokrácia jegyében többféle visszacsatolási lehetőséget biztosít. Jelenleg egy speciálisan erre a célra létrehozott csapat azon dolgozik, hogy az üzleti szférával analóg e-business modellt vezessen be az államigazgatásban. Nagy-Britannia Az 1999-es „A kormányzat modernizálásának Fehér Könyve” fogalmazza meg az elektronikus kormányzattal szemben támasztott legfontosabb követelményeket. A jelenlegi konkrét e-kormányzati cél a kormányzati szolgáltatások 100%-os elektronikus feldolgozása és nyújtása 2005-re. Az e-kormányzat stratégiát folyamatosan tovább-fejlesztik a nemzetközi kutatások és benchmarking tanulmányok alapján. Az e-kormányzati program elsőszámú „bajnoka” a miniszterelnök. UK Online Portál: Kettős célja az állampolgárok számára hatékony szolgáltatások nyújtása és a politikai folyamatokban való aktívabb részvételük ösztönzése. Sokcsatornás, de egyetlen interfészre épülő hozzáférésre helyezi a hangsúlyt. Törvénytervezetek és politikai témák megvitatására, tanácsadásra kialakított fóruma igen elfogadott és magas használatot ért el.

5 eEurope2005 Az Európai Unió E-kormányzat programja EU Bizottság
eEurope2005 program eEurope2005 Az Európai Unió E-kormányzat programja EU Bizottság A 2004 májusi EU csatlakozás miatt kiemelt feladat, hogy hazánk kapcsolódni tudjon az EU infrastrukturális hálózatához és rendszereihez. Együtt tudjon működni az Unió intézményeivel, szervezeteivel. Ebben a kormányzati informatikának (az elektronikus kormányzatnak) alapvető szerepe van. Az e-kormányzati rendszerek és folyamatok biztosítják, hogy Magyarország és az EU közötti kommunikáció és munka zavartalan, gyors és hatékony legyen (EU-s jogszabályok előkészítése, EU-s források és pályázatok kezelése, kapcsolattartás, monitoring, EU adatbázisok online elérése, stb). eEurope2005 IDA Interchange of Data between Administrations IST Information Society Technologies TESTA transz-európai távközlési szolgáltatások PKICUG elektronikus tanúsítvány szolgáltatás Architecture Guidelines technológiai szabványok, ajánlások CIRCA csoportos munkát támogató alkalmazások Az eEuropa2005 és a végrehajtás szervezete

6 eEurope2005 program A 2004-es csatlakozást követően az eEurope2005 célkitűzéseit meg kell megvalósítanunk 2003: a Bizottságnak keretprogramot kell kidolgoznia, amely egy pán-európai e-kormányzati szolgáltatási rendszer kiépítését teszi lehetővé az állampolgárok és a vállalkozások számára. 2003 végéig: meg kell határozni az interoperabilitás elveit (kölcsönös összekapcsolódás és működtethetőség) 2004 végéig: biztosítani kell minden tagállamban az alapvető közszolgáltatások online elérhetőségét, illetve lehetővé kell tenni a kétoldalú információáramlást (interaktivitás). 2005: a tagállamoknak szélessávú hozzáférést kell biztosítaniuk a közhivatalok számára. 2005 végéig: a közbeszerzés jelentős részének elektronikussá kell válnia, ki kell épülnie az online közbeszerzés rendszerének. 2005-ig a kulturális és turisztikai információk terjesztésére átfogó háttérrendszert kell kialakítani. Folyamatosan: Nyilvános Internet Hozzáférési Pontokat kell létrehozni a közösségi és helyhatósági szinteken, amelyek segítségével az állampolgárok rákapcsolódhatnak a rendszerekre, és igénybe vehetik a különböző szolgáltatásokat. A közbeszerzés jelentős részének elektronikussá kell válnia 2005 Kulturális és turisztikai információk terjesztésére EU csatlakozás 2004 Biztosítani kell minden tagállamban az alapvető közszolgáltatások online elérhetőségét 2003 Kölcsönös összekapcsolódás és működtethetőség Keretprogramot kell kidolgoznia, amely egy pán-európai e-kormányzati szolgáltatási rendszer 2002

7 eEurope2005 program Az eEurope akcióterv megvalósításának elősegítése céljából az EU 20 alapvető kormányzati szolgáltatást jelölt meg: eEurope2005 Állampolgárok számára 12 kormányzati szolgáltatás: Személyi jövedelemadó: bevallás, tájékoztatás az értékelésről Munkaügyi központok által nyújtott, álláskereséssel kapcsolatos szolgáltatások Társadalombiztosítási járulékok (három a következő négyből: munkanélküli pótlék, családi pótlék, egészségügyi költségek - visszatérítés vagy közvetlen rendezés, diák ösztöndíjak) Személyi iratok (útlevél, jogosítvány) Gépkocsi nyilvántartás (új, használt és import gép-járművek) Építési engedély igénylése Rendőrségi bejelentések (pl. lopás bejelentése) Nyilvános könyvtárak (katalógus megléte, keresési lehetőségek) Anyakönyvi kivonatok (születési, házassági): igénylés és elkészítés / kiszállítás Felsőoktatásba, egyetemre történő jelentkezés Lakcímváltozás bejelentése Egészségügyi szolgáltatások (pl. interaktív tanácsadás különböző kórházakban rendelkezésre álló szolgáltatásokról, időpont kérése / bejelentkezés) Vállalati kör számára 8 kormányzati szolgáltatás: Egészségügyi hozzájárulás Társasági adó: bevallás, értesítés ÁFA: bevallás, értesítés Új társaság bejegyzése Adatszolgáltatás statisztikai hivatalok felé Vámnyilatkozat Környezetvédelemmel kapcsolatos engedélyek (jelentést beleértve) Közbeszerzés

8 Az e-kormányzás jövőképe 1/2
Célmeghatározás Az e-kormányzás jövőképe 1/2 Az elektronikus kormányzat magyar stratégiája közép- és hosszú távon a következő fő értékek megvalósulását kívánja szolgálni: Az elektronikus kormányzat fejlesztésével hatékonyabbá, átláthatóbbá és hosszabb távon olcsóbbá válhat a közigazgatás, az állam működése. A hatékonyabban működő, jobb szolgáltatásokat nyújtó közigazgatás révén válhat lehetségessé a részvételi demokrácia kiszélesítése, az állampolgárok, az üzleti szereplők bizalmának növelése. Minden korábbinál nyitottabb és valódi, kétoldalú kapcsolatok kiépülését kell elősegíteni a közhatalom képviselői és az állampolgárok között. A nyilvánosság új fórumaival, az állampolgár-központú közszolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáféréssel olyan környezet alakítható ki, amelyben új, az állampolgári és vállalkozói igényeket kielégítő alapokra helyeződik az állam és a polgárok, valamint azok közösségeinek kapcsolata.

9 Az e-kormányzás jövőképe 2/2
Célmeghatározás Az e-kormányzás jövőképe 2/2 Az elektronikus kormányzat magyar stratégiája közép- és hosszú távon a következő fő értékek megvalósulását kívánja szolgálni: Egy szolgáltató és esélyteremtő állam egyre inkább az információ szabad áramlásának biztosításával lehet képes csak feladatait betölteni. Magyarország felzárkózhat az elektronikus kormányzati szolgáltatások fejlettségében és használatában élenjáró országokhoz (legyenek azok közvetlen környezetünkben, az EU-ban vagy másutt). Ha az információs és kommunikációs technológia (IKT) modern eszközeinek alkalmazása, használata és elterjesztése terén az állam vezető szerepet tud betölteni, a kormányzati munka sikerén túlmutató módon lesz képes támogatni a tudástársadalom kiépítésének folyamatát, fejlődését.

10 E-kormányzat építőkövek
eKormányzat2005 stratégia E-kormányzat építőkövek Az elektronikus kormányzat értelmezése nem szűkíthető le kizárólag a technológiai eszközök és alkalmazások meglétére és működtetésére az állam- és közigazgatás területein. A dinamikusan változó külső környezet (EU, társadalom, stb.) és a közigazgatás viszonylag merev belső működésének (szabályozás, eljárások, stb.) a kihívásai meg kell hogy fogalmazódjanak a kormányzat stratégiai célkitűzéseiben. A kormányzati célok elérésében – mint eszköz – segíthet az infokommunikációs technológia (IKT), és annak alkalmazása révén megvalósuló elektronikus kormányzat (közigazgatás). Az e-kormányzat alapvetően négy fő pillére épül: Szabályozás és eljárások Kultúra és emberi képességek ICT infrastruktúra Szervezeti felépítés Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy egy jól működő e-kormányzat csak a társadalom egészébe integrálódva képzelhető el (Internet hozzáférés, digitális írástudás, információs társadalom, stb). Szabályozás és eljárások Hajtóerők Stratégiai célok e-kormányzati modell Kultúra és képességek ICT infra-struktúra Szervezeti felépítés Sikertényezők Az e-kormányzat főbb építőkövei

11 Államháztartási hiány Hátrányos helyzetű csoportok
eKormányzat2005 stratégia A kormányzat előtt álló legfontosabb kihívások kapcsolhatók az e-kormányzati programhoz Hajtóerők A magyar állam- és közigazgatás számos olyan kihívással és hajtóerővel szembesül, amelyek kezelése és megválaszolása a kormányzati intézkedések alapvető feladata. Hazánk 2004-es EU csatlakozása kapcsán a kormányzat kiemelt felelősséggel rendelkezik nem csak a közigazgatás, hanem a társadalom és a gazdasági élet minél zökkenőmentesebb átalakítása érdekében is. Az infokommunikációs technológiáknak (ICT) az elmúlt másfél évtizedben tapasztalt rohamos fejlődése és térnyerése alapjaiban alakítja át az emberek gondolkodását és a gazdaság működését. Az állampolgár, mint felhasználó növekvő elvárásai miatt az eddigi intézmény-centrikus állami hozzáállás helyébe folyamatosan a szolgáltatás / ügyfél központú megközelítés lép. A költségvetési egyensúly megőrzése és az EU csatlakozás miatti államháztartási hiány csökkentés érdekében előtérbe került a közigazgatás átalakítása, és ezen belül a működési hatékonyság növelése. A globális tudásalapú verseny új kihívások elé állítja a mind a magyar vállalkozásokat, mind a munkavállalókat. Az ICT egyrészt növelheti a hátrányos helyzetű csoportok leszakadását (digitális szakadék), másrészt az esélyteremtés eszköze is lehet (pl. távoktatás). EU csatlakozás ICT fejlődés ÁLLAM Felhasználói elvárások Államháztartási hiány Tudásalapú verseny Hátrányos helyzetű csoportok Kihívások és hajtóerők

12 eKormányzat2005 stratégia
Az e-kormányzat a magasabb minőségű, hatékonyabb és demokratikusabb kormányzat kiépítésének az eszköze Stratégiai célok Az elektronikus kormányzat kialakítása nem öncélú. A fő célkitűzés a jobb, hatékonyabb és demokratikusabb kormányzat elérése, amelynek eszköze és katalizátora lehet az ICT technológia. Az e-kormányzati célok alapvetően három fő csoportba sorolhatók: (1) Az állami (kormányzati) szolgáltatások minőségének a javítása ügyfélközpontú megközelítés többcsatornás ügyintézés 7x24 elérhetőség (2) A hatékonyabb és költségtakarékosabb állami működés kialakítása hivatali munka elektronizálása informatikai egységesítés szervezeti folyamatok átalakítása back-office modernizáció elektronikus közbeszerzés (3) Az állampolgárok demokratikus részvételének az erősítése és az állam átláthatóságának a növelése alkotmányos részvétel társadalom bevonása a jogszabály-előkészítésbe transzparens és felelős állam Állami szolgáltatások minőségének javítása Hatékonyabb állam és közigazgatás kialakítása Demokrácia és átláthatóság erősítése e-kormányzat kialakítása Magasabb minőségű, hatékonyabb és demokratikusabb kormányzat építése Infokommunikációs technológiák e-kormányzat stratégiai célrendszer

13 ICT szerepe, fejlettsége Kormányzati megközelítés
eKormányzat2005 stratégia Az e-kormányzati modellek fejlettségi szintjét egyrészt a közigazgatás gondolkodásának „ügyfélközpontúsága”, másrészt az ICT technológiák alkalmazása határozza meg e-kormányzati modell Az e-kormányzati programokat alapvetően meghatározza, hogy az ICT mennyire épült be az állam működésébe, illetve hogy a közigazgatás „gondolkodásában” mennyire ügyfélközpontú. Az állam a technológiai (ICT) fejlettség különböző szintjein lehet, attól függően, hogy az általa nyújtott (online) szolgáltatások milyen mértékben statikusak, egyirányúak vagy dinamikusak, komplex tranzakciók lebonyolítására is alkalmasak. A fejlettségi szintek közötti ugrás eltérő kihívásokat testesít meg a közigazgatás szereplői számára. Ezzel párhuzamos folyamat a fejlett e-kormányzatok esetében, hogy az állam-polgár mint ügyfél kerül a központba. A brit modell például a sokcsatornás hozzáférésre helyezi a hangsúlyt (egyetlen interfész legyen). Szingapúrban az életút modell alapján az állampolgár van a központban. Az osztrák portálon az egyablakos ügyintézés került megvalósításra. ICT szerepe, fejlettsége Kormányzati megközelítés Jelenlét Interakció Tranzakció Transzformáció Szervezeti rés Korábban elszigetelten működő közigazgatási szervek együttműködését igényli. Félelem rés A statikus jelenlét után az online interakcióra történő áttérés biztonsági kérdéseket vet fel és tanulási feladattal jár. Intézmény- központú Ügyfél- Átalakulási rés Az ügyfélközpontú gondolkodás, a közigazgatási kooperáció, az információ-megosztás és a felelősségi pontok átalakítása komoly ellenállást szül. e-kormányzati modellek

14 Szabályozás és eljárások
eKormányzat2005 stratégia A kormányzati eljárásokra vonatkozó szabályozás az e-kormányzat fejlődésének az egyik legfőbb akadálya Szabályozás és eljárások Az e-kormányzat alapvetően két összetevőből áll: A közszolgálati szektor belső működése (back-office) A lakossági és üzleti szektor interakciója a közigazgatás intézményeivel (front-office) Az egyszerű statikus honlapok megjelenését követően az ügyféloldali szolgáltatások (online ügyintézések) további fejlesztése egyre inkább megköveteli a háttérfolyamatok, -rendszerek és -intézmények átalakítását is. Az állam belső működése jogszabályok által erősen szabályozott és merev, amely működés az e-kormányzat térhódításának az egyik legnagyobb akadálya. A magas szintű „e” törvények (elektronikus aláírás, e-kereskedelem) alacsonyabb szabályozási szintű kibontása még hiányos. Az Interneten történő adatkezelés számos biztonsági és adatvédelmi aggályt vet fel mind a kormányzat, mind a társadalom részéről. Az államigazgatási eljárásokból hiányzik az elektronikus ügyiratkezelés és ügyintézés leírása, az elektronikus dokumentumok joghatálya. Szabályozás Egységes hírközlési törvény Elektronikus aláírási törvény Államigazgatási eljárási törvény Adatvédelmi törvény Ágazati szabályozások Beszerzés Működési eljárások Szolgáltatás típusú funkciók Back-office Front-office Az e-kormányzati szabályozás hatása

15 eKormányzat2005 stratégia
Az „emberi tényező” fejlesztése és átalakítása kritikus az e-kormányzat kiépítése során Kultúra és képességek A közigazgatáson belül az ún. „emberi tényező” fejlesztése és átalakítása nélkül az e-kormányzat kiépítése nem lehetséges, bármilyen korszerű is legyen a műszaki infrastruktúra. Az ügyfélközpontú online szolgáltatások nyújtása megköveteli, hogy a közigazgatási dolgozók gondolkodása is megváltozzon, és előtérbe kerüljön a szolgáltatás minősége és a proaktivitás. A tranzakciós folyamatok horizontális volta miatt szükséges az állami intézmények együttműködése, az információ és tudás egymással történő megosztása. A politikai vezetők elkötelezettsége és példamutatása katalizátora lehet az e-kormányzat elfogadtatásának. Ugyanakkor az állam egy adott társadalmi környezetben helyezkedik el, amelynek kultúrája is jelen-tősen hat az e-kormányzat fejlődésére. Például Észtország kooperatív politikai kultúrája segítette az e-kormányzat terjedését, míg Görögország autoriter történelme bizalmatlanságot szült az emberek-ben a központi e-kormányzati akciókkal szemben. Az egyén szintjén kiemelt feladat a digitális írástudás fejlesztése, az ICT technológiák használatának az oktatása, valamint az e-bizalom építése mind a lakosság, mind a közigazgatás vonatkozásában. Ügyfélközpontú gondolkodás Proaktivitás Megoldás orientált megközelítés Együttműködés, információ-megosztás Hatalomféltés Vezetői példamutatás Politikai elkötelezettség Politikai kultúra Történelmi múlt (autoriter vs. demokratikus) Emberek technológia iránti fogékonysága Állampolgári részvétel Állami kommunikáció Digitális írástudás ICT technológiák használata Képzés eLearning Hátrányos helyzetű csoportok esély-egyenlőségének növelése Társadalom Közigazgatás Képességek Kultúra Az e-kormányzat kulturális és képességbeli dimenziói

16 Szabályozás és ajánlás
eKormányzat2005 stratégia Az e-kormányzati programok és költségvetések túlnyomó része az e-kormányzati infrastruktúra kiépítésére irányul ICT infrastruktúra Az e-kormányzati programok és költségvetések túlnyomó része az infrastruktúra kiépítésére irányul. Ugyanakkor az infrastruktúra megléte nem garantálja, hogy az e-kormányzat a gyakorlatban is működik. Az e-kormányzati infrastruktúra több szinten is értelmezhető: Alap infrastruktúrának tekinthetjük a központi gerinc-hálózatot, az Internet csatlakozásokat és a helyi hálózatok elemeit. A központi és helyi rendszerek és alkalmazások (adat-bázisok, levelező rendszer, címtár, stb.) alkotják az e-kormányzati szolgáltatások alapját. Az adatbiztonság garantálása, a jogosulatlan hozzáférés elleni védekezés, a hiteles azonosítás mind-mind kritikusak az e-kormányzat működése szempontjából. Az e-kormányzat biztosítja többcsatornás ügyfélkezelés esetében az elektronikus interfészt (portál), illetve a belső együttműködés felületét (intranet). A fizikai infrastruktúra kialakítására vonatkozó szabályo-zások és ajánlások szintén tekinthetők az e-kormányzati infrastruktúra részének. Jellemző trendek a szabványosítás, a centralizáció, az integráció, a nyílt forráskódú alkalmazások terjedése és a multiplatform megközelítés. Gerinchálózat, Internet hozzáférés, helyi hálózatok, stb. Központi adatbázisok, címtár, levelező rendszer, stb. Hitelesítő infrastruktúra, PKI, adatkezelés, autentikáció, stb. Internetes portál, intranet, WAP portál, stb. Portál építési irányelvek, best practice, stb. Alap infrastruktúra Biztonság Interfész Rendszerek és alkalmazások Szabályozás és ajánlás Az e-kormányzati infrastruktúra szintjei

17 eKormányzat2005 stratégia
Az e-kormányzat működése átlépi a hierarchikus állami intézményi kereteket és határokat Szervezeti felépítés A magyar közigazgatás felépítése hierarchikus, piramis típusú. Ezzel szemben mind az ügyfélközpontú szolgáltató állam koncepció előretörése, mind az ICT technológiák térnyerése az állam működésében a horizontális, az intézményi kereteket és határokat átlépő együttműködési formák irányába mutat. A horizontális folyamatok szükségessé teszik az intézményi feladatok átalakítását, a kormányzati területek és szervezetek integrációját. Az EU és a tagállamok közötti kapcsolatok esetében is szükségszerű (az infrastruktúra mellett) a szervezeti együttműködési képesség (interoperability). Az állam és az üzleti szektor kapcsolatában is egyre hangsúlyosabb a korábbi struktúrák átalakítása és új szerepkörök megtalálása (pl. elektronikus közbeszerzés, outsourcing). A jól szervezett és átlátható kormányzati működés alapfeltétele az e-kormányzat kialakításának. Informális kapcsolatrendszeren nyugvó, helyi érdekeket (és érdekeltségeket) védő állami intézményrendszer esetén az e-kormányzat csupán a felszínen tud megvalósulni, és a várt szolgáltatás-minőség javulás és működési hatékonyság növekedés elmarad. Kormányzat Társadalom EU Civil szféra Üzleti szféra Az e-kormányzat szervezeti és kapcsolati rendszere

18 Az Elektronikus Kormányzati Központ és az e-kormányzat építése
eKormányzat2005 stratégia Az Elektronikus Kormányzati Központ és az e-kormányzat építése Az EKK helye és szerepe A nemzetközi tapasztalatok szerint a back-office folyamatok újraszervezése és az e-kormányzati fejlesztések végrehajtása akkor sikeres, ha legmagasabb szintű kormányzati (parlamenti) támogatás ill. tudatosság áll a stratégia és a cselekvési terv mögött olyan stratégia áll rendelkezésre, amely az egyéb ágazati és nemzeti szintű stratégiák számára is meghatározó, irányadó dokumentummá tud válni a tervezés, a végrehajtás és az ellenőrzés megfelelő szervezeti háttérrel zajlik, amelyet jól kialakított és az érintettek által elfogadott munkamegosztás támogat Az EKK ennek az átfogó, sokszereplős, összetett kormányzati erőtérnek lehet a kulcs-intézménye. A modernizációs feladatként felfogott e-kormányzat gazdájaként három “rendszerszinten” fejt ki hatást: Saját hatáskörében elvégez/teljesít e-kormányzati feladatokat Koordináció: összehangolja más szereplők saját feladatvégzését Orientáció: igyekszik meghatározott “irányok” érvényesítésére a legnagyobb össztömegű térben, ahol az államigazgatás szereplői “saját” e-kormányzati feladataikat szervezik II. sáv: koordináció Az EKK koordinálja az intézményi határokon túlnyúló, központi “vezérlést” igénylő feladatokat I. sáv: EKK saját feladatai III. sáv: orientáció Az államigazgatás egyes szereplői szuverén módon végzik saját e-kormányzati rész-feladataikat, ám a stratégiai mezőben, ajánlások, javaslatok megfogalmazásával, a teljesítmények monitoringjával az EKK orientációs feladatokat lát el.

19 eKormányzat2005 stratégia
A sikertényezők egyértelműen jelzik, hogy egy jól működő e-kormányzat csak a társadalom egészébe integrálódva képzelhető el Sikertényezők Egyablakos ügyintézés biztosítása a legfontosabb szolgáltatásokra Erős központi akarat a végrehajtásban Horizontális együttműködési formák kialakítása SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Internet és eszköz hozzáférés biztosítása (Internet penetráció, számítógép elterjedtség, digitális aláírás, stb.) ICT INFRASTRUKTÚRA Bizalmatlanság csökkentése (biztonság érzet) Technológia használati képességek fejlesztése Kritikus felhasználói tömeg gyors elérése Véleményformáló személyiségek példamutatása Ügyfélközpontú gondolkodás erősítése Politikai példamutatás (pl. miniszterelnök, miniszterek) Intézmények közötti kooperáció erősítése Közigazgatási dolgozók képzése KULTÚRA ÉS KÉPESSÉGEK Elektronikus csatornák használatának ösztönzése a szabályozás által Szabályozási környezet megteremtése és alkalmazása a napi gyakorlatban Belső folyamatok átalakítása SZABÁLYOZÁS ÉS ELJÁRÁSOK Célokhoz kapcsolódó mérőszámok definiálása és folyamatos kommunikálása Hosszú távú stratégiai horizont része legyen (8-10 év) Létezzen központi e-kormányzati stratégia STRATÉGIAI CÉLOK TÁRSADALOM KORMÁNYZAT Finanszírozás biztosítása (állami, EU, PPP) Kulcs-alkalmazások egységesítése Az e-kormányzat kiépítésének sikertényezői

20 Átfogó e-kormányzati programok
eKormányzat2005 programterv Átfogó e-kormányzati programok Alapinfrastruktúra Kiépítése Átfogó Program eSzabályozás Bővítése Átfogó Program eHatékonyság Építés Átfogó Program eSzolgáltatások Átfogó Program eTudás Fejlesztés Átfogó Program EU Integráció Átfogó Program

21 1. Alapinfrastruktúra Kiépítése Átfogó Program
eKormányzat2005 programterv 1. Alapinfrastruktúra Kiépítése Átfogó Program E-kormányzat infrastruktúrája Célkitűzés Az elektronikus kormányzat alapjainak lerakása. Leírás Elektronikus Kormányzati Gerinc kialakítása és a kormányzati szervek csatlakoztatása. Kormányzati elektronikus aláírás rendszer (PKI) kialakítása. Egységes kormányzati címtár és levelező rendszer kialakítása. Szükséges szabályozások megteremtése. Kormányzati dolgozók tájékoztatása és informatikai oktatása. Alprogramok Elektronikus Kormányzati Gerinc (EKG) alprogram Elektronikus Aláírás alprogram Címtár és Levelező Rendszer alprogram E-képességek oktatási alprogram

22 1.A. Elektronikus Kormányzati Gerinc (EKG) alprogram
eKormányzat2005 programterv 1.A. Elektronikus Kormányzati Gerinc (EKG) alprogram A hálózat átadása szeptember Leírás Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat kialakítása és a kormányzati szervek csatlakoztatása. Akciók EKG infrastruktúra kiépítése és teljes üzembe helyezése (végberendezések, biztonsági infrastruktúra, Internet kapcsolat, központi hálózat menedzsment, stb.) Üzemeltetési szabályozás kialakítása (biztonsági szabályozás és audit, stb.) Rákapcsolódások - első országos rákapcsolódások október-december Önálló tárcák, intézmények bevonása. Érintett kormányzati intézmények csatlakoztatása az EKG-hez. A Kormányzati Internet szolgáltatás ingyenes megnyitása civil szervezetek számára kihasználható a holtidő ( között) ezzel az állam támogatja ezeket a szervezeteket mozgáskorlátozottak, hátrányos helyzetűek Előnyök Egységes kommunikációs infrastruktúra a kormányzaton belül. Költségmegtakarítás a kormányzaton belüli kommunikációban.

23 2. eSzabályozás Bővítése Átfogó Program
eKormányzat2005 programterv 2. eSzabályozás Bővítése Átfogó Program Jogi háttér megteremtése Célkitűzés Az elektronikus működéshez, ügyfélkezeléshez és adatkezeléshez szükséges szabályozási környezet továbbfejlesztése. Leírás e-kormányzati irányelvek és ajánlások kiadása. Eljárási és adatvédelmi szabályozások módosítása. Alprogramok eKormányzati irányelvek alprogram Elektronikus iratkezelés szabályozása alprogram (a Kormány elfogadta az irányelveket) Eljárási szabályozások alprogram Transzparencia alprogram

24 2.C. Transzparencia alprogram
eKormányzat2005 programterv 2.C. Transzparencia alprogram Az átláthatóság megteremtése Leírás A közérdekű adatokhoz való elektronikus (Internetes, stb.) hozzáférés szabályozási feltételeinek megteremtése. Akciók Releváns szabályozások módosítása (adatvédelmi Tv, stb). Személyes adatok védelmének biztosítása (privacy). Üvegzseb tv. alapján kötelezően online publikálandó információk körének meghatározása. Előnyök A kormányzati transzparencia jogi feltételeinek biztosítása. Az átláthatóság megteremtése jelentős politikai tőkét hordoz.

25 3. eHatékonyság Építés Átfogó Program
eKormányzat2005 programterv 3. eHatékonyság Építés Átfogó Program A közigazgatás hatékonyságának növelése Célkitűzés A kormányzati működés hatékonyságának növelése az elektronikus kormányzati eszközök alkalmazásával. Leírás A kormányzati működést támogató rendszerek, tartalmak és szolgáltatások fejlesztése. Kormányzaton belüli rendszerek és alkalmazások integrációja (adat-hang integráció, ágazati rendszerek összekapcsolása, szervezeti önálló rendszerek kiváltása központi alkalmazásokkal). Nyílt forráskódú fejlesztések támogatása. Elektronikus közbeszerzési rendszer kialakítása. Alprogramok Elektronikus közbeszerzés alprogram Infrastruktúra integráció alprogram Tudásmenedzsment alprogram

26 3.A. Elektronikus közbeszerzés alprogram
eKormányzat2005 programterv 3.A. Elektronikus közbeszerzés alprogram Az átláthatóság megteremtése Leírás Központi elektronikus közbeszerzési rendszer kialakítása és üzemeltetése. Akciók Központosított elektronikus közbeszerzés szabályozásának kialakítása. Elektronikus közbeszerzési rendszer fejlesztése. Önálló intézmények bevonása. Motivációs program. Előnyök A kormányzati transzparencia jogi feltételeinek biztosítása. Az átláthatóság megteremtése jelentős politikai tőkét hordoz.

27 3.B. Infrastruktúra integráció alprogram
eKormányzat2005 programterv 3.B. Infrastruktúra integráció alprogram Informatikai és kommunikációs rendszerek és alkalmazások integrációja Leírás A kormányzaton belüli informatikai és kommunikációs rendszerek és alkalmazások integrációja a költség hatékonyság növelése érdekében (adat-hang integráció, ágazati rendszerek összekapcsolása, szervezeti önálló rendszerek kiváltása központi alkalmazásokkal, stb). Akciók Ágazati informatikai rendszerek összekapcsolása. Kormányzaton belüli adat-hang integráció. Nagy kiterjedtségű, alkalmazáskritikus országos hálózatok kiváltása az EKG-vel. Előnyök Költség csökkenés a hálózatok és rendszerek üzemeltetésében és fejlesztésében.

28 4. eSzolgáltatások Átfogó Program
eKormányzat2005 programterv 4. eSzolgáltatások Átfogó Program Szolgáltatások kialakítása, esélyegyenlőség megteremtése Célkitűzés Az ügyintézéshez szükséges, a társadalmi csoportok igényét kiszolgáló és a transzparens államot támogató elektronikus rendszerek, tartalmak és szolgáltatások kialakítása. Leírás Kormányzati portál továbbfejlesztése. Köztársasági Ügyféltájékoztató Központ infrastruktúrájának kialakítása. Esélyegyenlőséget biztosító szolgáltatások és támogató rendszerek kialakítása. Demokratikus állampolgári részvételt és a kormányzat átláthatóságát támogató rendszerek fejlesztése. Alprogramok Kormányzati Portál alprogram Köztársasági Ügyféltájékoztató Központ alprogram Esélyegyenlőség alprogram eDemokrácia alprogram

29 4.A. Kormányzati Portál alprogram
eKormányzat2005 programterv 4.A. Kormányzati Portál alprogram A kormányzati tartalmak, ügyintézések és kizárólagos kapuja Kormányzati tartalmak és rendszerek Leírás A kormányzati portál (Magyarorszag.hu) továbbfejlesztése, a portálon elérhető tartalmak és szolgáltatások körének bővítése. A kormányzati portál üzemeltetése. Akciók Kormányzati portál interfész fejlesztése. Saját portál szolgáltatások és tartalmak fejlesztése. XR project ELAB project Előnyök Online egykapus rendszer és a gyors, kényelmes online ügyintézés megvalósulása révén nő az állampolgári elégedettség. Az állampolgárok és vállalkozások tájékozódásának a javítása. A vállalkozások versenyképességének növelése. Társadalom-biztosítás Adóhivatal Munkaügy Okmányirodák Több csatorna Egy interfész A magyarország.hu integrálja a kormányzati tartalmakat és ügyintézéseket

30 Műszaki- és igazgatás-fejlesztés
eKormányzat2005 programterv XR project Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer Tájékoztató rendszer Ügyleírások Fogalom magyarázatok Jogszabályi hivatkozások Elektronikus ügyindítás támogatása Elektronikus ügyindítási rendszer Regisztráció – bejelentkezés az XR-be Okmányirodai illetékesség meghatározása Elektronikus adatlap kitöltése - ellenőrzés Időpontfoglalás okmányirodában Visszaigazolás az ügyfél felé Ügy befogadása a szakrendszerben Személyes okmányátvétel Az XR project három szakaszra bontható, ebből a jelenlegi fejlesztés keretében az első két szakaszt valósítjuk meg: XR-I. szakasz: jogszabály-módosítás és elektronikus aláírás nélküli konstrukció XR-II. szakasz: jogszabály-módosítással, elektronikus aláírás nélküli konstrukció XR-III. szakasz: jogi szabályozással, elektronikus aláírásra épülő konstrukció Társadalmi bevezetés Műszaki- és igazgatás-fejlesztés 2006 XR-III 2005 XR-III XR-II 2004 XR-I XR-II XR-I 2003 XR project idő-szakaszolása

31 Az XR szerződési rendszere
eKormányzat2005 programterv Az XR szerződési rendszere A szereplők horizontális összekapcsolódása A hatályos jogi háttér csak közigazgatási szolgáltatás nyújtást tesz lehetővé, tényleges elektronikus ügyintézést nem. Az Eat. 1. §-ának (2) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy egymással szerződéses viszonyban álló felek az elektronikus dokumentumok szervezetek (személyek) korlátozott és zárt körében való elfogadásának feltételeit az Eat. szabályaitól eltérően is megállapítsák. A hatóság és az ügyfél között tehát nincs az Áe.-n alapuló államigazgatási jogviszony, ezzel szemben polgári jogi, megállapodáson alapuló jogviszony jön létre közöttük. A közigazgatási szolgáltatást igénybe vevő személy a szolgáltatás igénybe vétele során nincs (közigazgatási) ügyféli minőségben. Szolgáltatási szerződés Adatfeldolgozási szerződés Szolgáltatást igénybe vevő ügyfél Szolgáltatást nyújtó hatóság (OKMÁNYIRODA) Kormányzati portál üzemeltető (MEH) Eseti képviseleti jogosultság Együttműködési szerződés Szolgáltatásnyújtási szerződés Harmadik fél (Szolgáltatást igénybe vevő ügyfél megbízottja) Szolgáltatásszervező (BM KH) Horizontális összekapcsolódás

32 Az XR-I szolgáltatási előnyei az állampolgároknak
eKormányzat2005 programterv Az XR-I szolgáltatási előnyei az állampolgároknak Előnyök Az ügyfél személyes megjelenés nélkül tájékoztatást kaphat az általa intézni kívánt konkrét ügyben. Az ügyintézéshez szükséges kérelem (formanyomtatvány) az ügyfél rendelkezésére bocsátható, sőt azt elektronikus formában az adatok ellenőrzése mellett kitöltheti. Az adatrögzítés nem az ügyintéző feladata. Az ügyintéző tartalmilag és formailag ellenőrzött adatokkal dolgozhat. Az ügyintéző elő tudja készíteni az ügyet, mire az ügyfél az előre lefoglalt időpontban megjelenik. Az ügyintézőnek az ügyintézés során a tájékoztatásra nem kell időt fordítania, mivel tájékozott ügyféllel van dolga . Az ügyfél jelenlétében már nincs szükség hiánypótlásra. A várakozási idő csökkenthető az okmányirodákban. A szolgáltatás azonnal teljesíthető, az ügyfél jelenlétében. Korlátok Az ügyfélnek minden eljáráshoz személyesen meg kell jelennie – a kérelem csak így nyújtható be -, de egyszeri megjelenés elegendő; Az ügyek kezdeményezése elektronikus úton, az ügyintézés azonban még az ügyfél személyes közreműködésével történik. Tesztüzem elindult

33 XR-I rendszerben indítható ügyek
eKormányzat2005 programterv XR-I rendszerben indítható ügyek Átadás: Szeptember Egyéni vállakozói igazolvány Vállalkozói igazolvány pótlása Vállalkozói igazolvány cseréje megrongálódás miatt Hatósági bizonyítvány kiadása a vállalkozói igazolványról Vállalkozás adatainak módosítása Vezetői Engedély Nemzetközi vezetői engedély kiadása Nemzetközi vezetői engedély pótlása Nemzetközi vezetői engedély megrongálódás miatti cseréje Lakcím Igazolvány Lakcímigazolvány pótlása Lakcímigazolvány cseréje megrongálódás miatt Lakcímigazolvány cseréje személyi adatok változása miatt Lakcímigazolvány cseréje címváltozás miatt Lakcímváltozás bejelentés Anykönyvi Szolgáltató Alrendszer Születési anyakönyvi kivonat igénylése Házassági anyakönyvi kivonat igénylése Halotti anyakönyvi kivonat igénylése Hatósági bizonyítvány igénylése születési anyakönyvből Hatósági bizonyítvány igénylése házassági anyakönyvből Hatósági bizonyítvány igénylése halotti anyakönyvből

34 XR-II-ben a következő további előnyök érhetők el
eKormányzat2005 programterv XR-II-ben a következő további előnyök érhetők el Az XR-I-hez képest az XR-II-ben a következő további előnyök érhetők el: A kérelem elektronikus úton érkezik, és az ügyek egy részében a kérelem teljesítése is elektronikus úton történhet. A szolgáltatás típusú ügyek esetében az ügyintéző közreműködése nélkül teljesülnek a kérelemben foglaltak. Egyéb ügyek esetben az ügyintéző egyes eljárási cselekményeket az ügyfél jelenléte nélkül elvégzi, mire az ügyfél az előre lefoglalt időpontban megjelenik, már csak a személyes jelenlétet igénylő teendők vannak hátra. Az ügyfél személyes megjelenés nélkül intézheti ügyeit.

35 XR-II rendszerben indítható ügyek
eKormányzat2005 programterv XR-II rendszerben indítható ügyek Átadás: Január Jármű Nyilvántartási Rendszer A jármű - törvény által előírt - azonosító adatai alapján (rendszám, alvázszám, motorszám) hozzáférés a központi nyilvántartásban kezelt aktuális adatokhoz, A jármű - törvény által előírt - azonosító adatai alapján (rendszám, alvázszám, motorszám) hozzáférés a központi nyilvántartásban kezelt aktuális kötelező felelősségbiztosítási adatokhoz, Egy jármű körözési információinak szolgáltatása Körözési (személyi) Nyilvántartás Rendszer Körözött adatlapok igénylése elektronikus úton (a szolgálati titokká nem minősített) Közlekedési Nyilvántartási Rendszer Első forgalomba-helyezést segítő rendszer Járműforgalmazó szervezet regisztrációs igényének fogadása, regisztrációja, visszaigazolása Járműkísérő Lap igénylés bejelentése, nyilvántartásba vétele, visszaigazolása Regisztrált járműforgalmazók részére a csoportos ügyintézés elektronikus lehetősége Időpont egyeztetés a járműforgalmazóval Első forgalomba helyezés esetén elektronikusan kitöltött Járműkísérő lapok fogadása. Bevándorlási Rendszer Tájékoztató rendszer az idegenrendészeti feladatokról. Vízum ügyekkel kapcsolatos tájékoztatások. Tartózkodási engedélyekkel kapcsolatos tájékoztatás. Letelepedési engedélyekkel kapcsolatos tájékoztatás. A regionális igazgatósági szintig bezárólag ügyfél bejelentkezési rendszer a BÁH szerveihez.

36 ELAB project Elektronikus Adóbevallás Rendszer
eKormányzat2005 programterv ELAB project Elektronikus Adóbevallás Rendszer Kivetéses adóbevallás megteremtése – 1.8 millió állampolgár Azon magánszemélyek számára, akiknek nincs külföldről illetve más magánszemélyektől származó jövedelme, amennyiben ezt kérik, az APEH készítené el a személyi jövedelemadó bevallásukat, amelyet csak visszaigazolni kell, ha elfogadja. papíron a postán keresztül küldene ki számukra vagy az interneten keresztül – megfelelő jogosultság igazolása után PIN) – tekinthetne meg Elektronikus adóbevallás megteremtése – állampolgár Azon magánszemélyek számára, akik maguk kívánják elkészíteni adóbevallásukat, biztosítható lenne egy bevallást támogató letölthető program. Az elkészített bevallást PIN kódos azonosítás után az Interneten keresztül küldhetné be az adózó. legnagyobb adózó teljes adatszolgáltatásának és adóbevallásának kezelése az Interneten keresztül.

37 4.B. Köztársasági Ügyféltájékoztató Központ alprogram
eKormányzat2005 programterv 4.B. Köztársasági Ügyféltájékoztató Központ alprogram A telefonos kapu Hivatal1 Hivatal2 Hivatal3 Hivatal4 Hivatal5 Hivatal6 Hivatal7 Hivatal8 Hivatal9 Hivatal10 Hivatal11 Hivatal12 Hivatal13 Hivatal14 Hivatal15 Hivatal16 Leírás Köztársasági Ügyféltájékoztató Központ infrastruktúrájának kialakítása és üzemeltetése. Az Ügyféltájékoztató Központ telefonon segít az állampolgároknak a kormányzaton belüli tájékozódásban. Akciók Tárcák bevonása a tervezési fázisban az elkötelezettség kialakítása céljából. Műszaki rendszer specifikáció elkészítése. Ügyféltájékoztató Központ rendszer kialakítása. Szervezeti működés kialakítása. Ügyféltájékoztató Központ üzemeltetése. Előnyök Az állampolgárok és vállalkozások tájékozódásának a javítása és ügyintézésének gyorsítása. ee Köztársasági Ügyféltájékoztató Központ Állampolgári elégedettség monitorozása Ügyintézés, Tájékoztatás Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ sematikus működési ábrája

38 4.D. Esélyegyenlőség alprogram
eKormányzat2005 programterv 4.D. Esélyegyenlőség alprogram Társadalmi csoportok és gazdasági szereplők támogatása Leírás Társadalmi csoportok és gazdasági szereplők támogatása az elektronikus kormányzati szolgáltatások használata területén. Akciók Közösségi hozzáférés kialakítása a kistelepüléseken (ügysegédi szolgálat). EU közbeszerzési információk terítési rendszerének kialakítása. Idegen nyelvű fordító segédprogram. EU joganyagok megjelentetése magyarul. Pályázatok, adatbázisok, távoktatási anyagok. Előnyök Az állampolgárok és vállalkozások tájékozódásának a javítása és ügyintézésének gyorsítása.

39 4.E. eDemokrácia alprogram
eKormányzat2005 programterv 4.E. eDemokrácia alprogram Átláthatóságot növelő elektronikus szolgáltatások Leírás Állampolgári részvételt és a kormányzati működés átláthatóságát növelő elektronikus szolgáltatások kialakítása. Akciók Meglévő szolgáltatások, tartalmak és projektek felmérése és értékelése. Nemzetközi benchmarking. Demokratikus állampolgári részvételt támogató rendszerek fejlesztése (e-szavazás, fórum, stb). Kormányzati átláthatóságot támogató rendszerek fejlesztése (online ügykövető rendszer, stb). Előnyök A kormányzat elszámoltathatóságának és az állampolgári öntudatnak az erősítése. Gyors visszajelzés intézkedés tervezetekről, közérdekű kérdésekről.

40 5. eTudás Fejlesztés Átfogó Program
eKormányzat2005 programterv 5. eTudás Fejlesztés Átfogó Program Ügyfélorientált gondolkodásának erősítése Célkitűzés A központi kormányzati szervek ügyfélorientált gondolkodásának erősítése, dolgozói ügyfélmenedzsment képességek fejlesztése, a kormányzati intézmények közötti együttműködés javítása, esetleg szükséges új szervezeti egységek kialakítása. Leírás Tudatosságnövelő és motivációs program lebonyolítása, ügyfélkezelési tudás építése. Kormányzatok közötti együttműködést erősítő programok (csapatépítés) lebonyolítása. Köztársasági Ügyféltájékoztató Központ intézményi hátterének kialakítása. Alprogramok Intézményi kooperáció alprogram Ügyfélmenedzsment alprogram

41 5.B. Ügyfélmenedzsment alprogram
eKormányzat2005 programterv 5.B. Ügyfélmenedzsment alprogram Dolgozók ügyfélorientált hozzáállása és gondolkodása Leírás A kormányzati dolgozók ügyfélközpontú gondolkodásának és viselkedésének fejlesztése. Akciók Jelenlegi ügyfélkezelési hozzáállás és változási képesség felmérése. Ügyfélkezelési tudatosság-növelés program és képzés. Motivációs program. Nemzetközi benchmarking. Előnyök Dolgozók ügyfélorientált hozzáállása és gondolkodása. Állampolgári elégedettség növekedése a kormányzati szolgáltatások minőségével kapcsolatban.

42 6. EU Integráció Átfogó Program
eKormányzat2005 programterv 6. EU Integráció Átfogó Program A közigazgatás és az EU szervezetek elektronikus kapcsolódása Célkitűzés Azon feltételrendszer megteremtése, hogy a kormányzati intézmények elektronikusan tudjanak kapcsolatot tartani és együttműködni az EU szervezeteivel. Leírás A kormányzati gerinchálózat kapcsolódása az EU hálózatához. Részvétel az EU e-kormányzati programjaiban és szervezeteiben. Releváns e-kormányzati EU-s szabályozások és irányelvek átvétele. Tájékoztatás nyújtása a kormányzati intézményrendszeren belül. Alprogramok Összekapcsolódás alprogram Együttműködés és harmonizáció alprogram

43 6.A. EU összekapcsolódás alprogram
eKormányzat2005 programterv 6.A. EU összekapcsolódás alprogram Kapcsolódás az Európai On-line Térhez Leírás Az EU intézményeivel és a tagállamok kormányaival történő együttműködéshez (adatkommunikációhoz) szükséges infrastruktúra és hálózati kapcsolódások kialakítása. Akciók Összekapcsolódási audit elkészítése. A kormányzati gerinchálózat (EKG) infrastrukturális összekapcsolása az EU gerinchálózatával. Kormányzati és EU intézményi adatbázisok és rendszerek informatikai összekapcsolásának és együttműködésének kialakítása. Előnyök A kormányzati intézmények hatékony, zavartalan és gyors kommunikációja az EU intézményeivel. Online hozzáférés az EU adatbázisaihoz és rendszereihez.

44 eKormányzat2005 Programok végrehajtása
eKormányzat2005 programterv eKormányzat2005 Programok végrehajtása Akciók befejezésének időrendje 2004. Szeptember Köztársasági Ügyfélkezlő Központ 2004. Június Nyilvános Internet Hozzáférési Pontok 2005. Január Kivetéses adózás 2004. Május Magyarra fordított EU tartalom 2004. Május EU-EKG csatlakozás 2005. Június Elektronikus iktatás általánossá válása 2004. Január Kisjegyzői hálózat 2003 2004 2005 2006 2003. November Okmányirodai ügyintézések elektronizálása első szakasz 2005. December Csatlakozás Pán-európai E-kormányzati Szolgáltatási Rendszerhez 2004. Szeptember Elektronikus Közbeszerzés 2003. November Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat átadása 2004. December Elektronikus Vám és Jövedéki szolgáltatások 2005. Május Okmányirodai ügyintézések elektronizálása harmadik szakasz 2005. Január Elektronikus adóbevallás

45 A stratégia kiemelt integrációs célterületei
eKormányzat2005 programterv A stratégia kiemelt integrációs célterületei A szolgáltatási végpontok közelebb vitele a társadalomhoz A hálózati közigazgatási közönségszolgálat akkor lesz sikeres, ha minél több kistelepülésen, kisközösségben (szomszédságban) lesz ügysegédi szolgálat, minél több hálózati közszolgáltatás jelenik meg a szolgáltatási rendszerben és az embereknek az adott ügyekben nem kell utazniuk, minél több kormányzati, regionális és kistérségi közigazgatási, közszolgáltató szervezet kapcsolódik be az egységes közönségszolgálati rendszerbe, folyamatosan bővül a megfelelően felkészített ügysegédek, IT mentorok és közösségi informatikusok - száma, a kisközösségeket kiszolgáló szakemberek minél több hátrányos helyzetű térségben, kisközösségben jelennek meg.

46 Kormányzati felhasználók
eKormányzat2005 stratégia A stratégia kiemelt integrációs célterületei Egységes közműkoncepció kialakítása és megvalósítása A kormányzati elektronikus közmű a vállalkozások számára is vonzó, megfelelően azonosított, biztonságos szolgáltatásokat kínálhat, ezért a magánszféra akár felhasználóként (bérlőként), akár a beruházás megvalósításához bevonható Kormányzati Portál eKormányzati kapu BM: XR IM: Cégnyilvántartás FVM Ingatlannyilvántartás, támogatások APEH: Elektronikus adóbevallás Kormányzati felhasználók Kormányzati Informatikai közműszolgáltatás Üzleti felhasználók Közmű- cégek kereske- delem Bizto- sítók Közlekedés, parkolás

47 Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ


Letölteni ppt "a Szolgáltató Állam kialakításához vezető út"

Hasonló előadás


Google Hirdetések