Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vizsga Szabályzat és Eljárási rend Készítette: Vadkerti Ferenc VASÚTI VIZSGAKÖZPONT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vizsga Szabályzat és Eljárási rend Készítette: Vadkerti Ferenc VASÚTI VIZSGAKÖZPONT."— Előadás másolata:

1 Vizsga Szabályzat és Eljárási rend Készítette: Vadkerti Ferenc VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

2 Vizsgaszabályzat és eljárási rend felépítése 1.) Általános rendelkezések ; 2.) Az alapvizsgáztatás rendszere; 3.) Az időszakos vizsgáztatás rendszere; 4.) A soron kívüli időszakos vizsgáztatás rendszere; 5.) Időszakos vizsgáztatás módszertana; 6.) Eljárási, és vizsgadíjak ; 7.) Panaszkezelés; Mellékletek Függelékek VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

3 Általános rendelkezések Vasútszakmai oktatók: -Forgalmi elméleti -Forgalmi gyakorlati -Műszaki elméleti -Műszaki gyakorlati Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: -19/2011. (V.10.) NFM rendelet 8.§ -Vizsgaszabályzat 1.9.pont Hatósági névjegyzék Alap képzésEgyszerűsített képzésIdőszakos oktatás VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

4 Vizsgaszabályzat és eljárási rend 12. sz. mell. szerinti Jelentkezési lap kiállítása, + csatolandó mellékletek Vasúti vizsgaközpont részére megküldeni. Vasútszakmai oktatói képzésre jelentkezés módja VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

5 A vasútszakmai oktatók és üzemvezetők vizsga okmányai A képzésen résztvevő vasútszakmai oktatók, és üzemvezetők részére a képzés befejezését követő sikeres vizsga után a Vasúti vizsgaközpont a Vizsgaszabályzat és eljárási rend 5. sz. melléklete szerinti „Vasútszakmai oktató vizsgaigazolás”-t állít ki. Hatóság értesítése VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

6

7 Az oktatónak és az üzemvezetőnek a Vasúti vizsgaközpont által szervezett időszakos képzésen évente legalább egy alkalommal részt kell vennie. Időszakos képzésen a tárgyév december 31. - ig nem vesz részt. - 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 9.§ (2) bek. -Vizsgaszabályzat 1.9.4.pont Törlés a Hatósági névjegyzékből VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

8 Végezhető: - képzési engedély 4 év - egyszerűsített képzési engedély 1 év A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltéséhez szükséges képesítés megszerzésére irányuló tevékenység. HATÓSÁG 19/2011 (V.10) NFM 4.,5. § és a 4. sz. melléklet Vizsgaszabályzat 1.4 pont VASÚTI VIZSGAKÖZPONT Alapképzés

9 Képzési program készítése Vasúti vizsgaközpontKépzőszervezet, Vasúttársaság 19/2011.NFM rendelet 6.§ Vizsgaszabályzat 1.5 pont Képzési program jóváhagyása Vasútszakmai oktatókValamennyi képzési Képzési programjaprogram NKHVizsgaközpont Egyéb képzési programok 60 nap 30 nap Nem kell Évente köteles felülvizsgálni, aktualizálni VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

10 Képzés végrehajtásának feltételei -Személyi feltételek (oktató) -Tárgyi feltételek 19/2011 NFM rendelet 10. § (2) bek. Vizsgaszabályzat 1.10. pont -Jóváhagyott képzési program -Képzés kezdési idejének 18. melléklet szünetelésének 19. melléklet BEJELENTÉSE VASÚTI VIZSGAKÖZPONT 7 nap Vizsgaközpontnak

11 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

12 Az alapképzésben résztvevőkkel szemben támasztott követelmények -egészségügyi alkalmasság -alapképzés részvételi előfeltételeinek megfelelés (Pl. életkor, iskolai végzettség, szakismeret, előzetes gyakorlat stb. Orvosi alkalmassági vizsgálat a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök tekintetében 19/2011. (V.10.) 3. sz. melléklet. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

13 Mentesség az alapképzés elméleti tantárgyainak oktatásán való részvétel alól Vasúti vizsgaközpont mentesítést adhat: - a képzésben résztvevő és a vasúti társaság együttes Kérelme -vasúti társaság Igazolása (Vizsgaszabályzat 13. sz. melléklet) Ha a képzésben résztvevő felkészüléséhez megfelelő oktató közreműködésével a szükséges konzultációs lehetőség biztosított. Együttes megléte alapján Kiállítás 2 pld VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

14 Időszakos oktatások rendszere Oktatási ütemterv: Készítése: A regisztrált szervezet feladata! (Vizsgaszabályzat 17. sz. mell.) Tartalma: - az időszakos oktatások munka- körönkénti bontásban, - oktatások helye, időpontja, - oktatandó ismeretek, - oktatások időtartama, - pótoktatások helye és ideje, - érintett munkakörök, - időszakos vizsgaidőpontok, - vizsgázók tervezett létszáma A pótoktatásnak az időszakos oktatás befejezésétől számított 30 napon belül kell lennie. Oktatási órák időtartama: 19/2011.(V.10) 2. sz. mell.ben meghatározott, vagy a munkáltató által előírt magasabb időkeret * 50 perc. Pl. előírt 8 óra esetén = 8*50’ Időszakos oktatást csak regisztrált képzőszervezet és vasúti társaság végezhet! VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

15

16 Időszakos oktatások nyilvántartása Az időszakos oktatásokat Oktatási naplóban kell előjegyezni Vizsgaszabályzat 10. sz. melléklet Az Oktatási napló lehet: - nyomdai úton előállított könyv formátumú, -laponként összefűzött, évenként jan. 01. – től dec. 31.-ig folytatólagosan kell sorszámozni. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

17 Oktatási napló vezetése Az oktatási napló tartalma: - oktatási anyag szakterületenként részletesen, -résztvevők névsora -munkavállalók aláírása -oktató záradékolása -megjelentek létszáma oktatás megkezdése előtt oktatás befejezése után A szkennelt példányt az oktatási ciklus befejezését követő 7. naptári nap határidőig a Vasúti vizsgaközpont részére meg kell küldeni. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

18 Időszakos oktatások személyi adatlapja A 19/2011.(V.10) 2. sz. mell.ben meghatározott, munkakört betöltő személyek időszakos oktatásairól Időszakos oktatások személyi adatlapot kell vezetni. (Vizsga szabályzat 11. sz. mell.) VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

19 Időszakos oktatások személyi adatlap tartalmazza: - a munkáltató megnevezését, - a munkavállaló nevét, munkakörét, - az időszakos oktatásokon való megjelenés időpontjait ismeretenként, - az időszakos oktatásról való igazolatlan távol maradás tényét, -az igazolatlan távol maradás következményeként tett munkáltatói intézkedés iktatószámát. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

20 Az oktatások mulasztása és pótlása Az oktatás pótlására a munkáltató köteles lehetőséget biztosítani a munkavállaló részére. Az elmulasztott oktatás pótlására fordított időtartamnak meg kell egyezni a mulasztott, vagy a munkáltató által előírt (magasabb) órák számával. Az időszakos oktatást, és a pótoktatást is elmulasztó munkavállaló munkakörében nem foglalkoztatható! VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

21 A vizsgabiztosokat a hatóság a vasúti vizsgaközpont javaslata alapján a 19/2011.(V.10) 14. § - ban meghatározott feltételeinek figyelembevételével nevezi ki. Vizsgaszabályzat 1.7.pont A vizsgabiztosok kinevezése Hatósági névjegyzék A vizsgabiztos a 19/2011. (V.10) 15. § (3) bekezdése szerinti továbbképzésen a tárgyév december 31- ig nem vesz részt. Vizsgabiztosi kinevezés Visszavonása VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

22 A vizsgabiztosok, vizsgabizottság kijelölése A vizsgán résztvevő vizsgabiztost, vagy a vizsgabizottság elnökét és tagját a Vasúti vizsgaközpont jelöli ki. A vizsgabizottságnak nem lehet tagja az, aki a vizsgára felkészítő képzésben oktatott, vagy a 19/2011.(V.10.) 12. § (3) bekezdés alapján konzultációt biztosított a vizsgázó részére. Vizsgabizottsági elnök feladata: A vizsgabizottság munkáját az elnök irányítja. Az elnök feladata a szakmai vizsga jogszerű és szakszerű megtartásának, zavartalan lebonyolításának biztosítása, STB! STB! STB! VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

23 A vizsgák értelmező kifejezései Alapvizsga: Az egyes, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltéséhez szükséges képesítés megszerzésére irányuló alapképzés után teendő vizsga. 19/2011. (V.10.) 3 mell. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT Soron kívüli időszakos vizsga: - a munkavállaló ismeret hiányának megállapítása estén a hatóság által elrendelt vizsga, - az adott munkakörből a 3 évet meghaladó távollétet követően tett vizsga, - a sikertelen második javítóvizsgát követően tett vizsga, illetve az elmulasztott időszakos vizsga esetén teendő vizsga. Időszakos vizsga: Az egyes, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munka-körök betöltéséhez szükséges képesítés megtartására irányuló, alapvizsga érvényességi idején belül teendő vizsga. 19/2011. (V.10.) 3 mell.

24 Az Alapvizsgáztatás rendszere Az alapvizsga •előkészítése, •gyakorlati vizsga tárgyi feltételeinek biztosítása VASÚTI VIZSGAKÖZPONT képzőszervezet feladata.  14 munkanapon belül  legfeljebb két munkanap - eltérő vizsgaidőpont Az alapvizsga előkészítése, lebonyolítása  Alapvizsga megkezdése  Vizsgatevékenység folytatása  A gyakorlati vizsga kezdete, ha a képzés az elméleti résztől elkülönülten történik Vasúti vizsgaközpont állapíthat meg Képzőszervezet értesítése  6 hónapon belül

25 Vizsgaszabályzat 2 sz. mell. szerinti Vizsgalapon kell, szükség esetén a szakterületek felsorolásával. Bejelentés az alapvizsgára csatolni kell a vizsgadíj másolatát. vizsgadolgozatokat a vizsgalappal együtt a vasúti vizsgaközpont 5 évig őrzi meg. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

26 Az alapvizsga vizsgatevékenységei Az alapvizsga lehet: •Írásbeli, •Szóbeli, •Összetett. Csak sikeres írásbeli vizsgatevékenység után kezdhető meg a Szóbeli vizsgatevékenység. írásbeli szóbeli gyakorlati 19/2011.(V.10) 3. mell. vizsgatevékenység. Gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres elméleti (szóbeli, írásbeli) vizsgatevékenység után kezdhető meg.

27 Az alapvizsga vizsgatevékenységei Vasúti járművezetési gyakorlati vizsgatevékenység: - vasúti pályahálózat ismereti - járműismereti modul elméleti gyakorlati vizsgatémaköreiből sikeres vizsgával kell rendelkezni. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

28 Az alapvizsga értékelése Alapvizsga „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg” minősítés Vizsgatevékenységek: •Írásbeli, •Szóbeli, •Gyakorlati Vizsgafeladatok: Pl. Feladatok papíralapú kidolgozása, tesztsor megoldása Pl. Szóban feltett kérdésre, tételre adott válasz, Pl. szimulált feladat megoldása Megfelelt vagy Nem felelt meg minősítéssel kell értékelni. 25%

29 Az alapvizsgák dokumentálása A vizsgázók, valamint az alapvizsgák adatait tartalmazó nyilvántartások (anyakönyvek) nem selejtezhetők ! VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

30 Az alapvizsga dokumentálása Vizsgajegyzőkönyv Vizsgaszabályzat 3 sz. mell. - eredeti példányát a Vasúti vizsgaközpont, - egy másolati példányát a képzőszervezet, - egy másolati példányát a vizsgázót alkalmazó vasúti társaság 5 évig köteles megőrizni Kiállítása vasúti társaságonként külön – külön 3 pld. - ban VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

31 Az alapvizsga dokumentálása Az alapvizsga -Megfelelt -Nem felelt meg Vasúti vizsgaközpont a Vizsgaszabályzat 4. sz. melléklete szerinti vizsgaigazolást állít ki. eredmény VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

32 Az alapvizsga dokumentálása A hatóság az alapvizsga eredményéről, ha a miniszteri rendelet szerint szükséges, vasúti járművezetői engedélyt állít ki. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT A vasúttársaság az alapvizsga eredményéről vasúti járművezetői tanúsítványt állít ki. Típus ismereti tanúsítvány Infrastruktúra tanúsítvány: vonalismeret állomásismeret

33 Az alapvizsga dokumentálása Bírósági ítélet 2 évet meghaladó időtartamú: - letöltendő szabadságvesztés, - foglalkozástól, járművezetéstől eltiltás. Az időtartam lejártát követően a munkavállaló kérelmére az igazolás visszaadása A bíróság jogerős ítéletében meghatározott 2 évet meghaladó, vagy 2 évet nem meghaladó időtartamú foglalkozásától, illetve járművezetéstől eltiltás tényét az Anyakönyvben elő kell jegyezni. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT Sikeres vizsgát követően Új hatósági igazolás Bírósági ítélet 2 évet nem meghaladó időtartamú: - letöltendő szabadságvesztés, - foglalkozástól, járművezetéstől eltiltás. Új alapvizsga Igazolás visszavonás

34 Az alapvizsgáztatás rendje A vizsgázó az alapvizsga megkezdése előtt köteles: •Személyazonosságát igazolni VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

35 A vizsgázó az alapvizsga megkezdése előtt köteles: Nyilatkozatot kiállítani (Vizsgaszabályzat 1. sz. mell.) nem áll jogerős bírósági ítélettel kiszabott, letöltendő szabadságvesztés, foglalkozástól eltiltás, vagy járművezetéstől eltiltás büntetés hatálya alatt. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

36 Az alapvizsgán a vizsgázó által használható eszközök VASÚTI VIZSGAKÖZPONT Csak a vizsgabiztos által a vizsga megkezdésekor ismertetett eszköz(ök) használható(k). A vizsgafeladatok megoldásához szükséges eszközöket a képzési program tartalmazza.

37 Alapvizsga halasztásának feltételei A képzésben résztvevő -indokolt esetben -rajta kívülálló okból kérheti. Vasúti vizsgaközpont dönt a halasztás hozzájárulásá- ról. A halasztás iránti kérelmet a vizsga megkezdésének időpontjáig kell benyújtani. (Vizsgaszabályzat 14. sz. melléklet) melyet a Vizsgalappal együtt kell megőrizni. Kiállítása: 2 pld A halasztás időtartama az egy évet nem haladhatja meg!!!!! VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

38 A képzésben résztvevő alapvizsgájának felfüggesztése, vagy eltiltása az alapvizsgától A vizsgabizottság (vizsgabiztos) a vizsgázó vizsgáztatását felfüggeszti, és a vizsgázót az alapvizsgától eltiltja! VASÚTI VIZSGAKÖZPONT legalább egy év, de legfeljebb kettő év időtartamra a)a természetes személyazonosító adatait illetően a vizsgabizottságot (vizsgabiztost) megtévesztette, vagy azt megkísérelte, b)a vizsgabizottság (vizsgabiztos) döntését előny adásával, vagy erre vonatkozó ígéretével befolyásolni törekedett. legalább egy, de legfeljebb hat hónap időtartamra a)a vizsgán szeszes italtól vagy más, bódító hatású anyagtól vagy szertől befolyásolt állapotban jelent meg, b)a vizsgán a vizsgafeladatok megoldásához meg nem engedett segédeszközt használt, vagy annak használatát megkísérelte, c)a vizsga rendjét zavarta. A résztvevő vizsgáztatásának felfüggesztését, illetve az alapvizsgától való eltiltás mértékét az Anyakönyvben elő kell jegyezni.

39 A képzésben résztvevő alapvizsgájának felfüggesztése, vagy eltiltása az alapvizsgától Az egy év és ennél hosszabb időre történő felfüggesztés, vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén ismételt alapképzés 19/2011.(V.10.) 18. § (1)-(2) meghatározott feltételek VASÚTI VIZSGAKÖZPONT Alapképzésben való részvétel alóli mentesítés nem adható. Alapvizsga

40 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT Sikertelen alapvizsga esetén követendő eljárás Sikertelen alapvizsgának kell tekinteni azt is, ha a képzésben résztvevő az elméleti, vagy gyakorlati vizsgáról igazolatlanul távol maradt. Javítóvizsga legfeljebb 3 alkalommal tehető. Aki az alapvizsga elméleti részén egy a 19/2011. (V.10.) 3. mell.ben meghatározott, vagy a gyakorlati vizsgatevékenységből nem felelt meg, az adott vizsgatevékenység-ből javítóvizsgát tehet. 3 hónapon belül. 15 nap elteltével

41 Sikertelen alapvizsga esetén követendő eljárás A javító vizsgák - helyszínéről, - időpontjáról a javítóvizsgára történő bejelentést követően a Vasúti vizsgaközpont külön rendelkezik a képző szervezet felé a Vizsgaszabályzat 15. sz. mell. megküldésével. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

42 Az alapvizsga érvényessége Az alapvizsga – a Vizsgaszabályzat 2.6 pont (b)- (c) bekezdésben, valamint a 19/2011. (V.10.) 27. § (2) bekezdésében meghatározott kivételekkel legfeljebb három évig jogosít az adott alapvizsgának megfelelő munkakör betöltésére. Soron kívül tett időszakos vizsga további három évvel hosszabbítja meg. Időszakos vizsga

43 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT Az alapvizsga érvényessége A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - ellenőrző tevékenységet, - szakmai felügyeleti munkakört ellátók, - oktató, - vizsgabiztos alapvizsgája ellenőrző, szakmai felügyeleti, oktatói, vagy vizsgabiztosi tevékenységének ellátása időtartama alatt folyamatosan érvényes marad. KIVÉVE

44 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT Járművezetői alapvizsga folyamat

45 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT Járművezetői alapvizsga folyamat

46 Az időszakos vizsgáztatás rendszere VASÚTI VIZSGAKÖZPONT A vizsga előkészítése, szervezése, a vizsgajegyzőkönyv, illetve a vizsgaigazolás elkészítéséhez és nyomtatásához szükséges technikai eszközök biztosítása (számítógép, nyomtató). Az időszakos vizsga előkészítése, lebonyolítása A vizsgatételek meghatározása és a vizsgabiztosok kijelölése. Vasúti vizsgaközpont feladata. Vizsgát szervező feladata Az időszakos vizsga szervezésére a regisztrált szervezet jogosult.

47 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT vasúti járművezetők esetén az alábbiakat is figyelembe kell venni: a)a magyar nyelvet nem anyanyelvként beszélők számára a nyelvtudásra vonatkozó vizsgát, b) a vasúti pályahálózat ismeretre (Infrastruktúra) vonatkozó vizsgát c) a jármű ismeretre (Típus) vonatkozó vizsgát KELL Időszakos vizsgát tenni! Az időszakos vizsga előkészítése, lebonyolítása Az időszakos vizsgát a munkavállalók vizsgáinak érvényességi idején (3 év) belül kell megszervezni. 3 évente, vagy egy évet meghaladó távollét esetén legalább 3 évente

48 Vizsgázók létszáma VASÚTI VIZSGAKÖZPONT Az elméleti és gyakorlati vizsgafeladatok megoldására fordítható idő és a napi vizsgaidő mértékének hányadosa. Vizsgaidő tartama legfeljebb napi 8 óra

49 A munkavállaló bejelentése időszakos vizsgára Időszakos vizsgáztatást megelőző hónap 15. napjáig a Vizsgaszabályzat 9. sz. mell. akik az időszakos oktatásokon, vagy a pótoktatásokon az előírt óraszámban részt vettek. Vasúti vizsgaközpont részére csak azok a munkavállalók VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

50 A munkavállaló bejelentése időszakos vizsgára VASÚTI VIZSGAKÖZPONT Az időszakos vizsgára történő bejelentésre a több alapvizsgával rendelkezők esetén a „több” vizsga felsorolásához a Vizsgaszabályzat 9. sz. mell. „Típus és vonalismeret bejelentés” nyomtatványt kell alkalmazni.

51 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT Az időszakos vizsgán résztvevő személyazonosságának igazolása -19/2011. (V.10.) 31. § (1) bek. -Vizsgaszabályzat 3.8. p. alapján Időszakos vizsga megkezdése előtt

52 Időszakos vizsga Vizsgajegyzőkönyv Vizsgaszabályzat 7 sz. mell. - eredeti példányát a Vasúti vizsgaközpont, -egy másolati példányát a regisztrált szervezet, Kiállítása vasúti társaságonként külön – külön 3 pld. - ban VASÚTI VIZSGAKÖZPONT - egy másolati példányt a vizsgázót alkalmazó vasúti társaság részére a Vizsgaközpont küldi meg őrzi

53 Az időszakos vizsga -Megfelelt -Nem felelt meg Vasúti vizsgaközpont a Vizsgaszabályzat 8. sz. melléklete szerinti vizsgaigazolást állít ki. eredmény Időszakos vizsga Vizsgaigazolás VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

54 Időszakos vizsga érvényessége VASÚTI VIZSGAKÖZPONT A nemzeti fejlesztési miniszter a 19/2011.(V.10.) 22. §-ban foglaltak szerinti érvényesség tartama, azaz a vizsgaletétel időpontját követő 3 év. Amennyiben a - hatóság, - vasúti társaság A hatóság a munkavállalót soron kívüli időszakos vizsgára kötelezheti. - ellenőrzési, felügyeleti feladatainak ellátása során, - vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzetek vizsgálatakor a munkavállaló ismereteinek hiányát állapítja meg

55 Az időszakos vizsgán résztvevő vizsgájának felfüggesztése és vizsgától való eltiltása A vizsgabizottság (vizsgabiztos) az időszakos vizsgán résztvevő vizsgáztatását felfüggeszti, és a résztvevőt az időszakos vizsgától eltiltja! VASÚTI VIZSGAKÖZPONT legalább hat hónap, de legfeljebb egy év időtartamra a)a természetes személyazonosító adatait illetően a vizsgabizottságot (vizsgabiztost) megtévesztette, vagy azt megkísérelte, b)a vizsgabizottság (vizsgabiztos) döntését előny adásával, vagy erre vonatkozó ígéretével befolyásolni törekedett. legalább egy, de legfeljebb három hónap időtartamra a)a vizsgán szeszes italtól vagy más, bódító hatású anyagtól vagy szertől befolyásolt állapotban jelent meg, b)a vizsgán a vizsgafeladatok megoldásához meg nem engedett segédeszközt használt, vagy annak használatát megkísérelte, c)a vizsga rendjét zavarta.

56 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT A sikertelen időszakos, vagy elmulasztott időszakos vizsga esetén követendő eljárás Sikertelen időszakos vizsga, vagy időszakos vizsga elmulasztása esetén a munkavállaló az alapvizsgával betölthető munkakörben nem foglalkoztatható. A sikertelen, vagy az elmulasztott vizsga után javítóvizsga. max. 2 alkalom 7. nap után 19/2011.(V.10.) 22. § (1) bek. 6 hónapon belül

57 Járművezetői időszakos vizsga folyamat VASÚTI VIZSGAKÖZPONT 3. sz. Függelék

58 Járművezetői időszakos vizsga folyamat 4. sz. Függelék VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

59 A soron kívüli időszakos vizsgáztatás rendszere A 19/2011.(V.10.) 22. § (3) bekezdésben meghatározott soron kívüli időszakos vizsgáztatás alkalmával a Vizsgaszabályzat és eljárási rend 2.2. pontjában foglaltak szerint kell eljárni. Az alapvizsgáztatás rendje és a vizsga értékelése

60 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT Időszakos vizsgáztatás módszertana Vizsgafeladatok meghatározása az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre A 19/2011.(V.10.) NFM 1. sz. mell. I. fej. 1 – 7, 9 – 26, 29 – 34, 36 – 38, 66 – 68, 74 – 106 sorsz. munkakört betöltők részére Vizsgaközpont által készített kérdésekből Szóbeli vizsgafeladat

61 Vizsgafeladatok meghatározása az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre A 19/2011.(V.10.) NFM 1. sz. mell. I. fej. 8, 27, 28, 35, 39 – 65, 69 – 73, 110 – 115, 119 – 124 sorsz. munkakört betöltők részére és a II. fej. felsorolt valamennyi munkakört betöltő részére 30 kérdés papíralapú teszt Súlyponti feltételrendszer szerinti értékelés Esetleg?! szóbeli Vizsgafeladat Vizsgaközpont által készített kérdésekből VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

62 Vizsgafeladatok meghatározása az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre 30 kérdésből 8 db 3 pontos kérdés papíralapú teszt, - összesített eredmény legalább 75 % és a súlyozott kérdések közül legfeljebb 2 helytelen válasz esetén, - összesített eredmény legalább 75 % és a súlyozott kérdések közül legfeljebb 4 db a helytelen válaszok száma, - a súlyozott kérdések közül a helytelen válaszok száma eléri vagy meghaladja az 5 db - t, illetve az összesített eredmény nem éri el a 75 % - t. Szóbeli Megfelelt Nem felelt meg! Súlyponti feltételrendszer szerinti értékelés:

63 A 19/2011.(V.10.) NFM 1. sz. mell. I. fej. 107 – 109, 116 – 118 sorsz. munkakört betöltők részére a Vizsgafeladatok meghatározása az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre a) elméleti, b) gyakorlati vizsgafeladat 45 kérdés interaktív Súlyponti feltételrendszer szerinti értékelés Esetleg?! szóbeli Vizsgafeladat VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

64 Vizsgafeladatok meghatározása az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre 45 kérdésből 12 db 3 pontos kérdés interaktív számítógépes - összesített eredmény legalább 75 % és a súlyozott kérdések közül legfeljebb 3 helytelen válasz esetén, - összesített eredmény legalább 75 % és a súlyozott kérdések közül legfeljebb 5 db a helytelen válaszok száma, -a súlyozott kérdések közül a helytelen válaszok száma eléri vagy meghaladja a 6 db - t, illetve az összesített eredmény nem éri el a 75 % - t, Szóbeli Megfelelt Nem felelt meg! Súlyponti feltételrendszer szerinti értékelés:

65 Vizsgafeladatok meghatározása az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre b) Gyakorlati vizsgafeladat: A forgalmi vizsgafeladat szimulátoron történő megoldása, amely csak sikeres elméleti vizsga letétele után végezhető. Értékelése: szimulátor berendezés által készített úgynevezett „Záró jelentés” alapján történik. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

66 Vizsgafeladatok meghatározása az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre Erősáramú, Biztosító berendezési, Típus, - Állomás ismereti vizsgák időszakos vizsgái 10 - 10 kérdés papíralapú teszt vizsgafeladat Vizsgaközpont által készített kérdésekből Távközlési és Vonalismereti vizsgák időszakos vizsgái 5 - 5 kérdés papíralapú teszt vizsgafeladat VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

67 összesített eredmény vizsgafeladatonként külön – külön legalább 80 % Megfelelt Nem felelt meg! összesített eredmény vizsgafeladatonként külön – külön kevesebb, mint 80 % Csak azt a vizsgafeladatot kell megismételni javítóvizsga keretében, amelynél a munkavállaló a vizsgaértékelése során nem érte el a 80 % - t. A munkavállalónak annyiszor 5 és 10 kérdést tartalmazó vizsga feladatsort kell megoldania, ahány típusú távközlő, - és biztosítóberendezést kezel, illetve amennyi vonalra, vontatójármű típusra, állomásismeretre vonatkozóan érvényes vizsgával rendelkezik. Vizsgafeladatok meghatározása az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre

68 Vizsgafeladatok meghatározása az Elővárosi és helyi vasúti pályahálózat, továbbá az Egysínű függővasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre A 19/2011.(V.10.) NFM 1. sz. mell. II. fej. felsorolt munkakört betöltők részére: VASÚTI VIZSGAKÖZPONT Vizsgaközpont által készített 50, illetve 100 kérdést tartalmazó tesztrendszerű kérdésenként 1 pontszám szerinti értékelés TESZT feladatsor megoldása számítógépen

69 Vizsgafeladatok meghatározása az Elővárosi és helyi vasúti pályahálózat, továbbá az Egysínű függővasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre vizsgafeladatonként külön – külön az összesített eredmény legalább 80% 19/2011.(V.10.) NFM 1. sz. mell. II. fejezet 2.1. p.: 1 - 6, 33 - 34, 42 sorsz. felsorolt munkakörök Megfelelt legalább 85% VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

70 19/2011.(V.10.) NFM 1. sz. mell. II. fej. -1. pont: 8, 12, 13 - 14, 16 - 17, 20 – 42 - 2. 1. pont: 7, 9, 28, 31 -2. 2. pont: 15 - 38, 42 - 43, 54 -2. 3. pont: 10 – 35 -2. 4. pont: 7 - 28, 3 -2. 5. pont: 1 - 6 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT Vizsgafeladatok meghatározása az Elővárosi és helyi vasúti pályahálózat, továbbá az Egysínű függővasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre sorszámokkal felsorolt munkakört betöltők részére elméleti vizsga- tevékenység: 50 db kérdés, teszt a)Forgalmi vizsgafeladat b) Távközlési, Erősáramú-, Biztosító berendezési, Járműismereti, Típus, - Vonal, - Állomás-, Hely ismereti vizsgafeladat 30 db kérdés 20 db kérdés

71 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT a) Forgalmi vizsgafeladat: Vizsgafeladatok meghatározása az Elővárosi és helyi vasúti pályahálózat, továbbá az Egysínű függővasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre Vizsgaközpont által készített 30 kérdés Megfelelt Nem felelt meg legfeljebb 6 helytelen válasz 6 – tól több helytelen válasz

72 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT b) Távközlési, Erősáramú-, Biztosító berendezési, Járműismereti, Típus, - Vonal, - Állomás-, Hely ismereti vizsgafeladat: A munkavállalónak annyiszor legalább 5, legfeljebb 10 kérdést tartalmazó vizsga feladatsort kell megoldania, ahány típusú távközlő, - és biztosítóberendezést kezel, illetve amennyi vonalra, vontatójármű típusra, állomásismeretre vonatkozóan érvényes vizsgával rendelkezik. Vizsgaközpont által készített 80 % - t vizsgafeladatonként külön – külön eléri. Megfelelt

73 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT Vizsgafeladatok meghatározása az Elővárosi és helyi vasúti pályahálózat, továbbá az Egysínű függővasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre 19/2011.(V.10.) NFM 1. sz. mell. II. fej. -1.pont: 1 – 7, 45 - 47, 50 - 51, 54 -2.1.pont: 1 – 6, 33 - 34, 42 -2.2.pont: 1- 14, 39 - 41, 44 – 46, 50, 53 -2.3.pont: 1 – 9, 36 – 38, 42, 45 -2.4.pont: 1 - 6, 33, 42 elméleti vizsga- tevékenység: 100 db kérdés, teszt a)Forgalmi vizsgafeladat b) Távközlési, Erősáramú-, Biztosító berendezési, Járműismereti, Típus, - Vonal, - Állomás-, Hely ismereti vizsgafeladat 50 db kérdés

74 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT a) Forgalmi vizsgafeladat: Vizsgafeladatok meghatározása az Elővárosi és helyi vasúti pályahálózat, továbbá az Egysínű függővasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre Vizsgaközpont által készített 50 kérdés Megfelelt Nem felelt meg legfeljebb 10 helytelen válasz 10 – től több helytelen válasz

75 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT b) Távközlési, Erősáramú-, Biztosító berendezési, Járműismereti, Típus, - Vonal, - Állomás-, Hely ismereti vizsgafeladat: A munkavállalónak annyiszor 10, 10 kérdést tartalmazó vizsga feladatsort kell megoldania, ahány típusú távközlő, - és biztosítóberendezést kezel, illetve amennyi vonalra, vontatójármű típusra, állomásismeretre vonatkozóan érvényes vizsgával rendelkezik. Vizsgaközpont által készített 80 % - t vizsgafeladatonként külön – külön eléri. Megfelelt

76 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT A javítóvizsgákon a Vizsgaszabályzat és eljárási rend 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 5.1.4., valamint az 5.2.1., 5.2.2. pontjaiban meghatározott vizsgafeladatokat kell alkalmazni. Javítóvizsgák vizsgafeladatainak meghatározása

77 Eljárási, és vizsgadíjak A megrendelt vizsgák végrehajtásának teljesítését a Vasúti vizsgaközpont csak az igazoltan befizetett díjak ellenében végzi. A vizsgadíjakat az UniCredit Bank 10918001 – 00000005 – 72420080 számlaszámra kell megfizetni a vizsga bejelentéssel egyidejűleg. A számlán a Megjegyzés rovatba elő kell jegyezni: - a vizsgázó nevét - és a vizsga tevékenység megnevezésének jelölését. (Pl.: X Y 1.a) A Vasúti vizsgaközpont a befizetésről számlát állít ki a költségviselő részére. A sikertelen alap és időszakos vizsgát követő javítóvizsga letételéhez csak annak a szakterületnek a vizsga díját kell költségként megtéríteni, amelyből a vizsgázó sikertelen vizsgát tett. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

78 Eljárási, és vizsgadíjak Az alap és időszakos vizsgák eljárási és vizsga díját a Vizsgaszabályzat 6. Fejezete tartalmazza. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT 6.1. Alapvizsga díjak 6.2. Időszakos vizsgadíjak

79 Panaszkezelés Felszólamlási jogot gyakorolhat: - képzésben résztvevő személy, - képzést végző szervezet képviselője, - vizsgázó, - vizsgáztatást szervező, lebonyolításban résztvevő képző szervezet képviselője, - valamint az érintett Vasúti társaság képviselője. A benyújtott felszólamlások alapján a Vasúti vizsgaközpont kivizsgálja szükség esetén intézkedést kezdeményez, majd a tett intézkedésről értesíti a panasz bejelentőjét. 1119 Budapest Thán Károly út 3 – 5. Közvetlen módon a Vasúti vizsgaközpont ügyfél fogadási idejében Írásban KTI Közlekedéstudományi Intézmény Nonprofit Kft Vasúti vizsgaközpontjánál. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

80 Köszönöm a figyelmet ! VASÚTI VIZSGAKÖZPONT


Letölteni ppt "Vizsga Szabályzat és Eljárási rend Készítette: Vadkerti Ferenc VASÚTI VIZSGAKÖZPONT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések