Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések –"— Előadás másolata:

1 Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések –
A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Terjék Mihály ORFK Projektvezető

2 A közlekedési balesetek fontossága
“A közlekedési balesetek jelentős negatív hatást gyakorolnak az országok gazdasági helyzetére is, a becslések szerint a GDP 2 százalékát, vagy ennél is nagyobb veszteséget okozva az adott nemzetgazdaságnak.” Megoldási lehetőségek: Jogi környezet módosítása, Technika és eszközállomány fejlesztése, Tájékoztatás és tájékozottság növelése

3 EU-s, hazai és Projekt szintű Célkitűzések
Halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetek számának csökkentése. Közlekedési morál javítása. Térségi elérhetőség javítása. Gyorsabb, biztonságosabb, folyamatosabb közlekedés biztosítása. Meghalt személyek számának csökkentése

4 Közlekedésbiztonsági eredmények 2001-2012
Személysérüléses közúti balesetek 2001 – 2012 Közúti balesetekben meghalt személyek száma 2001 – 2012

5 Közlekedésbiztonsági eredmények 2012-ben
40 megmentett élet csak 2012-ben az előző évhez képest! A évi 638 főről az elmúlt évben 598 főre sikerült leszorítani a közúti balesetben meghalt személyek számát, ez 6,26%-os csökkenésnek felel meg.

6 Közlekedésbiztonsági eredmények 2012-ben
2011-ben 90 olyan napunk volt, amikor nem történt halálos kimenetelű baleset útjainkon, 2012-ben 103 ilyen napot regisztrálhattunk.

7 Balesetek okozói csoportjai
A baleseteket okozók csoportjainak vizsgálata során megállapítható, hogy 2012-ben a balesetek: 58%-át a személygépkocsi-vezetők, 13%-át a kerékpárosok, 9%-át a tehergépkocsi-vezetők, 6%-át a segéd-motorkerékpár, 6%-át a gyalogosok, 5%-át a motorkerékpár-vezetők, 1%-át az autóbusz-vezetők, a fennmaradt 2%-át a közlekedés egyéb résztvevői okozták. Fentiek alapján tehát a balesetek mintegy 80%-ra (vagyis a gyalogos, kerékpáros kivételével) közvetlen kihatással lehet a KKEP-k alkalmazása. Közvetett módon, maga a KKEP-k jelenléte természetesen bármely közlekedői réteg magatartását befolyásolhatja.

8 Mint egyik legfontosabb jogi lépés: az „objektív felelősség” elve, és annak hatása a közlekedésbiztonságra A baleseti statisztikák erőteljes javulását a 2008-ban hatályba lépett „objektív felelősség” elvének alkalmazása döntően befolyásolta.

9 Az „objektív felelősség” bevezetését követően a személysérüléses, és a halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetek számának alakulása Tapasztalat: Az automata adatto-vábbítású eszközök használata 10X haté-konyabb, mint az emberi közreműkö-déssel végrehajtott adattovábbítás. Eljárások száma Balesetek száma Halálos balesetek száma A balesetszám csökken! Eljárások száma nő!

10 A 365 db fix telepítésű KKEP által lefedett területek
+ 160 db mobil KKEP használata - Elhelyezésüket a gyorsforgalmi utakon, valamint az országos közúthálózaton az I. és II. rendű fő közlekedési útvonalakon tervezzük. - Lakott területen 215 db, lakott területen kívül 150 db.

11 A gyorsforgalmi úthálózatra tervezett fix KKEP-k száma és egymástól való átlagos távolsága
Gyorsforgalmi út megnevezése Tervezett fix KKEP-k száma KKEP-k száma a kamera párok figyelembevételével Gyorsforgalmú út hossza (km) Fix KKEP-k átlagos távolsága egymástól M0 7 4 77,2 19,3 M1 15 8 171,7 21,4 M2 2 1 32 M3 18 9 268 29,7 M30 29,9 M31 12,4 M35 43,6 M43 34,6 17,3 M5 10 5 173,9 34,7 M6 175,8 21,9 M60 29,4 M70 22,3 M7 12 6 234,3 39 M9 20,6 Összesen: 92 49 1325,7 ~27

12 Illeszkedés az EB célkitűzéseihez
A magyar Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram az EU-s és a Magyar Közlekedéspolitikai törekvésekhez illeszkedve fogalmazza meg az első három év beavatkozási irányait és lehetőségeit. Az Európai Bizottság július 22-én elfogadott közúti közlekedésbiztonsági programjának egyik kiemelt stratégiai célja a közúti ellenőrzések fokozását és hatékonyságának növelését írja elő.

13 Infrastrukturális tapasztalatok
A célkitűzések elérésének egyik infrastrukturális feltétele az elmúlt években már eredményesen alkalmazott modern, automata rendszerek, eljárások és berendezések nagy számban történő bevezetése és továbbfejlesztése, új szolgáltatási szintre emelése. Megoldás: Közlekedés biztonságát javító projekt indítása

14 A közlekedés biztonságát javító projekt
Terjék Mihály ORFK Projektvezető

15 A projekt előzményei A projekt előkészítése során az alábbi fontosabb feladatok elvégzését emelnénk ki, amelyek szükségesek voltak a támogatás elnyeréséhez: A koncepciót prezentáltuk a Jaspers képviselőinek, véleményeiket, javaslataikat figyelembe vettük a részletes szakmai koncepció kidolgozása során. A részletes szakmai kidolgozás során folyamatosan egyeztettünk a szakmai partnerszervezetekkel. Folyamatosan nyomon követtük a projekt határfelületeit érintő projektek előrehaladását. A miniszteri támogató levél megszerzését az tette komplexé hogy az érintett NFM miniszter és a BM miniszter részéről is szükségessé vált a projekt támogatása.

16 A projekt benyújtása 3 szervezet konzorciumként nyújtotta be július 30-án, 3 külön prioritást érintő egységes projekt, 12,5 mrd Ft teljes keretösszeg (1. prioritás: 1,9 mrd Ft, 3. prioritás: 9,9 mrd Ft, 5. prioritás: 730 m Ft) Saját menedzsment szervezettel, pályázatírói költségek nélkül készült az MT, Hiánypótlás nélkül, minimális tisztázó kérdéssel került befogadásra.

17 A projekt alapjai A ”Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése” című projektet konzorciumi formában a Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közösen valósítja meg. A Támogatási Szerződéseket október 5-én írták alá a Támogató képviseletében eljáró KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt., illetve a konzorciumi tagok képviselői. A kiemelt projekt a 1424/2012. (X.4.) Kormányhatározat alapján, hazai költségvetési és Európai Uniós forrásból, a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, 100 %-os támogatási intenzitással valósul meg között.

18 1424/2012. (X.4) kormányhatározat
jóváhagyja a a) KÖZOP azonosító számú [„Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (gyorsforgalmi hálózaton)” című], b) KÖZOP azonosító számú [„Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (országos főúthálózaton)” című], egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokat, a KÖZOP azonosító számú [„Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (városi és egyéb úthálózaton)” című] projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését,

19 A Kormányhatározat legfontosabb elemei
A kiemelt projekt a 1424/2012. (X.4.) Kormányhatározat alapján, hazai költségvetési és Európai Uniós forrásból, a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, 100 %-os támogatási intenzitással valósul meg között. Támogatás fontosabb feltételei: Kettős finanszírozás elkerülése, Önköltség számítás szabályozása, Gyors (30 napos) TSZ kötés, Közbeszerzések gyors megindítása, Adatok hozzáférésének széleskörű biztosítása.

20 Projekt elemek és feladataik

21 FIX telepítésű KKEP Moduláris felépítés: Szenzorok Kamerák
Elosztott intelligencia Észlel Elemez Rögzít Adatátviteli modul a KAFIR felé Működése kétirányú kommunikációra épül Meghatározott szabályok alapján automatikusan Szabályok alapján : Alapfunkciók Kiegészítő funkciók

22 Változtatható helyű KKEP
Funkcionalitásban alapesetben egyezik a FIX KKEP pontokkal Moduláris felépítésű Kétirányú kommunikáció a KAFIR rendszerrel Rugalmas reagálást tesz lehetővé Helyeken Eseményeken Pozíciójuk GPS helymeghatározóval a pozíció rögzítésre kerül

23 Kézi információs eszközök
Intelligens, hordozható kézi készülékek Azonnali , gyors beavatkozás, on-line dokumentálás Kétirányú kommunikáció KAFIR rendszerrel Szabálysértési nyilvántartásból információk A KKEP pontoktól kap információt Képek készítése Jogsértések dokumentálása Balesetek helyszínelése GPS alapú automatikus pontos helymeghatározás Szabálysértés dokumentálása Baleset helyszínelés (GPS TMC rendszerek)

24 Informatikai rendszer

25 Szolgáltatások és lehetőségek
Kevesebb felesleges intézkedés, nagyobb biztonságérzet Folyamatosabb haladás, kiszámíthatóbb közlekedés, Adatszolgáltatás a partnerszervezetek számára, Forgalomszámlálási és valós idejű forgalmi adatok, Nagy mennyiségű rendezett közlekedési adat a fejlesztésekhez, tervezésekhez.

26 Partner szervezetek Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Budapesti Közlekedési Központ Állami Autópálya Kezelő Zrt. AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Nemzeti Közlekedési Hatóság M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. ITS Hungary Egyesület M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. M6 Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. Magyar Államvasutak Zrt. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Zrt.

27 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések –"

Hasonló előadás


Google Hirdetések