Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

E-közigazgatás: lehetőségek és kockázatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "E-közigazgatás: lehetőségek és kockázatok"— Előadás másolata:

1 E-közigazgatás: lehetőségek és kockázatok
dr. Báldy Péter CompLex Kiadó 2008. szeptember 11. Siófok

2 CompLex és az e-közigazgatás
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó ―> KJK-Kerszöv ―> CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyűjteménye; a kormányportál ügyleírásai és más adatbázisai; karbantartjuk és publikáljuk számos jelentős önkormányzat és országos hatáskörű szerv jogszabályait és belső normáit tartalmazó adatbázisait; kifejlesztettük és folyamatosan biztosítjuk ez elektronikus cégeljáráshoz szükséges nyomtatványokat, az e-cégeljárás front office-át; Solidus önkormányzati pénzügyi rendszer; Net-nyomtatvány szolgáltatás.

3 Az e-közigazgatás fogalma
A részleges SWOT analízis előtt definíció kellene Egyértelmű? elektronikus (hatósági) ügyintézés? elektronikus (automatikus) adatfeldolgozás? elektronikus ügymenet? elektronikus közszolgáltatás? elektronikus kormányzás? elektronikus önkormányzás? kormányzati informatika? közigazgatási informatika? Jó lenne, idézni egy jogszabályi definíciót vagy egy általánosan elfogadott tudományos álláspontot.

4 „Nyílt” definíciók www.wikipedia.hu: „Nincs megegyező cím”.
Ugyanez az eredmény születik az „e-közigazgatás”, az „e-kormányzás” szóra kereséskor is. „Az e-Government az Internet, mint technológiai platform alkalmazását jelenti a polgárok, vállalkozások és a kormányzat ágai egymás közötti tranzakcióiban, információcseréjében és szolgáltatások nyújtásában. Kiterjedhet a jogalkotásra, ítélkezésre, valamint a közigazgatásra annak érdekében, hogy javítsa a hatékonyságot, a közszolgáltatások minőségét, vagy a demokratikus kormányzás folyamatait.” G2C, G2B, G2G, G2E „Ellentétben azzal, amit az „e-” megjelölés gondolni enged, a fogalom alatt nem egyszerűen a papír-alapú kommunikáció helyett az Internet használatát, vagy a létező eljárások informatizálását értjük, hanem a közigazgatás hatékonyságának és az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások javítása érdekében a papír-alapú kommunikáció és a meglévő eljárások újragondolását is.”

5 Jogszabályi definíció
az elektronikus közigazgatási ügyintézésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló 184/2004. (VI. 3.) kormányrendelet (HK!) a) elektronikus közigazgatási ügyintézés: szolgáltatás, amely a hatósági ellenőrzés kivételével a közigazgatási hatósági ügyek eljárási cselekményeinek vagy azok részeljárásainak e rendeletben foglalt feltételek szerinti elektronikus úton történő gyakorlását biztosítja; b) elektronikus közigazgatási szolgáltatás: a közigazgatási hatósági ügyintézés körébe nem tartozó, az ügyféljogok eredményesebb, gyorsabb gyakorolhatóságát segítő szolgáltatás, s az ehhez kapcsolódó feladatok ellátása; c) elektronikus tájékoztató szolgáltatás (tájékoztatás): az elektronikus közigazgatási szolgáltatás körén kívüli, a közigazgatási szervek által a hatósági ügyintézés körében a hatáskörükbe tartozó ügyek intézéséről elektronikus úton keresztül hozzáférhetővé tett általános jellegű információs szolgáltatás; e) interaktív szolgáltatások: az egyszerű tájékoztatáson túlmenő olyan szolgáltatások (pl. letölthető űrlapok, keresőrendszerek, tematikus tájékoztatók), amelyek csak a használó aktivitását igénylik, a szolgáltatást nyújtó szerv által előkészített dokumentumok alapján; f) internetes ügyfélszolgálat: az elektronikus közigazgatási ügyfél-tájékoztatás és szolgáltatások igénybevételét lehetővé tevő, az ügyintézési lehetőségekről tájékoztatást nyújtó nyilvános internetes felület; i) tranzakciós szolgáltatások: olyan szolgáltatások, amelyek során az ügyfél a közigazgatási szerv által rendelkezésére bocsátott információ alapján ügyintézési vagy más egyedi (személyes, egyedi információt is feldolgozó) folyamatot indíthat, személyre szóló felvilágosítást, kitanítást igényelhet; j) kormányzati portál: a használók számára a közigazgatás egészéről, valamint az aktuális kormányzati hírekről, az országgal és az Európai Unióval kapcsolatos információkról tájékoztatást nyújtó, véleménycseréhez és ügyintézéshez lehetőséget biztosító internetes felület;

6 Logikai definíció az elektronikus közigazgatás: a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézése, valamint közigazgatási szolgáltatás nyújtása elektronikus formában, melyet internetes ügyfélszolgálati megoldások támogatnak. kormányzati informatika: az ügyfelek minél hatékonyabb kiszolgálását, az államigazgatási szervek korszerűsítését, működését és az államigazgatási feladatok ellátását támogató információs és szolgáltató rendszerek létrehozásához és működtetéséhez szükséges információtechnológiai és infokommunikációs szervezeti, erőforrás- és eszközrendszert jelenti (44/2005. (III. 11.) Korm. rendelet) 1126/2003. (XII. 12.) Korm. határozat a Magyar Információs Társadalom Stratégiáról és annak végrehajtásáról E-KORMÁNYZATI ÉRTELMEZŐ KISSZÓTÁR Elektronikus közigazgatás: Közigazgatási funkciók elektronikus megvalósítása az internet nyújtotta lehetőségek, technikai megoldások felhasználásával.

7 Az e-közigazgatás SWOT analízise
helyett Lehetőségek Papírmentes iroda / ügyintézés Gyorsabb eljárások Regisztrációs eljárásoktól a diszkrecionális jogkörig a döntési folyamatok újratervezése Tisztább eljárások Eszköz Kényelem, ügyfélközpontúság Interoperabilitás, versenyhelyzet NPM – NPS – tudásmenedzsment Kultúra-váltás Kockázatok Még nagyobb papírhalom Lassúbb eljárások Nincs újratervezés Párhuzamos eljárás (p+e) Ügyintézői kapacitás felborulása Pontifex maximumus? Cél Front office és back office keveredése megrendelő és szállító közt elvész az ügyfél és az ügyintéző Közbeszerzés XX. század Politikai és társadalmi elmaradottság

8 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
Kultúra váltás a döntés nem hatalom, hanem kiszámítható jogkövetkezmény; a felelősség nem teher, hanem a társadalmi együttműködés minimuma; az utólagos értékelés nem formalitás, hanem a működés folyamatos javításának hatékony eszköze; a számonkérés, a mérés nem fenyegetés, hanem a teljesítmény objektív mércéje; az igazgatás korszerűsítése nem reform, még csak nem is csupán informatikai folyamat, hanem a meglévő eljárások és módszerek újragondolásának eredménye. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

9 Út a komfortos ügyintézéshez
Személyes adattár Egyablakos ügyintézés Back office fejlesztések Interoperabilitás Szabványosított back office Élethelyzet megoldások Ügyfélkapu, azonosítás Egyszerű front office Front office fejlesztések Többdimenziós kormányzati kontakt center Specializált ügyintéző Automatikus ügyintézés Passzív e-információk Ügyfélkapu, azonosítás Személyes kapcsolat Intelligens nyomtatványok Töredezett, sziget szerű ügyintézés Fél-automatikus nyomtatványok Aktív információk, adatelőkészítés 7

10 Általános ügyintézési folyamat összefoglalása
11. dia

11 7


Letölteni ppt "E-közigazgatás: lehetőségek és kockázatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések