Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Minőségmenedzsment a könyvtárban Tőzsér Istvánné G. Andrea Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Eger.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Minőségmenedzsment a könyvtárban Tőzsér Istvánné G. Andrea Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Eger."— Előadás másolata:

1 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Minőségmenedzsment a könyvtárban Tőzsér Istvánné G. Andrea Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Eger

2 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A könyvtárak és a könyvtárügy jövője  Meddig lesznek még könyvtárak?  A digitális világban kellenek-e még könyvek?  Szükség van-e a könyvtárakra egyáltalán?

3 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Könyvtárak távlati jövője Új szerepkör – társadalmi változások, információs technológia fejlődése A könyvtár gyűjti, rendszerezi, szolgáltatja és archiválja az információt A könyvtárosok = információ menedzserei, informatikus, marketing szakember…

4 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Minőségmenedzsment: A minőségi szemlélet alapja és eszköze:  Egységes irányelvek, elképzelések, alapelvek  Rendszerszemlélet  Egyértelmű jogi szabályozás, írásban lefektetett és közzétett szabályzatok  Magas szintű képzés, önképzés

5 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A könyvtárügy 2003-2007 közötti stratégiai céljai 1. Felkészülés az Európai Unióba történő csatlakozásra 2. Az információhoz és dokumentumokhoz való hozzáférés biztosításának növelése a demokrácia és az esélyegyenlőség elveinek érvényesítése érdekében 3. Regionális könyvtári ellátás 4. A könyvtárosi életpálya vonzóbbá tétele

6 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás követelménye:  A szolgáltatási szektorban a minőségirányítás bevezetése

7 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Törődés a partnerekkel, használókkal  A szolgáltatások megújításának olyan átfogó megközelítése, amely a használó igényeiből és elvárásaiból indul ki.  Hosszú távú stratégia a minőségi szolgáltatások megteremtéséhez  Tökéletes odafigyelés mindenre, ami a könyvtárban történik

8 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A teljes körű minőségirányítási rendszer bevezetésének lépései 1. Kiinduló állapot felmérése (helyzetkép, analízisek) 2. Problémák feltárása, megoldandó kérdések számbavétele 3. Minőségirányítási munkacsoport (több személyes munkahelyeken, v. konzultáció lehetősége) 4. Stratégiai terv készítése (benne: jövőkép, küldetésnyilatkozat, alapvető célok megfogalmazása, cselekvési tervek – folyamatos értékelés!)

9 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. 1. Kiinduló állapot felmérése  Az országos, az ágazatra, könyvtárügyre vonatkozó trendek  PEST analízis (politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai tényezők)  SWOT analízis (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek)  Statisztikai elemzések  A szolgáltatások minőségét jelző vizsgálatok, elemzések, eszközök

10 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A makrokörnyezet elemzésének módszere a PEST analízis P (politics) E (economics) S (society) T (technology)

11 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Könyvtárunk PEST-analízise 2000 Politikai tényezők  a politika támogatja az információs társadalom fejlődését  az európai integrációs folyamat megköveteli az EU konform szolgáltatások kialakítását  korszerű jogi szabályozás

12 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Könyvtárunk PEST-analízise 2000 Gazdasági tényezők:  a könyvtári törvény forrásokat is biztosít  fontossá válik a könyvtárak többcsatornás finanszírozása (pályázatok)  az információnak gazdasági jelentősége van

13 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Könyvtárunk PEST-analízise 2000 Technológiai tényezők:  mind az ICT mind a tartalomipar nagyarányú fejlődése és fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy a könyvtárak a társadalom alapintézményei legyenek

14 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Könyvtárunk PEST-analízise 2000 Társadalmi tényezők:  az élethosszig tartó tanulás, az átképzés, a távoktatás megnöveli és felértékeli a könyvtárak társadalmi szerepét  a globalizációs törekvések mellett egyre erősödik a lokális tényezők fontossága

15 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Társadalmi környezet elemzése  a település fejlődési trendjét  a település kulturális stratégiáját  az ellátandó könyvtárhasználók demográfiai, gazdasági, szociális helyzetét

16 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Társadalmi környezet elemzése csoportok  gyermekek (14 éven aluliak )  tanulók - középiskola igények  olvasóvá nevelés, ismeretszerzés, könyvtárhasználati ismeretek  ismeretszerzés, nyelvtanulás

17 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Társadalmi környezet elemzése - szakközépiskola - felsőoktatás  szakismeretek bővítése, nyelvtanulás  szakismeretek bővítése magasabb szinten nyelvtanulás, nyelvvizsga, szakdolgozat

18 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Társadalmi környezet elemzése - felnőttoktatás  aktív felnőtt lakosság  inaktívak (nyugdíjasok munkanélküliek)  új szakismeretek elsajátítása, továbbképzés nyelvtanulás  ismeretszerzés, hobby, szabadidő hasznos eltöltése  szabadidő hasznos eltöltése, hobby, szociális funkció

19 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Társadalmi környezet elemzése  társintézmények, civil szervezetek  a városban élő és dolgozó külföldiek  munkájuk segítése, profiljuknak megfelelő szakirodalom  magyar nyelv tanulása, közhasznú és helyismereti információk

20 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Társadalmi környezet elemzése  a városban üdülő hazai és külföldi turisták  fogyatékkal élők  közhasznú és helyismereti információk, újságok  speciális szolgáltatások

21 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Mikrokörnyezet, SWOT-analízis S = strength erősségek W = weakness gyengeségek O = opportunities lehetőségek T = threats veszélyek

22 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Könyvtárunk SWOT-analízise, 2000 Erősség  a könyvtár fő épülete jól megközelíthető, központi helyen, a történelmi belvárosban  a könyvtári rendszerben elfoglalt helyünk alapján kedvezményezettek vagyunk a központi források elosztásában (ODR)

23 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Könyvtárunk SWOT-analízise, 2000 Erősség  sokféle dokumentumtípust magában foglaló dokumentumállomány  a felhasználói igényeket kielégítő különgyűjtemények  dokumentumállományunk számítógépes feldolgozottsága

24 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Könyvtárunk SWOT-analízise, 2000 Erősség  jólképzett, szakmáját szerető, új ismeretek befogadására nyitott szakemberek  a dolgozókat szakmailag segítő és önálló kezdeményezésekre ösztönző demokratikus vezetési stílus  kiállításainkkal, rendezvényeinkkel bekapcsolódunk a város kulturális életébe

25 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Könyvtárunk SWOT-analízise, 2000 Gyengeség  szűkös elhelyezési körülmények és az ebből adódó negatívumok: magas bérleti díjak, széttagoltság, zsúfoltság  az állomány egy része tápraktárban  finanszírozási gondok  Internet hozzáférés hiánya

26 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Könyvtárunk SWOT-analízise, 2000 Gyengeség  a könyvállományunk egy része elavult, fölöslegesen terheli az állományt  új médiák kezeléséhez szükséges ismeretek hiánya  állományvédelem nem megoldott - lopásgátló hiánya

27 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Könyvtárunk SWOT-analízise, 2000 Lehetőségek  a könyvtáros szakma piacképes szakmává válik  a minőségbiztosítás szemléletének, módszereinek alkalmazása  további pályázati lehetőségek a szakmai tevékenységre és technikai fejlesztésre  a finanszírozás követi az inflációt  folyamatos képzés, továbbképzés  megkapjuk a kellő támogatást az új könyvtár felépítéséhez

28 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Könyvtárunk SWOT-analízise, 2000 Veszélyek  a könyvtárosok anyagi és társadalmi megbecsültsége elmarad  a kultúra szerepe háttérbe szorul  a könyvtár nem tud eleget tenni az információs alapintézmény kívánalmainak  bizonytalan finanszírozás  a könyvtár nem tud lépést tartani a kereskedelmi alapon működő információs szolgáltatásokkal  a könyvtárosok nem tudnak megfelelni az életen át tartó tanulás követelményének

29 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Szakfelügyeleti ellenőrzés tapasztalatai  Önértékelés (Domoszló község könyvtárosa) – Személyi feltételek, – Tárgyi, technikai feltételek – Könyvtári beszerzés alakulása – Könyvtár látogatottsága – Könyvtárosi tevékenység – Rendezvények, tanfolyamok – Kapcsolataink – Terveim (SWOT analízissel)

30 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Milyen az ideális könyvtár…  Dokumentumállománya  Személyzete  Gépesítettsége  Berendezése  Épülete

31 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Személyi feltételek

32 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A könyvtáros szakma szeretete és ennek megnyilvánulási módjai  A szükséges szakmai tudás  Az állandó képzés és önképzés igénye  A szakma alkotó továbbfejlesztésére való képesség  A szakmával kapcsolatos nem helyben történő eseményekben, munkákban való örömteli részvétel

33 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A könyvtáros személyiségének általános alkalmassági képességei  Kapcsolatteremtő képesség  Az emberekkel való foglalkozás öröme  Pedagógusi és pszichológusi hajlam megléte és gyakorlásának öröme  Empátia a problémákkal és a problematikus személyiségekkel szemben  A demokratikus légkör megteremtésére való képesség  Felelősségvállalás

34 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A könyvtáros személyiségének általános alkalmassági képességei  Az emberi kapcsolatokban megnyilvánuló jó modor  Udvariasság  Jó beszédkészség  Segítőkészség  Türelem és önuralom  Őszinteség (szavaiért és tetteiért vállalja a felelősséget)  Tapintat (véleményünk közlésének megfelelő módja)  Bizalom (jóhiszeműség)

35 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Az előadás jövőképe A szakmai kívánalmaknak és a helyi viszonyoknak megfelelő hasznos stratégiai tervek szülessenek a megye könyvtáraiban. (Idealisztikus, inspiráló elképzelés arról, hogy 5-10 év alatt hová kívánunk eljutni)

36 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Az előadás cél- és küldetésnyilatkozata  A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár stratégiai tervének bemutatásával segítse a Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárosokat saját stratégiájuk kialakításában, hogy eleget tudjanak tenni a hagyományos könyvtári feladatoknak és a folyamatosan változó könyvtárhasználati igényeknek. (Konkrét, realisztikus, megkülönböztető jegyeket hordoz)

37 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Alapvető célok Ismerkedés a minőségmenedzsment alapfogalmaival Egyes részterületek bemutatása, ismeretszintű közlése (fő feladatok, célok számbavétele)

38 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Kulcsfontosságú területek kijelölése  Helyzetelemzés eszközeinek megismerése (PEST, SWOT analízis, statisztikai adatok, teljesítménymérés)  Stratégiai tervezés alaplépéseinek megismerése

39 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Kulcsfontosságú területek  a stratégiai tervezés folyamata  Egy könyvtár (BSK) stratégiai tervének elemei  a hazai könyvtárügy stratégiai tervének elemei

40 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Stratégiai tervezés Meghatározás A stratégiai tervezés olyan folyamat, amelyben, a könyvtár átfogó céljának (küldetésének) megfelelően megfogalmazzák a megvalósítandó célokat és a kulcsfontosságú területeket. A stratégiai tervezés a változások menedzselésének és a minőségirányítás meghonosításának eszköze. A változás menedzselése = igazodás a megváltozott körülményekhez.

41 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Stratégiai tervezés Mit kell tudni a változásokról?  a változás természetes állapot  a változás az egyetlen változatlan  a továbblépések formája  az elöregedett szervezetek és tevékenységek megújításának feltétele

42 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés jellemzői  folyamatos tevékenység  összekapcsolja a különböző folyamatokat  cselekvés- és jövő orientált  közös erőfeszítésen és közös célkitűzésen alapszik  csoportmunka eredménye

43 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés jellemzői  jövőbe tekintő  cselekvés orientált  aktív  rugalmas  változásokra orientált  tartós sikert biztosít (Csath, 1994.)

44 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei A tervezési folyamat  a munkacsoport kialakítása  a munkacsoport tagjait a stratégiai fókusz határozza meg  a munkacsoport vezetőjének kijelölése (optimális esetben a könyvtár vezetője)  a tervezési folyamathoz szükséges források és időtartam meghatározása

45 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei A stratégiai pont (fókusz ) meghatározása:  a könyvtár egésze  egy -egy könyvtári terület  egy-egy szolgáltatás

46 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei Jövőkép (vízió)  egyrészt tudományos, másrészt idealisztikus, inspiráló elképzelés arról, hogy 5-10 év alatt hová kíván a könyvtár eljutni  a szervezet saját ambícióinak megfogalmazását szolgálja a kitűzött startégiai célokkal összhangban

47 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei J övőkép A hazai könyvtárügy jövőképe: Az információs társadalom, a tudás társadalmának alapintézménye az információt és dokumentumot gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

48 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei Könyvtárunk jövőképe Az új könyvtár a város büszkesége lesz. Sokszínű szolgálatásaink révén vezető szerepet töltünk be az információt szolgáltató intézmények között. Megőrizve a hagyományos könyvtári funkciót jelentős kulturális központtá válunk.

49 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei Átfogó cél- küldetésnyilatkozat (misszió) Átfogó nyilatkozat, amely meghatározza a szervezet lényeges vagy alapvető célját, filozófiáját.

50 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei Küldetésnyilatkozat Tartalmi jellemzők  arra ad választ, hogy mi a szerepe a könyvtárnak  konkrét, realisztikus  megkülönböztető jegyeket hordoz Formai jellemzők:  egy mondatból álló összegzés  részletezése legfeljebb egy lapnyi terjedelemben  az egyes elemek erőteljes hangsúlyozása  szakzsargontól mentes egyszerű nyelvezet

51 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei A hazai könyvtárügy küldetésnyilatkozata A hazai és nemzetközi információhoz és tudásanyaghoz történő szabad hozzáférés biztosításával a könyvtári rendszer egésze legyen alkalmas :  az állampolgári, a demokratikus jogi szabályozás megismerésére, a demokratikus jogállamiság továbbfejlesztésére,  a gazdaság, a piacgazdálkodás kérdéseiben való eligazodásra, illetve az ehhez kapcsolódó információk aktív felhasználására,  segítse mindazokat, akik az oktatás különböző szintjeiben vesznek részt,  támogassa az egész életen át tartó tanulást,  járuljon hozzá a kulturális, művészeti terület megismeréséhez és az abban való részvételhez,  segítse a szabadidő hasznos eltöltését,  adjon segítséget azon készségek kifejlesztéséhez (írni-olvasni tudás), amelyek az előbbi tevékenységek aktív használatához elengedhetetlenek.

52 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei Küldetésnyilatkozat A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár települési és megyei feladatokat is ellátó nyilvános könyvtár, az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye. A tudásalapú társadalom alapintézményeként átfogó célja az, hogy mindenki számára biztosítsa a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és az információhoz. …

53 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei Küldetésnyilatkozat Könyvtárunk küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatatásaival, technikai felszereltségével, könyvtárosai szakmai felkészültségével valósítja meg. Ezek segítségével támogatni kívánja:  az oktatás különböző szintjein tanulókat  az életen át tartó tanulást  a szabadidő hasznos eltöltését  a gyermekek olvasóvá nevelését  a fizikailag hátrányos helyzetűek ellátását  …

54 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei Küldetésnyilatkozat Könyvtárunk küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatatásaival, technikai felszereltségével, könyvtárosai szakmai felkészültségével valósítja meg. Ezek segítségével támogatni kívánja:  …  a megye természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi, néprajzi kutatását, bemutatását  a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás megismerését  a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítését  a megyében dolgozó könyvtárosok képzését, továbbképzését  a könyvtárkép társadalmi megítélésének javítását

55 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A maklári Petőfi Sándor Emlékkönyvtár küldetési nyilatkozata A maklári Petőfi Sándor Emlékkönyvtár települési feladatokat ellátó nyilvános könyvtárnak az a feladata, hogy mindenki számára biztosítsa az információhoz való szabad hozzáférést a kultúra, irodalom és gazdaság minden területén. Biztosítsa más könyvtárak dokumentumainak elérését, közhasznú információs tevékenységet végezzen. Segítője legyen az oktatásnak, a kutatásnak, az ismeretszerzésnek, tanulásnak és továbbtanulásnak, a szórakozásnak. Könyvtárunk küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatásaival, könyvtárosa szakmai felkészültségével, továbbképzésével biztosítja. …

56 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Községi és Iskolai Könyvtár küldetésnyilatkozata (Szűcsi) A községi és Iskolai Könyvtár fő feladatának tekinti, hogy gyűjteménye és szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítson használói számára a magyar és egyeteme kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önműveléshez. Információs hátteret nyújtson az állampogári tájékozódáshoz, közhasznú helyismereti információkat közvetítsen. Segítse a helyi iskola pedagógiai programjának megvalósulását, a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását. Helytörténeti gyűjteményének folyamatos gyarapításával őrzi a település hagyományait. Hozzájárul a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének javításához. …

57 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei Alapvető célok  A fő feladatok, célok számbavétele a küldetés teljesítése érdekében. 5-6 pontban meghatározva a közép és hosszú távú célokat. Prioritás

58 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei Könyvtárunk alapvető céljai, 2000-ben Középtávú  felfrissíteni az állományt  új szolgáltatások Internet, elektronikus dokumentumok, elektronikus olvasói katalógusok  az informatikai képzés

59 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei Könyvtárunk alapvető céljai, 2000-ben Hosszútávú:  új könyvtárépület

60 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei Kulcsfontosságú területek  Azoknak a tevékenységeknek vagy fejlesztendő területeknek a számba vétele, amelyek az alapvető célok teljesítéséhez szükségesek. Prioritás.

61 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei Kulcsfontosságú területek könyvtárunkban, 2000  állományalakítás, állománygondozás  szolgáltatások  informatikai fejlesztés  képzés, továbbképzés  menedzsment

62 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei Cselekvési tervek felelősökkel, időpontokkal  a stratégiában meghatározott célok cselekvési tervként jelennek meg  évente készül  az éves tervhez havi operációs terv illeszkedik

63 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei Cselekvési tervek  a változáshoz történő folyamatos illeszkedés miatt folyamatosan változik  A finanszírozási és személyzeti források részletes, mindent számba vevő meghatározása

64 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei Folyamatos értékelés, ahol szükséges, változtatás Az információ szétsugárzása megszervezésének módjai: szórólapok kiadványok “faliújság technika”

65 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés elemei Az információ szétsugárzása intézeti (megyei, regionális, országos) újságok, szaksajtó, intézeti napok, szakmai (megyei, regionális országos) napok, továbbképzések

66 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés haszna  a könyvtár és a fenntartó számára egyértelműen meghatározott feladatok  az ad hoc döntéseket stratégiai döntések váltják fel

67 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai tervezés haszna  közös cél és közös felelősség  egymás mellett dolgozó munkatársakból közös célért dolgozó egységes csapat Az embereket nem zavarja, hogy egy hánykolódó hajón utaznak, ha tudják, hogy az a hajó hová megy, és az a hely az, ahová ők is menni akarnak. M. B. Line

68 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai terv készítése A tervkészítés interaktív, ismétlődő tevékenység, amelyet  a célok,  a feladatok,  és a források közötti folyamatos egyensúlyban tartás jellemez.

69 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai terv A tervezési folyamat dokumentációban ölt testet

70 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai terv elemei  A jövőkép megfogalmazása  A küldetésnyilatkozat megfogalmazása  A környezeti tényezők és hatások bemutatása  A célok és a fejlesztendő kulcsterületek meghatározása  A finanszírozási források számbavétele

71 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. A stratégiai terv elemei  Kiegészítő elemek előszó összegzés statisztikai mellékletek teljesítménymutatók az elért eredmények áttekintése fogalommeghatározások

72 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Felhasznált szakirodalom  Skaliczki Judit: Stratégiai tervezés: szakirodalmi szemle. Budapest, OSZK, 1996.  Skaliczki Judit - Zalainé Kovács Éva: Minőségmenedzsment a könyvtárban. Veszprém - Budapest, Veszprémi Egyetemi Kiadó - IKSZ, 2001.  Mikulás Gábor: Menedzsment. Nyíregyháza, „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Könyvtárak” Egyesülés, 1999.

73 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004.

74 Internet a lakosság számára Szolgáltatások minőségének biztosítása a használó elégedettsége szempontjából  A szolgáltatás tartalma  Reklám  Szolgáltató hely (épület)  Kiszolgáló személyzet  Fizikai (belső) környezet  A szolgáltatás folyamata  Ár

75 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Internet a lakosság számára Szolgáltatások minőségének biztosítása a használó elégedettsége szempontjából  A szolgáltatás tartalma (szavahihetőség, bizalom, megértés…)  Reklám (hozzáférhetőség)  Szolgáltató hely (épület) (elérhetőség, biztonság, használhatóság, megfelelés)  Kiszolgáló személyzet (előzékenység, szívélyesség)  Fizikai (belső) környezet (tisztaság, külső megjelenés, kényelem)  A szolgáltatás folyamata (megbízhatóság, kommunikáció)  Ár (pénzért értéket és minőséget)

76 Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Könyvtárosi magatartás  1. barátságtalan 2. udvariatlan 3. feszült, dühös 4. pesszimista 5. parancsoló, rendelkező 6. fenyegető 7. engedékeny 8. anyáskodó 9. bizonytalan 10. határozatlan 11. ráhagyó 12. bizalmaskodó, személyeskedő 13. flegma 14. „jópofi” 15. elnyomó 16. nemtörődöm 17. félszeg 18. bátortalan


Letölteni ppt "Minőségmenedzsment a könyvtárban. Szolnok. 2004. Minőségmenedzsment a könyvtárban Tőzsér Istvánné G. Andrea Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Eger."

Hasonló előadás


Google Hirdetések