Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAG Kompetencia alapú oktatás ?. A MAG három alapszükségletet segítő pedagógusi eszköztára és tanulási környezetének egysége.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAG Kompetencia alapú oktatás ?. A MAG három alapszükségletet segítő pedagógusi eszköztára és tanulási környezetének egysége."— Előadás másolata:

1 MAG Kompetencia alapú oktatás ?

2 A MAG három alapszükségletet segítő pedagógusi eszköztára és tanulási környezetének egysége

3 Mit tanultunk a MAG projektből? pozitív szemléletet egyéni bánásmódot rugalmasságot kooperatív technikák új munkaformákat irányító szerepet új módszereket szemlélet- változást személyiség- fejlesztést osztályterem átalakítását

4 A kompetencia Latin eredetű szó  alkalmasságot, ügyességet fejez ki, valaminek az együttes jelenlétét, összetalálást. Alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális tényezők. „A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.” (Coolahan)

5 Mi a kompetencia és a MAG lényege? tudás + képességek + attitűdök ismeretek alkalmazás ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes módszertan passzív tanulói magatartás ismeretbe ágyazott képességfejlesztés reális tananyagmennyiség tanulóközpontú, differenciált módszertan tevékeny tanulói magatartás A kompetenciafejlesztés feltételei

6 Miért? Tudáskoncepció változása Képes-e élete folyamán akár többször is képessége, tudása, tanulása által megújulni, az adott élethelyzeteknek megfelelni? „Az iskola az iskolának, vagy a valós életnek készítse fel a gyerekeket?” Ezért nem mindegy, hogy az iskolai nevelés és oktatás milyen alapkészségekre, képességekre készített fel.

7 Általános alapelvek Valóságos tanulási környezet Gyermekközpontúság Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség Értékelés Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás A tudás- és a képességfejlesztés helyes arányának megtalálása Képesség- és személyiségfejlesztés Új típusú tanári attitűd

8 Tevékenységközpontútanítás-tanulás megvalósítása Tevékenységközpontú tanítás-tanulás megvalósítása Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a tanulók megfogalmazzák egyéni és csoportosan kialakított véleményeiket, azokat meg tudják védeni érvekkel és meg tudják vitatni. Életkori sajátosságoknak megfelelő szinten. Élményszerű helyzetek teremtésével. A tanulók önállóan szerezhetnek tapasztalatokat. Maguk fedezhetik fel a környezeti elemek közötti kapcsolatokat és összefüggéseket, azokból következtetéseket vonhatnak le. Korábbi tapasztalataikat, ismereteiket és készségeiket alkalmazhatják.

9 Ha két hasonló adottságú nyolcéves gyermek más tanárhoz kerül (egyikük egy jól, a másik egy gyengén oktató pedagógushoz), teljesítményük három éven belül több mint 50 százalékponttal eltérhet egymástól. (McKinsey-jelentés, 2007) Érdekességek A „hagyományos”, frontális órák 80%-ában a tanár beszél. Egy gyerekre egy órán 18- 20 másodperc jut. (John Goodland, 1984) Százból 26 gyereket tekinthetünk minden fejlettségi szempontból „negyedikesnek”. A többiek vagy előrébb, vagy hátrébb tartanak bizonyos készségek, képességek fejlődésében. (Varga Tamás: A kivételesek vannak többen, 1972) Az osztályban folytatott pedagógiai munka nagyjából ugyanolyan mértékben képes a tanulók teljesítményét befolyásolni, mint amekkora hatással van fejlődésükre családi- társadalmi hátterük. (Kertesi–Kézdi, Általános iskolai szegregáció – okok és következmények MTA, 2004)

10 Tanulásszervezési módok, munkaformák, oktatási módszerek páros munka csoport- munka témahét rétegmunka teljesen egyénre szabott munka kutatómunka frontális osztálymunka moduláris oktatás tantárgy- tömbösítés IKT-val támogatott órák műveltségterület tantárgyi bontás nélkül projekt részben egyénre szabott munka

11 Miért hatékonyabb? Nő az egymásrautaltság érzése egymás iránt. Nő az egyéni felelősség. Egyenlő részvétel. Együttműködési készséget alakít ki.

12 A MAG, mint adaptív oktatás jellemzői kk ülönböző szinteken adja ki a feladatokat. aa lkalmazza az adaptív tanulásszervezés módszereit és a kooperatív technikákat. ee lfogadja a tanulók különböző megoldási javaslatait, és bíztatja is erre a diákokat. cc soportalakítási módszerei széleskörűek. úú gy dicsér, hogy mindenki hallhassa az osztályban. úú gy javítja a hibákat, hogy csak az hallja, akit érint. mm egtanítja a kultúrált véleményalkotást. hh angulatjelzőt használ. öö sztönzi diákjait, hogy egymást is figyelmeztessék, ha megsértik a közösen alkotott szabályokat. A pedagógus

13 kk ülönböző feladatok közül választhatnak. öö nállóan is alkothatnak csoportokat. vv álasztott párokban is dolgozhatnak. aa dhatnak egymásnak feladatokat. mm aguk is javíthatják munkáikat. AA z elvégzett feladatokat a tanulók maguk is értékelhetik. A tanulók

14 Módszerekből szemezgetve Rétegezett feladatátadás Munkaasztal – munkatábla Tudós klub GÖMB Számozott kobakok Mozaik Meselánc Pókháló – süni – napraforgó Beszélj egy percig! Forrószék Kínáló polc Jelzőlámpa Kíváncsi kocka Történetkeret Történettérkép Történetpiramis Logikai térkép - gondolattérkép Tanulmányi szerződés

15 Fejlesztő értékelés és eszközei 1. Mit értékeljünk? A diákok tanulási folyamatát egyéni beszélgetések során. A közös fejlesztési célokat T-kártyával! Készítsünk egyéni fejlődési tervet a tanulók teljesítményére építve! Alakítsunk ki közös szabályokat a társas együttlétre, s ezek képezzék az értékelés részét!

16 2. Miért értékeljünk? Cél a a tanulói fejlődés ütemének megismerése, elemzése. A pedagógus elsősorban ne minősíteni akarjon, hanem tanulási utat tervezzen. Alkalmazzunk az egyéni tanulási mód megismerésére szolgáló technikákat, ötleteket! Szervezzünk szülői klubokat, szülői fórumokat! Használjunk tanulási naplót!

17 3. Ki értékelje a tanuló teljesítményét? Önértékelő kártya használata. Közös munkák értékelése a foglalkozások végén. A társak értékelése ellenőrző listák segítségével. Csoportos értékelés.

18 4. Hogyan értékeljünk? „Jelzőlámpa” Hangulatjelző Témazáró teszt – tanulói kérdésekből összeállítva Olvasási napló

19 MAG KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS

20 Mit kínálunk a jó gyakorlat átvételekor? Adaptív tanulásszervezésű bemutató órákat. Szabadidős programokat az adaptivitás szellemében. Új tanulási módszerek bemutatását. Módszerekhez kapcsolódó eszközök bemutatását, közös elkészítését. A tapasztalatok átadására szolgáló dokumentáció elkészítését.

21 További információk: Szilágyiné Dorcsi Gabriella www.nki.suli.hu innovációk - MAG

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "MAG Kompetencia alapú oktatás ?. A MAG három alapszükségletet segítő pedagógusi eszköztára és tanulási környezetének egysége."

Hasonló előadás


Google Hirdetések