Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Értékpapír piaci műveletek Tőzsdei ügyletek. Fogalmak  Tőzsdei műveletek: tőzsde pénzügyi eszközök koncentrált piacaként működik  Értékpapír-piaci műveletek:a.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Értékpapír piaci műveletek Tőzsdei ügyletek. Fogalmak  Tőzsdei műveletek: tőzsde pénzügyi eszközök koncentrált piacaként működik  Értékpapír-piaci műveletek:a."— Előadás másolata:

1 Értékpapír piaci műveletek Tőzsdei ügyletek

2 Fogalmak  Tőzsdei műveletek: tőzsde pénzügyi eszközök koncentrált piacaként működik  Értékpapír-piaci műveletek:a kereskedés tárgy értékpapír  Adásvétel szerint beszélhetünk: – Árupiaci műveletekről (árutőzsde esetében) – Értékpapírügyletről – Devizaügyletről – Származékos ügyletről más néven derivatívának(derivative or contingain claim securities) azokat az instrumentumokat nevezzük, melyek ára egy másik, mögöttes eszköz (future, forward, opció) árától függ.

3 Tőzsdei műveletek közös jellemzője – Nagy koncentráltság – Nagy volumenek – Üzletek szabványosítása – Ügyletek közvetítő igénybevételével mennek végbe – A tőzsde egy fiktív piac: létezik vevő és eladó, szerepük nagyon gyorsan változik,

4 Tőzsdei ügyletek fajták  A tőzsdei ügyletek a teljesítésének esedékessége szerint lehet: – Prompt (azonnal esedékes) – Termin (későbbi időpontban esedékes, határidős ügylet)  Az üzletkötők kockázatához fűződő viszonya alapján lehetséges, mely szerint megkülönböztetünk: – Spekulációs – Fedezeti (hedge) – Arbitrage ügyleteket

5 Prompt vagy spot (azonnal esedékes)   A prompt ügyeknél az adásvételi szerződés megkötése és az ügylet teljesítése (lebonyolítása) annak idejét tekintve nem szakad el egymástól ( eltérés néhány napra korlátozódik)   Készpénzügyletnek nevezik (comptant ügylet, kassza ügylet) amikor az ügylet 2-5 napon belül bonyolítják le

6 Határidős ügyletek, Termin ügyletek  későbbi időpontban esedékes, úgynevezett határidős ügyletek  olyan piac, ahol a termékeket előre rögzített áron adják és veszik,   A teljesítés (mind áru szállítása, mind az ellenérték kiegyenlítése) az ügyletkötés során meghatározott későbbi fix időpontban történik   Az ellenértéket a vevőnek viszont a kötés napján jegyzett árfolyamon kell kiegyenlítenie   Áru lehet: deviza, kötvény vagy részvény vagy egy összetett árú, mint pl. részvényindex   Határidős ügyeltek: spekulációra ad alkalmat   Az árak az idő vagy földrajzi hely függvényében való változására teszi érdekelté az üzletben a spekulánsokat

7 Ügyletek A határidős ügyleteknek 3 fő alaptípusa van 1. A forward: (előre továbbít, szállít,) 2. A futures ( jövő ügyletek) És az opció ( díjügyletek)

8 Forward:  A forward ügylet olyan határidős ügylet, melyet a tőzsdén kívüli piacon kötnek. – A szerződő felek a szerződésben vállalt kötelezettségeiket teljesíteni kötelesek, – elmaradásáért polgári peres eljárásban lehet jogorvoslatot kérni. – A felek egy későbbi időpontra vállalják az áru szállítását, egy az üzletkötéskor megszabott áron. – Az egyik félnek hasznot, a másiknak veszteséget hoz az ügylet. – A forward ügylet gyakran egy külkereskedő és a bankja között jön létre

9 FORWARD  A forward piac nem centralizált: ügyletkötés a tőzsdén nem fordul elő, OTC piacon  Ilyenkor a klíring vagyis elszámolóház hiányában az üzletet csak az eredeti partnerrel lehet felmondani  Ha az egyik fél nem teljesíti a vállalat kötelezettséget a határidő alapján, ebből fakadó vesztesség közvetlenül a másik felet terheli  A forward ügyleteket- jellemző időtávok és lejárati napok (az adott naphoz viszonyítva 1,3,6,12 hónap múlva esedékes),  szerződés személyre szabott, ára egy jövőbeni árat jelez (adás és vételi ár),

10 Példa:  Egy cég tudja, hogy nov. 25-én 127 650 Dollárt utal át partnere  A költségei forintban keletkeztek, emiatt nem akarja magát kitenni semmiféle kockázatnak a hátralévő időben.  Határidős dollárügyletet, a cég eladja devizáját, a bank megveszi  Példa  CME: Chicago Mercantile Exchange – Canadian Dollar (CD) szerződés – Árfolyam (spot price) of 0,7294 dollar/CD – 30 days: 0.7302 Dollar/CD – 90 days: 0,7318 Dollar/CD – to 180 days: 0,7341 Dollar/CD – Forward árak a jövőbeni árfolyam változást mutatják, a dollár valuta le fog értékelődni.

11 Futures  Ügylet centralizált, ügyletkötés a tőzsdén elő fordul a meghatározott szokványok betartásával  Az elszámoló ház is bekapcsolódik(KELER Rt)  határidős ügylet, – amelyre kötött szerződésben az egyik fél arra vállal kötelezettséget, hogy a másik félnek meghatározott mennyiségű és minőségű árut meghatározott időben, áron átad, átvesz – naponkénti pozícióértékelés és elszámolás.

12 FUTURE  szabvány mennyiségre (kontaktusokat határoznak meg: pl az előző példából az 127,650 dollár nem lehetséges!  szabvány lejárati időpontra (csak bizonyos időkben, dátum) szól, a szállítási határidők  nem személyre szabott,  egy külön számlára be kell fizetni egy bizonyos összeget mely fedeznek szolgál (óvadékot), általában a szerződésben foglalt összegnek 4%,

13 Elszámolás: a napi árfolyamon miután a kereskedés befejeződött  Settle up: rendezés naponta kereskedés végén: Egy future vevő: ha az elszámolási ár ma magasabb a tegnapinál, akkor a aznap a vevőnek egy positív elszámolása volt.  Az eladónak a fedezéki számlát ez által ki kell egyenlíteni, rendeznie.  Marked-to market: Előny: naponta szembesül a vevő és eladó a változással.  Zero-sum game: zéró eredményes játék:

14 Fututre Vételi kötelezettség Eladási kötelezettség Profit S S E E

15 Future és forward ügyletek Mindkét félnek joga és kötelezettsége van:   Vevő:  Értékpapír vásárlónak joga: a kötvényt/részvényt a megjelölt napon átvenni az eladótól  Kötelezettsége: a szerződésben előre megállapított árat ki kell fizetni az eladónak  Eladó:  jog: az ügyletkötéskor kikötött ellenérték átvétele

16 Opciós ( szabad akarat) ügyletek  Olyan spekulatív ügylet, amelyben az opciót megvásárló fél díj (prémium) fejében jogot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött határidő lejárata napján (decleration date) opciós joggal élve dönthessen a felől, hogy a szerződést az abban meghatározott feltételekkel realizálja, vagy a díj elvesztése fejében visszalépjen az ügylettől

17 OPCIÓ  Vásárló tehát jogot szerez (eladáshoz, vételhez) kötelezettségvállalás nélkül  Típusok: – Európai opció: megvásárlás egy meghatározott napon (lejáratakor) – Amerikai opció: beváltható bármikor a szerződés tartalma alatt

18 A, Egyszerű opciós ügylet  A vételi (call) opció vásárlója a díj előzetes lefizetés fejében jogot szerez egy meghatározott árú előre megállapított fix áron (kötési árfolyam) való megvásárlására egy meghatározott jövőbeni

19 OPCIÓ  Vételi opció: megvásárlójuk a jogot:  Most meghatározott áron ( kötési áron: E) később megvásárolhatunk egy terméket  Másik fél: vételi opció eladója ( kiírója): kötelezettséget vállal, ha akarjuk, eladja nekünk a kialkudott áron a terméket  a lejáratkori árfolyam jelölése: S

20 VÉTELI OPCIÓ Vételi jog P S S P EE Eladási kötelezettség

21 ELADÁSI OPCIÓ  Eladási (put) opció vásárlója a prémium ellenében arra szerez jogot, hogy lejáratakor (amerikai opcióknál lejárataiig) a kötési árfolyamon adhassa el a szerződéses árut, vagy a díj elvesztése fejében visszalépjen az ügylettől.

22 ELADÁSI OPCIÓ E E SS P P Eladási jog Vételi kötelezettség

23 OPCIÓK  Call opció – In the money: S  E – At the money S  E – Out of the money S  E  Put opció – In the money E  S – At the money E  S – Out of the money E  S

24 Kettős opciós ügyletek: az adásvétel kombinációja  Ilyenkor az opcióvásárló a prémiumdíj kétszeresét kell hogy lefizesse.  Ennek fejében arra szerez jogot, hogy a szerződés tárgyát képező tételekre az előre meghatározott fix határnapon akár eladóként, akár vásárlóként lépjen fel.  Vesztességeket ezáltal még jobban csökkenti.  Maximális vesztesség: az opciódíj


Letölteni ppt "Értékpapír piaci műveletek Tőzsdei ügyletek. Fogalmak  Tőzsdei műveletek: tőzsde pénzügyi eszközök koncentrált piacaként működik  Értékpapír-piaci műveletek:a."

Hasonló előadás


Google Hirdetések