Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szolgáltatás A szolgáltatás életfeltételeinket biztosítja, vagy csupán átverés-show-kal ránk erőszakolt, önpusztító majmolás? Veled Európa, de nélküled.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szolgáltatás A szolgáltatás életfeltételeinket biztosítja, vagy csupán átverés-show-kal ránk erőszakolt, önpusztító majmolás? Veled Európa, de nélküled."— Előadás másolata:

1 Szolgáltatás A szolgáltatás életfeltételeinket biztosítja, vagy csupán átverés-show-kal ránk erőszakolt, önpusztító majmolás? Veled Európa, de nélküled EU!

2 Szolgáltatás - összefoglalás Miért? – Mit? – Hogyan? Miért? – Mit? – Hogyan? A négy liberális alapelv hatása a magyar szolgáltatásokra A négy liberális alapelv hatása a magyar szolgáltatásokra Az EU általános hatása a szolgáltatásokra Az EU általános hatása a szolgáltatásokra A Szent Korona Országának szolgáltatásokra vonatkoztatott általános gazdasági alapelve A Szent Korona Országának szolgáltatásokra vonatkoztatott általános gazdasági alapelve A Szent Korona Országának szolgáltatásai A Szent Korona Országának szolgáltatásai EU-tagország és a Szent Korona Országának szolgáltatáspolitikája EU-tagország és a Szent Korona Országának szolgáltatáspolitikája A Szent Korona Országának szolgáltatáspolitikája - Személyi elismerés A Szent Korona Országának szolgáltatáspolitikája - Személyi elismerés

3 Veled Európa, de nélküled EU! Szolgáltatás (nyomtatható változat) nyomtatható változat)nyomtatható változat) A szolgáltatás életfeltételeinket biztosítja, vagy csupán átverés-show- kal ránk erőszakolt, önpusztító majmolás?

4 Szolgáltatás Miért?Mit?Hogyan? EUM 20., 26., 27. cikk EUM 20., 26., 27. cikk Az EU állampolgárai- nak „közös érdek” néven megfogalmazott kiszolgáltatottsága a multinacionális szolgáltató cégek érdekeinek (EUM 20., 26., 27. cikk – „a szolgáltatások szabad mozgása”), különösen az életfeltételek biztosítása terén (pl. elektromos energia- ellátás, gázszolgálta- tás) okoz mérhetetlen károkat.EUM 20., 26., 27. cikk Az alapvető életfeltételeket biztosító (energia- és gázszolgáltatás) visszaállamosítása. A szolgáltatás az önellátási rendszer része. A kommunális és szociális szolgáltatást a települési önkormányzatok tulajdonában lévő szervezetek végzik.

5 A négy liberális alapelv hatása a magyar szolgáltatásokra Azt, hogy az EU négy liberális alapelv mennyire a multinacionális cégek (szolgáltatás is) monopóliumát erősíti, és azt, hogy az EU tulajdonképpen mennyire a kiszolgálója annak a háttérhatalomnak, amely a multinacionális cégekkel szoros kapcsolatban van, nem lehet jobban jellemezni, mint az EUM 106. cikk (2) bekezdésével: „…a jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások az Alkotmány rendelkezései, így különösen a versenyszabályok hatálya alá tartoznak, amennyiben e rendelkezések alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását.”EUM 106. cikk A tőke szabad áramlása érvényesülésével a magyar termőföld 2007. január 1-től mindenki számára megvásárolható. Az áru és a szolgáltatás szabad áramlásával az egészségre ártalmas, de – a diszkriminatív támogatás miatt – olcsó idegen áru beáramoltatásával megfolytja a magyar termelőket és szolgáltatásokat. A személyek szabad áramlása (letelepedés szabadsága) az egyenlőtlen feltételek következtében gazdasági emigrációba kényszeríti az embereket, ezzel terelve a gyökértelenség felé a magyarságot. „A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban biztosított a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgása.” (EUM 26. cikk)EUM 26. cikk

6 A Gyurcsány-jelenség okainak feltárása és megszűntetése – EU-sarc 2004. május 1-ig összesen 2004. május 1-ig összesen 8 866 milliárd forint 8 866 milliárd forint sarcot fizettünk azért, hogy a gyarmatbirodalom része lehessünk. sarcot fizettünk azért, hogy a gyarmatbirodalom része lehessünk. A belépést követően minden évben legalább A belépést követően minden évben legalább 4 053 milliárd forintba 4 053 milliárd forintba kerül nekünk az, hogy az EU tagjai vagyunk! kerül nekünk az, hogy az EU tagjai vagyunk! A Szent Korona értékrendje szerint élő Gondoskodó Magyarország ezt használja fel a jólét megteremtéséhez ! A Szent Korona értékrendje szerint élő Gondoskodó Magyarország ezt használja fel a jólét megteremtéséhez !

7 Az EU általános hatása a szolgáltatásokra nemzet gyarapodását elősegítő nemzeti szolgáltatás nincs. A szolgáltatások – éppúgy, mint a gazdaság minden ága - teljes egészében a multinacionális cégek tulajdonába, illetve kiszolgálói körébe kerül, vagyis a nemzet gyarapodását elősegítő nemzeti szolgáltatás nincs. Az EUM 20., 26. és 27. rákényszerüljenek a multinacionális cégek kiszolgáltatottjává válni olyan módon is, hogy még lakóhelyük, vagy országuk elhagyására is kényszeríthetők legyenek. Az EUM 20., 26. és 27. cikkek által adott „munkavállalói szabadság” a szolgáltató szakmában dolgozóknak tehát azt jelenti, hogy ha szakmájukat gyakorolni akarják, akkor rákényszerüljenek a multinacionális cégek kiszolgáltatottjává válni olyan módon is, hogy még lakóhelyük, vagy országuk elhagyására is kényszeríthetők legyenek. EUM 20., 26. és 27 EUM 20., 26. és 27 EUM 56., 57., 58., 59., 60. 61., és 62. cikkek EUM 56., 57., 58., 59., 60. 61., és 62. cikkek két jelentős elemet tartalmaznak: EUM 56., 57., 58., 59., 60. 61., és 62. cikkek EUM 56., 57., 58., 59., 60. 61., és 62. cikkek maradjon esélyfölényben azzal a magyar állampolgárral szemben, akinek a feltételek megteremtése „EU- harmonizációs” kötelezettsége. a hitelcsapdába, a 1. Ha Magyarországon egy korábbi EU-tagország állampolgárának szolgáltatói vállalkozása van, akkor az – a már meglévő EU-szabványnak megfelelő feltételek miatt – maradjon esélyfölényben azzal a magyar állampolgárral szemben, akinek a feltételek megteremtése „EU- harmonizációs” kötelezettsége. Ha a magyar vállalkozó versenyképessé akar válni, akkor kényszerüljön besétálni a hitelcsapdába, a piac változásai miatt kockáztatva nemcsak vállalkozását, hanem egyéni egzisztenciális és anyagi biztonságát is. 2. A pénzügyi szolgáltatások liberalizációja „helybe hozza” a hitelcsapdát 2. A pénzügyi szolgáltatások liberalizációja „helybe hozza” a hitelcsapdát és egyben azt is biztosítja, hogy a pénzintézet multinacionális tulajdonosai szerezzék meg a megfelelő piaci manipuláció eredményeként a szolgáltatói kapacitást.

8 A Szent Korona Országának szolgáltatásokra vonatkoztatott általános gazdasági alapelve nem károsíthatják sem a dolgozók egészségét, sem a természetet; A szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységhez alkalmazott technológia és tevékenységhez felhasznált anyagok nem károsíthatják sem a dolgozók egészségét, sem a természetet; az ember lelki-, szellemi és anyagi életét nem veszélyeztetheti, és a természetet nem károsíthatja. A tevékenységgel kapcsolatos hulladékok, valamint a szolgáltatás igénybevételének következményei az ember lelki-, szellemi és anyagi életét nem veszélyeztetheti, és a természetet nem károsíthatja.

9 A Szent Korona Országának szolgáltatásai 1. Az energiatermelő-, távközlési- és közlekedési szolgáltatást végző, valamint az alapvető életfeltételeket biztosító ipari szervezetek állami, vagy területi önkormányzati tulajdonba kerülnek, Az energiatermelő-, távközlési- és közlekedési szolgáltatást végző, valamint az alapvető életfeltételeket biztosító ipari szervezetek állami, vagy területi önkormányzati tulajdonba kerülnek, A termőföld, az állatállomány, a mezőgazdasághoz-, valamint a szolgáltatáshoz és a kisárutermeléshez használt termelőeszközök olyan családi magángazdaságok birtokába (föld), illetve tulajdonába kerülnek, amelynek minden tagja magyar állampolgár. A termőföld, az állatállomány, a mezőgazdasághoz-, valamint a szolgáltatáshoz és a kisárutermeléshez használt termelőeszközök olyan családi magángazdaságok birtokába (föld), illetve tulajdonába kerülnek, amelynek minden tagja magyar állampolgár. A kommunális és szociális szolgáltatást a települési önkormányzatok tulajdonában lévő szervezetek végzik. Az alapvető emberi jogokat biztosító szolgáltatások kvótáit és a kvótán felüli szolgáltatások díját az állami költségvetés állapítja meg. Az alapvető életfeltételek kvóta alapján végzett szolgáltatásokat a megállapított díjtétel mellett az állami költségvetés fedezi. A kommunális és szociális szolgáltatást a települési önkormányzatok tulajdonában lévő szervezetek végzik. Az alapvető emberi jogokat biztosító szolgáltatások kvótáit és a kvótán felüli szolgáltatások díját az állami költségvetés állapítja meg. Az alapvető életfeltételek kvóta alapján végzett szolgáltatásokat a megállapított díjtétel mellett az állami költségvetés fedezi.

10 A Szent Korona Országának szolgáltatásai 2. A Gondoskodó Magyarország alapelve az energia felhasználásával kapcsolatban: a lakossági hő- és villamos energia ellátást – személyekre megállapított kontingensig – állampolgári jogon, tehát térítésmentesen kell biztosítani. A Gondoskodó Magyarország alapelve az energia felhasználásával kapcsolatban: a lakossági hő- és villamos energia ellátást – személyekre megállapított kontingensig – állampolgári jogon, tehát térítésmentesen kell biztosítani. A kommunális és szociális szolgáltatások kivételével a lakossági szolgáltatásokat a magántulajdonon alapuló kisipar végzi. A kommunális és szociális szolgáltatások kivételével a lakossági szolgáltatásokat a magántulajdonon alapuló kisipar végzi. A Gondoskodó Magyarország a szolgáltató kisiparosok számára A Gondoskodó Magyarország a szolgáltató kisiparosok számára beruházási támogatást és hitelt biztosít, valamint beruházási támogatást és hitelt biztosít, valamint anyag-, illetve félkészáru koordinálást végez. anyag-, illetve félkészáru koordinálást végez.

11 EU-tagország Szent Korona Országa EU bér és Szent Korona elismerés 96 222 184 900 EU-tagország és a Szent Korona Országának szolgáltatáspolitikája

12 Munkakör Havi személyi elismerés Vezető, tulajdonos 400 000 Kreatív alkalmazott 300 000 Adaptáló alkalmazott 200 000 Szakmunkás 150 000 Betanított munkás 80 000 Segédmunkás 40 000 Átlag: 184 900 A Szent Korona Országának szolgáltatáspolitikája Személyi elismerés

13 Szolgáltatás - összefoglalás Miért? – Mit? – Hogyan? Miért? – Mit? – Hogyan? A négy liberális alapelv hatása a magyar szolgáltatásokra A négy liberális alapelv hatása a magyar szolgáltatásokra Az EU általános hatása a szolgáltatásokra Az EU általános hatása a szolgáltatásokra A Szent Korona Országának szolgáltatásokra vonatkoztatott általános gazdasági alapelve A Szent Korona Országának szolgáltatásokra vonatkoztatott általános gazdasági alapelve A Szent Korona Országának szolgáltatásai A Szent Korona Országának szolgáltatásai EU-tagország és a Szent Korona Országának szolgáltatáspolitikája EU-tagország és a Szent Korona Országának szolgáltatáspolitikája A Szent Korona Országának szolgáltatáspolitikája - Személyi elismerés A Szent Korona Országának szolgáltatáspolitikája - Személyi elismerés


Letölteni ppt "Szolgáltatás A szolgáltatás életfeltételeinket biztosítja, vagy csupán átverés-show-kal ránk erőszakolt, önpusztító majmolás? Veled Európa, de nélküled."

Hasonló előadás


Google Hirdetések