Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Idegenforgalom Az idegenforgalom az ember harmóniáját teljessé tevő mintaadás, vagy haszonszerző szemfényvesztés? Veled Európa, de nélküled EU!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Idegenforgalom Az idegenforgalom az ember harmóniáját teljessé tevő mintaadás, vagy haszonszerző szemfényvesztés? Veled Európa, de nélküled EU!"— Előadás másolata:

1 Idegenforgalom Az idegenforgalom az ember harmóniáját teljessé tevő mintaadás, vagy haszonszerző szemfényvesztés? Veled Európa, de nélküled EU!

2 Idegenforgalom (nyomtatható változat) nyomtatható változat)nyomtatható változat) Az idegenforgalom az ember harmóniáját teljessé tevő mintaadás, vagy haszonszerző szemfényvesztés?

3 Idegenforgalom - összefoglalás Miért? – Mit? – Hogyan? Miért? – Mit? – Hogyan? A négy liberális alapelv hatása a magyar idegenforgalomra A négy liberális alapelv hatása a magyar idegenforgalomra Az EU általános hatása az idegenforgalomra Az EU általános hatása az idegenforgalomra Az EU-tagország idegenforgalma Az EU-tagország idegenforgalma A Szent Korona Országának idegenforgalomra vonatkoztatott általános gazdasági alapelve A Szent Korona Országának idegenforgalomra vonatkoztatott általános gazdasági alapelve A Szent Korona Országának idegenforgalma A Szent Korona Országának idegenforgalma EU-tagország és a Szent Korona Országának idegenforgalmi politikája EU-tagország és a Szent Korona Országának idegenforgalmi politikája A Szent Korona Országának idegenforgalmi politikája - Személyi elismerés A Szent Korona Országának idegenforgalmi politikája - Személyi elismerés

4 Idegenforgalom Miért?Mit?Hogyan? Az EUM 195. cikk az idegenforgalmat is a „közös” ügyek körébe vonja és kötelezően végrehajtandó törvénnyel vagy kerettörvénnyel „egészíti ki” az egyes országok törvényeit, ha azok saját érdeket képviselve nem harmonizálnak az EU törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseivel.EUM 195. Az idegenforgalmat kultúraközvetítő feladatára kell visszaállítani. A sajátos magyar vendéglátási hagyományok érvényesítésével.

5 A négy liberális alapelv hatása a magyar idegenforgalomra Azt, hogy az EU négy liberális alapelv mennyire a multinacionális cégek (szolgáltatás is) monopóliumát erősíti, és azt, hogy az EU tulajdonképpen mennyire a kiszolgálója annak a háttérhatalomnak, amely a multinacionális cégekkel szoros kapcsolatban van, nem lehet jobban jellemezni, mint az EUM 106. cikk (2) bekezdésével: „…a jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások az Alkotmány rendelkezései, így különösen a versenyszabályok hatálya alá tartoznak, amennyiben e rendelkezések alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását.”EUM 106. cikk A tőke szabad áramlása érvényesülésével a magyar termőföld 2007. január 1-től mindenki számára megvásárolható. Az áru és a szolgáltatás szabad áramlásával az egészségre ártalmas, de – a diszkriminatív támogatás miatt – olcsó idegen áru beáramoltatásával megfolytja a magyar termelőket és szolgáltatásokat. A személyek szabad áramlása (letelepedés szabadsága) az egyenlőtlen feltételek következtében gazdasági emigrációba kényszeríti az embereket, ezzel terelve a gyökértelenség felé a magyarságot. „A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban biztosított a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgása.” (EUM 26. cikk)EUM 26. cikk

6 A Gyurcsány-jelenség okainak feltárása és megszűntetése – EU-sarc 2004. május 1-ig összesen 2004. május 1-ig összesen 8 866 milliárd forint 8 866 milliárd forint sarcot fizettünk azért, hogy a gyarmatbirodalom része lehessünk. sarcot fizettünk azért, hogy a gyarmatbirodalom része lehessünk. A belépést követően minden évben legalább A belépést követően minden évben legalább 4 053 milliárd forintba 4 053 milliárd forintba kerül nekünk az, hogy az EU tagjai vagyunk! kerül nekünk az, hogy az EU tagjai vagyunk! A Szent Korona értékrendje szerint élő Gondoskodó Magyarország ezt használja fel a jólét megteremtéséhez ! A Szent Korona értékrendje szerint élő Gondoskodó Magyarország ezt használja fel a jólét megteremtéséhez !

7 Az EU általános hatása az idegenforgalomra a nemzet gyarapodását elősegítő és a nemzeti kultúra megismertető nemzeti idegenforgalom nincs. Az idegenforgalom – éppúgy, mint a gazdaság minden ága - teljes egészében a multinacionális cégek tulajdonába került, vagyis a nemzet gyarapodását elősegítő és a nemzeti kultúra megismertető nemzeti idegenforgalom nincs. rákényszerüljenek a multinacionális cégek kiszolgáltatottjává válni olyan módon is, hogy még lakóhelyük, vagy országuk elhagyására is kényszeríthetők legyenek. Az EUM 20., 26. és 27. által adott „munkavállalói szabadság” az idegenforgalmi szakmában dolgozóknak tehát azt jelenti, hogy ha szakmájukat gyakorolni akarják, akkor rákényszerüljenek a multinacionális cégek kiszolgáltatottjává válni olyan módon is, hogy még lakóhelyük, vagy országuk elhagyására is kényszeríthetők legyenek. EUM 56., 57., 58., 59., 60. 61., és 62. cikkek két jelentős elemet tartalmaznak: – maradjon esélyfölényben azzal a magyar állampolgárral szemben, akinek a feltételek megteremtése „EU- harmonizációs” kötelezettsége. a hitelcsapdába 1. Ha Magyarországon egy korábbi EU-tagország állampolgárának idegenforgalmi vállalkozása van, akkor az – a már meglévő EU-szabványnak megfelelő feltételek miatt – maradjon esélyfölényben azzal a magyar állampolgárral szemben, akinek a feltételek megteremtése „EU- harmonizációs” kötelezettsége. Ha a magyar vállalkozó versenyképessé akar válni, akkor kényszerüljön besétálni a hitelcsapdába, a piac változásai miatt kockáztatva nemcsak vállalkozását, hanem egyéni egzisztenciális és anyagi biztonságát is. 2. A pénzügyi szolgáltatások liberalizációja „helybe hozza” a hitelcsapdát 2. A pénzügyi szolgáltatások liberalizációja „helybe hozza” a hitelcsapdát és egyben azt is biztosítja, hogy a pénzintézet multinacionális tulajdonosai szerezzék meg a megfelelő piaci manipuláció eredményeként a szolgáltatói kapacitást.

8 Az EU általános hatása az idegenforgalomra nemzet gyarapodását elősegítő nemzeti idegenforgalom nincs. Az idegenforgalom – éppúgy, mint a gazdaság minden ága - teljes egészében a multinacionális cégek tulajdonába, illetve kiszolgálói körébe kerül, vagyis a nemzet gyarapodását elősegítő nemzeti idegenforgalom nincs. Az EUM 20., 26. és 27. rákényszerüljenek a multinacionális cégek kiszolgáltatottjává válni olyan módon is, hogy még lakóhelyük, vagy országuk elhagyására is kényszeríthetők legyenek. Az EUM 20., 26. és 27. cikkek által adott „munkavállalói szabadság” az idegenforgalomban dolgozóknak tehát azt jelenti, hogy ha szakmájukat gyakorolni akarják, akkor rákényszerüljenek a multinacionális cégek kiszolgáltatottjává válni olyan módon is, hogy még lakóhelyük, vagy országuk elhagyására is kényszeríthetők legyenek. EUM 20., 26. és 27 EUM 20., 26. és 27 EUM 56., 57., 58., 59., 60. 61., és 62. cikkek EUM 56., 57., 58., 59., 60. 61., és 62. cikkek két jelentős elemet tartalmaznak: EUM 56., 57., 58., 59., 60. 61., és 62. cikkek EUM 56., 57., 58., 59., 60. 61., és 62. cikkek maradjon esélyfölényben azzal a magyar állampolgárral szemben, akinek a feltételek megteremtése „EU- harmonizációs” kötelezettsége. a hitelcsapdába, a 1. Ha Magyarországon egy korábbi EU-tagország állampolgárának idegenforgalmi vállalkozása van, akkor az – a már meglévő EU- szabványnak megfelelő feltételek miatt – maradjon esélyfölényben azzal a magyar állampolgárral szemben, akinek a feltételek megteremtése „EU- harmonizációs” kötelezettsége. Ha a magyar vállalkozó versenyképessé akar válni, akkor kényszerüljön besétálni a hitelcsapdába, a piac változásai miatt kockáztatva nemcsak vállalkozását, hanem egyéni egzisztenciális és anyagi biztonságát is. 2. A pénzügyi szolgáltatások liberalizációja „helybe hozza” a hitelcsapdát 2. A pénzügyi szolgáltatások liberalizációja „helybe hozza” a hitelcsapdát és egyben azt is biztosítja, hogy a pénzintézet multinacionális tulajdonosai szerezzék meg a megfelelő piaci manipuláció eredményeként a szolgáltatói kapacitást.

9 Az EU-tagország idegenforgalma Az utaztatás, a szállodai szolgáltatás azoknak a multinacionális cégeknek a szinte kizárólagos tulajdonában vagy érdekeltségében van, amelyek sajátos üzletpolitikája nem tűri meg a „nyilvános külső szabályozást”, még akkor sem, ha ezt ténylegesen ő maga teszi. Ebben az esetben ugyanis olyan ellenőrzést tenne lehetővé az EU-bürokrácia számára, amelyen keresztül – akár közvetlenül, akár közvetve – olyan tevékenységek kerülnének nyilvánosságra, amelyek nem egyeztethetőek össze az EU hivatalos alapelveivel. Az utaztatás, a szállodai szolgáltatás azoknak a multinacionális cégeknek a szinte kizárólagos tulajdonában vagy érdekeltségében van, amelyek sajátos üzletpolitikája nem tűri meg a „nyilvános külső szabályozást”, még akkor sem, ha ezt ténylegesen ő maga teszi. Ebben az esetben ugyanis olyan ellenőrzést tenne lehetővé az EU-bürokrácia számára, amelyen keresztül – akár közvetlenül, akár közvetve – olyan tevékenységek kerülnének nyilvánosságra, amelyek nem egyeztethetőek össze az EU hivatalos alapelveivel. Az olaj, a fegyver mellett a kábítószer és a prostitúció a legnagyobb nyereséget hozó „ágazat”. Ezeknek az üzleti haszon mellett jelentős szerepük van az erkölcsi értékek devalválásában, a „fellazításban”, vagyis a diktatórikus hatalom fenntartásának nélkülözhetetlen eszközei. Az olaj, a fegyver mellett a kábítószer és a prostitúció a legnagyobb nyereséget hozó „ágazat”. Ezeknek az üzleti haszon mellett jelentős szerepük van az erkölcsi értékek devalválásában, a „fellazításban”, vagyis a diktatórikus hatalom fenntartásának nélkülözhetetlen eszközei.

10 A Szent Korona Országának idegenforgalomra vonatkoztatott általános gazdasági alapelve Az idegenforgalommal kapcsolatos tevékenységhez alkalmazott technológia és tevékenységhez felhasznált anyagok nem károsíthatják sem a dolgozók egészségét, sem a természetet; Az idegenforgalommal kapcsolatos tevékenységhez alkalmazott technológia és tevékenységhez felhasznált anyagok nem károsíthatják sem a dolgozók egészségét, sem a természetet; A tevékenységgel kapcsolatos hulladékok, valamint az idegenforgalom igénybevételének következményei az ember lelki-, szellemi és anyagi életét nem veszélyeztetheti, és a természetet nem károsíthatja. A tevékenységgel kapcsolatos hulladékok, valamint az idegenforgalom igénybevételének következményei az ember lelki-, szellemi és anyagi életét nem veszélyeztetheti, és a természetet nem károsíthatja.

11 A Szent Korona Országának idegenforgalma Politikailag eszköze annak, hogy a magyar küldetés beteljesedjen, vagyis a szerves egységként működő állam megismerésével mintát szolgáltassunk az egész emberiségnek. Politikailag eszköze annak, hogy a magyar küldetés beteljesedjen, vagyis a szerves egységként működő állam megismerésével mintát szolgáltassunk az egész emberiségnek. Gazdaságilag hozzájárul a magyar állampolgárok életföltételeinek biztosításához. Gazdaságilag hozzájárul a magyar állampolgárok életföltételeinek biztosításához. A szállodák önkormányzati, míg az éttermek, panziók és magánházakban biztosított vendéglátóhelyek magántulajdonban vannak. A szállodák önkormányzati, míg az éttermek, panziók és magánházakban biztosított vendéglátóhelyek magántulajdonban vannak.

12 EU-tagország Szent Korona Országa EU bér és Szent Korona elismerés 96 222 184 900 EU-tagország és a Szent Korona Országának idegenforgalmi politikája

13 Munkakör Havi személyi elismerés Vezető, tulajdonos 400 000 Kreatív alkalmazott 300 000 Adaptáló alkalmazott 200 000 Szakmunkás 150 000 Betanított munkás 80 000 Segédmunkás 40 000 Átlag: 184 900 A Szent Korona Országának szolgáltatáspolitikája Személyi elismerés

14 Idegenforgalom - összefoglalás Miért? – Mit? – Hogyan? Miért? – Mit? – Hogyan? A négy liberális alapelv hatása a magyar idegenforgalomra A négy liberális alapelv hatása a magyar idegenforgalomra Az EU általános hatása az idegenforgalomra Az EU általános hatása az idegenforgalomra Az EU-tagország idegenforgalma Az EU-tagország idegenforgalma A Szent Korona Országának idegenforgalomra vonatkoztatott általános gazdasági alapelve A Szent Korona Országának idegenforgalomra vonatkoztatott általános gazdasági alapelve A Szent Korona Országának idegenforgalma A Szent Korona Országának idegenforgalma EU-tagország és a Szent Korona Országának idegenforgalmi politikája EU-tagország és a Szent Korona Országának idegenforgalmi politikája A Szent Korona Országának idegenforgalmi politikája - Személyi elismerés A Szent Korona Országának idegenforgalmi politikája - Személyi elismerés


Letölteni ppt "Idegenforgalom Az idegenforgalom az ember harmóniáját teljessé tevő mintaadás, vagy haszonszerző szemfényvesztés? Veled Európa, de nélküled EU!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések