Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Értékpapír piaci műveletek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Értékpapír piaci műveletek"— Előadás másolata:

1 Értékpapír piaci műveletek
Tőzsdei ügyletek

2 Fogalmak Tőzsdei műveletek: tőzsde pénzügyi eszközök koncentrált piacaként működik Értékpapír-piaci műveletek:a kereskedés tárgy értékpapír Adásvétel szerint beszélhetünk: Árupiaci műveletekről (árutőzsde esetében) Értékpapírügyletről Devizaügyletről Származékos ügyletről más néven derivatívának(derivative or contingain claim securities) azokat az instrumentumokat nevezzük, melyek ára egy másik, mögöttes eszköz (future, forward, opció) árától függ.

3 Tőzsdei műveletek közös jellemzője
Nagy koncentráltság Nagy volumenek Üzletek szabványosítása Ügyletek közvetítő igénybevételével mennek végbe A tőzsde egy fiktív piac: létezik vevő és eladó, szerepük nagyon gyorsan változik,

4 Tőzsdei ügyletek fajták
A tőzsdei ügyletek a teljesítésének esedékessége szerint lehet: Prompt (azonnal esedékes) Termin (későbbi időpontban esedékes, határidős ügylet) Az üzletkötők kockázatához fűződő viszonya alapján lehetséges, mely szerint megkülönböztetünk: Spekulációs Fedezeti (hedge) Arbitrage ügyleteket

5 Prompt vagy spot (azonnal esedékes)
· A prompt ügyeknél az adásvételi szerződés megkötése és az ügylet teljesítése (lebonyolítása) annak idejét tekintve nem szakad el egymástól ( eltérés néhány napra korlátozódik) · Készpénzügyletnek nevezik (comptant ügylet, kassza ügylet) amikor az ügylet 2-5 napon belül bonyolítják le

6 Határidős ügyletek, Termin ügyletek
későbbi időpontban esedékes, úgynevezett határidős ügyletek olyan piac, ahol a termékeket előre rögzített áron adják és veszik, · A teljesítés (mind áru szállítása, mind az ellenérték kiegyenlítése) az ügyletkötés során meghatározott későbbi fix időpontban történik · Az ellenértéket a vevőnek viszont a kötés napján jegyzett árfolyamon kell kiegyenlítenie · Áru lehet: deviza, kötvény vagy részvény vagy egy összetett árú, mint pl. részvényindex ·  Határidős ügyeltek: spekulációra ad alkalmat · Az árak az idő vagy földrajzi hely függvényében való változására teszi érdekelté az üzletben a spekulánsokat

7 Ügyletek A határidős ügyleteknek 3 fő alaptípusa van
1.      A forward: (előre továbbít, szállít,) 2.      A futures ( jövő ügyletek) És az opció ( díjügyletek)

8 Forward: A forward ügylet olyan határidős ügylet, melyet a tőzsdén kívüli piacon kötnek. A szerződő felek a szerződésben vállalt kötelezettségeiket teljesíteni kötelesek, elmaradásáért polgári peres eljárásban lehet jogorvoslatot kérni. A felek egy későbbi időpontra vállalják az áru szállítását, egy az üzletkötéskor megszabott áron. Az egyik félnek hasznot, a másiknak veszteséget hoz az ügylet. A forward ügylet gyakran egy külkereskedő és a bankja között jön létre

9 FORWARD A forward piac nem centralizált: ügyletkötés a tőzsdén nem fordul elő, OTC piacon Ilyenkor a klíring vagyis elszámolóház hiányában az üzletet csak az eredeti partnerrel lehet felmondani Ha az egyik fél nem teljesíti a vállalat kötelezettséget a határidő alapján, ebből fakadó vesztesség közvetlenül a másik felet terheli A forward ügyleteket- jellemző időtávok és lejárati napok (az adott naphoz viszonyítva 1,3,6,12 hónap múlva esedékes), szerződés személyre szabott, ára egy jövőbeni árat jelez (adás és vételi ár),

10 Példa: Egy cég tudja, hogy nov. 25-én 127 650 Dollárt utal át partnere
A költségei forintban keletkeztek, emiatt nem akarja magát kitenni semmiféle kockázatnak a hátralévő időben. Határidős dollárügyletet, a cég eladja devizáját, a bank megveszi Példa CME: Chicago Mercantile Exchange – Canadian Dollar (CD) szerződés Árfolyam (spot price) of 0,7294 dollar/CD 30 days: Dollar/CD 90 days: 0,7318 Dollar/CD to 180 days: 0,7341 Dollar/CD Forward árak a jövőbeni árfolyam változást mutatják, a dollár valuta le fog értékelődni.

11 Futures Ügylet centralizált, ügyletkötés a tőzsdén elő fordul a meghatározott szokványok betartásával Az elszámoló ház is bekapcsolódik(KELER Rt) határidős ügylet, amelyre kötött szerződésben az egyik fél arra vállal kötelezettséget, hogy a másik félnek meghatározott mennyiségű és minőségű árut meghatározott időben, áron átad, átvesz naponkénti pozícióértékelés és elszámolás.

12 FUTURE szabvány mennyiségre (kontaktusokat határoznak meg: pl az előző példából az 127,650 dollár nem lehetséges! szabvány lejárati időpontra (csak bizonyos időkben, dátum) szól, a szállítási határidők nem személyre szabott, egy külön számlára be kell fizetni egy bizonyos összeget mely fedeznek szolgál (óvadékot), általában a szerződésben foglalt összegnek 4%,

13 Elszámolás: a napi árfolyamon miután a kereskedés befejeződött
Settle up: rendezés naponta kereskedés végén: Egy future vevő: ha az elszámolási ár ma magasabb a tegnapinál, akkor a aznap a vevőnek egy positív elszámolása volt. Az eladónak a fedezéki számlát ez által ki kell egyenlíteni, rendeznie. Marked-to market: Előny: naponta szembesül a vevő és eladó a változással. Zero-sum game: zéró eredményes játék:

14 Fututre Profit Profit S S E E Vételi kötelezettség
Eladási kötelezettség

15 Future és forward ügyletek
Mindkét félnek joga és kötelezettsége van: Vevő: Értékpapír vásárlónak joga: a kötvényt/részvényt a megjelölt napon átvenni az eladótól Kötelezettsége: a szerződésben előre megállapított árat ki kell fizetni az eladónak Eladó: jog: az ügyletkötéskor kikötött ellenérték átvétele

16 Opciós ( szabad akarat) ügyletek
Olyan spekulatív ügylet, amelyben az opciót megvásárló fél díj (prémium) fejében jogot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött határidő lejárata napján (decleration date) opciós joggal élve dönthessen a felől, hogy a szerződést az abban meghatározott feltételekkel realizálja, vagy a díj elvesztése fejében visszalépjen az ügylettől

17 OPCIÓ Vásárló tehát jogot szerez (eladáshoz, vételhez) kötelezettségvállalás nélkül Típusok: Európai opció: megvásárlás egy meghatározott napon (lejáratakor) Amerikai opció: beváltható bármikor a szerződés tartalma alatt

18 A, Egyszerű opciós ügylet
A vételi (call) opció vásárlója a díj előzetes lefizetés fejében jogot szerez egy meghatározott árú előre megállapított fix áron (kötési árfolyam) való megvásárlására egy meghatározott jövőbeni

19 OPCIÓ Vételi opció: megvásárlójuk a jogot:
Most meghatározott áron ( kötési áron: E) később megvásárolhatunk egy terméket Másik fél: vételi opció eladója ( kiírója): kötelezettséget vállal, ha akarjuk, eladja nekünk a kialkudott áron a terméket a lejáratkori árfolyam jelölése: S

20 VÉTELI OPCIÓ P P S S E E Eladási kötelezettség Vételi jog

21 ELADÁSI OPCIÓ Eladási (put) opció vásárlója a prémium ellenében arra szerez jogot, hogy lejáratakor (amerikai opcióknál lejárataiig) a kötési árfolyamon adhassa el a szerződéses árut, vagy a díj elvesztése fejében visszalépjen az ügylettől.

22 ELADÁSI OPCIÓ P P S S E E Vételi kötelezettség Eladási jog

23 OPCIÓK Call opció Put opció In the money: SE At the money SE
Out of the money SE Put opció In the money ES At the money E  S Out of the money E  S

24 Kettős opciós ügyletek: az adásvétel kombinációja
Ilyenkor az opcióvásárló a prémiumdíj kétszeresét kell hogy lefizesse. Ennek fejében arra szerez jogot, hogy a szerződés tárgyát képező tételekre az előre meghatározott fix határnapon akár eladóként, akár vásárlóként lépjen fel. Vesztességeket ezáltal még jobban csökkenti. Maximális vesztesség: az opciódíj


Letölteni ppt "Értékpapír piaci műveletek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések