Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felkészülés a 2009/2010-es tanév hatósági és közoktatási feladataira Horváth Attila Oktatási Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság igazgatója O.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felkészülés a 2009/2010-es tanév hatósági és közoktatási feladataira Horváth Attila Oktatási Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság igazgatója O."— Előadás másolata:

1 Felkészülés a 2009/2010-es tanév hatósági és közoktatási feladataira Horváth Attila Oktatási Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság igazgatója O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu

2 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Kovács Sebestyén Gyula Somogy megye első tanfelügyelője 1870-ben a Népiskoláink ügyében címmel tett közzé jelentést, melyet a tankerületi iskolatanács ülésén ismertetett és a Somogy közölte. A következő okokban látta a somogyi népoktatás hiányosságait:

3 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu 1. Rendetlen iskolajárás, mely egy részről onnan is származik, hogy vannak helyek, hol a népiskolai oktatást tárgyazó 1868. XXXVIII. t. czikket voltaképpen még nem ismerik, másrészről hogy a tanitók nem jegyzik a mulasztók neveit, vagy ha jegyzik is, a néptől való félelem miatt- a mulasztók névsorát nem adják át a községi előljáróságnak, a hol pedig átadják is, - ezek nem büntetik a mulasztók szüleit.

4 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu 2. A tanitók nem elég szakképzettsége, párosulva igen soknál hanyagsággal is, mert a helyt nem állható tanitás módon kivül legtöbb tanodában, mind ez ideig nem tanitanak egyebet, vallás erkölcstan, olvasás irás és számolásnál. Utóbbinak sok esetben oka a rossz dijazás, s a fizetéseknek hanyag beszolgáltatása

5 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu 3. Az iskolaépületek rossz és szűk volta mellett a tanszobák hiányos felszerelése, taneszközök és tankönyvek hiánya, vagy, hogy igen sok helyen alig található egyéb, egy fekete s néhány elrongyolt fali olvasó táblánál.

6 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu 4. A felügyeletnek kellőképpen nem alkalmazhatása, miután azt maga a tanfelügyelő úr egy maga eredménnyel gyakorolni nem képes.

7 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu A szigetvári tanítóegylet válasza Elemy Sándor egyleti elnök és Körmendy József egyleti jegyző válaszának egyik mondata:,, Kivánhatja e tehát az állam, melyben a néptanitó önfeláldozó munkássága a törvényben is csak 300 ft-ra tartatik érdemesnek, hogy általában jeles képzettségüek legyenek ?’’ 42 A tanítók nehézségeit még a következő okokban látták: - sok a feladatuk (kántori teendők, számos helyenként két tannyelv) - túltömött tanodák - hiányos felszerelés - több tárgyhoz nincs sem tankönyv, sem taneszköz.

8 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu A kaposvári járás főszolgabirájának 1872-es iratai között a következő bejegyzést találtam:,,Csombárd község iskolájának kocsmává lett átváltoztatását rendőrileg kéri ‘’ a tanfelügyelő. Megnyugvással olvastam, hogy “Csombárd község birája utasitatott, ‘’ hogy a kocsmává átalakított épületet az eredeti funkciójának megfelelően iskolává alakítsák vissza.”

9 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Az Oktatási Hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja - az egyenlő bánásmód követelményére, - a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, - az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre, - az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására, - az alkalmazási feltételekre, kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére és valódiságára, a költségvetési támogatás igénylésére, - a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, - a közoktatási törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozatalára, - az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

10 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu A hatósági ellenőrzés lehet: - Hivatalból indított hatósági ellenőrzés (Az Oktatási Hivatal a hatósági ellenőrzési feladatait a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95/A. §-a alapján elkészített, az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott munkaterv alapján.). - Egyedi megkeresés alapján indított hatósági ellenőrzés (amennyiben az Oktatási Hivatal rendelkezik hatáskörrel az adott panaszbejelentés tárgyában és a bejelentés közérdekű, az Oktatási Hivatal Elnökének döntése alapján indítható hatósági ellenőrzés a Hivatal éves munkatervét és kapacitását figyelembe véve).

11 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Névtelen panaszbejelentés esetében az Oktatási Hivatal az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 142. § (6) bekezdése alapján mérlegelheti, hogy lefolytatja-e a vizsgálatot. A mérlegelés során a Hivatal azt veszi figyelembe, hogy a bejelentésben megjelölt jogsértés valóban jogsértésnek minősül-e, illetve amennyiben jogsértésnek tekinthető, mennyire sérti a közoktatási intézmény, pontosabban a gyermekek/tanulók jogait.

12 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Bejelentésre végzett hatósági ellenőrzések Az ellenőrzések száma: 38 (2) Lezárva: 9 Figyelemfelhívás: 16 Felügyeleti bírság kiszabása: 11 (2)

13 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Hatósági ellenőrzés fajtái 1. Adatszolgáltatás körében végzett ellenőrzés adatok szolgáltatásának kérése iratok bemutatásának kérése tájékoztatás kérése 2. Intézményi dokumentumok elemzése 3. Helyszíni ellenőrzés (székhelyen és telephelyeken) 4. Utóellenőrzés – a jogellenes állapot megszüntetésének vizsgálata

14 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Az óvodai felvételek jogszerűségének vizsgálata: A vizsgálat ezen belül kiterjedt: - a kötelező óvodai felvétel biztosítására, annak érvényesülésére az óvoda működése során, - az óvodai felvétellel kapcsolatos tanügyi nyilvántartások, dokumentációk meglétére és vezetésére, - az óvodai felvétel eljárásrendjének helyi, települési és intézményi szabályozására, - a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámára, életkor szerinti megoszlására.

15 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu A vizsgálat kiterjedt: - 210 óvodára (30 dél-dunántúli) - 256 településen működő feladat-ellátási helyre - 640 óvodai csoportra - 15. 769 óvodásra

16 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Hatósági ellenőrzés összegző tapasztalatai: -Az óvodai felvétel során az óvodai nevelés korhatárára vonatkozó rendelkezések figyelmen kívül hagyása: a 3. életévüket még be nem töltött gyermekek is bekerültek az óvodai intézményes nevelés rendszerébe. 94 fő (DD 4 gyerek) -A felvételi eljárás eljárási szabálytalansága: az óvoda vezető nem szervezett bizottságot azokban az esetekben, amikor a jelentkezők száma meghaladta a felvehető gyermekek számát. -A felvételi eljárás alkalmával meghozott döntés közlésének szabálytalansága: a szülők tájékoztatása nem írásos formában történt.

17 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Hatósági ellenőrzés összegző tapasztalatai: -Az intézmény alapító okiratában meghatározott maximálisan felvehető gyermeklétszám, valamint a jogszabályban előírt maximális csoportlétszám túllépése: az intézményvezető minden jelentkező gyermeket felvett, még akkor sem utasította el a felvétel iránti kérelmet, ha ezzel lényegesen túllépte a jogszabályban előírt maximális csoportlétszámot, továbbá az alapító okiratban meghatározott maximálisan felvehető gyermeklétszámot. 34 intézmény (DD ) -A maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása: nem állt rendelkezésre a fenntartó, illetve az Oktatási Hivatal engedélye. -Az intézmény alapító okirata hiányos: nem tartalmazza a maximálisan felvehető gyermeklétszámot. -Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a Közoktatási Információs Rendszer felé.

18 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Dél-DunántúlÖsszes Lezárás határozattal23104 Figyelemfelhívás187 Felügyeleti bírság kiszabása 619 Összes30210 210 intézményt érintő hatósági ellenőrzést követően született intézkedések régiós megoszlása

19 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu A felügyeleti bírság kiszabását megalapozó jogsértések tipikus esetei: - az óvoda felvett 3. életévét még be nem töltött gyermeket, - az óvoda felvételi eljárása nem vette figyelembe az alapító okirat által meghatározott maximálisan felvehető gyermeklétszámot, azt az intézmény túllépte, - a csoportok szervezése során az óvoda túllépte a jogszabályban meghatározott maximális csoportlétszámot, és sem a fenntartó, sem az Oktatási Hivatal engedélyével nem rendelkezett.

20 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Önkormányzati fenntartású általános iskolák hatósági ellenőrzése: Az ellenőrzés időszaka: 2009. május 11 – június 13. Az ellenőrzésbe bevont intézmények száma: 40 (Dél-Dunántúlon: 5) Az ellenőrzés célja: A közoktatási törvényben meghatározott területeken a jogszabályok betartásának vizsgálata.

21 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Önkormányzati fenntartású általános iskolák hatósági ellenőrzése: Az ellenőrzés tárgya: 1.Tanügyi ellenőrzés -a tanügyi dokumentumok, nyilvántartások megléte -a tanügyi dokumentumok, nyilvántartások vezetése -az osztályok létszáma 2. Az alkalmazási feltételek ellenőrzése -a pedagógus munkakörben alkalmazottak végzettsége, szakképzettsége -az alkalmazás módja -az adatok nyilvántartása

22 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Önkormányzati fenntartású általános iskolák hatósági ellenőrzése: Ellenőrzésre kerülő tanügyi dokumentumok, nyilvántartások: 1.Alapító okirat 2.Pedagógiai program 3.SZMSZ 4.IMIP 5.Házirend 6.Beírási napló 7.Törzslapok 8.Foglalkozási/csoport naplók

23 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Önkormányzati fenntartású általános iskolák hatósági ellenőrzése: Ellenőrzésre kerülő tanügyi dokumentumok, nyilvántartások: 9.Bizonyítványok 10.A sajátos nevelési igényű tanulók szakvéleménye 11.Nyilvántartások (hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet) 12.A osztálylétszám emelésre vonatkozó engedélyek (fenntartói, Oktatási Hivatal által kiadott) 13.Tantárgyfelosztás 14.A pedagógusok személyi nyilvántartása

24 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Önkormányzati fenntartású általános iskolák hatósági ellenőrzése: Lezárt ellenőrzések: Vizsgált intézmények száma (a Dél-Dunántúlon) Lezárás (a Dél-Dunántúlon) Figyelemfelhívás (a Dél-Dunántúlon) Felügyeleti bírság (a Dél-Dunántúlon) 41 (5) 0 (0) 10 (1) 31 (4)

25 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Önkormányzati fenntartású általános iskolák hatósági ellenőrzése: Az ellenőrzés során tapasztalt leggyakrabban előforduló jogsértések: - Megfelelő szakképzettség hiánya. - Megfelelő végzettség hiánya. - A javítások nem a jogszabályban előírt módon történtek a tanügyi igazgatási dokumentumokban, elsősorban a törzslapokon illetve a bizonyítványokban. - A záradékok esetében nem a jogszabályban előírt záradék szöveget alkalmazzák. -A dokumentumokon (Házirend, Pedagógiai Program) általában nem tüntetik fel az OM azonosítót. -Erkölcsi bizonyítvány hiánya.

26 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu A tanügyi nyilvántartások vezetése A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell érvényteleníteni, oly módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A javítást aláírással, keltezéssel és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni.

27 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu •A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX: törvény 16. § (2) bekezdése alapján: a közoktatásban az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott: –rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel; –büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen. •A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus foglalkoztatása a 17.§-ban meghatározott feltételek szerint történik.

28 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu A nem szakrendszerű oktatás szakmai ellenőrzése: 245 intézményben (DD 30) 2009. február 2. és április 30. között az Oktatási Hivatal által megbízott közoktatási szakértő helyszíni, szakmai ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés tárgya: A 2008/2009. tanévben 5. évfolyamon, felmenő rendszerben bevezetett nem szakrendszerű oktatás előkészítése és megszervezése.

29 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu A nem szakrendszerű oktatás szakmai ellenőrzése: Vizsgált dokumentumok: Pedagógiai program -nevelési program, -helyi tanterv általános fejezet, amely tartalmazza az óratervi órákat Helyi tantervek -nem szakrendszerű oktatás helyi tanterve/tantervei -Nem szakrendszerű oktatásban érintett szaktárgyak helyi tantervei Tanmenetek -Nem szakrendszerű oktatásra vonatkozóan (amennyiben készült) Tantárgy felosztás 2008/2009. tanév I. és II. félév

30 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu A nem szakrendszerű oktatás szakmai ellenőrzése: 2008/2009. tanév éves statisztikai jelentése 5. évfolyam tanulócsoportjainak létszámadatai: - tanulólétszám, - hátrányos helyzetű tanulók száma nyilvántartás alapján, - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma nyilvántartás (szülői nyilatkozatok) alapján, - sajátos nevelési igényű tanulók száma, - beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók száma.

31 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu A nem szakrendszerű oktatás szakmai ellenőrzése: Pedagógusok személyi nyilvántartása, a nem szakrendszerű oktatásban közreműködő pedagógusokra vonatkozóan: - végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok - továbbképzések elvégzését igazoló dokumentumok - Továbbképzési Program - Beiskolázási Terv 2008/2009. tanév

32 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu A 12/2007. (III. 14.) OKM rendelet alapján a 2007/2008. tanévben óvodai fejlesztő programban, integrációs felkészítésben, illetve képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő intézmények szakmai ellenőrzése. Ideje: 2008. szeptember 15. és október 31. között A vizsgálatban érintett intézmények száma: 157 Ebből óvodai: 45 integrációs: 83 képesség-kibontakoztató: 29

33 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu A vizsgált területek: -Tanulók létszámadatai (HH, HHH) -Fejlesztőprogramok (gyakoriság, résztvevők száma) -Tanórán kívüli programok (gyakoriság, résztvevők száma) -Továbbtanulás segítése -Intézményi kapcsolattartás (módja, gyakorisága) -Értékelő megbeszélésen résztvevők száma, aránya -Tanulói eredmények -Hiányzások

34 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu A vizsgált területek: - Tárgyi feltételek - Személyi feltételek - Pedagógusok együttműködése - IPR megjelenése a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben - Támogatás felhasználása

35 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Szakképző intézmények szakmai ellenőrzése A helyszíni ellenőrzések 2009. június elejére befejeződtek. Jelenleg az adatok feldolgozása, a régiós és az országos jelentés készítése folyik. Megtekinthető lesz: www.oh.gov.hu / közoktatás / közoktatási hatósági ellenőrzéswww.oh.gov.hu / közoktatás / közoktatási hatósági

36 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Az OKM-el közoktatási megállapodást kötött intézmények pénzügyi és hatósági ellenőrzése Célja: az intézmények teljesítették-e az OKM-el kötött közoktatási megállapodásban foglaltakat Ellenőrzés típusa: hatósági és pénzügyi Időszaka: 2009. február 1. – 2009. május 12. Ellenőrzött intézmények száma: 119 (Dél-Dunántúl: 13)

37 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu A közoktatásról szóló törvény 95/A. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 2009. november 2. és 2010. április 30. között a Hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a középfokú felvételi eljárás szabályainak betartását a középfokú nevelési- oktatási intézményekben.

38 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Szakmai ellenőrzés 2009. október 1. és 2009. november 30. között szakmai ellenőrzés keretében kell elvégezni a tanórán kívüli foglalkozásként szervezett iskolai sportkörök, sportfoglalkozások vizsgálatát az általános iskolákban és a középfokú nevelési-oktatási intézményekben. A szakmai ellenőrzést a Hivatal szervezi meg az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával.

39 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu A 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet alapján a 2008/2009. tanévben óvodai fejlesztő programban, integrációs felkészítésben, illetve képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő intézmények szakmai ellenőrzése. Ideje: 2009. szeptember és október A vizsgálatban érintett intézmények száma: 110

40 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu A közoktatásról szóló törvény 99. §-ának (4) és (5) bekezdése alapján a 2009/2010. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődését a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

41 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu A 2009/2010. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell elvégezni a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérését a kétnyelvű és anyanyelvű nemzetiségi iskolák negyedik évfolyamán. A hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott kisebbség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott kisebbség nyelvén oktatják.

42 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu A mérés időpontja: 2010. május 26. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2009. november 27-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

43 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu A Hivatal 2011. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, az országos elemzést pedig az OKM-nek.

44 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu DIFER AZ iskolák 2009. október 15-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2009. október 31-ig - a Hivatal által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával - jelentik a Hivatal regionális igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2009. december 11-ig kell elvégezniük.

45 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Maximális csoport–és osztálylétszám túllépésének engedélyezése A Kérelmet a fenntartónak kell benyújtania a tájékoztatóban feltüntetett határidők betartásával, részleteiben fel kell tárni az oktatásszervezési indokokat (hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a kialakult helyzetet [ami miatt az engedélyezés szükségessé válik] miként kívánják megoldani a szükséges mellékleteket maradéktalanul be kell nyújtani, azoktól az OH semmilyen körülmények között nem tekint el

46 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Maximális osztály/csoportlétszám túllépés engedélyezése Összes fenntartó a régióbanHány intézménynek kért engedélyt? 36 fenntartóÓvoda: 52 Általános Iskola: 18 Középiskola: 9 Összesen: 79 Tolna megye-fenntartóHány intézménynek kért engedélyt? 6 fenntartóÓvoda: 2 Általános Iskola: 5 Középiskola: 4 Összesen: 11 Baranya megye-fenntartóHány intézménynek kért engedélyt? 20 fenntartóÓvoda: 43 Általános Iskola: 10 Középiskola: 5 Összesen: 58 Somogy megye-fenntartóHány intézménynek kért engedélyt? 10 fenntartóÓvoda: 7 Általános Iskola: 3 Középiskola: 0 Összesen: 10

47 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu NévMunkakörElérhetőség Horváth AttilaIgazgatóTel: 82/528-181 E-mail: horvath.attila@oh.gov.hu Dr. Undi JánosnéÉrettségi referens Felsőoktatási felvételi tájékoztatás Tel: 82/528-188 E-mail: undi.janosne@oh.gov.hu Csapó BeatrixÉrettségi referens, Tanulmányi versenyek Tel: 82/528-187 E-mail: csapo.beatrix@oh.gov.hu Dr. Halász PéterHatósági referens, jogi ügyek, 8. évfolyamnál kevesebbel működő általános iskolák továbbműködésének engedélyezése Tel: 82/527-372 E-mail: halasz.peter@oh.gov.hu Faragó GabriellaHatósági referens, független vizsgabizottsággal kapcsolatos ügyek Tel: 82/528-185 E-mail: farago.gabriella@oh.gov.hu Gyallai KatalinHatósági referensTel: 82/527-374 E-mail: gyallai.katalin@oh.gov.hugyallai.katalin@oh.gov.hu Undi János BarnaHatósági referens, 8 évfolyamnál kevesebbel működő általános iskolák továbbműködésének engedélyezése Érettségi Tel: 82/528-186 E-mail: undi.barna@oh.gov.huundi.barna@oh.gov.hu

48 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu NévBeosztásElérhetőség Kovácsné Böröcz KatalinSzakképzési referensTel: 82/528-184 E-mail: borocz.katalin@oh.gov.hu Garai PéterSzakképzési referensTel: 82/528-184 E-mail: garai.peter@oh.gov.hu Márkus LajosMérési-értékelési referens, Középiskolai felvételi Informatika Tel: 82/528-183 E-mail: markus.lajos@oh.gov.hu Sárkány AtinaGazdasági referensTel: 82/527-370 E-mail: sarkany.atina@oh.gov.hu

49 Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága Oktatási Hivatal

50 Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága Oktatási Hivatal

51 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Elérhetőségeink Oktatási Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság  : 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.  : +36-82-528180  : +36-82-528189  : oh.kaposvar@oh.gov.hu  : www.oh.gov.hu

52 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528 ‐ 180 • Fax: (06 82) 528 ‐ 183 • E ‐ mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu • www.oh.gov.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Felkészülés a 2009/2010-es tanév hatósági és közoktatási feladataira Horváth Attila Oktatási Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság igazgatója O."

Hasonló előadás


Google Hirdetések