Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

STRATÉGIAI TERVEZÉS Szellőné Fábián Mária. Definíció  Olyan folyamat, amely a szervezetet a kör- nyezeti változásokhoz és a piaci feltételekhez próbálja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "STRATÉGIAI TERVEZÉS Szellőné Fábián Mária. Definíció  Olyan folyamat, amely a szervezetet a kör- nyezeti változásokhoz és a piaci feltételekhez próbálja."— Előadás másolata:

1 STRATÉGIAI TERVEZÉS Szellőné Fábián Mária

2 Definíció  Olyan folyamat, amely a szervezetet a kör- nyezeti változásokhoz és a piaci feltételekhez próbálja igazítani. Célokat, cselekvési programokat határoz meg, vezet be, ellenőriz, áttekint és értékel.  Jellemzői: jövőbe tekintő, rugalmas, cselekvésorientált, aktív, változásokra orientált, tartós sikert biztosít

3 Elemei  Jövőkép (vision): annak meghatározása, hogy a jövőben hová kíván eljutni a könyvtár.Absztrakt, idealisztikus, inspiráló, hosszútávú elképzelés  Átfogó cél (mission): arra ad választ, hogy mi a szerepe, mi a küldetése a könyvtárnak. Mindig konkrét, realisztikus, intézményre szabott, 3-5 évre szól  Alapvető vagy elérendő célok: a könyvtár funkcionális működésére vonatkozó célok. Milyen feladatai, milyen szolgáltatásai vannak a könyvtárnak  Kulcsfontosságú területek: hol és milyen változtatásokra van szükség, mi a rangsor ezeken belül, 5-10 pont általában  Irányvonalak: mit kell elérnie a könyvtárnak a fejlesztés segítségével,1-1 terület esetében 4-6 pont

4 Lépései  Makro- és mikrokörnyezet tanulmányozása és elemzése.  Stratégiai pont meghatározása (mire vonatkozik a stratégiánk)  Munkacsoport kialakítása  Cselekvési tervek és források meghatározása, kiválasztása és bevezetése  Monitorozás, értékelés, az addigiak vizsgálata, amennyiben szükséges változtatások  Eredmények szétsugárzása

5 Jövőkép  Egyrészt a tudományos kutatás eredményeként születhet meg, elemzéseken, adatok analizálásán nyugszik,  másrészt a képzelet szülötte, vágyálmok és félelmek megfogalmazása, a jelen ismeretihez adja hozzá a képzelet vízióját, nem utópisztikus, de nem is mindig realisztikus  Célja kettős: 1.milyen feladatokkal kell szembenézni 2.lehetőség egy optimális elképzelés megrajzolására

6 Átfogó cél  A könyvtárnak azt az alapfeladatát határozza meg, aminek teljesítése érdekében megfogalmazzák alapvető céljaikat és azokat az irányvonalakat, amelyeket a könyvtár kitűz maga elé

7 Elérendő célok  Lényege és haszna, hogy: 1. Irányt mutasson a cselekvéshez, 2. Tisztázza, hogy kinek mi a szerepe, felelőssége 3. Tegye lehetővé a teljesítménymérést Csoportosítható aszerint, mire kívánunk választ kapni: szándékra orientált (miért vagyunk, mi a dolgunk), iránymutatásra orientált (merre tartunk), eredményre orientált (mit akarunk elérni), feladatra orientált (hogyan teljesítjük a kitűzött célokat) Csoportosítható aszerint, mire kívánunk választ kapni: szándékra orientált (miért vagyunk, mi a dolgunk), iránymutatásra orientált (merre tartunk), eredményre orientált (mit akarunk elérni), feladatra orientált (hogyan teljesítjük a kitűzött célokat)

8 Kulcsfontosságú területek  A siker szempontjából fontos tényezők- azok a tevékenységek, azok a szerepek, amelyeket egy-egy intézménynek meg kell valósítania  A stratágiai tervezés során a kulcsfontosságú területek rangsorát meg kell határozni, egy vagy két elsődleges és egy vagy két másodlagos szerepet kell kijelölni

9 Stratégiai terv felépítése 1. Érdemi rész: - jövőkép, küldetésnyilatkozat, - környezeti tényezők, hatások bemutatása, - célok és fejlesztendő kulcsterületek, - finanszírozási források számbavétele.

10 Stratégiai terv felépítése 2. Kiegészítő elemek: - előszó, - összegzés, - statisztikai mellékletek, - teljesítménymutatók, - fogalom meghatározások.

11 A stratégiai tervezés haszna  Növeli a könyvtár vezetésének hatékonyságát  Erősíti a könyvtár pozícióját a fenntartó intézményen belül  Erősíti a munkatársak elkötelezettségét a változások iránt és a szolgáltatások fejlesztésére  Erősíti a könyvtár iránti bizalmat a könyvtár társadalmi környezetében  A könyvtáron belül jobb munkakapcsolatok épülnek  Hatékonyabb, relevánsabb szolgáltatásokat eredményez  A könyvtár képe pozitívan alakul a döntéshozókban

12 A stratégiai tervezés buktatói  Az állandó változások korában sosem lehet megbízható kiindulópont a környezet elemzése  A stratégiai tervet sok esetben a könyvtár vezetése készíti, nem vonják be a munkatársakat, így a könyvtárosok nem érzik magukénak a tervet, nincsenek motiválva a végrehajtásában

13 A könyvtári terület stratégiai céljai 2003-2007.  Az Európai Unióhoz történő csatlakozásból adódó követelmények.  Az információhoz és dokumentumokhoz való hozzáférés biztosításának növelése.  Regionális könyvtári ellátás.  A könyvtárosi életpálya vonzóvá tétele.

14 A könyvtárügy stratégiája 2008-2013 (Portál program)  PGTTJ elemzés  SWOT elemzés  Általános helyzetkép  Hazai statisztikai adatok, trendek 2001-2006

15 Stratégiai célok 2008-2013  Jövőkép: a könyvtári rendszer egésze legyen alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére  Átfogó cél: 1.magas színvonalú szolgáltatási rendszer 2.a rendszer alrendszerek, különböző típusú könyvtárak alkotják 3.Korszerű ismeretekkel rendelkező szakemberek dolgoznak 4. olvasási, információkeresési, digitális kompetenciák fejlesztése révén a könyvtár nélkülözhetetlen szerepet tölt be az oktatás és a tanulás támogatásában Előző ciklusból folytatódik: vidékfejlesztés, a hozzáférés növelése, a fogyatékkal élők kiemelt támogatása

16 Célok  közvetítsen minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten biztosítson hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz – határokon innen és túl (figyelembe véve a határon túli magyarság felhasználói igényeit is);  a használóközpontúság szellemében a könyvtári épülettől és a nyitvatartási időtől függetlenül biztosítson hozzáférést ezen információkhoz és adatokhoz, valamint a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez;  új módszerekkel és programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez;  közösségi szolgáltatásaival és a felnőttképzés támogatásával segítse elő az életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését;  törekedjen a könyvtárhasználat népszerűsítésére, kiemelt figyelmet fordítson az új könyvtárhasználók támogatására.

17  Kiemelt kulcsterületek  Szükséges források

18 Értékelése  Minden stratégiai terv annyit ér, amennyi megvalósul belőle  A terv értékelésénél összevetjük a megfogalmazott alapfeladatokat, célokat, kulcsfontosságú területeket a megvalósultakkal  Az értékeléshez mutatókat használunk: a források elosztásának és hasznosításának mutatói, minőségi mutatók, gazdaságossági mutatók, a piac meghódításának mutatói, termelékenység mutatók


Letölteni ppt "STRATÉGIAI TERVEZÉS Szellőné Fábián Mária. Definíció  Olyan folyamat, amely a szervezetet a kör- nyezeti változásokhoz és a piaci feltételekhez próbálja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések