Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

STRATÉGIAI TERVEZÉS Szellőné Fábián Mária.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "STRATÉGIAI TERVEZÉS Szellőné Fábián Mária."— Előadás másolata:

1 STRATÉGIAI TERVEZÉS Szellőné Fábián Mária

2 Definíció Olyan folyamat, amely a szervezetet a kör-nyezeti változásokhoz és a piaci feltételekhez próbálja igazítani. Célokat, cselekvési programokat határoz meg, vezet be, ellenőriz, áttekint és értékel. Jellemzői: jövőbe tekintő, rugalmas, cselekvésorientált, aktív, változásokra orientált, tartós sikert biztosít

3 Elemei Jövőkép (vision): annak meghatározása, hogy a jövőben hová kíván eljutni a könyvtár .Absztrakt, idealisztikus, inspiráló, hosszútávú elképzelés Átfogó cél (mission): arra ad választ, hogy mi a szerepe, mi a küldetése a könyvtárnak. Mindig konkrét, realisztikus, intézményre szabott, 3-5 évre szól Alapvető vagy elérendő célok: a könyvtár funkcionális működésére vonatkozó célok. Milyen feladatai, milyen szolgáltatásai vannak a könyvtárnak Kulcsfontosságú területek: hol és milyen változtatásokra van szükség, mi a rangsor ezeken belül, 5-10 pont általában Irányvonalak: mit kell elérnie a könyvtárnak a fejlesztés segítségével,1-1 terület esetében 4-6 pont

4 Lépései Makro- és mikrokörnyezet tanulmányozása és elemzése.
Stratégiai pont meghatározása (mire vonatkozik a stratégiánk) Munkacsoport kialakítása Cselekvési tervek és források meghatározása, kiválasztása és bevezetése Monitorozás, értékelés, az addigiak vizsgálata, amennyiben szükséges változtatások Eredmények szétsugárzása

5 Jövőkép Egyrészt a tudományos kutatás eredményeként születhet meg, elemzéseken, adatok analizálásán nyugszik, másrészt a képzelet szülötte, vágyálmok és félelmek megfogalmazása, a jelen ismeretihez adja hozzá a képzelet vízióját, nem utópisztikus, de nem is mindig realisztikus Célja kettős: 1.milyen feladatokkal kell szembenézni 2.lehetőség egy optimális elképzelés megrajzolására

6 Átfogó cél A könyvtárnak azt az alapfeladatát határozza meg, aminek teljesítése érdekében megfogalmazzák alapvető céljaikat és azokat az irányvonalakat, amelyeket a könyvtár kitűz maga elé

7 Elérendő célok Lényege és haszna, hogy:
Irányt mutasson a cselekvéshez, Tisztázza, hogy kinek mi a szerepe, felelőssége Tegye lehetővé a teljesítménymérést Csoportosítható aszerint, mire kívánunk választ kapni: szándékra orientált (miért vagyunk, mi a dolgunk), iránymutatásra orientált (merre tartunk), eredményre orientált (mit akarunk elérni), feladatra orientált (hogyan teljesítjük a kitűzött célokat)

8 Kulcsfontosságú területek
A siker szempontjából fontos tényezők- azok a tevékenységek, azok a szerepek, amelyeket egy-egy intézménynek meg kell valósítania A stratágiai tervezés során a kulcsfontosságú területek rangsorát meg kell határozni, egy vagy két elsődleges és egy vagy két másodlagos szerepet kell kijelölni

9 Stratégiai terv felépítése 1.
Érdemi rész: - jövőkép, küldetésnyilatkozat, - környezeti tényezők, hatások bemutatása, - célok és fejlesztendő kulcsterületek, - finanszírozási források számbavétele.

10 Stratégiai terv felépítése 2.
Kiegészítő elemek: előszó, összegzés, statisztikai mellékletek, teljesítménymutatók, fogalom meghatározások.

11 A stratégiai tervezés haszna
Növeli a könyvtár vezetésének hatékonyságát Erősíti a könyvtár pozícióját a fenntartó intézményen belül Erősíti a munkatársak elkötelezettségét a változások iránt és a szolgáltatások fejlesztésére Erősíti a könyvtár iránti bizalmat a könyvtár társadalmi környezetében A könyvtáron belül jobb munkakapcsolatok épülnek Hatékonyabb, relevánsabb szolgáltatásokat eredményez A könyvtár képe pozitívan alakul a döntéshozókban

12 A stratégiai tervezés buktatói
Az állandó változások korában sosem lehet megbízható kiindulópont a környezet elemzése A stratégiai tervet sok esetben a könyvtár vezetése készíti, nem vonják be a munkatársakat, így a könyvtárosok nem érzik magukénak a tervet, nincsenek motiválva a végrehajtásában

13 A könyvtári terület stratégiai céljai 2003-2007.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozásból adódó követelmények. Az információhoz és dokumentumokhoz való hozzáférés biztosításának növelése. Regionális könyvtári ellátás. A könyvtárosi életpálya vonzóvá tétele.

14 A könyvtárügy stratégiája 2008-2013 (Portál program)
PGTTJ elemzés SWOT elemzés Általános helyzetkép Hazai statisztikai adatok, trendek

15 Stratégiai célok Jövőkép: a könyvtári rendszer egésze legyen alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére Átfogó cél: 1.magas színvonalú szolgáltatási rendszer 2.a rendszer alrendszerek, különböző típusú könyvtárak alkotják 3.Korszerű ismeretekkel rendelkező szakemberek dolgoznak 4. olvasási, információkeresési, digitális kompetenciák fejlesztése révén a könyvtár nélkülözhetetlen szerepet tölt be az oktatás és a tanulás támogatásában Előző ciklusból folytatódik: vidékfejlesztés, a hozzáférés növelése, a fogyatékkal élők kiemelt támogatása

16 Célok közvetítsen minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten biztosítson hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz – határokon innen és túl (figyelembe véve a határon túli magyarság felhasználói igényeit is); a használóközpontúság szellemében a könyvtári épülettől és a nyitvatartási időtől függetlenül biztosítson hozzáférést ezen információkhoz és adatokhoz, valamint a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez; új módszerekkel és programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez; közösségi szolgáltatásaival és a felnőttképzés támogatásával segítse elő az életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését; törekedjen a könyvtárhasználat népszerűsítésére, kiemelt figyelmet fordítson az új könyvtárhasználók támogatására.

17 Kiemelt kulcsterületek
Szükséges források

18 Értékelése Minden stratégiai terv annyit ér, amennyi megvalósul belőle
A terv értékelésénél összevetjük a megfogalmazott alapfeladatokat, célokat, kulcsfontosságú területeket a megvalósultakkal Az értékeléshez mutatókat használunk: a források elosztásának és hasznosításának mutatói, minőségi mutatók, gazdaságossági mutatók, a piac meghódításának mutatói, termelékenység mutatók


Letölteni ppt "STRATÉGIAI TERVEZÉS Szellőné Fábián Mária."

Hasonló előadás


Google Hirdetések