Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Banki szolgáltatások közbeszerzése önkormányzatok részére

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Banki szolgáltatások közbeszerzése önkormányzatok részére"— Előadás másolata:

1 Banki szolgáltatások közbeszerzése önkormányzatok részére
Dr. Szepesi Gábor ÁÜTÖ Kft.

2 A közbeszerzés jogi háttere
50/92 EU Direktíva a pénzügyi szolgáltatásokat, értékpapírügyleteket, és biztosítási cselekményeket az ANNEX 1A-ban szerepelteti a 6. kategóriában és kiveszi azokat a közbeszerzési kötelem alól 52/97 EU Direktíva, amely meglátásunk szerint módosította a kérdéses közbeszerzési kötelmet és kötelezővé tette A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 29., 38., 124. § -a, valamint a törvény 4. számú melléklete 18/2004 EU Direktíva 16. cikkely

3 Jogi szabályozás problémái
Kbt. 29.§-a megfogalmazása „ értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével, átruházásával kapcsolatos befektetési szolgáltatás” nem koherens sem a Sztv. sem a Hpt. fogalomrendszerével Nem értelmezhető a Kbt. 29.§ alapján ez a kivétel

4 Pénzügyi eszközök és banki termékek beszerzése
Fejlesztési célú és egyéb hosszú lejáratú hiteltermékek Éven belüli rövid lejáratú hiteltermékek Folyószámla vezetési szolgáltatás Folyószámlához tartozó kiegészítő szolgáltatások (pl.:folyószámla hitel, állami támogatások lehívása, kiskincstár) Bankgaranciák, kezességek Portfoliókezelés Befektetési szolgáltatások (értékpapírhoz) Egyéb kiegészítő szolgáltatások (pl.:széf, óvadék, tanácsadás)

5 Közbeszerzési kötelem banki termékekre
A Kbt. nem alkalmaz eljárásbeli vagy alkalmazásbeli megkülönböztetést egyetlen banki termékre és szolgáltatásra sem. Minden olyan esetben kötelező ahol a Kbt. 38.§ (2). b. szerinti becsült érték eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot és a beszerző szervezet önkormányzat -Kbt. 22.§ (1) d. -vagy olyan közérdekű jogi személy, amely felett közbeszerzésre kötelezett szervezet meghatározó befolyást képes gyakorolni vagy működését többségi részben ilyen szervezet finanszírozza Társulati hitelre nem vonatkozik a kötelem.

6 Közbeszerzés előkészítése tőkeprojekt esetében
1. Finanszírozási konstrukció és finanszírozási mix megtervezése ( különös tekintettel az adójogszabályokra, támogatási feltételekre, társfinanszírozókra) 2. Az idegenforrás pontos megtervezése minden lényeges paraméterében ( volumen, pénznem, futamidő, törlesztési váz, kamatbázis, kamatfizetés gyakorisága, felajánlható biztosítékok köre) 3. A közbeszerzési kötelem alapos áttekintése 4. A megfelelő eljárástípus kiválasztása, 5. Értékelési pontrendszer kidolgozása 6. Az eljárás lefolytatása, szerződéskötés

7 Leggyakoribb hiányosságok ajánlatkérői oldalon
A finanszírozási struktúra kidolgozatlan és elnagyolt, beruházás megtérülési számítások teljes hiánya Nincs átgondolt hitelspecifikáció, az ajánlatkérés során ebből következően a banki ajánlatok eltérő voltuk miatt nem összehasonlíthatóak! A becsült érték meghatározása hibás. Nem megfelelő az eljárásfajták alkalmazása A finanszírozó bankok álláspontjának és szempontjainak teljes ismerethiánya. A hiteldíj mint árelem meghatározásában levő ellentmondások Az értékelési szempontrendszer sok esetben alkalmatlan a valóban minden paraméterében legkedvezőbb ajánlat kiválasztására.

8 Közbeszerzési eljárások eddigi tapasztalatai
A bankok által megajánlott hiteldíjak mértéke, különösen a marge csökken, a piac működési hatékonysága erősödik. A hitelbiztosítékok értékelési szempontrendszerbe való beemelése alulbiztosítottsághoz vezet. Az ingatlanfedezetek jelentősen visszaszorulnak. A bankok növekvő kockázatvállaló képességet mutatnak. A költségvetési és iparűzési adóbeszedési számlára szóló engedményezés ill. fedezettelepítés le fog értékelődni. Erősen kínálati piac Negatív üzleti eredménnyel történő megajánlások a hiteldíj tekintetében


Letölteni ppt "Banki szolgáltatások közbeszerzése önkormányzatok részére"

Hasonló előadás


Google Hirdetések