Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában"— Előadás másolata:

1 Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában

2 Új közoktatási piaci helyzet
Megváltozott körülmények Város, kistérség stratégiája-ingatlanok visszakérése, a kollégium megszűnése Gyermeklétszám radikális csökkenése Jogszabályi jelentős változás Az egyházi jelleg jelentős erősödése

3 Az iskola új stratégiai fejlesztési terve
Szakmai háttérfeltételek megteremtése:saját ingatlanokban, teljes belső felújítás: a XXI.sz.szint Kisebb létszám,kevesebb osztály, nem mindenáron való felvétel A 4 pedagógiai szakasz újragondolása,a tehetséggondozás beépítése a 8 éves folyamatba 1-4 komplexitás:kéttanítós modell 5-8 az eddigi rendszer továbbfejlesztése Komplex iskolai pedagógiai értékelési rendszer kidolgozása Olvasóvá nevelés intézményi programja A keresztyén értékrend tudatos kialakítása : egyén-iskolai közösség-szülők-gyülekezet-egyház

4

5

6

7 Felvételi eljárási rend
Első osztályba való bekerülés Októbertől havonta 4-6 alkalom, Iskolanyitogató Megfigyelés , játékos elemek A szülőkkel való csoportos, majd egyéni beszélgetés: az iskola filozófiájának, egyházi jellegének tudatosítása, mit vállal a szülő Jelentkezés: írásban, nyilatkozat a keresztelkedésről Határozat, szerződés A kevesebb néha több!

8

9 1-2 komplexitás:kéttanítós modell-a tehetségígéretek inkubátorháza
7,30-16,30 komplex pedagógiai egység Közös tervezés, közös felelősség A gyermek fejlődésének azonos ismerete Alapelvárás:a gyermek egyéni fejlesztése, differenciált tanulásszervezés és módszerek, keresztyén magatartásforma, biztos alapkészségek (olvasás, írás, számolás) Szoros együttműködés a szülőkkel A tanulók negyedéves értékelése, a szülővel való célzott egyéni elbeszélgetés Versenyekre való felkészítés Tanulói portfóliók

10 3-4.évfolyam a tehetségígéretek felkutatása
A tanórai és tanórán kívüli programok összhangja „Ügyes kezek, okos fejek” Tanórán kívüli foglakozások( Játékos matematika, nagy felfedezések, A világ csodái, Könnyedén angolul, Különleges állatok, növények, Olvasókör, Kézműves műhely, Színjátszókör, Fazekaskör, Népitánc, Szivacskézilabda, Énekkar) ciklikus rendszer Felső tagozatos kollegák is részt vesznek

11 A tehetségsegítő programba való beválogatás szempontjai
Az osztálytanítók rögzített megfigyelési szempontok alapján készített pedagógiai jellemzése-dosszié Pszichológiai tényezők vizsgálata DR Balogh L Tanulói portfóliók-tanítók Tanulmányi eredmény: mérési eredmények, osztályzatok, év végi vizsga( szövegértés, logikus gondolkodás, általános tájékozottság-matematika írásban, szövegértés-szóban, 15 memoriter)

12 5-8 a tehetség tudatos fejlesztésének szakasza
A tradícionális elemek megtartása(gazdagítás,gyorsítás, differenciálás) A tanulás-tanítás folyamatának újragondolása, célok: Az önálló tanulás megtanítása Önálló ismeretszerzési eljárások, az információ tudatos kezelése Tudatos kommunikáció(magyar-idegen nyelv- elektronikus) Önérvényesítés:egészséges verseny,gyakorlatorientáltság Magyarságtudat, keresztyén múltunk, jövőnk

13 Tanulásszervezési eljárások
Szintcsoportok:matematika-idegennyelv Modulrendszer: 4 évre tervezett, kötelező (12), kötelezően választható(8), választható Témahét Projekthét, projektnap Egyéni felkészítés:verseny,pályázat,középiskolai felvételi

14 Modulrendszer Tantervek elkészültek Segédanyagok elkészültek 4 éve fut
Az értékelése most van folyamatban Az új tantervvel való koherencia biztosítása

15 K, 5.b Modul1 Modul2 Modul3 Ön- ismeret Tanulás- technika Képesség fejlesztés KV,5.b Választható modul1 Választható modul2 Játé kos logika Nyelvi kommu nikáció Ter mészetisme ret Az ókor művé szete V5.b,5.a Mozgáskultúra: kézilabda, atlétika, aerobik, népitánc Stratégiai játékok Művészet: énekkar, színjátszás, kerámia

16 K, 6.b Modul4 Modul5 Modul6 Idegen nyelv IKT Hon ismeret, hely történet Kompetencia KV, 6.b Választható modul3 Választható modul4 ECDL Könyv tári ismere tek Viselkedéskul túra, etika Minden napi kör nyezetünk V, 6.a,6.b Mozgáskultúra: kézilabda, tenisz, tánc Média, művészet: animációs rajzfilm, újságírás Kereszténységünk: konfirmáció

17 Állampolgári ismeretek
K,7.b Modul7 Modul8 Modul9 Állampolgári ismeretek Tanulás technika Magyarok vagyunk Európában élünk KV,7.b Választható modul5 Választható modul6 ECDL Érdekes kísérletek Nyelvi kommunikáció Testi-lelki egész ség V, 7.a,7.b Mozgáskultúra: kézilabda, atlétika, népitánc ECDL, olvasókör, előkészítő Művészet, egyháztörténet

18 K,8.b Modul10 Modul11 Modul12 Közép iskolába készülök EU Kompetencia mérés KV,8.b Választható modul7 Választható modul8 ECDL Idegen nyelv Világháborúk Magyar művészek V, 8.a, 8.b Mozgáskultúra: kézilabda, atlétika tánc Nyelvvizsgára készítő, Születésünk-jövőnk titka ECDL, felvételi előkészítők

19

20

21 A hit, vallás szerepe a tehetségsegítésban
A 10 parancsolat gyermeki szinten Szeretetteljes motiváló légkör Küzdésre nevelés, elfogadás Az Istentől kapott talentum kamatoztatása-lelkünkben, életmódunkban, kapcsolatainkban, terveinkben, környezetünkben Gyermekeket tanítunk, nem tantárgyakat Mindenkihez más út vezet

22 Komplex iskolai pedagógiai értékelési rendszer
Bemeneti mérések: Első osztály:felvételi eljárás, DIFER, tehetséggondozó osztály: tanév végi vizsga, felvételi vizsga(emlékezet, logika,matematika,elbeszélgetés), pszichológiai (emlékezet, kreativitás, motiváció, szorongás,.. Egyéni követési rendszer:tervszerű követés, egyéni mappák, portfolió Pszichológiai mérés (Dr Balogh László) Pedagógiai mérések (dosszié) Mérési naptár: mátrix,tématerület, évfolyam,időpont (dosszié) Feladatbank: belső, külső (szakértők által, pszichológiai) A szülők negyedéves tájékoztatási formái, tervezett elbeszélgetések Kimeneti mérések: 4.8.osztály vizsgarend (írásban, a mappában)

23 A tanulói motiváció fejlesztése
A tanulók versenyeredményeinek, vizsgaeredményeinek nyilvánossá tétele, dícséretek, hirdetés a hétkezdő áhítat után, faliújság, honlap, helyi újságok Ösztöndíjrendszer a 4-7.évfolyamos tanulók részére Jutalomtábor Házi versenyek Családi Nap, iskolakirándulás Tehetségnap: ízelítő holnap IKT eszközök használata

24 Eredményeink Versenyeredmények(dosszié)
Országos kompetenciamérés, a tehetséggondozó osztályok magasan az országos átlag felett Követéses vizsgálat 2004: felsőoktatást végzett 92% Követéses vizsgálat holnapi előadás

25 Eredményeink 2009.Miniszteri elismerő Oklevél és Kitüntetés
Kiváló Tehetségpont, Referenciaiskola Jász-Nagykun-Szolnok Megye Pedagógiai díja(2011-nevelőtestület-esperes úr) Pro Talento Díjas tanárunk Nagykunsági Református Egyházmegye Pedagógiai díja- 2 tanárunk 2 fő Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt

26 Eredményeink Kiváló Tehetségpont, tanácsadás, előadások, publikációk(dosszié)-Országos Wass Albert Vers és Prózamondó Verseny, számos egyéb megyei verseny szervezése Referenciaiskola- hallgatók tanítási gyakorlatai-mentortanárok

27

28 Segítő pályázataink TAMOP 3.1.4 kompetencia alapú oktatás
TAMOP a tehetséggondozás komplex fejlesztése TIOP , TIOP eszközfejlesztések TAMOP Refencia-iskola MATEHETSZ-Tehetséghíd Határtalanul

29 Holnapi előadások A komplex modulrendszer részletes bemutatása, eredmények Az olvasóvá nevelés intézményi programja A kéttanítós modell működése az alsó tagozaton Ügyes kezek, okos fejek program bemutatása Tanulói kiselőadások Művészeti csoportok bemutatkozása( a program mellékelve)

30 Egy szöszi szösszenete
Tanítványság „Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét... az nem lehet az én tanítványom." (Lukács 14:27) A mi feladatunk az, hogy rávegyük a tanítványainkat arra, amit nem akarnak megtenni, azért, hogy elérjék azt, amik mindig is akartak lenni. Köszönöm a figyelmet! Egy szöszi szösszenete


Letölteni ppt "Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések