Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vizsga Szabályzat és Eljárási rend

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vizsga Szabályzat és Eljárási rend"— Előadás másolata:

1 Vizsga Szabályzat és Eljárási rend
Készítette: Vadkerti Ferenc VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

2 Vizsgaszabályzat és eljárási rend felépítése
1.) Általános rendelkezések; 2.) Az alapvizsgáztatás rendszere; 3.) Az időszakos vizsgáztatás rendszere; 4.) A soron kívüli időszakos vizsgáztatás rendszere; 5.) Időszakos vizsgáztatás módszertana; 6.) Eljárási, és vizsgadíjak ; 7.) Panaszkezelés; Mellékletek Függelékek VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

3 Általános rendelkezések
Vasútszakmai oktatók: Forgalmi elméleti Forgalmi gyakorlati Műszaki elméleti Műszaki gyakorlati Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 8.§ Vizsgaszabályzat 1.9.pont Hatósági névjegyzék Alap képzés Egyszerűsített képzés Időszakos oktatás VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

4 Vasútszakmai oktatói képzésre jelentkezés módja
Vizsgaszabályzat és eljárási rend 12. sz. mell. szerinti Jelentkezési lap kiállítása, + csatolandó mellékletek Vasúti vizsgaközpont részére megküldeni. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

5 A vasútszakmai oktatók és üzemvezetők vizsga okmányai
A képzésen résztvevő vasútszakmai oktatók, és üzemvezetők részére a képzés befejezését követő sikeres vizsga után a Vasúti vizsgaközpont a Vizsgaszabályzat és eljárási rend 5. sz. melléklete szerinti „Vasútszakmai oktató vizsgaigazolás”-t állít ki. Hatóság értesítése VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

6 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

7 a Hatósági névjegyzékből
Az oktatónak és az üzemvezetőnek a Vasúti vizsgaközpont által szervezett időszakos képzésen évente legalább egy alkalommal részt kell vennie. Időszakos képzésen a tárgyév december ig nem vesz részt. - 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 9.§ (2) bek. Vizsgaszabályzat pont Törlés a Hatósági névjegyzékből VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

8 Alapképzés Végezhető: HATÓSÁG - képzési engedély 4 év
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltéséhez szükséges képesítés megszerzésére irányuló tevékenység. Végezhető: - képzési engedély 4 év egyszerűsített képzési engedély év HATÓSÁG 19/2011 (V.10) NFM 4.,5. § és a 4. sz. melléklet Vizsgaszabályzat 1.4 pont VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

9 19/2011.NFM rendelet 6.§ Vasúti vizsgaközpont Képzőszervezet,
Képzési program készítése Vasúti vizsgaközpont Képzőszervezet, Vasúttársaság 19/2011.NFM rendelet 6.§ Vizsgaszabályzat 1.5 pont Képzési program jóváhagyása Vasútszakmai oktatók Valamennyi képzési Képzési programja program NKH Vizsgaközpont Egyéb képzési programok nap 30 nap Nem kell Évente köteles felülvizsgálni, aktualizálni VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

10 Képzés végrehajtásának feltételei
Személyi feltételek (oktató) Tárgyi feltételek 19/2011 NFM rendelet 10. § (2) bek. Vizsgaszabályzat pont Jóváhagyott képzési program Képzés kezdési idejének 18. melléklet szünetelésének melléklet BEJELENTÉSE 7 nap Vizsgaközpontnak VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

11 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

12 Az alapképzésben résztvevőkkel szemben támasztott követelmények
egészségügyi alkalmasság alapképzés részvételi előfeltételeinek megfelelés (Pl. életkor, iskolai végzettség, szakismeret, előzetes gyakorlat stb. Orvosi alkalmassági vizsgálat a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök tekintetében 19/2011. (V.10.) 3. sz. melléklet. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

13 Együttes megléte alapján
Mentesség az alapképzés elméleti tantárgyainak oktatásán való részvétel alól Vasúti vizsgaközpont mentesítést adhat: a képzésben résztvevő és a vasúti társaság együttes Kérelme vasúti társaság Igazolása (Vizsgaszabályzat 13. sz. melléklet) Együttes megléte alapján Kiállítás 2 pld Ha a képzésben résztvevő felkészüléséhez megfelelő oktató közreműködésével a szükséges konzultációs lehetőség biztosított. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

14 Időszakos oktatások rendszere
Időszakos oktatást csak regisztrált képzőszervezet és vasúti társaság végezhet! Oktatási ütemterv: Készítése: A regisztrált szervezet feladata! (Vizsgaszabályzat 17. sz. mell.) Tartalma: - az időszakos oktatások munka- körönkénti bontásban, - oktatások helye, időpontja, - oktatandó ismeretek, - oktatások időtartama, - pótoktatások helye és ideje, - érintett munkakörök, - időszakos vizsgaidőpontok, - vizsgázók tervezett létszáma Oktatási órák időtartama: 19/2011.(V.10) 2. sz. mell.ben meghatározott, vagy a munkáltató által előírt magasabb időkeret * 50 perc. Pl. előírt 8 óra esetén = 8*50’ A pótoktatásnak az időszakos oktatás befejezésétől számított 30 napon belül kell lennie. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

15 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

16 Időszakos oktatások nyilvántartása
Az időszakos oktatásokat Oktatási naplóban kell előjegyezni Vizsgaszabályzat 10. sz. melléklet Az Oktatási napló lehet: - nyomdai úton előállított könyv formátumú, laponként összefűzött, évenként jan. 01. – től dec. 31.-ig folytatólagosan kell sorszámozni. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

17 Oktatási napló vezetése
Az oktatási napló tartalma: - oktatási anyag szakterületenként részletesen, résztvevők névsora munkavállalók aláírása oktató záradékolása megjelentek létszáma oktatás megkezdése előtt oktatás befejezése után A szkennelt példányt az oktatási ciklus befejezését követő 7. naptári nap határidőig a Vasúti vizsgaközpont részére meg kell küldeni. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

18 Időszakos oktatások személyi adatlapja
A 19/2011.(V.10) 2. sz. mell.ben meghatározott, munkakört betöltő személyek időszakos oktatásairól Időszakos oktatások személyi adatlapot kell vezetni. (Vizsga szabályzat 11. sz. mell.) VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

19 Időszakos oktatások személyi adatlap tartalmazza:
a munkáltató megnevezését, a munkavállaló nevét, munkakörét, az időszakos oktatásokon való megjelenés időpontjait ismeretenként, az időszakos oktatásról való igazolatlan távol maradás tényét, az igazolatlan távol maradás következményeként tett munkáltatói intézkedés iktatószámát. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

20 Az oktatások mulasztása és pótlása
Az időszakos oktatást, és a pótoktatást is elmulasztó munkavállaló munkakörében nem foglalkoztatható! Az oktatás pótlására a munkáltató köteles lehetőséget biztosítani a munkavállaló részére. Az elmulasztott oktatás pótlására fordított időtartamnak meg kell egyezni a mulasztott, vagy a munkáltató által előírt (magasabb) órák számával. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

21 A vizsgabiztosok kinevezése Vizsgabiztosi kinevezés
A vizsgabiztosokat a hatóság a vasúti vizsgaközpont javaslata alapján a 19/2011.(V.10) 14. § -ban meghatározott feltételeinek figyelembevételével nevezi ki. Vizsgaszabályzat 1.7.pont Hatósági névjegyzék A vizsgabiztos a 19/2011. (V.10) 15. § (3) bekezdése szerinti továbbképzésen a tárgyév december 31- ig nem vesz részt. Vizsgabiztosi kinevezés Visszavonása VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

22 A vizsgabiztosok , vizsgabizottság kijelölése
A vizsgán résztvevő vizsgabiztost, vagy a vizsgabizottság elnökét és tagját a Vasúti vizsgaközpont jelöli ki. A vizsgabizottságnak nem lehet tagja az, aki a vizsgára felkészítő képzésben oktatott, vagy a 19/2011.(V.10.) 12. § (3) bekezdés alapján konzultációt biztosított a vizsgázó részére. Vizsgabizottsági elnök feladata: A vizsgabizottság munkáját az elnök irányítja. Az elnök feladata a szakmai vizsga jogszerű és szakszerű megtartásának, zavartalan lebonyolításának biztosítása, STB! STB! STB! VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

23 A vizsgák értelmező kifejezései
Alapvizsga: Az egyes, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltéséhez szükséges képesítés megszerzésére irányuló alapképzés után teendő vizsga /2011. (V.10.) 3 mell. Időszakos vizsga: Az egyes, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munka-körök betöltéséhez szükséges képesítés megtartására irányuló, alapvizsga érvényességi idején belül teendő vizsga. 19/2011. (V.10.) 3 mell. Soron kívüli időszakos vizsga: a munkavállaló ismeret hiányának megállapítása estén a hatóság által elrendelt vizsga, az adott munkakörből a 3 évet meghaladó távollétet követően tett vizsga, a sikertelen második javítóvizsgát követően tett vizsga, illetve az elmulasztott időszakos vizsga esetén teendő vizsga. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

24 Az Alapvizsgáztatás rendszere
Az alapvizsga előkészítése, lebonyolítása Az alapvizsga előkészítése, gyakorlati vizsga tárgyi feltételeinek biztosítása képzőszervezet feladata. 14 munkanapon belül legfeljebb két munkanap - eltérő vizsgaidőpont Alapvizsga megkezdése Vizsgatevékenység folytatása A gyakorlati vizsga kezdete, ha a képzés az elméleti résztől elkülönülten történik 6 hónapon belül Vasúti vizsgaközpont állapíthat meg Képzőszervezet értesítése VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

25 csatolni kell a vizsgadíj
Bejelentés az alapvizsgára Vizsgaszabályzat 2 sz. mell. szerinti Vizsgalapon kell, szükség esetén a szakterületek felsorolásával. csatolni kell a vizsgadíj másolatát. vizsgadolgozatokat a vizsgalappal együtt a vasúti vizsgaközpont 5 évig őrzi meg. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

26 Az alapvizsga vizsgatevékenységei
Az alapvizsga lehet: Írásbeli, Szóbeli, Összetett. Csak sikeres írásbeli vizsgatevékenység után kezdhető meg a Szóbeli vizsgatevékenység. írásbeli szóbeli gyakorlati 19/2011.(V.10) 3. mell. vizsgatevékenység. Gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres elméleti (szóbeli, írásbeli) vizsgatevékenység után kezdhető meg. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

27 Az alapvizsga vizsgatevékenységei
Vasúti járművezetési gyakorlati vizsgatevékenység: - vasúti pályahálózat ismereti járműismereti modul elméleti gyakorlati vizsgatémaköreiből sikeres vizsgával kell rendelkezni. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

28 Az alapvizsga értékelése
Vizsgatevékenységek: Írásbeli, Szóbeli, Gyakorlati Megfelelt vagy Nem felelt meg minősítéssel kell értékelni. 25% Vizsgafeladatok: Pl. Feladatok papíralapú kidolgozása, tesztsor megoldása Pl. Szóban feltett kérdésre, tételre adott válasz, Pl. szimulált feladat megoldása Alapvizsga „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg” minősítés VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

29 Az alapvizsgák dokumentálása
A vizsgázók, valamint az alapvizsgák adatait tartalmazó nyilvántartások (anyakönyvek) nem selejtezhetők ! VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

30 Az alapvizsga dokumentálása
Vizsgajegyzőkönyv Vizsgaszabályzat 3 sz. mell. Kiállítása vasúti társaságonként külön – külön 3 pld. - ban - eredeti példányát a Vasúti vizsgaközpont, - egy másolati példányát a képzőszervezet, egy másolati példányát a vizsgázót alkalmazó vasúti társaság 5 évig köteles megőrizni VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

31 Az alapvizsga dokumentálása
Megfelelt Nem felelt meg eredmény Vasúti vizsgaközpont a Vizsgaszabályzat 4. sz. melléklete szerinti vizsgaigazolást állít ki. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

32 Az alapvizsga dokumentálása
A vasúttársaság az alapvizsga eredményéről vasúti járművezetői tanúsítványt állít ki. Típus ismereti tanúsítvány Infrastruktúra tanúsítvány: vonalismeret állomásismeret A hatóság az alapvizsga eredményéről, ha a miniszteri rendelet szerint szükséges, vasúti járművezetői engedélyt állít ki. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

33 Az alapvizsga dokumentálása
Bírósági ítélet 2 évet meghaladó időtartamú: - letöltendő szabadságvesztés, - foglalkozástól, járművezetéstől eltiltás. Új alapvizsga Sikeres vizsgát követően Új hatósági igazolás Bírósági ítélet 2 évet nem meghaladó időtartamú: - letöltendő szabadságvesztés, - foglalkozástól, járművezetéstől eltiltás. Igazolás visszavonás Az időtartam lejártát követően a munkavállaló kérelmére az igazolás visszaadása A bíróság jogerős ítéletében meghatározott 2 évet meghaladó, vagy 2 évet nem meghaladó időtartamú foglalkozásától, illetve járművezetéstől eltiltás tényét az Anyakönyvben elő kell jegyezni. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

34 Az alapvizsgáztatás rendje
A vizsgázó az alapvizsga megkezdése előtt köteles: Személyazonosságát igazolni VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

35 A vizsgázó az alapvizsga megkezdése előtt köteles:
Nyilatkozatot kiállítani (Vizsgaszabályzat 1. sz. mell.) nem áll jogerős bírósági ítélettel kiszabott, letöltendő szabadságvesztés, foglalkozástól eltiltás, vagy járművezetéstől eltiltás büntetés hatálya alatt. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

36 Az alapvizsgán a vizsgázó által használható eszközök
Csak a vizsgabiztos által a vizsga megkezdésekor ismertetett eszköz(ök) használható(k). A vizsgafeladatok megoldásához szükséges eszközöket a képzési program tartalmazza. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

37 Alapvizsga halasztásának feltételei
A képzésben résztvevő indokolt esetben rajta kívülálló okból kérheti. Vasúti vizsgaközpont dönt a halasztás hozzájárulásá- ról. A halasztás iránti kérelmet a vizsga megkezdésének időpontjáig kell benyújtani. (Vizsgaszabályzat 14. sz. melléklet) melyet a Vizsgalappal együtt kell megőrizni. Kiállítása:2 pld A halasztás időtartama az egy évet nem haladhatja meg!!!!! VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

38 A képzésben résztvevő alapvizsgájának felfüggesztése, vagy eltiltása az alapvizsgától
A vizsgabizottság (vizsgabiztos) a vizsgázó vizsgáztatását felfüggeszti, és a vizsgázót az alapvizsgától eltiltja! legalább egy, de legfeljebb hat hónap időtartamra a) a vizsgán szeszes italtól vagy más, bódító hatású anyagtól vagy szertől befolyásolt állapotban jelent meg, b) a vizsgán a vizsgafeladatok megoldásához meg nem engedett segédeszközt használt, vagy annak használatát megkísérelte, c) a vizsga rendjét zavarta. legalább egy év, de legfeljebb kettő év időtartamra a) a természetes személyazonosító adatait illetően a vizsgabizottságot (vizsgabiztost) megtévesztette, vagy azt megkísérelte, b) a vizsgabizottság (vizsgabiztos) döntését előny adásával, vagy erre vonatkozó ígéretével befolyásolni törekedett. A résztvevő vizsgáztatásának felfüggesztését, illetve az alapvizsgától való eltiltás mértékét az Anyakönyvben elő kell jegyezni. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

39 Alapképzésben való részvétel alóli mentesítés nem adható.
A képzésben résztvevő alapvizsgájának felfüggesztése, vagy eltiltása az alapvizsgától Az egy év és ennél hosszabb időre történő felfüggesztés, vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén ismételt alapképzés 19/2011.(V.10.) 18. § (1)-(2) meghatározott feltételek Alapképzésben való részvétel alóli mentesítés nem adható. Alapvizsga VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

40 Sikertelen alapvizsga esetén követendő eljárás
Aki az alapvizsga elméleti részén egy a 19/2011. (V.10.) 3. mell.ben meghatározott, vagy a gyakorlati vizsgatevékenységből nem felelt meg, az adott vizsgatevékenység-ből javítóvizsgát tehet. Javítóvizsga legfeljebb 3 alkalommal tehető. 15 nap elteltével Sikertelen alapvizsgának kell tekinteni azt is, ha a képzésben résztvevő az elméleti, vagy gyakorlati vizsgáról igazolatlanul távol maradt. 3 hónapon belül. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

41 Sikertelen alapvizsga esetén követendő eljárás
A javító vizsgák - helyszínéről , - időpontjáról a javítóvizsgára történő bejelentést követően a Vasúti vizsgaközpont külön rendelkezik a képző szervezet felé a Vizsgaszabályzat 15. sz. mell. megküldésével. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

42 Az alapvizsga érvényessége
Az alapvizsga – a Vizsgaszabályzat 2.6 pont (b)-(c) bekezdésben, valamint a 19/2011. (V.10.) 27. § (2) bekezdésében meghatározott kivételekkel legfeljebb három évig jogosít az adott alapvizsgának megfelelő munkakör betöltésére. Soron kívül tett időszakos vizsga Időszakos vizsga további három évvel hosszabbítja meg. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

43 Az alapvizsga érvényessége folyamatosan érvényes marad.
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - ellenőrző tevékenységet, - szakmai felügyeleti munkakört ellátók, oktató, vizsgabiztos alapvizsgája KIVÉVE ellenőrző, szakmai felügyeleti, oktatói, vagy vizsgabiztosi tevékenységének ellátása időtartama alatt folyamatosan érvényes marad. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

44 Járművezetői alapvizsga folyamat
VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

45 Járművezetői alapvizsga folyamat
VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

46 Az időszakos vizsgáztatás rendszere
Az időszakos vizsga előkészítése, lebonyolítása Az időszakos vizsga szervezésére a regisztrált szervezet jogosult. A vizsga előkészítése, szervezése, a vizsgajegyzőkönyv, illetve a vizsgaigazolás elkészítéséhez és nyomtatásához szükséges technikai eszközök biztosítása (számítógép, nyomtató). Vizsgát szervező feladata Vasúti vizsgaközpont feladata. A vizsgatételek meghatározása és a vizsgabiztosok kijelölése. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

47 egy évet meghaladó távollét esetén
Az időszakos vizsga előkészítése, lebonyolítása Az időszakos vizsgát a munkavállalók vizsgáinak érvényességi idején (3 év) belül kell megszervezni. vasúti járművezetők esetén az alábbiakat is figyelembe kell venni: a magyar nyelvet nem anyanyelvként beszélők számára a nyelvtudásra vonatkozó vizsgát, b) a vasúti pályahálózat ismeretre (Infrastruktúra) vonatkozó vizsgát c) a jármű ismeretre (Típus) vonatkozó vizsgát 3 évente, vagy egy évet meghaladó távollét esetén KELL Időszakos vizsgát tenni! legalább 3 évente VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

48 Vizsgázók létszáma Vizsgaidő tartama Az elméleti és gyakorlati
vizsgafeladatok megoldására fordítható idő és a napi vizsgaidő mértékének hányadosa. legfeljebb napi 8 óra Vizsgaidő tartama VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

49 csak azok a munkavállalók
A munkavállaló bejelentése időszakos vizsgára Időszakos vizsgáztatást megelőző hónap 15. napjáig a Vizsgaszabályzat 9. sz. mell. Vasúti vizsgaközpont részére akik az időszakos oktatásokon, vagy a pótoktatásokon az előírt óraszámban részt vettek. csak azok a munkavállalók VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

50 A munkavállaló bejelentése időszakos vizsgára
Az időszakos vizsgára történő bejelentésre a több alapvizsgával rendelkezők esetén a „több” vizsga felsorolásához a Vizsgaszabályzat 9. sz. mell. „Típus és vonalismeret bejelentés” nyomtatványt kell alkalmazni. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

51 Az időszakos vizsgán résztvevő személyazonosságának igazolása
Időszakos vizsga megkezdése előtt 19/2011. (V.10.) 31. § (1) bek. Vizsgaszabályzat 3.8. p. alapján VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

52 Időszakos vizsga Vizsgajegyzőkönyv Vizsgaszabályzat 7 sz. mell.
Kiállítása vasúti társaságonként külön – külön 3 pld. - ban - eredeti példányát a Vasúti vizsgaközpont, egy másolati példányát a regisztrált szervezet, őrzi - egy másolati példányt a vizsgázót alkalmazó vasúti társaság részére a Vizsgaközpont küldi meg VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

53 Időszakos vizsga Vizsgaigazolás
Az időszakos vizsga Megfelelt Nem felelt meg eredmény Vasúti vizsgaközpont a Vizsgaszabályzat 8. sz. melléklete szerinti vizsgaigazolást állít ki. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

54 Időszakos vizsga érvényessége
A nemzeti fejlesztési miniszter a 19/2011.(V.10.) 22. §-ban foglaltak szerinti érvényesség tartama, azaz a vizsgaletétel időpontját követő 3 év . Amennyiben a - hatóság, - vasúti társaság a munkavállaló ismereteinek hiányát állapítja meg A hatóság a munkavállalót soron kívüli időszakos vizsgára kötelezheti. - ellenőrzési, felügyeleti feladatainak ellátása során, - vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzetek vizsgálatakor VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

55 Az időszakos vizsgán résztvevő vizsgájának felfüggesztése és vizsgától való eltiltása
A vizsgabizottság (vizsgabiztos) az időszakos vizsgán résztvevő vizsgáztatását felfüggeszti, és a résztvevőt az időszakos vizsgától eltiltja! legalább egy, de legfeljebb három hónap időtartamra a) a vizsgán szeszes italtól vagy más, bódító hatású anyagtól vagy szertől befolyásolt állapotban jelent meg, b) a vizsgán a vizsgafeladatok megoldásához meg nem engedett segédeszközt használt, vagy annak használatát megkísérelte, c) a vizsga rendjét zavarta. legalább hat hónap, de legfeljebb egy év időtartamra a) a természetes személyazonosító adatait illetően a vizsgabizottságot (vizsgabiztost) megtévesztette, vagy azt megkísérelte, b) a vizsgabizottság (vizsgabiztos) döntését előny adásával, vagy erre vonatkozó ígéretével befolyásolni törekedett. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

56 A sikertelen, vagy az elmulasztott vizsga után javítóvizsga.
A sikertelen időszakos, vagy elmulasztott időszakos vizsga esetén követendő eljárás Sikertelen időszakos vizsga, vagy időszakos vizsga elmulasztása esetén a munkavállaló az alapvizsgával betölthető munkakörben nem foglalkoztatható. A sikertelen, vagy az elmulasztott vizsga után javítóvizsga. 7. nap után 19/2011.(V.10.) 22. § (1) bek. max. 2 alkalom 6 hónapon belül VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

57 Járművezetői időszakos vizsga folyamat
3. sz. Függelék VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

58 Járművezetői időszakos vizsga folyamat
4. sz. Függelék VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

59 A soron kívüli időszakos vizsgáztatás rendszere
A 19/2011.(V.10.) 22. § (3) bekezdésben meghatározott soron kívüli időszakos vizsgáztatás alkalmával a Vizsgaszabályzat és eljárási rend 2.2. pontjában foglaltak szerint kell eljárni. Az alapvizsgáztatás rendje és a vizsga értékelése VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

60 Vizsgaközpont által készített kérdésekből Szóbeli vizsgafeladat
Időszakos vizsgáztatás módszertana Vizsgafeladatok meghatározása az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre A 19/2011.(V.10.) NFM 1. sz. mell. I. fej. 1 – 7, 9 – 26, 29 – 34, 36 – 38, 66 – 68, 74 – 106 sorsz. munkakört betöltők részére Vizsgaközpont által készített kérdésekből Szóbeli vizsgafeladat VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

61 Vizsgafeladatok meghatározása az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre 30 kérdés papíralapú teszt Súlyponti feltételrendszer szerinti értékelés Esetleg?! szóbeli Vizsgafeladat A 19/2011.(V.10.) NFM 1. sz. mell. I. fej. 8, 27, 28, 35, 39 – 65, 69 – 73, 110 – 115, 119 – 124 sorsz. munkakört betöltők részére és a II. fej. felsorolt valamennyi munkakört betöltő részére Vizsgaközpont által készített kérdésekből VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

62 30 kérdésből 8 db 3 pontos kérdés papíralapú teszt,
Vizsgafeladatok meghatározása az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre 30 kérdésből 8 db 3 pontos kérdés papíralapú teszt, Súlyponti feltételrendszer szerinti értékelés: - összesített eredmény legalább 75 % és a súlyozott kérdések közül legfeljebb 2 helytelen válasz esetén, összesített eredmény legalább 75 % és a súlyozott kérdések közül legfeljebb 4 db a helytelen válaszok száma, - a súlyozott kérdések közül a helytelen válaszok száma eléri vagy meghaladja az 5 db - t, illetve az összesített eredmény nem éri el a 75 % - t. Megfelelt Szóbeli Nem felelt meg! VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

63 Súlyponti feltételrendszer szerinti értékelés
Vizsgafeladatok meghatározása az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre A 19/2011.(V.10.) NFM 1. sz. mell. I. fej. 107 – 109, 116 – 118 sorsz. munkakört betöltők részére a 45 kérdés interaktív Súlyponti feltételrendszer szerinti értékelés Esetleg?! szóbeli Vizsgafeladat elméleti, b) gyakorlati vizsgafeladat VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

64 45 kérdésből 12 db 3 pontos kérdés interaktív számítógépes
Vizsgafeladatok meghatározása az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre 45 kérdésből 12 db 3 pontos kérdés interaktív számítógépes Súlyponti feltételrendszer szerinti értékelés: - összesített eredmény legalább 75 % és a súlyozott kérdések közül legfeljebb 3 helytelen válasz esetén, összesített eredmény legalább 75 % és a súlyozott kérdések közül legfeljebb 5 db a helytelen válaszok száma, a súlyozott kérdések közül a helytelen válaszok száma eléri vagy meghaladja a 6 db - t, illetve az összesített eredmény nem éri el a 75 % - t, Megfelelt Szóbeli Nem felelt meg! VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

65 b) Gyakorlati vizsgafeladat:
Vizsgafeladatok meghatározása az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre b) Gyakorlati vizsgafeladat: A forgalmi vizsgafeladat szimulátoron történő megoldása, amely csak sikeres elméleti vizsga letétele után végezhető. Értékelése: szimulátor berendezés által készített úgynevezett „Záró jelentés” alapján történik. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

66 Távközlési és Vonalismereti vizsgák időszakos vizsgái
Vizsgafeladatok meghatározása az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre Erősáramú, Biztosító berendezési, Típus, - Állomás ismereti vizsgák időszakos vizsgái kérdés papíralapú teszt vizsgafeladat Vizsgaközpont által készített kérdésekből Távközlési és Vonalismereti vizsgák időszakos vizsgái 5 - 5 kérdés papíralapú teszt vizsgafeladat VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

67 Megfelelt Nem felelt meg!
Vizsgafeladatok meghatározása az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre A munkavállalónak annyiszor 5 és 10 kérdést tartalmazó vizsga feladatsort kell megoldania, ahány típusú távközlő, - és biztosítóberendezést kezel, illetve amennyi vonalra, vontatójármű típusra, állomásismeretre vonatkozóan érvényes vizsgával rendelkezik. összesített eredmény vizsgafeladatonként külön – külön legalább 80 % Megfelelt összesített eredmény vizsgafeladatonként külön – külön kevesebb, mint 80 % Nem felelt meg! Csak azt a vizsgafeladatot kell megismételni javítóvizsga keretében, amelynél a munkavállaló a vizsgaértékelése során nem érte el a 80 % - t. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

68 Vizsgaközpont által készített
Vizsgafeladatok meghatározása az Elővárosi és helyi vasúti pályahálózat, továbbá az Egysínű függővasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre A 19/2011.(V.10.) NFM 1. sz. mell. II. fej. felsorolt munkakört betöltők részére: Vizsgaközpont által készített 50, illetve 100 kérdést tartalmazó tesztrendszerű kérdésenként 1 pontszám szerinti értékelés TESZT feladatsor megoldása számítógépen VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

69 vizsgafeladatonként külön – külön az összesített eredmény legalább
Vizsgafeladatok meghatározása az Elővárosi és helyi vasúti pályahálózat, továbbá az Egysínű függővasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre vizsgafeladatonként külön – külön az összesített eredmény legalább 80% Megfelelt 19/2011.(V.10.) NFM 1. sz. mell. II. fejezet 2.1. p.: 1 - 6, , 42 sorsz. felsorolt munkakörök legalább 85% Megfelelt VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

70 sorszámokkal felsorolt munkakört betöltők részére
Vizsgafeladatok meghatározása az Elővárosi és helyi vasúti pályahálózat, továbbá az Egysínű függővasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre 19/2011.(V.10.) NFM 1. sz. mell. II. fej. 1. pont: 8, 12, , , 20 – 42 pont: 7, 9, 28, 31 2. 2. pont: , , 54 2. 3. pont: 10 – 35 2. 4. pont: , 3 2. 5. pont: 1 - 6 Forgalmi vizsgafeladat 30 db kérdés elméleti vizsga-tevékenység: 50 db kérdés, teszt b) Távközlési, Erősáramú-, Biztosító berendezési, Járműismereti, Típus, - Vonal, - Állomás-, Hely ismereti vizsgafeladat sorszámokkal felsorolt munkakört betöltők részére 20 db kérdés VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

71 Vizsgaközpont által készített
Vizsgafeladatok meghatározása az Elővárosi és helyi vasúti pályahálózat, továbbá az Egysínű függővasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre a) Forgalmi vizsgafeladat: legfeljebb 6 helytelen válasz Vizsgaközpont által készített Megfelelt 6 – tól több helytelen válasz Nem felelt meg 30 kérdés VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

72 Vizsgaközpont által készített
b) Távközlési, Erősáramú-, Biztosító berendezési, Járműismereti, Típus, - Vonal, - Állomás-, Hely ismereti vizsgafeladat: Vizsgaközpont által készített 80 % - t vizsgafeladatonként külön – külön eléri. Megfelelt A munkavállalónak annyiszor legalább 5, legfeljebb 10 kérdést tartalmazó vizsga feladatsort kell megoldania, ahány típusú távközlő, - és biztosítóberendezést kezel, illetve amennyi vonalra, vontatójármű típusra, állomásismeretre vonatkozóan érvényes vizsgával rendelkezik. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

73 Vizsgafeladatok meghatározása az Elővárosi és helyi vasúti pályahálózat, továbbá az Egysínű függővasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre 19/2011.(V.10.) NFM 1. sz. mell. II. fej. 1.pont: 1 – 7, , , 54 2.1.pont: 1 – 6, , 42 2.2.pont: 1- 14, , 44 – 46, 50, 53 2.3.pont: 1 – 9, 36 – 38, 42, 45 2.4.pont: 1 - 6, 33, 42 Forgalmi vizsgafeladat 50 db kérdés elméleti vizsga-tevékenység: 100 db kérdés, teszt b) Távközlési, Erősáramú-, Biztosító berendezési, Járműismereti, Típus, - Vonal, - Állomás-, Hely ismereti vizsgafeladat 50 db kérdés VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

74 Vizsgaközpont által készített
Vizsgafeladatok meghatározása az Elővárosi és helyi vasúti pályahálózat, továbbá az Egysínű függővasúti pályahálózaton betöltött munkakörökre a) Forgalmi vizsgafeladat: legfeljebb 10 helytelen válasz Vizsgaközpont által készített Megfelelt 10 – től több helytelen válasz Nem felelt meg 50 kérdés VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

75 Vizsgaközpont által készített
b) Távközlési, Erősáramú-, Biztosító berendezési, Járműismereti, Típus, - Vonal, - Állomás-, Hely ismereti vizsgafeladat: Vizsgaközpont által készített 80 % - t vizsgafeladatonként külön – külön eléri. Megfelelt A munkavállalónak annyiszor 10, 10 kérdést tartalmazó vizsga feladatsort kell megoldania, ahány típusú távközlő, - és biztosítóberendezést kezel, illetve amennyi vonalra, vontatójármű típusra, állomásismeretre vonatkozóan érvényes vizsgával rendelkezik. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

76 Javítóvizsgák vizsgafeladatainak meghatározása
A javítóvizsgákon a Vizsgaszabályzat és eljárási rend 5.1.1, 5.1.2, , valamint az , pontjaiban meghatározott vizsgafeladatokat kell alkalmazni. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

77 Eljárási, és vizsgadíjak
A megrendelt vizsgák végrehajtásának teljesítését a Vasúti vizsgaközpont csak az igazoltan befizetett díjak ellenében végzi. A vizsgadíjakat az UniCredit Bank – – számlaszámra kell megfizetni a vizsga bejelentéssel egyidejűleg. A számlán a Megjegyzés rovatba elő kell jegyezni: a vizsgázó nevét és a vizsga tevékenység megnevezésének jelölését. (Pl.: X Y 1.a) A Vasúti vizsgaközpont a befizetésről számlát állít ki a költségviselő részére. A sikertelen alap és időszakos vizsgát követő javítóvizsga letételéhez csak annak a szakterületnek a vizsga díját kell költségként megtéríteni, amelyből a vizsgázó sikertelen vizsgát tett. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

78 Eljárási, és vizsgadíjak
Az alap és időszakos vizsgák eljárási és vizsga díját a Vizsgaszabályzat 6. Fejezete tartalmazza. 6.1. Alapvizsga díjak 6.2. Időszakos vizsgadíjak VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

79 a Vasúti vizsgaközpont ügyfél fogadási idejében
Panaszkezelés Felszólamlási jogot gyakorolhat: képzésben résztvevő személy, képzést végző szervezet képviselője, vizsgázó, vizsgáztatást szervező, lebonyolításban résztvevő képző szervezet képviselője, valamint az érintett Vasúti társaság képviselője. 1119 Budapest Thán Károly út 3 – 5. Írásban KTI Közlekedéstudományi Intézmény Nonprofit Kft Vasúti vizsgaközpontjánál. Közvetlen módon a Vasúti vizsgaközpont ügyfél fogadási idejében A benyújtott felszólamlások alapján a Vasúti vizsgaközpont kivizsgálja szükség esetén intézkedést kezdeményez, majd a tett intézkedésről értesíti a panasz bejelentőjét. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

80 Köszönöm a figyelmet ! VASÚTI VIZSGAKÖZPONT


Letölteni ppt "Vizsga Szabályzat és Eljárási rend"

Hasonló előadás


Google Hirdetések