Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés Kötelező képzés 2008. FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály – FVM VKSzI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés Kötelező képzés 2008. FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály – FVM VKSzI."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés Kötelező képzés 2008. FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály – FVM VKSzI

2 1. Modul: Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend

3 Agrár-környezetgazdálkodási támogatások 2002-2004. 200220032004 Igénylők száma (db) 5 3217 50335 855 Igényelt terület nagysága (ha) 271 751301 3831 833 705 Támogatottak száma (db) 2 4935 05623 840 Támogatott terület nagysága (ha) 148 627234 6311 481 000

4 A támogatás általános rendszere •Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés terület-, azaz hektáralapú, illetve állatlétszám alapján járó vissza nem térítendő támogatás •5 éves időtartamra (2004. Szept. 1 – 2009. Aug. 31.) •Kifizetés mértéke a vállalás jellegétől, tartalmától függ, de alapvetően a vállalt célprogram végrehajtása kapcsán felmerülő kieső jövedelem és elmaradt haszon kompenzálása alapján került meghatározásra

5 Célprogramok

6 Jogosultsági feltételek, általános kötelezettségek - Jogosultsági feltételek: a)ügyfélregisztrációs számmal rendelkezik, a 141/2003. (IX.9.) FVM rendelet alapján b)mezőgazdasági tevékenységből származó bevétellel rendelkezik, c)megfelel az egyes célprogramok jogosultsági feltételeinek - Általános kötelezettségek: a)a teljes támogatási időszak alatt gazdaságának teljes területén betartja a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásait b)A teljes támogatási időszak alatt betartja a célprogram előírásait a támogatott területen

7 A célprogramok előírásai és kötelezettségei •Az egyes célprogramoknál részletezett előírásokat kell betartani. (amelyek elsősorban az alábbi környezetbarát módszerekre, agrotechnikai, technológiai elemekre vonatkoznak) Így például: •Ø a területi adottságokhoz igazított vetésforgó alkalmazása, •Ø egyes növényvédő szerek alkalmazásának korlátozása, •Ø talajvizsgálatra alapozott, környezetkímélő tápanyag- gazdálkodás alkalmazása, •Ø táblaszélek gyepesítése (füves mezsgyék), •Ø előrejelzésre és megelőzésre alapozott növényvédelem, •Ø erózió elleni védekezés különböző módszerei, •Ø természetvédelmi szempontokat figyelembe vevő szántóföldi és gyepgazdálkodás.

8 További területalapú támogatások •Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés nem zárja ki, hogy egyidejűleg, ugyanazon területre az alábbi területalapú támogatások is igényelhetők legyenek, amennyiben a kérelmező a különböző támogatás jogosultsági feltételeinek megfelel: - az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott adott évi egységes területalapú támogatás (ún. „SAPS”); - az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó adott évi kiegészítő nemzeti támogatás (ún. „TOP-UP”); - az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatása (ún. „KAT”). •Egy parcellán csak egy agrár-környezetgazdálkodási célprogram alkalmazható

9 Kötelezettség átadás •A támogatott a választott célprogram keretében vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át. •A kötelezettség átadásra vonatkozó kérelmet egy eredeti példányban az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton vagy személyesen, a kérelmező székhelye vagy lakhelye szerinti illetékes megyei MVH kirendeltségére a gazdálkodási év első naptári évének utolsó napjáig lehet benyújtani. •Az új földhasználónak meg kell felelnie az agrár-környezetgazdálkodási jogosultsági előírásoknak •Csatolni kell továbbá egy nyilatkozatot arról, hogy az új földhasználó vállalja a kötelezettségek betartását. A korábbi földhasználó nyilatkozik a támogatás, illetve az azzal kapcsolatos kötelezettségek átadásáról. •Az MVH a nyilatkozatot követő gazdálkodási évtől vezeti át a földhasználó változást.

10 Részleges ill. teljes visszavonás •Egy adott célprogramba bevitt teljes földterület mérete csökkenthető azzal, hogy a területcsökkentést az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, minden esetben be kell jelenteni az MVH-nak. •A támogatási határozatban feltüntetett területek csökkentésére irányuló kérelmet legkésőbb az adott gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelem beadási határidejéig lehet benyújtani. •A kérelem a támogatási határozat módosítását vonja maga után. •A korábban arra a területre felvett agrár-környezetgazdálkodási támogatásokat vissza kell fizetni.

11 Jogi háttér Agrár-környezetgazdálkodás támogatási rendelet: •150/2004. (X.12.) FVM rendelet •11/2005. (II.28.) FVM rendelet •34/2005. (IV.15.) FVM rendelet •71/2005. (VIII.11.) FVM rendelet •107/2005. (XI.24.) FVM rendelet •20/2006. (III.17) FVM rendelet •40/2006. (V.24.) FVM rendelet •6/2007 (I. 24.) FVM rendelet •51/2008 (IV. 24.) FVM rendelet

12 Jogi háttér 150/2004. (X.12.) FVM rendelet  A támogatás célja és forrása  A támogatás jellege és tárgya  A támogatás igénybevételének feltételei, módja  Kötelezettségek  Ellenőrzés  A célprogramok részletes leírása

13 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 11/2005. (II.28.) FVM rendelet  A támogatási kérelem beadási idejének módosítása Jogi háttér

14 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 34/2005. (IV.15.) FVM rendelet  Értelmezések (gazdaság, ugar )  Kérelmező definíciójának módosítása  Engedélyezett növényvédőszer hatóanyagok listájának módosítása  Talajmintavételre vonatkozó előírások  Parcellák határainak módosítása  Kifizetési kérelem beadásának módosítása Jogi háttér

15 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 71/2005. (VIII.11.) FVM rendelet  Képzési kötelezettség  A képzési kötelezettség nem teljesítésének szankciója  Tanya definíciójának pontosítása  A talajvizsgálat elvégzésének időpontja Jogi háttér

16 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 107/2005. (XI.24.) FVM rendelet  A földterület nagyságának módosulása  A célprogram váltás szabályai  Kifizetési kérelmek beadási határideje  Növényvédőszer hatóanyagok listájának módosítása Jogi háttér

17 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 20/2006. (III.17.) FVM rendelet  Növényvédőszer hatóanyagok listájának módosítása Jogi háttér

18 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 40/2006. (V.24.) FVM rendelet  A földterület méretének módosítása  Célprogram váltása Jogi háttér

19 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 6/2007 (I. 24.) FVM rendelet  Növényvédőszer hatóanyagok listájának módosítása  Állatalapú célprogramog kötelezettségátadásának pontosabb szabályozása  Kifizetési kérelmek benyújtási határidejének módosítása (minden év április 1. – május 15. között  P4 szankció bevezetése, az ökológiai gazdálkodási célprogramok szankciórendszerének módosítása. Jogi háttér

20 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 51/2008 (IV. 24.) FVM rendelet  Növényvédőszer hatóanyagok listájának módosítása  Nitrátérzékeny terület fogalmának módosítása, termelő tó és nem termelő tó fogalmak bevezetése  FVM által szervezett képzésen való kötelezettség, valamint a képzés elmulasztása esetén alkalmazandó szankció mértékének módosítása Jogi háttér

21 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 51/2008 (IV. 24.) FVM rendelet (folyt.)  Támogatásba bevitt földterület csökkentésére vonatkozó kérelem beadásának határidejének módosulása  Hasznosítási kód módosításának határidejének, valamint a késedelmes kérelem benyújtás szankciójának meghatározása  Kifizetési kérelmet jóváhagyó határozat meghozatalának határidejének meghatározása Jogi háttér

22 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 51/2008 (IV. 24.) FVM rendelet (folyt.)  Ugyanazon területre vonatkozó egységes területalapú támogatás, AKG, KAT, NATURA 2000 támogatások igénybevételének feltételei  Az AKG-ben támogatott, de a 2005/2006. gazdálkodási évben a 110/2005 (XI. 24.) FVM rendelet alapján kivágott szőlőültetvények esetén a támogatottakkal szembeni alkalmazandó eljárások meghatározása Jogi háttér

23 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 51/2008 (IV. 24.) FVM rendelet (folyt.)  Integrált ültetvény, ökológiai ültetvény és ökológiai szántóföldi gazdálkodás célprogram támogatási összegeinek emelkedése – a 2007/2008. gazdálkodási évtől kezdődően történő alkalmazása  Extenzív halastavak fenntartása célprogram egyes jogosultsági feltételeinek módosítása, pontosítása Jogi háttér

24 Helyes Gazdálkodási Gyakorlat: •4/2004. (I.13.) FVM rendelet •156/2004. (X.27.) FVM rendelet •16/2005. (III.8) FVM rendelet •85/2005. (IX.27.) FVM rendelet •67/2006 (IX. 15.) FVM rendelet •157/2007 (XII. 22.) FVM rendelet •50/2008 (IV. 24.) FVM rendelet

25 Jogi háttér 4/2004. (I.13.) FVM rendelet •Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltételrendszere •Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszere

26 Jogi háttér (4/2004. (I.13.) FVM rendelet módosítása) 156/2004. (X.27.) FVM rendelet  Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásainak módosítása  Állategység számítása  HGGY –ra vonatkozó előírások ellenőrzési szempontjai és szankcionálása

27 (4/2004. (I.13.) FVM rendelet módosítása) 16/2005. (III.8.) FVM rendelet  Gazdálkodási Napló – hivatalos űrlap vezetésének kötelezettsége  Gazdálkodási Napló beadási határideje Jogi háttér

28 (4/2004. (I.13.) FVM rendelet módosítása) 85/2005. (IX.27.) FVM rendelet  Gazdálkodási Napló beadási határidejének módosítása Jogi háttér

29 (4/2004. (I.13.) FVM rendelet módosítása) 67/2006. (IX.15.) FVM rendelet  Gazdálkodási Napló módosítása  Gazdálkodási Napló kezelésére, adatainak feldolgozására vonatkozó felhatalmazáshely közlése.  Gazdálkodási Napló beküldési helyének változása: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ címére (1118 Budapest, Budaörsi u. 141-145.) Jogi háttér

30 (4/2004. (I.13.) FVM rendelet módosítása) 157/2007 (XII. 22.) FVM rendelet  Gazdálkodási Napló beküldési határidejének módosítása. (2007/2008. gazdálkodási évtől kezdve minden év augusztus 31.-től október 31- ig.)  Eljárásrend a Gazdálkodási Napló be nem küldése esetére (hiánypótlás, szankció) Jogi háttér

31 (4/2004. (I.13.) FVM rendelet módosítása) 50/2008 (IV. 24.) FVM rendelet  Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot hatályon kívül helyezése Jogi háttér

32 Aktualitások Mik a teendők az elkövetkezendő időszakban? 2008. augusztus 31. – október 31.: Gazdálkodási Napló beadási határidő 2008. szeptember 1. – 2009. május 31.: talajvizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadása 2009. április 1. – május 15.: kifizetési kérelem benyújtása

33 2. Modul: A Gazdálkodási Napló kitöltésével kapcsolatos gyakorlati információk

34 Általánosságok  A gazdálkodónak gondoskodnia kell a gazdálkodási napló folyamatos vezetéséről, figyelemmel az egyes gazdálkodási évek elkülöníthetőségére.  gazdálkodási év: szeptember 1-jén kezdődő és a következő év augusztus 31-éig tartó időszak

35 Általánosságok  Beküldés: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ címére (1118 Budapest, Budaörsi u. 141-145.)  Beküldési határidő: 2007/2008. gazdálkodási évtől kezdődően minden év augusztus 31. - október 31. között  Beküldeni a gazdálkodási napló másolati példányát kell!

36 Általánosságok  A gazdálkodási naplót a hozzá kapcsolódó dokumentumok (pl. számlák, bizonylatok) másolatai nélkül kell megküldeni.  A kötelező nyilvántartásokra vonatkozó előírások szerint a kapcsolódó dokumentumokat legalább 5 évig meg kell őrizni.

37 Általánosságok  Amennyiben a gazdálkodó az adott gazdálkodási évre vonatkozó beküldési határidő végéig nem küldi meg a gazdálkodási napló másolatát az MgSzH Központ részére, az MVH egyszeri alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.  A hiánypótlásra a kézhezvételtől számítva 15 nap áll rendelkezésre.

38 Általánosságok  A 2006/2007. gazdálkodási évtől kezdve, ha a gazdálkodó az előírt adatszolgáltatási kötelezettségének a hiánypótlási felszólítás ellenére sem tesz eleget, úgy –a) az első alkalom esetén az 5. évre jutó támogatási összeg 25%-ára, –b) a második alkalom esetén az 5. évre jutó támogatási összeg 50%-ára, –c) a harmadik alkalom esetén az 5. évre jutó támogatási összeg 100%-ára nem jogosult.  Ha a gazdálkodó már felvette az 5. évre jutó támogatási összeget, úgy köteles azt visszafizetni.

39 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató GN01 – Gazdálkodási napló címlap  A „Gazdálkodási év” rovatot a szeptember 1. – augusztus 31. közötti időszaknak megfelelően, csak az évszámok beírásával kell kitölteni (pl.: 2007/08).  A „Kapcsolattartó adatai” részt csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a „Támogatott adatai” attól eltérnek.  A „Megjegyzés” rovatban a - meghatározottaktól eltérően - csak a talajvizsgálati jegyzőkönyv másolati példányát kell dokumentumként csatolni a beküldendő gazdálkodási naplóhoz.  A „Nyilatkozat” rész alatti dátumot és aláírást a gazdálkodó a gazdálkodási év végének lezárásakor töltse ki, illetve hitelesítse.

40 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató GN02 – Összesítő adatlap  A „Földhasználati összesítő” rész értelemszerűen kerüljön kitöltésre.  Az „Állatállomány összesítő” részre vonatkozó adatokat a GN14, azaz az állatállomány-változási nyilvántartás(ok) tartalmára alapozva kell kitölteni. A korcsoportok megnevezése, valamint az állategység értéke a HGGY rendelet 3. számú mellékletében található „Állategység számítási táblázat” alapján kerüljön kitöltésre.

41 GN03 – Parcellaösszesítő adatok  Az előző évi (2. oszlop) egységes parcellasorszám alatt az(oka)t a parcellasorszámo(oka)t kell érteni, amely(ek)ből a tárgyévi (1. oszlop) egységes parcellasorszám került kialakításra (pl. tavalyi évben az 5. és 6. egységes parcellasorszámmal ellátott parcellák összevonásra kerültek, ezért a tárgyévben 5. egységes parcellasorszámon kerülnek nyilvántartásra).  A 4. oszlopban levő parcellasorszám alatt a parcellához tartozó támogatási kérelmen feltüntetett sorszámot kell megadni. Gazdálkodási napló kitöltési útmutató

42 GN03 – Parcellaösszesítő adatok (folyt.)  Az 5. oszlopban a helyrajzi szám rovatban előfordulhat, hogy valamely parcellához több helyrajzi – 1245/12; 1245/13, 1245/17 és 1248/2 – szám is tartozik. Ebben az esetben a megfelelő rovatba * jelet és a megjegyzés időpontját (hónap és nap) – pl. *09.01. – kell tenni és a GN16 Megjegyzések adatlapon kell „megjegyzés” oszlop megfelelő sorában felsorolni a helyrajzi számokat megadva a GN adatlap számát, lapszámát stb. (lásd GN16 alatti ábrát).  Az 6. oszlopban a hektárt két tizedes jegy pontossággal kell megadni. Gazdálkodási napló kitöltési útmutató

43 GN03 – Parcellaösszesítő adatok (folyt.)  A 7. oszlopban a hasznosítási irányt a GN02-es adatlap „Földhasznosítási összesítő” részben felsorolt hasznosítási irány megnevezések melletti sorszámokkal kell jelölni (pl. gyep esetében2).  A 8. oszlopban a „támogatási programok megnevezése” rovatban az alábbi rövidítések valamelyikét kérjük feltüntetni: - egyszerűsített területalapú támogatás = SAPS; - agrár-környezetgazdálkodási támogatás = AKG; - kedvezőtlen adottságú terület támogatás = KAT. A 4. oszlop rovataiban a parcella sorszámokat az ebben a rovatban feltüntetett sorrendnek megfelelően, egymástól pontosvesszővel elválasztva kell megadni (Pl. 4. oszlopban 2; 4; 4, a 8. oszlop megfelelő sorában pedig SAPS; AKG; KAT). Gazdálkodási napló kitöltési útmutató

44 GN03 – Parcellaösszesítő adatok (folyt.)  A 9. oszlopban az adott területre vonatkozó - valamely jogszabályban meghatározott – területi érzékenységet kell feltüntetni az alábbi rövidítések alkalmazásával: - nitrátérzékeny terület = NÉT; - sérülékeny vízbázisú területek = SVT; -NATURA 2000 = N2000.  A 10. oszlopban a talajvizsgálat típusokat a következő rövidítésekkel kell jelölni: - szűkített = SZ; - bővített = B; -teljes = T. Gazdálkodási napló kitöltési útmutató

45 GN03 – Parcellaösszesítő adatok (folyt.)  A 11. oszlopba - „ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultság” - a következő változatok lehetségesek, az alábbiakban felsorolt rövidítések valamelyikének alkalmazásával: - tulajdonos és egyben használó = T; - használó (bérleti szerződés) = H; -egyéb (pl.: használó a kezelési jog alapján) = E. Ha például időközben változás következik be az adott parcella tulajdonviszonyában, pl. bérelt terület megvételre kerül, annak jelölése úgy történik, hogy az adott rovatba, ebben az esetben a H betű mellé kerül a * jel dátummal – *11.15 –, mivel az adásvételi szerződés időpontja november 15-e. A GN16 adatlapon pedig megadva a megfelelő helyet bekerül az írásos megjegyzés Gazdálkodási napló kitöltési útmutató

46 GN04 – Parcella alapadatok – szántó GN05 – Parcella alapadatok – ültetvény  A „Tápanyag-gazdálkodási terv” részt a rovatoknak megfelelően kérjük kitölteni. A 4. oszlopban nemcsak a műtrágyaféleségek, hanem a szerves trágyák, illetve a hígtrágya is felsorolásra kerülhetnek a megfelelő mértékegység jelöléssel.  „A parcellát érintő termelés biztonságát veszélyeztető tényezők” részt az adott parcella elhelyezkedésének sajátosságai alapján kell kitölteni (pl. belvíz esetén drénezést hajtott végre 2005-ben). Gazdálkodási napló kitöltési útmutató

47 GN06 – Parcellaművelési adatok  A „parcella hasznosítási iránya” melletti üres részbe kell beírni az adott parcellának megfelelő hasznosítási irányt (szántó, gyep stb.).  Az adatlapot a fejlécben lévő megnevezéseknek megfelelően kell kitölteni úgy, hogy az öntözéssel, a trágya és a növényvédő szerek kijuttatásával kapcsolatos adatok itt ne kerüljenek megjelenítésre, mivel azok rögzítésére külön adatlapok (GN08, GN09 és GN10) állnak rendelkezésre a gazdálkodási naplóban. Gazdálkodási napló kitöltési útmutató

48 GN07 – Adatlap növényvédelmi megfigyeléshez  Ezt az adatlapok csak azokra a parcellákra kötelező vezetni – illetve vezettetni, amennyiben a gazdálkodónak nincs megfelelő szakismerete az adott kultúra károsító köréről –, amelyek az integrált vagy ökológiai gazdálkodási programokban vesznek részt.  Az adatlapot csak az adott parcellá(ko)n termesztett kultúrán védekezésre okot adó mértékben megjelenő károsítás jeleinek észlelésekor kell vezetni. Gazdálkodási napló kitöltési útmutató

49 GN08 – Nyilvántartás növényvédő szeres kezelésekről (permetezési napló)  Az adatlap tartalma megegyezik a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I.16.) FVM rendelet 2. számú mellékletében közzétett adatlap tartalmával.  Azoknak a gazdálkodóknak, akik a gazdálkodási naplóban ezt az adatlapot is vezetik, nem szükséges az említett jogszabály által előírt mellékletet is vezetni. Gazdálkodási napló kitöltési útmutató

50 GN09 – Öntözési nyilvántartás (öntözési napló)  Az adatlapot a táblázat fejlécében található paraméterek megadásával értelemszerűen kell kitölteni.  Amennyiben az öntözővízzel együtt valamilyen szer (pl.: műtrágya, növényvédő szer) is kijuttatásra kerül, abban az esetben a 8-10. oszlopok rovatait is ki kell tölteni. Gazdálkodási napló kitöltési útmutató

51 GN10 – Tartásmód összesítő  Az adatlap tartalmát tekintve – a GN12 adatlappal együtt – részadatokat tartalmaz a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú mellékletének a „mezőgazdasági tevékenységet folytatók kötelező adatszolgáltatásához szükséges adatlap” tartalmával összhangban. Gazdálkodási napló kitöltési útmutató

52 GN11 – Trágyázási napló  A permetezési napló mintájára került kialakításra ez az adatlap.  A tápanyag-utánpótlással kapcsolatos valamennyi tevékenységnek a rögzítésére ez az adatlap szolgál. Gazdálkodási napló kitöltési útmutató

53 GN12 – Szervestrágya-mérleg  A GN10 adatlappal együtt ez az adatlap is részadatokat tartalmaz a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú mellékletének a „mezőgazdasági tevékenységet folytatók kötelező adatszolgáltatásához szükséges adatlap”-hoz.  A GN10 és a GN12 adatlap kitöltése megegyezik a Korm. rendelet adatlapjának megfelelő részeire vonatkozó kitöltési útmutatóban foglaltakkal. Gazdálkodási napló kitöltési útmutató

54 GN13 – Legeltetési nyilvántartás  A legeltetési nyilvántartást, azaz a legeltetési naplót a táblázat fejlécének megfelelő paraméterek alapján kell kitölteni.  Ha a gazdálkodó a legeltetési időszak alatt egynél több parcellán legelteti állatait egyidejűleg, akkor valamennyi legeltetett parcella egységesített sorszámát kell feltüntetni a 4. számú oszlop rovataiban, a percellák összes területeivel együtt. Gazdálkodási napló kitöltési útmutató

55 GN14 – Állatállomány-változási nyilvántartás  A GN14 adatlapból annyit kell kitöltenie a gazdálkodónak, amennyi fajú, fajtájú és korcsoportú állattal rendelkezik.  A korcsoportok megnevezése részt az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő HGGY rendelet 3. számú mellékletében található „Állategység számítási táblázat”-tal azonos tartalommal kell kitölteni. Gazdálkodási napló kitöltési útmutató

56 GN15 – Halastavi nyilvántartás (tótörzskönyv)  Az alkalmazott technológia rovatban röviden ismertetni kell a halgazdaságban alkalmazott technológiát halastavanként.  Az adatlap többi részét (kihelyezés, lehalászás stb.) a gazdálkodási év alatti időtartamra vonatkoztatva, összesítve kell kitölteni. Gazdálkodási napló kitöltési útmutató

57 GN16 – Megjegyzések  Az adatlapot naplósorosan kell kitölteni a gazdálkodási naplóban bekövetkező megjegyzések időrendjében.  A megjegyzés időpontja mellett fel kell tüntetni az adott GN adatlap számát, lapszámát, a megjegyzéshez kapcsolódó rovat oszlop- és sorszámát. Pl. Az 12345-H-05 blokkban található, 12451/11 hrsz., 23,12 ha területű gyep 2. egységes parcella sorszámmal ellátott bérlemény 2006. november 15-én adásvételi szerződés alapján saját tulajdonba került. Gazdálkodási napló kitöltési útmutató

58 GN17 – Szaktanácsadási adatlap  Amennyiben a gazdálkodó a mezőgazdasági tevékenysége során valamely szakterülettel kapcsolatban nem rendelkezik megfelelő szakismerettel (pl. növényvédelmi tevékenység), lehetősége van szaktanácsadó alkalmazására.  A szaktanácsadó személye egy gazdálkodási éven belül is változhat. A változás okát (pl. elégtelennek találta a szaktanácsadó munkavégzését, ezért egy másik szakemberhez fordult) a megjegyzés rovatban kell rögzíteni.  Az új szaktanácsadó alkalmazásakor a következő, vagy többszöri váltás esetében további adatlapot kell kitölteni. Gazdálkodási napló kitöltési útmutató

59 A hatályos gazdálkodási napló hivatalos formanyomtatványát a 4/2004 (I. 13.) FVM rendelet 5. számú melléklete tartalmazza, amely a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjáról, a www.fvm.hu helyről letölthető, illetve kinyomtatható.

60 3. Modul: Talaj tápanyag-gazdálkodás

61 A talajvizsgálatot előíró jogszabályok  A 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 2. mellékletének előírása alapján az agrár-környezetgazdálkodási támogatás igénybevétele esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - 5 évente szűkített talajvizsgálatot kell végeztetni.  A különböző agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetén a bővített, vagy teljes körű talajvizsgálatok elvégzését a 150/2004. (X.12) FVM rendelet szabályozza.

62 Talajvizsgálati kötelezettség  A 150/2004 (X. 12.) FVM rendelet 8. melléklete alapján a támogatási időszak utolsó évében a talajvizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadása 2008. szeptember 1. – 2009. május 31. között lehetséges.  Azon talajminták esetén, melyek leadása a megadott határidőn belül történt meg, de a talajvizsgálati eredmény 2009. május 31-ig nem készült el, a talajminták határidőre történő leadásáról az akkreditált laboratórium igazolást/átvételi elismervényt ad ki a gazdálkodónak.  Ebben az esetben tápanyag-gazdálkodási tervet az első gazdálkodási évben végzett talajvizsgálati eredmények alapján kell készíteni.  Tápanyag-gazdálkodási terv készítése talajvizsgálati eredmény nélkül is kötelező.

63 Az egyes programokhoz előírt talajvizsgálati típusok Bővített talajvizsgálat:  Alapszintű szántóföldi célprogramnál  Tanyás gazdálkodás célprogramnál  Ritka szántóföldi növények és zöldségfajták termesztése célprogramnál  ÉTT Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramnál  ÉTT Szántóföldi növénytermesztés madár élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramnál  ÉTT Lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramnál  ÉTT Szántóföldi növénytermesztés élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramnál

64 Teljeskörű talajvizsgálat:  Integrált szántóföldi célprogramnál  Ökológiai szántóföldi célprogramnál  Integrált ültetvény célprogramnál  Ökológiai ültetvény célprogramnál Az egyes programokhoz előírt talajvizsgálati típusok

65 Tápanyag-gazdálkodás

66  Évente mezőgazdasági területre szervestrágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket.  Tilos kijuttatni trágyát november 15-től február 15-ig, kivéve az őszi kalászosok fejtrágyázását, ahol február 1-jétől a trágyakijuttatás megengedett.  Tilos kijuttatni könnyen oldódó nitrogént tartalmazó trágyát a betakarítás után, amennyiben ősszel nem kerül sor újabb kultúra vetésére.  Amennyiben az állatsűrűségből származóan a kijuttatott trágya nem haladja meg éves szinten a 120 kg/ha nitrogén hatóanyag mennyiséget, úgy a téli legeltetés megengedett.  15-17% meredekségű lejtőn istállótrágya csak a legeltetéssel hasznosított gyepterületekre juttatható ki. Trágyázási szabályok

67  Hígtrágya nem juttatható ki 6%-os terepesés felett, kivéve csúszócsöves (csőfüggönyös) eljárással, melynek alkalmazása 12%-ig megengedett. Injektálási technológia 17% meredekségig alkalmazható.  Műtrágya 12%-nál meredekebb lejtésű terület talajára csak azonnali bedolgozás mellett juttatható ki. 15% terepesés felett műtrágya talajra nem juttatható ki, kivéve az erózió elleni védelemmel ellátott ültetvényeket.  17%-nál meredekebb lejtésű területre trágya nem juttatható ki.  Fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra trágya nem juttatható ki. A nitrátérzékeny területek körét a 43/2007 (VI.1.) FVM rendelet mellékletében felsorolt fizikai blokkok képezik!!! Trágyázási szabályok

68 Talajmintavétel szabályai  A mintavétel célja az adott területre jellemző átlagminta felvétele, mely a talajtulajdonságok és a tápanyagtartalom meghatározására alkalmas.  Egy átlagminta maximum 5 hektárnyi területet jellemezhet.  Amennyiben egy parcella területe meghaladja az 5 hektárt, úgy a parcellát 5 hektáros - lehetőleg homogén - mintavételi területekre kell bontani, illetve az egy termelő által azonos művelésben részesített, egymással összefüggő kisebb parcellák 5 ha-ig egy mintavétellel jellemezhetők.

69 Talajmintavétel szabályai Az átlagmintát talajtanilag egységes (homogén) területről, azonos szintből és egységes módszerrel szabad venni:  szántóföldi kultúráknál a művelt rétegből (általában a 0-30 cm-es) parcellánként, de maximum 5 ha-onként veszünk egy átlagmintát,  rét-legelő kultúránál a 2-20 cm mélységből (a 0-2 cm-es gyepréteget eltávolítva) parcellánként, de maximum 5 ha-onként veszünk egy átlagmintát,  állókultúráknál maximum 5 ha-onként veszünk egy átlagmintát. A részmintákat gyümölcs ültetvényeknél a 0-30, 30-60 cm, bogyósoknál 0-20, 20-40 cm szőlő ültetvényeknél 0-30, 30-60 cm mélységből kell venni.

70 Talajmintavétel szabályai  A mintázandó területről részmintákat átló mentén, vagy zig-zag vonalban ajánlatos venni úgy, hogy legalább 20, vagy rét-legelő esetén 30 ponton veszünk azonos tömegű talaj-részmintát.  A részmintákat alaposan összekeverjük, és ebből az összekevert mintából 1-1,5 kg tömegű átlagmintát kell a laboratóriumba küldeni elemzésre.

71 Talajmintavétel szabályai Tilos mintát venni:  szántóföldi kultúra esetén a tábla szélen 20 m-es sávban,  a forgókban,  szalmakazlak helyén,  műtrágya, talajjavító anyag, szerves trágya depók helyén,  állatok delelő helyén.

72 Talajmintavétel szabályai A mintavétel optimális időpontja a termés betakarítása után, de még trágyázás előtt, ha a talaj művelhető (nem túl nedves, nem túl száraz). Vehető még minta:  az ősszel alapműtrágyázott területekről a következő évben, de a trágyázástól számított legalább 100 nap elteltével,  tavasszal műtrágyázott területről a betakarítás után, de legalább az utolsó trágyázás után 100 nap elteltével,  szervestrágyázás esetén 6 hónap elteltével.

73 Talajvizsgálati típusok  Szűkített talajvizsgálat: pH, humusz tartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO 3, NO 2 +NO 3, P 2 O 5, K 2 O.  A bővített talajvizsgálat: pH, humusz tartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO 3, NO 2 +NO 3, P 2 O 5, K 2 O, Na, Mg, SO 4, Mn, Zn, Cu.  A teljeskörű talajvizsgálat: pH, humusz tartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO 3, NO 2 +NO 3, P 2 O 5, K 2 O, Na, Mg, SO 4, Mn, Zn, Cu+toxikus elemek: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, As A toxikus elemvizsgálat csak a felszíni talajrétegből szedett mintákból szükséges.

74  Amennyiben egy területen a toxikus elemtartalom meghaladja a határértéket, az adott terület szennyezettnek tekinthető. A határértékeket a felszín alatti víz és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM-FVM-EüM-KHVM együttes rendelet tartalmazza.  Amennyiben a toxikus elemtartalom megközelíti a szennyezettségi határértéket célszerű növényvizsgálattal ellenőrizni a növények toxikus elemtartalmát.

75 Mérlegszámítás Egyszerű mérlegszámítási módszer:  Beviteli oldal: műtrágyával, istállótrágyával, hígtrágyával, szennyvíziszappal, komposzttal, egyéb szerves anyaggal bevitt hatóanyag, valamint az elővetemény, táblán maradó bemunkált szármaradvány, egyéb korrekciós tényezők  Kivonási oldal: a betakarított és a tábláról lekerülő fő és melléktermékek (kivéve, ha a táblán marad!)

76 Mérlegszámítás Hatóanyagfőtermékbenmelléktermékbenösszesen kukoricaszemszár Nitrogén (N) (kg/ha) 14X+13X+2417X+25 Foszfor (P 2 O 5 ) (kg/ha) 7,3X+21X+218X+23 Kálium (K 2 O) (kg/ha) 3,7X+712X+3615,7X+43

77 Mérlegszámítás példa Hatóanyagfőtermékbenmelléktermékben ( csak akkor, ha elvisszük a tábláról) összesen Kukorica X=8 t/ha szemszár Nitrogén (N) (kg/ha) 14*8+1=1133*8+24=4817*8+25=161 Foszfor (P 2 O 5 ) (kg/ha) 7,3*8+2=60,41*8+21=298*8+23=87 Kálium (K 2 O) (kg/ha) 3,7*8+7=29,612*8+36=13215,7*8+43= 168,6

78 Mérlegszámítás példa Kukorica X=8 t/ha Összes igényFajlagos tápelem igény Nitrogén (N) (kg/ha) 17*8+25= 161161/8 = 20 kg/t Foszfor (P 2 O 5 ) (kg/ha) 8*8+23= 8787/8 = 10,88 kg/t Kálium (K 2 O) (kg/ha) 15,7*8+43= 168,6168/8 = 21 kg/t

79 Tápanyag-visszapótlás mérlegszámítás alapján  Jó ellátottságú területen foszfor és kálium esetén elegendő az adott év termésének ismeretében meghatározni a lekerült tápanyagokat, és ezt visszapótolni, mert a jó ellátottságú talaj bármilyen növény foszfor és káliumigényét ki tudja elégíteni.  Nitrogén esetében több tényező is szerepet játszik (lemosódás, nitrogénmegkötés a levegőből, tarlómaradványok hatása stb.), ezért a tápanyag-visszapótlást csak egyszerűsített mérlegszámításra alapozni nem célszerű.

80 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés Kötelező képzés 2008. FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály – FVM VKSzI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések