Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Járványügyi intézkedéssel a TBC előfordulásának csökkentésére Heves megyében ÁNTSZ Heves Megyei Intézete Eger Dr. Tóth Daru Ágnes 2003. október 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Járványügyi intézkedéssel a TBC előfordulásának csökkentésére Heves megyében ÁNTSZ Heves Megyei Intézete Eger Dr. Tóth Daru Ágnes 2003. október 16."— Előadás másolata:

1 Járványügyi intézkedéssel a TBC előfordulásának csökkentésére Heves megyében
ÁNTSZ Heves Megyei Intézete Eger Dr. Tóth Daru Ágnes 2003. október 16.

2 18/1998 (VI. 3.) NM Rendelet 19 § A gümőkóros betegek felkutatására, illetőleg a fertőzés veszélyének elhárítása céljából a megyei intézet a lakosság meghatározott részének, vagy egyes korosztályoknak a szűrővizsgálatát rendelheti el, ha a tárgyévet megelőző évben a tuberculosis incidencia értéke a területén meghaladta a 25 %ooo-et

3 Honnan indultunk? Adatokat kértünk a megyei pulmonológus szakfőorvostól: TBC járványügyi helyzetéről területi bontásban (Tüdőgondozó Intézetenként, településenként, előző év vonatkozásában) Incidencia (rizikó csoportba tartozók aránya) Prevalencia (residuum hordozók) Szűrővizsgálaton megjelentek aránya a 30 év feletti korosztályban

4 Adatgyűjtés Adatfeldolgozás
Manuálisan, papíralapú nyilvántartás (gondozási kartonok) alapján, jelentés beérkezése a szakfőorvoson keresztül. Adatfeldolgozás számítógéppel statisztikai adatok összesítése térképek készítése

5 Következtetések Néhány település kivételével a megye egész területén előfordult új TBC-s megbetegedés elmúlt évtizedben. Bizonyos területeken a fertőzések halmozódása észlelhető. A nyilvántartott, gyógyult TBC-s lakosok eloszlása a megyében gócos elrendeződést mutat. A tüdőszűrő vizsgálatok számának erőteljes növelését a Tüdőgondozók kapacitása (tárgyi, személyi feltételek, informatikai háttér) nem teszi lehetővé. A frissen diagnosztizált TBC-s betegek fele-kéthamada a rizikócsoportba tartozik

6 Kockázati csoportok a TBC előfordulása szempontjából
Külföldi állampolgár (nincs munkavállalási, tartózkodási engedélye) TBC-s beteg környezete Hajléktalan Alkoholfüggő Diabeteses Immunsuppressio (tartós steroid therápia, onkotherápiás kezelés, stb.) Szociális otthon lakója Büntetés-végrehajtási intézet fogvatartottja

7 A tuberculosis felkutatása (részletek a Tüdőgyógyász Szakmai Kollégium módszertani ajánlásából)
„A tuberculosis azon betegségek közé tartozik, amelyeknél az első – szakember által észlelhető – gyanújelek és a beteg orvoshoz fordulási valószínűsége között jelentős intervallum van. Ez teszi alkalmassá és egyben szükségszerűvé is az aktív felkutatást, különös tekintettel a betegség fertőző voltára.” A lakosság szervezett szűrővizsgálata A megbetegedett ember környezet-vizsgálata

8 A tuberculosis felkutatása
„A megbetegedett ember környezetvizsgálatában két irányadó szempont a vezérlő: A fertőző forrás felkutatása (kitől kaphatta a betegséget) Kontaktok felderítése (kinek adhatta tovább a fertőzést)” „A lehetséges kontaktok számbavétele és felkutatása a gondozó védőnőjének feladata” (részletek a Tüdőgyógyász Szakmai Kollégium módszertani ajánlásából) A területi különbségek ismertetésére, a teendők egységesítésére megyei Calmette védőnői értekezletet hívtunk össze.

9 Intézkedések a kockázati csoporba tartozó fertőzöttek felkutatására
Tüdőszűrő vizsgálatok elrendelése HATÁROZAT formájában Tüdőbeteggondozó intézetek Hajléktalanok Gondozóháza, átmeneti ellátása Szociális otthonok Tisztifőorvosi utasítás formájában Foglalkozás-egészségügyi orvosok Háziorvosok Kórház és Rendelőintézetek vezetői Átirat formájában Büntetés-végrehajtás ÁNTSZ Városi Intézetei

10 Határozat a Tüdőbeteggondzó Intézeteknek
Szakmai továbbképzés az egységes eljárás biztosítására. Új TBC-s betegek kontaktjainak minél szélesebb körben történő felkutatása, 3 évig figyelemmel kísérése. Évente egyszer kötelező a szűrővizsgálat A TBC residuum hordozóknak Életmódjukból vagy alapbetegségükből adódóan veszélyeztetett személyeknek A hajléktalanok szűrővizsgálatáról igazolást kell kiadni. A kötelező tüdőszűrésen meg nem jelent személyek azonosító adatait át kell adni a ÁNTSZ Városi Intézeteihez. Évente kell jelenteni az ÁNTSZ felé a települések lakosságának tüdőszűrő vizsgálaton való megjelenését

11 Határozat a hajléktalanokat gondozóknak
A Gondozóházba (éjjeli menedékhelyre, átmeneti szállásra, nappali melegedőbe) bejáró, bármely szolgáltatást illetve szállást igénybe vevő személy közösségbe kerülésekor érvényes tüdőszűrő vizsgálati lelettel rendelkezzen. Igazolás hiányában a szűrővizsgálatot 1 héten belül el kell végezni. Tartós gondozás esetén évente egy alkalommal tüdőszűrésen kell megjelenni.

12 Határozat a szociális otthonoknak
Intézeti felvételkor 1 éven belüli tüdőszűrő eredmény bemutatása, hiányában sürgős pótlása. Fennjáró gondozottak évente egyszeri tüdőszűrő vizsgálata kötelező. Fekvőbetegek szűrővizsgálata a Tüdőgondozó Intézetekbe történő beszállítással oldható meg kötelezően. Mobilizálhatatlan gondozottak esetén a Tüdőgondozó Intézet utasítása értelmében kell eljárni.

13 Tisztifőorvosi utasítás a háziorvosoknak
Évenként kell elvégeztetni a veszélyeztetettek tüdőszűrővizsgálatát (chr. alkoholista, diabeteses, bármely okból immunsupprimált, hajléktalan vagy igen rossz szociális és higiénés körülmények között élők). Az egészségnevelés keretében ki kell térni a TBC fertőzés veszélyeire és hangsúlyozni kell a szűrővizsgálatok fontosságát, ill. a korai diagnózis jelentőségét. A tüdőgondozói hálózattal szorosan együtt kell működni a TBC-s betegek kontaktjainak felkutatásában, szükség esetén a gyógykezelés kivitelezésében is.

14 Tisztifőorvosi utasítás a foglalkozás-egészségügyi orvosoknak
Az egészségnevelés keretében ki kell térni a TBC fertőzés veszélyeire és hangsúlyozni kell a szűrővizsgálatok fontosságát, ill. a korai diagnózis jelentőségét. Évenként kell elvégeztetni a veszélyeztetettek tüdőszűrővizsgálatát (chr. alkoholista, diabeteses, bármely okból immunsupprimált, hajléktalan vagy igen rossz szociális és higiénés körülmények között élők). A tüdőgondozói hálózattal szorosan együtt kell működni a TBC-s betegek kontaktjainak felkutatásában, szükség esetén a gyógykezelés kivitelezésében is. A 33/1988. (IV.24.) NM rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerint a járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben a munkaköri alkalmassághoz a tüdőszűrő vizsgálat eredményét meg kell követelni.

15 Tisztifőorvosi utasítás a kórházak és Rendelőintézetek vezetőinek
Valamennyi orvos aki fekvőbeteg kezelés formájában, vagy járóbetegellátás, gondozás kapcsán TBC szempontjából veszélyeztetett (chr. alkoholista, diabeteses, bármely okból immunsupprimált, hajléktalan vagy igen rossz szociális és higiénés körülmények között élő) személyt lát el, kérje az egy éven belüli tüdőszűrő vizsgálatról szóló igazolást. Amennyiben szükséges, intézkedjen mellkas rtg. végeztetéséről, vagy szűrővizsgálatra való irányításról. A szakmai tevékenység során alkalmazott egészségnevelés keretében tájékoztatni kell a betegeket a tuberculosis fertőzés veszélyeiről és hangsúlyozni kell a szűrővizsgálatok fontosságát, a korai diagnózis és kezelés jelentőségét.

16 Átirat a BVOP Egészségügyi Főosztályának
Intézkedésüket kértük, hogy a büntetés-végrehajtási intézetbe kerüléskor, ill. a bekerülést követően mihamarabb a tüdőszűrő vizsgálatot a 30 évesnél idősebb korosztályba tartozó fogvatartottaknál végeztessék el (az éves szűrővizsgálatok változatlan kivitelezése mellett).

17 Átirat a városi tisztifőorvosoknak
Azokon a településeken, ahol a TBC incidencia meghaladja a 25 %ooo-t legalább évente kétszer kell higiénés ellenőrzést végezni azokban a vendéglátó-ipari egységekben, ahol italkimérést végeznek (különös tekintettel a fertőtlenítő mosogatásra).


Letölteni ppt "Járványügyi intézkedéssel a TBC előfordulásának csökkentésére Heves megyében ÁNTSZ Heves Megyei Intézete Eger Dr. Tóth Daru Ágnes 2003. október 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések