Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012. I. félévében kihirdetett fontosabb pénzügyi jogszabályok Összeállította: Nagy Katalin.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012. I. félévében kihirdetett fontosabb pénzügyi jogszabályok Összeállította: Nagy Katalin."— Előadás másolata:

1 2012. I. félévében kihirdetett fontosabb pénzügyi jogszabályok Összeállította: Nagy Katalin

2 Különadó-tv. módosítása Módosító jogszabály: 2012. évi VIII. tv. Módosított jogszabály: 2006. évi LIX. tv. Módosítás lényege: -az állampapírban való adóvisszatérítés teljesítése az ÁKK útján történik -az ÁKK által a megelőző két kereskedési napon közzétett legjobb vételi és eladási bruttó árfolyamból számított számtani átlag, valamint az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam figyelembevételével

3 Árfolyamrögzítésre vonatkozó tv. módosítása Módosító tv.: 2012. évi XVI. tv. Módosított tv.: 2011. évi LXXV. tv. Módosítás hatálybalépése: 2012.04.01. Módosítás lényege: •Fogalmi változás = „devizakölcsön”: pü. lízingnél annak tárgya Magyarország területén lévő lakóingatlan = „fizetéskönnyítő program”: a futamidő módosításának nem minősülő megállapodás

4 Árfolyamrögzítésre vonatkozó tv. módosítása (folyt.1.) = „gyűjtőszámlahitel”: árfolyamsávban maximalizálva lett, a rögzített árfolyamon és a legmagasabb árfolyamon számított törlesztő részlet különbözetére nyújtható = „közszférában dolgozók” (új fogalomként) = „legmagasabb árfolyam”: 270 HUF/CHF, 340 HUF/EUR, 3,3 HUF/JPY =„rögzített árfolyam”: 180 HUF/CHF, 250 HUF/EUR, 2,5 HUF/JPY = „mentesített követelésrész”: a rögzített árfolyamon és a legmagasabb árfolyamon számított törlesztő részlet különbözetéből a kamatnak, kamatjellegű jutaléknak, ill. költségnek megfelelő rész

5 Árfolyamrögzítésre vonatkozó tv. módosítása (folyt.2.) •Rögzített árfolyam alkalmazási időszak 60 hónap (36 hónap helyett), de legkésőbb a 2017. június 30-át megelőző utolsó törlesztés esedékességi napja (2014. dec. 31. helyett) •Állami kezességvállalás a gyűjtőszámla- hitel felmondása esetén a mentesített követelésrészre nem vonatkozik

6 Árfolyamrögzítésre vonatkozó tv. módosítása (folyt.3.) •A Magyar Állam megtéríti a pénzügyi intézménynek negyedévente - a mentesített követelésrész (kamat) felét és - a legmagasabb árfolyamon számított összeg feletti törlesztő rész teljes összegét •A pénzügyi intézmény kamatot nem érvényesít az állam által megtérített összegekre.

7 Árfolyamrögzítésre vonatkozó tv. módosítása (folyt.4.) •Gyűjtőszámlahitel feltételeinek változása: - 2012.12.31-ig kezdeményezhető írásban - a devizakölcsön nem haladta meg a 20 millió forintot (nem a fedezet maximalizált) - a pü. lízingszerződést 2015.12.15. előtt kötötték •Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó kérelem befogadása nem közférában dolgozók esetén - 2012.06.01-től lakáscélú devizakölcsön és lízingnél - 2012.09.01-től nem lakáscélú devizakölcsönnél

8 Árfolyamrögzítésre vonatkozó tv. módosítása (folyt.5.) •Nem jogosult érvényesíteni a pü. intézmény a gyűjtőszámlahitel folyósított összegéből a - mentesített követelésrészt, valamint - a törlesztő részlet legmagasabb árfolyamon számított összeg feletti részét •A közférában dolgozó kamattámogatást kap a gyűjtőszámlahitelének ügyleti kamatára •Rögzített árfolyam alkalmazás megszűntetését írásban kérheti az adós (a kezdő időpontot követő 36. hónaptól a zárást megelőző 2. törlesztés esedékességéig)

9 Árfolyamrögzítésre vonatkozó tv. módosítása (folyt.6.) •Devizakölcsön forintra váltása és részbeni elengedése - lehetőségéről a pü. intézmény tájékoztatja az adóst 2012.04.15-ig - szerződésmódosítás alapján történik - feltétele, hogy az adós írásban nyilatkozzon arról, késedelme a fizetőképességének romlása miatt áll fenn (a nyilatkozat egyben a szerződésmódosítás elfogadása is) - korábban nem történt forintra átváltás - a jelzálogfedezetül, ill. a lízing tárgyát képező ingatlan(ok) értéke nem haladta meg a 20 millió Ft-ot és nincs rájuk végrehajtási jog bejegyezve - a követelésből 2011.09.30-án és azóta min. 78 ezer Ft 90 napon túli késedelemben volt

10 Árfolyamrögzítésre vonatkozó tv. módosítása (folyt.7.) -A devizakölcsön átváltására és részbeni elengedésére a pü. intézmény 2012.08.31-ig köteles, ha a feltételek fennállnak -Az átváltás az MNB által 2012.05.15. és 2012. 06.15. között közzétett irányadó középárfolyamok átlagán történik -A forintra átváltott teljes követelés (tőke, kamatok és járulékos költségek) értékvesztés figyelembevétele nélküli, bruttó összegének 25%-át a pü. intézmény köteles elengedni. -Az átváltásért és az elengedésért a pü. intézmény díjat nem számíthat fel.

11 Árfolyamrögzítésre vonatkozó tv. módosítása (folyt.8.) •Külön kormányrendelet rögzíti - a mentesített követelésrész és a legmagasabb árfolyamon számított összeg feletti törlesztő rész állami megtérítését - a közférában dolgozók gyűjtőszámlahitele kamattámogatását és egyszeri, vissza nem térítendő támogatását •A korábbi szabály szerint kötött, fel nem mondott gyűjtőszámlahitel szerződés 2012.06.01-jével az új szabály szerint módosul, feltéve, hogy az adós 2012.05.15-ig nem kéri írásban a régi feltételek fennmaradását.

12 Árfolyamrögzítésre vonatkozó tv. módosítása (folyt.9.) Közférában dolgozó egyszeri állami támogatása: •Feltétele: - 2011.12.30-ig bejelentette végtörlesztési igényét és jogosult volt rá a Hpt. szerint, és munkáltatóját is tájékoztatta róla - 2012.07.01-ig gyűjtőszámlahitel szerződést köt •Mértéke: a 2012.02.01. és a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdete közötti időszak alatt ténylegesen fizetett törlesztő összeg, valamint a módosító törvény szerinti rögzített árfolyamon számított összeg közötti különbözet. •A támogatást a devizakölcsön-tartozás előtörlesztésére kell fordítani •Az előtörlesztésért a pü. intézmény díjat nem számít fel.

13 Árfolyamrögzítésre vonatkozó tv. módosítása (folyt.10.) •Az Szja-tv-t (1995. évi CXVII. tv.) módosító rendelkezések: A lakáshoz kapcsolódóan mentes - a mentesített követelésrész és a legmagasabb árfolyamon számított összeg feletti törlesztő rész állam által megtérített összege - a közférában dolgozók gyűjtőszámlahiteléhez adott kamattámogatás, valamint az egyszeri vissza nem térített támogatásként nekik adott összeg (a végtörlesztés elmaradása kapcsán).

14 Árfolyamrögzítésre vonatkozó tv. módosítása (folyt.11.) •Hpt-t (1996.évi CXII. tv.) módosító előírások: - üzletszerűen folytatható a veszteségmérséklése, elhárítása céljából a fedezet, ill. biztosíték hasznosítása - a teljes hiteldíj mutató korlátjának meghatározásánál a jegybanki alapkamat érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes mértékét kell figyelembe venni (annak 24, illetve 39 százalékponttal növelt összegét)

15 Árfolyamrögzítésre vonatkozó tv. módosítása (folyt.12.) •Az Ltp-t (1996. évi CXIII. tv-t) módosító előírások: - Lakáscélú felhasználásnak minősül > a gyűjtőszámlahitel is, ha az a törvényben meghatározott lakáscélnak minősülő célok finanszírozására pü. intézménytől vagy biztosítótól felvett hitelhez kapcsolódnak > törvényben meghatározott lakáscélnak minősülő célok finanszírozására felvett kölcsön kiváltására felhasznált, a Hpt. 2012.01.01-jén hatályos szabályai szerinti végtörlesztés keretében nyújtott kölcsön kiváltása. - Az állami támogatás jogtalan felhasználása, ill. igénybevétele kapcsán a lakástakarékpénztár jár el az államot megillető ezen követelés érvényesítésekor, azonban az azzal kapcsolatos fizetési könnyítés, illetve mérséklés vagy elengedés iránti kérelmek ügyében az államkincstár képviseli az államot.

16 Árfolyamrögzítésre vonatkozó tv. módosítása (folyt.13.) •Bit-t (2003. évi LX. tv-t) módosító előírások: A minimális biztonsági tőke egyesületre vonatkozó szabályai módosulnak.

17 Pü. intézmények számviteli kormányrendeletének módosítása •Módosító jogszabály: 114/2012. (VI.8.) Kr. •Módosuló jogszabály: 250/2000. (XII.24.)Kr. •Hatálybalépés: a 2012. január 1-jével induló üzleti évre alkalmazandó

18 Pü. intézmények számviteli kormányrendeletének módosítása •Fogalmi változás (a 2011. évi LXXV. tv-ből): - mentesített követelésrész - legmagasabb árfolyam •Hitelezési veszteségként az egyéb ráfordítások terhére kell elszámolni - a mentesített követelésrészt, valamint - a legmagasabb árfolyamon számított összeg feletti törlesztő részt •Hitelezési veszteség megtérüléseként, egyéb ráfordítást csökkentő tételként kell elszámolni a fenti összegekből az állam által megtérített részt.

19 Otthonteremtési kamattámogatásról szóló Kr. mód. •Módosító jsz.: 26/2012. (III.6.) Kr. rend. •Módosított jsz.: 341/2011. (XII.29.) Kr. rend. •Hatálybalépés: a kihirdetés napja •Lényege: az alaprendelet bizonyos részei hatálybalépésének megkülönböztetése, egy része az EU Bizottság jóváhagyó határozatát követő 15. napon, más része 2012.03.06. este 18 órakor lép hatályba •Az EU döntéshez igazított hatálybalépés alapvetően a késedelmes jelzáloghitellel v. felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan vásárláshoz, a hátralékos adós által kisebb lakás vásárlásához, a lakóingatlan fedezetű késedelmes devizajelzáloghitel kiváltásához felvett forinthitel kamattámogatását érintő rendelkezésekhez kapcsolódik.

20 Árfolyamrögzítéshez kapcsolódó megtérítésről és közférában dolgozók támogatásáról szóló rend. •Jogszabály: 57/2012. (III.30.)Kr. •Hatálybalépés: 2012.04.01. •Fogalmak: - gyermek - megváltozott munkaképességű személy - támogatott •Támogatás: - mentesített követelésrész megtérítése - legmagasabb árfolyamon számított összeg feletti törlesztő rész megtérítésére - közférában dolgozó kamattámogatása - közférában dolgozó egyszeri támogatása

21 Árfolyamrögzítéshez kapcsolódó megtérítésről és közférában dolgozók támogatásáról szóló rend. (folyt.1.) •Mentesített követelésrész és legmagasabb árfolyam feletti törlesztés megtérítése: - gyűjtőszámlahitelt nyújtó pü. int. kapja - feltétele az adós személyes adatainak átadása a Kincstár részére - a kapott térítések elkülönített kimutatása

22 Árfolyamrögzítéshez kapcsolódó megtérítésről és közférában dolgozók támogatásáról szóló rend. (folyt.2.) •Közférában dolgozó kamattámogatása: - egy gyűjtőszámlahitel ügyleti kamatához - az árfolyamrögzítés kezdő és záró időpontja között (kivétel a korábbi gyűjtőszlahitel) - tájékoztatni kell a munkáltatót - csak a közférában való munkaviszony fennálltáig részesül támogatásban (kivételek: megváltozott munkaképesség, öregségi nyugdíj, halál esetén örökös, munkáltató megszűnése) - megszűnik a támogatás a devizakölcsön 90 napos törlesztési késedelme esetén

23 Árfolyamrögzítéshez kapcsolódó megtérítésről és közférában dolgozók támogatásáról szóló rend. (folyt.3.) •Kamattámogatás mértéke: - évente 3 százalékpont, plusz gyermekenként 1 százalékpont, de maximum a gyűjtőszámla ügyleti kamata - a gyűjtőszámla tőkésítendő ügyleti kamatát csökkenti a támogatás - a gyűjtőszámlahitel szerződésben fel kell tüntetni a támogatás tényét

24 Árfolyamrögzítéshez kapcsolódó megtérítésről és közférában dolgozók támogatásáról szóló rend. (folyt.4.) •Közférában dolgozó egyszeri vissza nem térítendő támogatása - a gyűjtőszámlahitel törlesztési árfolyamrögzítési időszakának kezdő időpontját megelőzően fennálló devizakölcsöntartozás előtörlesztésére fordítandó - számítására alkalmazott árfolyam: a 2012.04.01. és 2012.04.30. között közzétett MNB hivatalos árfolyamok átlaga - számítás módját a gyűjtőszámlahitel szerződésben rögzíteni kell

25 Árfolyamrögzítéshez kapcsolódó megtérítésről és közférában dolgozók támogatásáról szóló rend. (folyt.5.) •Közférában dolgozó kamattámogatására és vissza nem térítendő egyszeri támogatására vonatkozó közös szabályok •Feltételek (devizakölcsön és gyűjtőszámlahitel, munkaviszony, ingatlan tulajdoni hányad, adatszolgáltatás stb.Ű) •Kérelem elbírálása alapján történik •Kérelem benyújtása a gyűjtőszámlahitelre való kérelemmel (kivétel korábbi gyűjtőszámlahitel esetén 2012. május 15.), •Feltételek igazolása kötelező, valótlan adat esetén a támogatást vissza kell fizetni késedelmi kamattal •A támogatásról évente egyszer tájékoztatás a támogatottnak •Pénzügyi lebonyolítás, felelősség, költségvetéssel való elszámolás (kamat és egyszeri támogatás havonta, a többi negyedévente), adatszolgáltatás

26 Otthonteremtéssel összefüggő Kr-ek módosítása [71/2012.(04.12.)Kr.] •A körültekintõ lakossági hitelezés feltételeirõl és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása Az alaprendelet hatálya nem terjed ki az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti kamattámogatott kölcsönökre. Tehát nem vonatkozik a kamattámogatott hátralékos adós által kisebb lakás vásárlásához, ill. a lakóingatlan fedezetű késedelmes deviza jelzáloghitel kiváltásához nyújtott forinthitelekre.

27 Otthonteremtéssel összefüggő Kr-ek módosítása [71/2012.(04.12.)Kr.] •A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása - Érinti a: - lakásépítési támogatás igénylésére jogosultsághoz a társadalombiztosítottság tényének és a köztartozás mentességének igazolását, és módját - a módosítást a megelőző időszakban benyújtott kérelmekre is alkalmazni kell

28 Otthonteremtéssel összefüggő Kr-ek módosítása [71/2012.(04.12.)Kr.] •Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása Módosítja: = a fizetéskönnyítő program fogalmát = a kamattámogatás igénybevételének és az arra való jogosultságnak a feltételeit (lakóingatlan létesítésének, társadalombiztosítottságnak és a köztartozás-mentességnek, más lakásra vonatkozó tulajdonjog, bérleti jog, lízing hiányának, az igazolása) = kamattámogatás megszűnik, ha az építésre nyújtott kölcsön esetén az építés meghiúsul = a kérelmek elbírálására vonatkozó módosító rendelkezések a módosítás előtt benyújtott kérelmekre is érvényesek = az alaprendelet bizonyos részei, [amelyek hatálybalépése az EU Bizottsági jóváhagyáshoz voltak a 26/ 2012.Kr-tel (korábbi módosító rendelettel) igazítva, azok] a jelen rendelet kihirdetésének napján lépnek hatályba.

29 A Nemzeti Eszközkezelővel kötött lakásbérleti szerződés lakbérére és a lakás cseréjének feltételeire vonatkozó Kr. [72/2012. (IV.12.)Kr.] •Hatálybalépés: a kihirdetéskor •Fogalmak: -bérbeadó -bérlő -bérleti szerződés -Lakbér •Lakbér havi mértéke: a jelzáloghitelszerződés megkötésekor megállapított forgalmi érték 1,5%-ának 1/12-ed része, amely évente a KSH fogyasztói árindexével növelhető •A lakáscsere feltétele, hogy ne legyen lakbér-elmaradás

30 A szövetkezeti tv., a közfoglalkoztatásról szóló tv. és egyéb tv-k módosítása [2012. évi XXXVII. Tv.] •Szövetkezeti tv. (2006. évi X. tv.)módosítások érintik: - a szociális szövetkezetre vonatkozó rendelkezéseket (fogalom, elnevezés stb.); - foglalkoztatási szövetkezet fogalma (a szociális szövetkezet egyik fajtájaként); - szociális szövetkezetnek önkormányzat, ill. annak jogi személyiségű társulása is tagja lehet; - szociális szöv. az első két évben nem adhat adózott eredményből juttatást a tagoknak, csak közhasznú célra fordítható annak összege; - befektető tagra vonatkozó szabályok módosítása (szociális szöv-nek nem lehet ilyen tagja, kivéve az önkormányzatot); - befektetői részjegy szövetkezeti tagra is átruházható, kivéve a szociális szövetkezet befektető tagját; - szoc. szöv-re vonatkozó módosítások e tv. hatálybalépésétől hatályosak

31 A szövetkezeti tv., a közfoglalkoztatásról szóló tv. és egyéb tv-k módosítása [2012. évi XXXVII. Tv.] (1) •Illetéktv.(1990. évi XCIII. tv.) módosítása -telejes személyes illetékmentesség a közhasznú szociális szövetkezetnek -szociális szövetkezet bejegyzési eljárása illetékmentes -a fenti módosítások a módosító törvény hatálybalépésétől hatályosak

32 A szövetkezeti tv., a közfoglalkoztatásról szóló tv. és egyéb tv-k módosítása [2012. évi XXXVII. Tv.] (2) •Közfoglalkoztatási tv. (2011. évi CVI. tv.) módosítása - közfogfoglalkoztatónál dolgozó hátrányos helyzetűek szociális szövetkezetbe tömörülhetnek és ehhez a közfoglalkoztatótól ingyenes használatra kapnak ingó jellegű tárgyi eszközöket (max. 2 évre), mezőgazdasági tevékenységnél állatállományt és földterületet (ez utóbbit max. 10 évre) - a meg nem fizetett használati díj de minis támogatásnak minősíthető (ha a szoc. Szöv-nek nem tagja önkormányzat, mint ingyenes használatba adó közfoglalkoztató).

33 Devizakölcsönök kezeléséhez kapcsolódó jb-i adatszolgáltatási rend. •Jogszabály: 11/2012. (V.16.) MNB rend. •Hatálybalépés: 2012.05.31. •Kiterjed: a hitelintézetre és a fióktelepre •Az adatszolgáltatásban bemutatásra kerül: - a 2011. évi LXXV. tv. szerinti devizakölcsönök állománya = 2011. dec.31-i bruttó és nettó értéken = az átváltáskori bruttó és nettó értéken = lakáscélú v. szabadfelhasználású, devizanemenként = külföldi forrásbemutatás lejárat szerint •Havonta kell teljesíteni az adatszolgáltatást •elektronikusan. •A 13/2011. (X.3.) MNB rend. (végtörlesztés adatairól) hatályát veszti.


Letölteni ppt "2012. I. félévében kihirdetett fontosabb pénzügyi jogszabályok Összeállította: Nagy Katalin."

Hasonló előadás


Google Hirdetések