Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése Óberling.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése Óberling."— Előadás másolata:

1 Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Terjék Mihály ORFK Projektvezető

2 A közlekedési balesetek fontossága “ A közlekedési balesetek jelentős negatív hatást gyakorolnak az országok gazdasági helyzetére is, a becslések szerint a GDP 2 százalékát, vagy ennél is nagyobb veszteséget okozva az adott nemzetgazdaságnak.” Megoldási lehetőségek: 1.Jogi környezet módosítása, 2.Technika és eszközállomány fejlesztése, 3.Tájékoztatás és tájékozottság növelése

3 EU-s, hazai és Projekt szintű Célkitűzések  Halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetek számának csökkentése.  Közlekedési morál javítása.  Térségi elérhetőség javítása.  Gyorsabb, biztonságosabb, folyamatosabb közlekedés biztosítása. Meghalt személyek számának csökkentése

4 Közlekedésbiztonsági eredmények 2001-2012 Személysérüléses közúti balesetek 2001 – 2012 Közúti balesetekben meghalt személyek száma 2001 – 2012

5 Közlekedésbiztonsági eredmények 2012-ben 40 megmentett élet csak 2012-ben az előző évhez képest! A 2011. évi 638 főről az elmúlt évben 598 főre sikerült leszorítani a közúti balesetben meghalt személyek számát, ez 6,26%-os csökkenésnek felel meg.

6 Közlekedésbiztonsági eredmények 2012-ben 2011-ben 90 olyan napunk volt, amikor nem történt halálos kimenetelű baleset útjainkon, 2012-ben 103 ilyen napot regisztrálhattunk.

7 Balesetek okozói csoportjai A baleseteket okozók csoportjainak vizsgálata során megállapítható, hogy 2012-ben a balesetek: -58%-át a személygépkocsi-vezetők, -13%-át a kerékpárosok, -9%-át a tehergépkocsi-vezetők, -6%-át a segéd-motorkerékpár, -6%-át a gyalogosok, -5%-át a motorkerékpár-vezetők, -1%-át az autóbusz-vezetők, -a fennmaradt 2%-át a közlekedés egyéb résztvevői okozták. Fentiek alapján tehát a balesetek mintegy 80%-ra (vagyis a gyalogos, kerékpáros kivételével) közvetlen kihatással lehet a KKEP-k alkalmazása. Közvetett módon, maga a KKEP-k jelenléte természetesen bármely közlekedői réteg magatartását befolyásolhatja.

8 Mint egyik legfontosabb jogi lépés: az „objektív felelősség” elve, és annak hatása a közlekedésbiztonságra A baleseti statisztikák erőteljes javulását a 2008-ban hatályba lépett „objektív felelősség” elvének alkalmazása döntően befolyásolta.

9 Balesetek számaEljárások számaHalálos balesetek száma Az „objektív felelősség” bevezetését követően a személysérüléses, és a halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetek számának alakulása Tapasztalat: Az automata adatto- vábbítású eszközök használata 10X haté- konyabb, mint az emberi közreműkö- déssel végrehajtott adattovábbítás. Eljárások száma nő! A balesetszám csökken!

10 A 365 db fix telepítésű KKEP által lefedett területek + 160 db mobil KKEP használata - Elhelyezésüket a gyorsforgalmi utakon, valamint az országos közúthálózaton az I. és II. rendű fő közlekedési útvonalakon tervezzük. - Lakott területen 215 db, lakott területen kívül 150 db.

11 A gyorsforgalmi úthálózatra tervezett fix KKEP-k száma és egymástól való átlagos távolsága Gyorsforgal mi út megnevezés e Tervezett fix KKEP-k száma KKEP-k száma a kamera párok figyelembevétel ével Gyorsforgalmú út hossza (km) Fix KKEP-k átlagos távolsága egymástól (km) M07477,219,3 M1158171,721,4 M22132 M318926829,7 M302129,9 M312112,4 M352143,6 M434234,617,3 M5105173,934,7 M6158175,821,9 M601129,4 M701122,3 M7126234,339 M91120,6 Összesen:92491325,7~27

12 Illeszkedés az EB célkitűzéseihez A magyar Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram az EU-s és a Magyar Közlekedéspolitikai törekvésekhez illeszkedve fogalmazza meg az első három év beavatkozási irányait és lehetőségeit. Az Európai Bizottság 2010. július 22-én elfogadott közúti közlekedésbiztonsági programjának egyik kiemelt stratégiai célja a közúti ellenőrzések fokozását és hatékonyságának növelését írja elő.

13 Infrastrukturális tapasztalatok A célkitűzések elérésének egyik infrastrukturális feltétele az elmúlt években már eredményesen alkalmazott modern, automata rendszerek, eljárások és berendezések nagy számban történő bevezetése és továbbfejlesztése, új szolgáltatási szintre emelése. Megoldás: Közlekedés biztonságát javító projekt indítása

14 A közlekedés biztonságát javító projekt Terjék Mihály ORFK Projektvezető

15 A projekt előzményei A projekt előkészítése során az alábbi fontosabb feladatok elvégzését emelnénk ki, amelyek szükségesek voltak a támogatás elnyeréséhez: • A koncepciót prezentáltuk a Jaspers képviselőinek, véleményeiket, javaslataikat figyelembe vettük a részletes szakmai koncepció kidolgozása során. • A részletes szakmai kidolgozás során folyamatosan egyeztettünk a szakmai partnerszervezetekkel. Folyamatosan nyomon követtük a projekt határfelületeit érintő projektek előrehaladását. • A miniszteri támogató levél megszerzését az tette komplexé hogy az érintett NFM miniszter és a BM miniszter részéről is szükségessé vált a projekt támogatása.

16 A projekt benyújtása • 3 szervezet konzorciumként nyújtotta be 2012. július 30- án, • 3 külön prioritást érintő egységes projekt, • 12,5 mrd Ft teljes keretösszeg (1. prioritás: 1,9 mrd Ft, 3. prioritás: 9,9 mrd Ft, 5. prioritás: 730 m Ft) • Saját menedzsment szervezettel, pályázatírói költségek nélkül készült az MT, • Hiánypótlás nélkül, minimális tisztázó kérdéssel került befogadásra.

17 A projekt alapjai A ”Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése” című projektet konzorciumi formában a Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közösen valósítja meg. A Támogatási Szerződéseket 2012. október 5-én írták alá a Támogató képviseletében eljáró KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt., illetve a konzorciumi tagok képviselői. A kiemelt projekt a 1424/2012. (X.4.) Kormányhatározat alapján, hazai költségvetési és Európai Uniós forrásból, a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, 100 %-os támogatási intenzitással valósul meg 2012-2015 között.

18 1424/2012. (X.4) kormányhatározat jóváhagyja a • a) KÖZOP-1.5.0-09-11-2012-0008 azonosító számú [„Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (gyorsforgalmi hálózaton)” című], • b) KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0017 azonosító számú [„Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (országos főúthálózaton)” című], egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokat, • a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú [„Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (városi és egyéb úthálózaton)” című] projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését,

19 A Kormányhatározat legfontosabb elemei A kiemelt projekt a 1424/2012. (X.4.) Kormányhatározat alapján, hazai költségvetési és Európai Uniós forrásból, a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, 100 %-os támogatási intenzitással valósul meg 2012-2015 között. Támogatás fontosabb feltételei: Kettős finanszírozás elkerülése, Önköltség számítás szabályozása, Gyors (30 napos) TSZ kötés, Közbeszerzések gyors megindítása, Adatok hozzáférésének széleskörű biztosítása.

20 Projekt elemek és feladataik

21 FIX telepítésű KKEP Moduláris felépítés: Szenzorok Kamerák Elosztott intelligencia Észlel Elemez Rögzít Adatátviteli modul a KAFIR felé Működése kétirányú kommunikációra épül Meghatározott szabályok alapján automatikusan Szabályok alapján : Alapfunkciók Kiegészítő funkciók

22 Változtatható helyű KKEP Funkcionalitásban alapesetben egyezik a FIX KKEP pontokkal Moduláris felépítésű Kétirányú kommunikáció a KAFIR rendszerrel Rugalmas reagálást tesz lehetővé Helyeken Eseményeken Pozíciójuk GPS helymeghatározóval a pozíció rögzítésre kerül

23 Kézi információs eszközök Intelligens, hordozható kézi készülékek Azonnali, gyors beavatkozás, on-line dokumentálás Kétirányú kommunikáció KAFIR rendszerrel Szabálysértési nyilvántartásból információk A KKEP pontoktól kap információt Képek készítése Jogsértések dokumentálása Balesetek helyszínelése GPS alapú automatikus pontos helymeghatározás Szabálysértés dokumentálása Baleset helyszínelés (GPS TMC rendszerek )

24 Informatikai rendszer

25 Szolgáltatások és lehetőségek • Kevesebb felesleges intézkedés, nagyobb biztonságérzet • Folyamatosabb haladás, kiszámíthatóbb közlekedés, • Adatszolgáltatás a partnerszervezetek számára, • Forgalomszámlálási és valós idejű forgalmi adatok, • Nagy mennyiségű rendezett közlekedési adat a fejlesztésekhez, tervezésekhez.

26 Partner szervezetek Magyar Közút Nonprofit Zrt. Állami Autópálya Kezelő Zrt. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. Nemzeti Közlekedési Hatóság ITS Hungary Egyesület Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. Magyar Államvasutak Zrt. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Zrt. Budapesti Közlekedési Központ AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. M6 Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

27 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése Óberling."

Hasonló előadás


Google Hirdetések