Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EKormányzat programok 2004-2006 Szolgáltató állam, elektronikus kormányzás a versenyképességért 2004. december Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EKormányzat programok 2004-2006 Szolgáltató állam, elektronikus kormányzás a versenyképességért 2004. december Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-Központ."— Előadás másolata:

1 eKormányzat programok 2004-2006 Szolgáltató állam, elektronikus kormányzás a versenyképességért 2004. december Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-Központ

2 eKormányzat programok 2004-2006 Beilleszkedés a pán – európai eKormányzati rendszerbe Operatív célok (eEurope 2005) Interaktív közszolgáltatások: elérhetővé tenni mindenki számára 2004 év végére Közbeszerzés: jelentős részének elektronikus útra terelése 2005 végére Közösségi internet hozzáférési pontok: minden állampolgár részére biztosítani a hozzáférést ezekhez, a lehetőleg szélessávval rendelkező pontokhoz Szélessávú kapcsolatok: minden közintézmény részére biztosítani 2005 végére technológiasemlegesen Interoperabilitás: kiemelt jelentőségűnek tekinthető Kultúra és turizmus: e-szolgáltatások indítása Európa népszerűsítése céljából 2005 végére Biztonságos kommunikáció az államigazgatásban: minősített kormányzati információk számára egy rendszer kialakítása 2003 végére Fő cél (Lisszaboni konferencia) az Európai Unió a tudásalapú társadalomra támaszkodva 2010-re előzze meg az USA-t

3 eKormányzat programok 2004-2006 IDABC Program - Célok a tagállamokat és a Közösséget a saját illetékességi területeiken belül a közösségi politikák és tevékenységek megvalósításában támogató páneurópai elektronikus kormányzati szolgáltatások és az alapul szolgáló transz-európai telematikai hálózatok meghatározása, támogatása és ösztönzése, ezáltal a közigazgatási rendszerek és az állampolgárok számára jelentős előnyök biztosítása. közigazgatási rendszerek közötti minden szintű információáramlás, továbbá a közigazgatási rendszerek és a közösségi intézmények vagy más szervezetek közötti hatékony, eredményes és biztonságos információcsere lehetővé tétele; az információcsere előnyeinek kiterjesztése a szolgáltatások gazdasági szervezetek és állampolgárok részére - igényeik figyelembe vételével - történő nyújtásának elősegítése érdekében; a közösségi döntéshozatali folyamat támogatása és a közösségi intézmények közötti kommunikáció elősegítése a kapcsolódó stratégiai keretek páneurópai szinten történő kialakításával, az interoperabilitás megvalósítása a különféle ágazatokon belül és ezek között, továbbá, ahol megfelelő, a az ágazati irányítás, a gazdasági szervezetek és állampolgárok között, kiemelten az Európai Interoperabilitási Keretrendszer alapján.

4 eKormányzat programok 2004-2006 A megvalósulás ütemei 2000-2001 szigetszerű fejlesztések 2002-2003 alapinfrastruktúra megteremtése 2004-2006 integráció, hitelesítés, e-aláírás állampolgári hozzáférés biztosítása

5 eKormányzat programok 2004-2006 Mit jelent az e-Kormányzati Közmű ? Ha az állampolgárnak egyenként meg kell megtanulnia minden elektronikus eljárást, és mindegyikhez külön azonosító és jelszó is tartozik, nem fogja használni – az ilyen elektronizálással akadályozzuk a terjedést Ehelyett egységes rendszerré kel formálni a kormányzati szolgáltatá- sokat, hogy az ügyfél kényelmesen, hatékonyan használhassa Ezt az integrációt valósítja meg az e-kormányzati informatikai közműszolgáltatás: –funkciói megegyeznek a mögöttes szolgáltatói platformok által kínáltakkal: –technológiai szinten megvalósítja a személyek, a szerepek, a dokumentumok, az eljárások és a tranzakciók hiteles azonosítását (ügyfélkapu, elektronikus aláírás), –felületén hatékony navigációt biztosít.

6 eKormányzat programok 2004-2006 Mért kell e-Kormányzati Közmű ? – Egy új szintézis megteremtése A modern állam alapját képező elektronikus kormányzati szolgáltatások közművé alakítása: –az eddigi eredmények, –az eddigi szigetszerű fejlesztések és a –hagyományos szolgáltatások Szabályozott, azonosított rendszerbe való integrálása. Olyan „logikai” szerkezet megteremtése a célunk, amelyen keresztül fokozatosan megvalósulhat egy egységes kormányzati kommunikációs felület –a hivatal-ügyfél kapcsolatában, –a hivatalokon belül, –a hivatalok között egyaránt.

7 eKormányzat programok 2004-2006 Kinek építjük az eKormányzati Közművet ? A szolgáltatás célközönsége minden magyar és külföldi állampolgár valamint szervezeteik, akik bármely – elektronikusan támogatott – hivatalos ügy intézését kezdeményezhetik és ezek során megfelelő segítségre van szükségük. Ugyanakkor a közmű alkalmas a hivatalos állami intézmények egymás közötti kommunikációjának és egymásnak nyújtott szolgáltatásaik kezelésére és lebonyolítására is. A közmű egységes és szabványos, kötött csatlakozási és kommunikációs felületet, szabványosított eljárásokat, a hiteles kommunikáció lehetőségét biztosítja minden felhasználó részére.

8 eKormányzat programok 2004-2006 A közmű építőkövei (példák) Technikai feltételek biztosítása Az közműszolgáltatások technikai és kommunikációs feltételeinek a megteremtése, a résztvevők és a kommunikáció hitelességének biztosítása az állami, üzleti és magánszféra között (azonosítás, elektronikus aláírás, időbélyegzés, szabványos eljárások). Szabályozási feltételek biztosítása Az államigazgatási és közigazgatási eljárások létrehozása. (184/2004 VI.3 Korm. rendelet, elektronikus fizetés, vámeljárás, adózás rendje, illetéktörvény) Nemzetközi kapcsolatok kiépítése Nemzetközi elvárásoknak és kötelezettségeinknek való megfelelés biztosítása (TESTA kapcsolat, IDA tagság, EU-s és hazai törvénytár, minősített nemzetközi információk fogadása HSecNet) Moderátor tevékenység A szolgáltatások bevezetésével, fejlesztésével és terjesztésével kapcsolatos feladatok ellátása. Honlapegységesítés, vitafórumok, internetes aktivitás értékelése, ajánlások Garanciarendszer létrehozása Hatósági és felügyeleti funkciók ellátása, melynek célja, hogy megteremtse a felhasználók bizalmát, valamint garantálja, hogy a szolgáltatások a mindenköri törvényeknek megfelelnek. (EKG működési szabályzat, HUNeID) Társadalmi kontroll szervezése Társadalmi ellenőrzés és visszacsatolás lehetőségének a biztosítása. Szakmai, (IVSZ, MATISZ) tudományos szervezetek (MTA, NJSZT), és felhasználók elérése, Kormányzati Portál vitafórumai

9 eKormányzat programok 2004-2006 Az eKormányzati Közmű logikai sémája EKG Kormányzati Portál eKormányzati kapu Intézményi szolgáltató rendszer 1 Hitelesítő, fizető szolgáltató központ Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ Intézményi szolgáltató rendszer 2 Intézményi szolgáltató rendszer..n Önkormányzati szolgáltató rendszer 1 Önkormányzati szolgáltató rendszer..n Vállalkozási szolgáltató rendszer 1 Vállalkozási szolgáltató rendszer.n

10 eKormányzat programok 2004-2006 Az eKormányzati Közmű kialakításának alapkövei Programok 2005-2006 –EKG fejlesztési program –Hitelesítő központ, ügyfélkapu kialakítása (e-aláírással, mobiltelefonnal és jelszóval is) –Kormányzati Portál szolgáltatásfejlesztése –Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ –EU program szerinti szolgáltatások

11 eKormányzat programok 2004-2006 179 budapesti, és 433 vidéki végpont, 11500 kiosztott IP-cím kb. 58000 számítógéppel INTERNET EU VVVVVV Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat Az EKG hálózata 2004. februárjában kapcsolódott az Európai Unió TESTA hálózatához.

12 eKormányzat programok 2004-2006 Elektronikus Ügyfélkapu

13 eKormányzat programok 2004-2006 Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ - a telefonos kapu Hivatal1Hivatal2Hivatal3Hivatal4 Hivatal5Hivatal6Hivatal7Hivatal8 Hivatal9Hivatal10Hivatal11Hivatal12 Hivatal13Hivatal14Hivatal15Hivatal16 Köztársasági Ügyféltájékoztató Központ Ügyintézés, Tájékoztatás Állampolgári elégedettség monitorozása

14 eKormányzat programok 2004-2006 Az új Kormányzati Portál arculata

15 eKormányzat programok 2004-2006 Néhány számadat a régi-új portálról: 234 bekötött okmányiroda 334 ingyenesen letölthető szerződésminta és formanyomtatvány 754 topikban 31 624 hozzászólás 869 ügyleírás 5615 akkreditált felhasználó 5538 címen 10 470 hivatali egység a hivatali címjegyzékben kb. 11 000 külső hivatkozás 13 500 cikk kb. 20 000 belső hivatkozás (=belső oldal) kb. 50 000 oldalletöltés/nap kb. 45 000 elektronikus hírlevél/nap 93 526 regisztrált felhasználó kb. 240 000 látogató/hó

16 eKormányzat programok 2004-2006 Az EU 20 alapvető kormányzati szolgáltatást jelölt meg, melyeket a tagországoknak létre kell hozniuk Állampolgárok számára 12 kormányzati szolgáltatás 1.Személyi jövedelemadó: bevallás, tájékoztatás az értékelésről 2.Álláskeresés a munkaügyi központokon keresztül 3.Járulékokkal összefüggő szolgáltatások ( munkanélküli járadék, családtámogatás, gyógyászati költségek, ösztöndíjak ) 4.Személyi iratok ( útlevél, jogosítvány ) 5.Gépkocsi nyilvántartás (új, használt és import gépjárművek) 6.Építési engedély igénylése 7.Rendőrségi bejelentések (pl. lopás bejelentése) 8.Közkönyvtárak (katalógusok, keresési lehetőségek elérése) 9.Anyakönyvi kivonatok (születési, házassági) 10.Felsőoktatásba, egyetemre történő jelentkezés 11.Lakcímváltozás bejelentése 12.Egészségügyi szolgáltatások (pl. időpont kérése / bejelentkezés) - Részben vagy egészben nyújtott - Fejlesztése megkezdődött - Még nincs elektronizálva

17 eKormányzat programok 2004-2006 Az EU 20 alapvető kormányzati szolgáltatást jelölt meg, melyeket a tagországoknak létre kell hozniuk Vállalkozási kör számára 8 kormányzati szolgáltatás 1.Munkavállalók számára nyújtott hozzájárulások 2.Társasági adó: bevallás, értesítés 3.ÁFA: bevallás, értesítés 4.Új társaság bejegyzése 5.Adatszolgáltatás statisztikai hivatalok felé 6.Vámnyilatkozat 7.Környezetvédelemmel kapcsolatos engedélyek (jelentést beleértve) 8.Közbeszerzés - Részben vagy egészben nyújtott elektronikus szolgáltatás - Fejlesztése megkezdődött - Még nincs elektronizálva

18 eKormányzat programok 2004-2006 Távmunka a helyi közösségért - Teleházak II. Helyi közösségi portálon keresztül biztosított csökkentett díjas és profitorientált szolgáltatások I. Közösségi nonprofit és forprofit tevékenységek helyi nonprofit szervezetekkel 1. Tanácsadás Interneten (telefonon, személyesen) 4. Közösségi akciók 2. Távmunka közvetítő tevékenyég és munkaerő kölcsönzés 1. Szabadidős és családi programok 3. Kulturális szolgáltatások interneten 3. Képzési programok (e-learning és kontakt oktatás kombinációja) 4. WEB marketing Távmunkára épülő internetes közösségi szolgáltatások 2. Közigazgatási ügyintézés távolról

19 eKormányzat programok 2004-2006 Köszönöm a figyelmüket! Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-Központ www.ekk.gov.hu


Letölteni ppt "EKormányzat programok 2004-2006 Szolgáltató állam, elektronikus kormányzás a versenyképességért 2004. december Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések